Hoppa till innehållet

Östgötars minne/1734

Från Wikisource, det fria biblioteket.
←  1733
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1734
1735  →


[ 177 ]

1734.

2338. Lars Philip Arenander. F. i Locknevi 1712 233; fad. kyrkoherde [1254]. Prv. 40. Komminister i Östra Ed 43. D. 1774 74.

2339. Anders Tollbom. F. i Vadstena 1717 198; fad. Birger, rådman o. postmästare. Fil. doktor 43; prv. 44. Konrektor i Linköping 52; rektor i Vadstena o. kyrkoh. i Orlunda 56. D. 1757 236.

»Vir eruditione cumulatissimus.» Nic.

2340. Jonas Linderholm. Fad. borgare i Linköping. Bruksbokhållare i Värmland; brukspatron o. arrendator af Ölby bruk i Fryksände s:n. D. där.

2341. Magnus Sundelin. F. i Linköping 1715 48; fad. Jon, sadelmakare. Stud. i Lund 37; prv. 41. Brukspräd. vid Finspång 47—58; hosp.- o. slottsprädikant i Linköping 62. D. 1766 36.

2342. Nils Regnell [Regnelius]. F. i Regna 1713 177; fad. Per, arrendator. Stud. i Lund 37; prv. 39. Kommin. i Vireda o. Haurida 41; kyrkoherde där 52; prost 87. D. 1788 306.

Från honom härstammar släkten Regnell i Västervik.

2343. Anders Gomerus. F. i Ask 1713 2212; fad. komminister [1646]. Fil. doktor 43; prv. 44. Kommin. i Kaga 50; kyrkoherde i Rystad 61. D. 1770 64.

2344. Anders Björkedahl. F. i Locknevi 1710 1210; fad. Isak, soldat. Prv. 46. Komminister i Hof o. Appuna 56. D. 1782 245.

2345. Jonas Mothander. F. i Motala 1709 179; fad. Anders, smed. Prv. 43. S. m. adjunkt, slutl. anst. som v. pastor i Rystad 70. D. där 1772 33.

2346. Carl Höijer. F. i Ledbärg 1714 145; fad. Isak, inspektor. Prv. 39. Komminister i S:t Lars 44. D. 1768 117.

2347. Axel Magnus Bouman. F. i Kimstad 1714 248; fad. Johan, mantalskommissarie. Prv. 40. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Södra Vi 50. D. på Alfvestad i Kimstad 1759 259.

»Anklagades 1757 för envishet och oskicklighet.» Bl.

2348. Johan Sigfrid Gahm. F. 1717; fad. Christofer, ryttmästare i Södra Vi. Sekreterare. Bosatt å Bärg i Mönsterås s:n, Kalmar län. D. där 1790 1712.

[ 178 ]2349. Anders Kihlstedt [Kyhlstedt]. F. i Törnevalla 1711 228; fad. Olof, bonde. Prv. 45. Komminister i Väderstad o. Harstad 53. D. 1775 29.

»Trögt snille och svaga studier.» Br.

2350. Jonas Rosling. F. i Slaka 1711 142; fad. Hans, bonde. Fil. doktor 43; prv. 45. E. o. bat.-präd. vid Artilleriet 45; e. o. reg.-pastor 55; kyrkoherde i Eksjö stads- o. landsf. 69. D. 1793 12.

2351. Johan Zacharias Kjernander. F. i Hogstad 1712 112; fad. löjtnant. Stud. i Halle o. Rostock efter 35. Missionär i Trankebar, Ostindien, 40, sed. i Kuddalur, åter i Trankebar 58, i Kalkutta 58; pastor i Chinsura 85—95. D. i Kalkutta 1799.

K. anklagades och dömdes 1735 för att hafva »skrifvit och utpractiserat falska Bancozedlar» samt utstod kroppsplikt med fängelse, hvarefter han frivilligt begaf sig ur riket. Utöfvade sedan som missionär i Ostindien en mångårig välsignelserik verksamhet Se Falk, sid. 78 o. 79; N. fbok.

