Hoppa till innehållet

Östgötars minne/1733

Från Wikisource, det fria biblioteket.
←  1732
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1733
1734  →


[ 174 ]

1733.

2304. Johan Trozelius. F. i Lofta 1712 73; fad. kyrkoherde [1377]. Fil. doktor i Greifswald; prv. trol. 41. Skv.-präd. vid Västgöta kav.-reg. 43; regementspastor 64. D. i Vadstena 1766 307.

2305. Johan Österberg. F. i Slaka 1714 294; fad. Lars, salp.-sjuderi-inspektor. Auskult. i Göta hofr.; v. hhöfd.; kanslist i Krigskolleg. D. i Sthlm 1774.

[ 175 ]2306. Jonas Zetterling. F. i Vånga 1711; fad. komminister [1439]. Prv. 39. Huspräd. på Stjärnorp 39; utn. komminister i Kuddby 43. D. på Stjärnorp 1744 12.

2307. Hans Mårtensson. F. i Norrköping 1715 154; fad. borgmästare [1636]. Fil. doktor 43; prv. 46. Kyrkoherde i Flisby o. Norra Solbärga 55; kontr.-prost 70. D. 1782 243.

2308. Johan Zerl. F. 1713 154; fad. Daniel, mässingsslagare i Norrköping. Teol. stud. Pädagog i Norrköping; bokhållare hos fabr. Svartz där. D. i Norrköping 1795 45.

Säges ha varit pietist.

2309. Magnus Vibjörnson. F. i Eksjö 1712; fad. kyrkoherde i Dagsbärg. Prv. 40. Komminister i Katarina förs. i Sthlm 51. D. där 1790 294.

2310. Per Fahlberg. Fad. Håkan, inspektor i Skeda. Skrifvare; uppsyningsman; landsfiskal i Österg. län; stadsfiskal i Linköping; rådman där. D. i Linköping 1755 64.

2311. Elias Eneroth. Fad. inspektor, Öfversättare o. tolk i Sthlm. D. där 1747.

Hans namn uppgifves af några varit Petrus Eliæ (el. Andreæ) Enrooth. Nämnes pietist.

2312. Gustaf Nylander. F. i Östra Ny 1707 2310; fad. Tobias, målare. Amanuens vid Akad. konsist. i Upps. Urmakare i Sthlm 41. D. där 1751.

Nämnes äfven »direktör öfver urfabrikerna» och »fabrikör vid R. St:s urfabr.»

2313. Carl Eklund. F. i Eksjö 1713 2310; fad. Carl, borgmästare. Auskult. i Kammarkolleg. 39; kanslist 41; notarie 48; assessor i Kammarrevisionen 62. Kanslist vid Utredn.-kommissionen 41; notarie 41; afsk. D. 1766 134.

2314. Nils Björkmark. F. i Locknevi 1714, döpt 171; fad. Anders, bonde. V. häradshöfding; bosatt å Värmdö, Sthlms län.

Enligt annan uppgift skulle han dött som student. Nämnes pietist.

2315. Israël Trolle. F. i Motala landsf. 1716 87; fad. Israël, häradshöfding. Auskult. i Göta hofr. 35; v. hhöfd. 40; häradshöfding i Lysing, Dal, Göstring o. Aska 47; afsk. 76. D. på Hageby i Allhelgona 1795 47.

2316. Peter Östensson [Gervallius]. F. i Skeninge 1718 77; fad. kyrkoherde [1481]. Auskult. i Göta hofr.; v. auditör vid Östg. inf.-reg.; auditör 49; tit. öfverauditör. D. 1753.

2317. Samuel Reuselius. F. i Viby 1711 22; fad. kyrkoherde i Västerlösa. Prv. 40. Kommin. i Hågerstad o. Oppeby 49; kyrkoherde där 63. D. 1763 97.

2318. Petrus Bergner. F. i Linköping 1714 37; fad. Samuel, rådman o. handlande. E. o. kammarskrifvare el. kanslist; bokhållare i Norrköping. D. 1751 4.

2219. Abraham Myrman. F. i Söderköping 1713; fad. guldsmed. Kamrer hos riksrådet gref Thure Bjelke 44; sterbhuskamrer i Sthlm. D. där 1779 3l3.

2320. Erik Duræus. F. i Linköping 1714 283; fad. kollega [1615]. Fil. doktor 43; prv. 50. Gymn.-adj. i Linköping 49; kollega 51; rektor 52; lektor 58; kyrkoherde i Tryserum o. Hannäs 59; prost 63; kontr.-prost 66. D. 1788 212.

2321. Erik Maurin. F. i Östra Husby 1711 249; fad. Gudmund, smed. Prv. 38. Komminister i Västervik 45. D. 1767 224.

M. utgaf från trycket åtskilliga graf- och brudskrifter samt tal i bunden form, [ 176 ]hållna på Västerviks rådhus i anledning af glada tilldragelser inom konungafamiljen. Han författade äfven »Oförgripliga försök till gamla och nya Västerviks afskildrande med svag pensel» (manuskript). Siv.

