Östgötars minne/1732

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1731
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1732
1733  →


[ 173 ]

1732.

2281. Carl Gustaf Kjernander. F. i Hogstad 1709; fad. löjtnant. Auskult. i Göta hofr.; postmästare i Kvarsebo, Jönk. län; 36; postinspektor i Jönköping 44; susp. 47—50; afsatt 53. Landtbrukare i Hogstad; sed. bosatt i Sthlm. D. där 1769 11.

K. blef dömd för bedrägeri och därför afsatt. Ingaf 1755 förgäfves, ansökning till Rikets ständer »om skadestånd för sitt lidande.»

2282. Peter Sällroth. F. i Rumskulla 1709 234; fad. kyrkoherde [1506]. D. som stud. 1736 101.

»Felicissimi ingenii juvenis.» — Drunknade under skridskoåkning i Mälaren invid Stockholm.

2283. Erik Ekstedt. F. i Eksjö 1708 27; fad. rådman o. postmästare [1507]. Prv. 37. Komminister i Södra Råda, Karlstads stift, 44. D. 1766 171.

2284. Per Falk. F. i Tryserum 1712 287; fad. prost [1604]. Stud. i Lund 30; prv. 40. Komminister i Mogata o. Borrum 53. D. 1761 268.

2285. Johannes Abraham Huss. F. i Tryserum 1714 92; fad. kyrkoherde [1629]. Prv. 40. Reg.-präd. vid Östg. vargering 42; komminister i Mörlunda o. Tveta 46. D. 1755 144.

2286. Nils Hammarvik. F. i Konungsund 1709; fad. kyrkoherde [1165]. Prv. 38. Komminister i Ringarum 49. D. 1763 206.

2287. Truls Israel Torpadius. F. i Hägerstad 1713 286; fad. kyrkoherde [1521]. D. som stud. 1732 273.

2288. Magnus Vetterling. F. i Vadstena 1711 298; fad. Daniel, rådman o. handlande. Auskult. i Göta hofr.; postmästare i Vadstena 41; afsk. 62; tillika rådman 56; afsk. 62. D. å Ullnäs i Örbärga 1788 224.

2289. Anders Hagelius. F. i Fifvelstad 1707 1911; fad. Carl, organist. Fil. doktor 43; prv. 48. Hospitalsprädikant o. syssloman i Norrköping 52. Tidningsman. D. 1767 87.

»Han var en väl beläst och exemplarisk prästman; hade böjelse för skaldekonsten, hvaruti han lemnat flere smärre prof,» särdeles grafskrifter, hvarmed han hedrade mången aflidens minne. — Deltog i uppsättandet 1758 och redigeringen af »Norrköpings Veckoblad.» Br.

2290. Conrad Svahn. Fad. frälseinspektor i Julita, Söderm. län. Auskult. i Svea hofr. 1738; tingsnotarie; v. häradshöfding; v. borgmästare i Trosa 44; tit. hofsekreterare 49. D. 1763.

2291. Johan Follenius. F. i Svinstad 1713 246; fad. kyrkoherde [1249]. D. som stud. hos brodern i Kaga 1733 210.

2292. Georg Segolström. Fad. inspektor i Ljung. Kammartjenare hos fältmarskalken frih. G. Silfverhjelm 1734; bruksbokhållare vid Gimo, Upps. län. D. där 1741.

2293. Daniel Enelius. F. i Västra Eneby 1710 111; fad. Nils, sockenskräddare. Prv. 37. Kyrkoherde i Dalhem 50. D. 1787 88.

»Började studera förmedelst understöd af drottn. Ulrika Eleonora, som under en resa fästat uppmärksamhet vid den fattige gossen.» H. — Var sjuklig alltifrån 1775.

[ 174 ]2294. Jöns Härstedt. F. i Herrestad 1709 156; fad. Jöns, bonde, Bruksbokhållare i Värmland; bruksinspektor vid Uddeholm där. D. 1755.

Enligt annan uppgift skulle han lefvat ända till 1775.

2295. Samuel Tempelman. F. i Vadstena 1711 158; fad. kyrkoherde [1416]. Fil. kand. 40; prv. 41. Komminister i Herrestad o. Källstad 47. D. 1748 194.

2296. Samuel Torpadius. F. i Vadstena 1714 148; fad. kyrkoherde [1456]. Auditör vid Amiralitetsunderrätten i Karlskrona 35; kanslist i Kammarrevisionen 40; landssekreterare i Österg. län 48; afsk. 74; auditör vid Skarab. reg. 74; afsk. m. tit. assessor 74. D. i Linköping 1786 93.

2297. Carl Fallenius. F. i Kristdala 1706 1; fad. Sven, bonde. Prv. 46. S. m. adjunkt, slutl. anst. som »nådårsprädikant» i Västra Ed 59. Egare af hemmansdel i Fallebo i Kristdala. D. i Västra Ed 1762 84.

Var flere år tjänstledig och bodde då på sin gård. — »Han försökte sig äfven på poësi, och af honom författade poëm äro ännu i behåll.» C. — Stamfader för ännu fortlefvande ätten Fallenius.

2298. Erik Elg. F. i Tirserum 1711 154; fad. Erland, bonde. Landtmät.-ex. 42. V. landtmätare i Kalmar län 57; afsatt 68. D. i Tirserum 1791.

2299. Johan Hjertstedt [Hierstedt]. F. i Västra Tollstad 1712 182; fad. kyrkoherde [1298]. Fil. doktor 43; prv. 43. Kollega i Skeninge 43; huspräd. på Sonstorp 50, på Finspång 52; rektor i Skeninge 58; tj:ledig o. bosatt på sin egendom Hästholmen i Västra Tollstad 84. D. där 1787 165.

»Svaga studier torde bidragit till trög lycka.» Br. — »En from och redelig man.» F.

2300. Nils Rubén [Rubenius]. F. i Säby antagl. 1705; fad. bonde. Frälseinspektor å Fullersta, Sthlms län. Underofficer i Finland; slutl. löjtnant vid Nylands dragonreg. D. å Menois i Urdiala s:n, Finland, 1786 263.

»Var en snäll musicus.» Nic.

2301. Nils Kylander. F. i Häradshammar 1713 2111; fad. kyrkoherde [1431]. Bokhållare i Sthlm. D. där 1761 före 1812.

Uppgifves ha varit pietist likasom bröderna [1997 o. 2222].

2302. Daniel Schonberg. F. i Linköping 1712 199; fad. Per, handlande. Bokhållare i Sthlm; gardeskarl före 49. D. i Linköping 1751 2 el. 3.

Infann sig i Uppsala på våren 1749 efter 5 års frånvaro »i torftigt tillstånd, begärandes nationens protection och testimonium.» Detta utlofvades, men på samma gång ansågs, att man borde vidtaga åtgärder för »att snart bli honom qvitt härifrån.» Nat.-prot. — Uppgifves blifvit »fiskal» i Linköping samma år, men föga troligt. Dog »i liderlighet och uselhet.»

2303. Samuel Vigert [Vigius]. F. i Askeryd 1710 174; fad. kyrkoherde [1268]. Gardeskarl, slutl. rustmästare vid Lifgardet. D. i Sthlm 1740 3.

»Juvenis elegantis ingenii, sed paupertate noverca musarum pressus.» En hurtig yngling; lät värfva sig till soldat vid gardet, begick någon dårskap och blef straffad. Nic. — »Var snäll violist.» Sn.