2352. Per Stihlberg. F. i Åtvid 1712 2112; fad. komminister [1500]. D. som stud. i Sthlm 1740.

2353. Anders Hagrelius. F. i Fornåsa 1710; fad. Jonas, bonde. Prv. 40. Komminister i Vallerstad o. Järstad 43. D. 1784 1811.

2354. Clas Viridén. F. i Vårdnäs 1711 248; fad. Petrus Viridenius, komminister. Prv. 42. Komminister i Rogslösa o. Väfversunda 50. D. 1776 224.

2355. Lars Åberg. F. i Vårdnäs 1713 112; fad. Jonas, inspektor. Artillerist i Sthlm 36.

2356. Nils Kastman. F. i Vimmerby 1718 Vs; fad. Jonas, rådman o. handlande. D. som stud. i Uppsala 1739 283.

2357. Per Rizelius. F. i Klockrike 1712 512; fad. Magnus, inspektor. Prv. 40. Bat.-präd. vid Närikes o. Värml. reg. 42; reg.-pastor 66; kyrkoherde i Tössö, Tydie o. Ånimskog, Karlstads stift, 75. D. 1778 175.

»Var 1757 i torftigt tillstånd med hustru och många barn.» Bl.

2358. Peter Enegren. Fad. bonde i östra Eneby. Bruksbokhållare vid Finspång; kassör där; skeppsskrifvare i Karlskrona.

Uppgifves omkommit genom drunkning.

2359. Paul Daniel Brytzelius. F. i Jonsbärg 1713 2611; fad. Carl, klockare. Privatlärare i Sthlm. Prv., antagl. i Halle, af hernhutbiskopen Nitschman 43; präst för svenskarne i Delaware, Nord-Amerika, 43 en kort tid; lutersk präst för svenskarne i Manathanim, Delaware, 60; pastor i en tysk förs. i New-Jersey 61; engelsk pastor (»chief chaplain») å eskadern i Nova Scotia.

Sedan B. redan 1743 måst lemna sin anställning, var han en tid urmakare i hernhutiska staden Betlehem i Pennsylvania; utgick ur brödraförsamlingen 1760. En ganska vänlig man.

2360. Per Kraft. F. i Frinnaryd 1712 52; fad. kyrkoherde [1264]. Prv. 43. Kollega i Skeninge 46; kyrkoherde i Rumskulla o. Häsleby 69. D. 1783 276.

2361. Hans Hessvik. Fad. Per, handlande i Söderköping. Mönsterskrifvare; tullskrifvare i Säter; rådman där; tillika regementsskrifvare vid Dalreg. D. före 1797.

2362. Christer Lindblom. F. i Norra Vi 1715 1310; fad. kyrkoherde. Stud. i Lund 37; prv. 38. Kyrkoherde i Grebo o. Värna 46; prost 72; kontr.-prost 89-95. D. 1800 1411.

[ 179 ]2363. Lars Lindblom. F. i Norra Vi 1717 111; fad. kyrkoherde. Landtmät.-ex. E. o. landtmätare i Malm. län 47; ord. landtmätare där 51, i Krist. län 59; komm.-landtmätare 81. D. på Mansdala i Vä, Krist. län, 1793 33.

2364. Daniel Vahlén. F. i Vimmerby 1712 33; fad. Germund, skomakare. Prv. 39. Kommin. i Landeryd 43; kyrkoherde i Virserum o. Järeda 56. D. 1764 135.

2365. Per Torling. F. i Jursdala 1713 213; fad. kyrkoherde [1565]. E. o. kontorsskrifvare i Riksbanken 45; kontorsskrifvare 47; bokhållare; tit. kamrer 72. D. i Sthlm 1776 133.

2366. Leonard Cederstrand. F. i Asby 1715; fad. bonde. Handelsbokhållare; uppbördskommissarie i Sthlm. D. 1761.

2367. Samuel Drysén [Drysenius]. F. i Linköping 1715 139; fad. lektor [1337]. Stud. till 53. Stadsfiskal i Linköping 58. D. där 1763 72.