2322. Johan Vadström. F. i Linköping; fad. borgare. Tullskrifvare i Uppsala, sed. i Örebro. D., drunkn. i Hjälmaren på våg till Sthlm, 1740.

2323. Thomas Odencrantz [adl. 1751; förut Rhyzelius]. F. i Linköping 1723 279; fad. biskop. E. o. kanslist i Riksarkivet o. Kanslikolleg. 47. Hofjunkare 55; kammarherre 61. Egare af Vårdsbärgs säteri i Vårdsbärg 54. D. i Linköping 1773 2710.

2324. Samuel Ekeroth. F. i Tjällmo 1712 910; fad. kyrkoherde i Svinstad. Mönsterskrifvare; fältväbel vid Närikes o. Värml. reg. 39; fänrik. Inspektor å Ervalla, Örebro län; landtbrukare vid Kungsör, Västm. län. D. 1778.

E. blef ur nationen utesluten och reste då 1734 ut till Danzig, där han sällade sig till kon. Stanislaus och blef soldat, enligt annan uppgift sedermera löjtnant i fransk tjänst. Före afresan hade han råkat komma i alltför intimt förhållande till en dotter af kaptenen Chr. Vadman i Skeda, Greta Regina, som på begäran blef kyrktagen som hans hustru.

2325. Magnus Tideström. F. 1713; fad. Håkan, hofr.-kommissarie i Sthlm. Auskult. i Krigskolleg.; kammarskrifvare 41; salpetersjuderi-direktör i Krist, län 48; afsk. 78. D. i Karlskrona 1799 97.

2326. Johan Collander. F. i Östra Husby 1714 66; fad. kyrkoherde [1517]. Privatlärare i Sthlm. D. »utan befattning» där 1763.

2327. Nils Nyrænius. Fad. bonde i östra Ny. Artillerikarl; proviantskrifvare på ett krigsfartyg vid exped. till Finland; mönsterskrifvare. D. i Finland 1742.

2328. Nils Loenbom. F. i Västra Ryd 1715 fad. prost [1448]. Prv. 39. Kommin. i Ljung o. Flistad 42; utn. kyrkoherde där 61. D. i Linköping 1762 131.

2329. Johan Samuel Lesle. F. i Västervik 1718 262; fad. David, borgmästare. Auskult. i Svea hofr. 36; v. häradshöfding; v. notarie vid Västerviks rådsturätt; v. auditör. D. i Sthlm 1747.

2330. Johan Bergqvist. Fad. kopparslagare i Sthlm. Gardeskarl.

»Sedan han blifvit allvarligen tilltalt för sitt själfsvåldiga uppförande, men detta oaktadt framfarit i sin envishet och utan landsmännernas vetskap och samtycke egenvilligt tagit sig den frihet, som en honnett student tillkommer, förr ån hans novitietid var ute, så blef han från nationen afvist» 1733. Nat.-prot.

2331. Gabriel Iser. F. i Kvillinge 1715 284; fad. Elias Lundberg, fänrik. Stud. i Lund 37; fil. doktor 41. Godsegare o. landtbrukare på Lund i Kvillinge 46. D. där 1748 223.

I. blef, då han infann sig hos en granne, 1öjtn. Falck, för att upptaga en afgift för dess rusthåll, så illa med en påk slagen, att han därigenom tillsatte lifvet. Banemannen dog, som det tros af egen tillskyndelse, i fängelset på Linköpings slott, sedan dödsdomen öfver honom afkunnats. Br.; Bl.

2332. Johan Regnér. F. i Linköping 1713 *%; fad. kyrkoherde i Lommaryd. Prv. 41. Bruksprädikant vid Gusum i Ringarum 41. D. i Norrköping 1743 173.

»Visade mycken kvickhet i prästexamen.» Bl.

2333. Bleckert Lundman. F. 1709; fad. inspektor i östra Husby. Auskult. i Kommerskolleg.; kanslist; registrator 70; tillika bokhållare vid Akcisrätten. D. i Sthlm 1772 84.

[ 177 ]2334. Carl Johan Lundman. F. 1712; fad. inspektor i Östra Husby. Auskult. vid Gen-tullarr.-societeten; tullinspektor å Blockhusudden vid Sthlm, sed. i Ystad 54. D. där 1789 156.

2335. Måns Vikegren. F. i Kuddby 1711 33 (1713 310?); fad. Per, bonde. D. som stud. i Uppsala el. Sthlm 1737.

2336. Isak Sundvall. F. i Hogstad 1716 299; fad. Mattias, borgmästare i Vadstena. Auskult. vid Sthlms rådsturätt, sed. i Göta hofr. 40; v. hhöfd.; borgmästare i Vadstena 46; afsk. 77. Egare af Stora Ljuna i Hogstad. D. där 1791 2011.

Hans barn kallade sig Sundevall, hvilken ätt ännu fortlefver.

2337. Olof Vikblad. Fad. komminister i Hof [1453]. Akademiboktryckare i Uppsala 1739. D. 1739 197.

V. gifte sig som student med Charlotta Beata Mentzer, enka efter akad.-boktryckaren Johan Höjer, och blef »för giftermålets skull» antagen till akademiens boktryckare.