2368. Lars Fundzbom. F. i Västra Ryd 171.; fad. Lars, kronolänsman. Korpral vid Adelsfanereg.; landtjägare i Österg. D. där 1740.

2369. Nils Vigius. F. i Horn 1714 186; fad. kyrkoherde [i 5 2 9]. Bokhållare hos gref Bjelke 39, på Sonstorp i Hällestad 40, sed. bruksbokhållare vid Finspång. Postmästare i Hällestad 61, i Södertälje 65; afsk. 77. D. 1791 wa.

2370. Per Rosinius. F. i Vallerstad 1713 312; fad. prost [1284]. Prv. 44. Komminister i Skeppsås o. Älfvestad 59. D. 1772 1810.

2371. Johan Cammerbom. F. i Västervik 1714 21; fad. Daniel, mjölnare. Sergeant vid Uppl. reg. 40.

En kopparslagare med namnet Johan Cammarbom dog vid omkr. 66 års ålder i Västervik 1784 156. Kan möjligen vara ofvanstående?

2372. Lars Trozelius. F. i Lofta 1714 105; fad. kyrkoherde [1377]. Stud. i Lund 39; fil. kand. 40; fil. doktor 41; prv. 44; stud. utrikes 45—46. Kommin. i Vinnerstad o. Motala 50; kyrkoherde i Östra Harg 63; prost 87. D. 1800 2612.

T. blef prästvigd »med admonition att förkofra sina studier, alldenstund han i examen befanns svag och confus.» Reste året därpå utrikes och besökte då flere tyska universitet.

2373. Sven Finke. F. i Eksjö 1711 12; fad. kyrkoherde {ÖM-länk|1389}}. Med. kand. D. i Skärkind 1747 205.

2374. Carl Magnus Hammarskjöld. F. 1720 15; fad. major i Tuna. D. som stud. i Uppsala 1736 65. Denne och brodern, n:r 2375, antogos 1735 af Östgöta nation till »seniores honorarii.»

2375. Lars Hammarskjöld. F. 1721; fad. major i Tuna. Volontär vid Kalmar reg. D. i Kalmar 1741 304.

2376. Jonas Tockerstrand. F. i Herrestad 1713 259; fad. Jon, bonde. Prv. 40. E. o. bat.-prädikant vid Östg. inf.-reg. 43; kommin. i Norra Vi o. Tirserum 51; kyrkoherde i Malexander 67. D. 1777 115.

T. hade i 8 år varit förlofvad med sin sedan blifvande fru, Maria Finelia, då han 1743 hemkallades från kriget för att ställas till ansvar för begånget lägersmål med Ingeborg Våhlin, dotter till n:r 1378. Förbrytelsen afdömdes vid tinget och bestraffades, hvarjämte T. blef inkallad och varnad i konsistorium, där han ock gjorde afbön. Deras son n:r 3136; hon sedan gift med n:r 1959.

2377. Johan Stenvall. F. i Hvarf 1711 248; fad. Per, bonde. Prv. 40. Kommin. i S:t Per 44; kyrkoherde i Herrestad o. Källstad 61; kontr.-prost 82. D. 1790 246.

[ 180 ]2378. Per Ekvall. F. i Eksjö 1714, döpt 412; fad. Peter, handl. o. sämskmakare. Fil. doktor 43; prv. 44. E. o. bat.-präd. vid Artilleriet i Sthlm 45; kyrkoherde i Gammalkil 55; prost 73; kontr.-prost 82. D. 1791 317.

Var i flere år blind; förrättade dock understundom prästerliga göromål. Bl.

2379. Anders Askeblad. F. i Slaka 1711 2412; fad. Jon, bonde. Prv. 40. Kommin. i Ekebyborna o. Ask 50; kyrkoherde där 69. D. 1772 64.