Östgötars minne/1763

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1762
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1763
1764  →


[ 246 ]

1763.

3177. Jakob Duværus. F. i Järeda 1746 175; fad. kyrkoherde [2178]. Fil. doktor 70; teol. kand. 79; prv. 81. Docent i Uppsala 75; e. o. adjunkt 79; tillika lidénsk bibliotekarie 80. D. i Uppsala 1783 74.

D. var synnerligen framstående både som akademisk lärare och människa samt hade inlagt stora förtjänster om nationen; i följd däraf högt uppburen af sina landsmän.

3178. Jon Tollenqvist. F. 1741 99; fad. Nils, bonde i Östra Tollstad. Stadsnotarie i Vadstena; rådman 71. D. i Vadstena 1801 44.

3179. Jakob Vallenberg. F. i Viby 1746 53; fad. Jakob, kronolänsman. Prv. 69. Skeppspräst vid Ostind. kompaniet 69; kyrkoherde i Mönsterås, Kalmar stift, 77. Författare. D. i Mönsterås 1778 258.

I sin anställning vid Ostindiska kompaniet gjorde V. resor till Kina 1769, 72 och 74. Under den första sammanskref han den allbekanta reseskildringen »Min son på galejan», hvari han framträder som en af våra yppersta humorister, originel, gladlynt, godsinnad, med praktisk uppfattning och öppen blick. I följd af den enkla, naturliga och rakt på sak gående framställningen har ock detta verk bevarat sin popularitet och trotsat ett århundrades skiftande smak. Hans drama, »Susanna», gafs i Sthlm 51 gånger, men är numera föråldradt. Se vidare Biogr. lex.; N. fbok. m. fl.

3180. Claës Georg Tempelman. F. i Östra Stenby 1745 209; fad kyrkoherde. Prv. 67. Kommin. i Kärna 72; kyrkoherde i Gårdeby 78; prost 99. D. 1810 17.

3181. Daniel Peter Hargell [Höök]. F. 1744 1312; fad. Anders, häradsskrifvare i Drothem. E. o. kammarskrifvare i Kammarkolleg. 65; kammarskrifvare där.

3182. Johan Berger. F. 1746 162; fad. Johan, bonde i Allhelgona. D. som stud. på Biskopsbärga där 1768 183.

Hade kondition som informator hos öfversten Creutz på Bronäs i Skaraborgs län; fick där lungsot och hemsändes.

3183. Arvid Rydelius. F. i Björsäter 1741 253; fad. Olof Andersson, hem[ 247 ]mansegare. Prv. 68. Lärare vid Svartziska skolan i Norrköping 72. D. 1774 93.

Antog släktnamnet efter sin moder, som tillhörde ätten Rydelius fr. Östra Ryd.

3184. Johan Vallentin Behm. F. i Linköping 1743 107; fad. Daniel, sockerbagare. Stadsnotarie i Skeninge, sed. i Linköping 71; möjl. tillika stadskassör; e. rådman; afsk. Kollektör vid Nummerlotteriet; afsk. D. 1789 35.

Som lotterikollektör fick han afsked för balans.

3185. Jakob Axelsson Lindblom. F. i Skeda 1746 277; fad. prost [2255]. Fil. kand. 69; fil. doktor 70; prv. 86; teol. doktor 93. Docent i Uppsala 73; tillika aman. vid univ.-biblioteket 73; e. o. bibliotekarie 76; e. o. professor 79; skytt. professor 81; biskop i Linköpings stift 86; ärkebiskop i Uppsala o. prokanslär vid Uppsala univ. 1805. Egare af Brunneby i Vreta kloster 1795. D. i Uppsala 1819 152.

L. var en duglig stiftschef, nitisk, driftig och ordningsälskande; uppmuntrade sina ståndsbröder att arbeta för religiös och sedlig bildning och verkade själf för samma mål. likväl ej genom teologisk lärdom, som han nästan helt och hållet saknade, utan medelbart genom sin älskvärda personlighet, som öfver allt tillvann honom beundran och vänner. Som författare eller svenska kyrkans officiele målsman har han fäst sitt namn vid flere arbeten, exempelvis »Lexicon latino-suecanum» (1790), katekesen af 1810 och kyrkohandboken af 1811; blef en af de aderton 1809. Som prästeståndets talman upprätthöll han lydaktighet och representerade med värdighet. — Stiftade Östgöta gille i Stockholm den 28 nov. 1803. Var i 5 år Östgöta nations inspektor. Se vidare Biogr. lex.; N. fbok.; Hbg; Sundblads »Bland kräklor och mitror» m. fl.

3186. Daniel Sjöström. F. i Svinhult 1742 311; fad. kyrkoherde i Västra Ryd. Stud. i Lund 63, i Uppsala 66; prv. 70; kyrkoherde i Svinstad 73. D. 1787 122.

3187. Olof Samuel Tempelman. F. i Källstad 1745 212; fad. komminister [2295]. Fil. kand. 69. Kanslist vid Öfverintend.-ämbetet 70; arkitekt där 7. till sin död. Agré vid Konstakad.; sekreterare där 77; professor 79. Konduktör vid Slottsbyggn. 70; inform.-adjutant vid Fortifikationen 76; hofarkitekt 87. D. i Sthlm 1816 277.

Som arkitekt var T. föga märkvärdig och ej häller produktiv. Han gaf ritningar till kolonnställningen framför Kanslihuset i Stockholm, till Forsmarks kyrka i Roslagen samt till Härnösands och Kalmar gymnasiehus m. fl. De flesta af hans verk äro hållna i en tung antikiserande stil. N. fbok.

3188. Nils Daniel Atterbom. F. i Hogstad 1745 145; fad. komminister [2122]. Stud. i Lund 66; fil. doktor 66; prv. 70. Kommin. i Tryserum 71; kyrkoherde i Tryserum o. Hannäs 88; prost 94; kontr.-prost 1804. D. 1825 38.

3189. Olof Rosvall. F. i Hägerstad 1744 165; fad. kyrkoherde [1700]. Prv. 68. Kommin. i Hägerstad o. Oppeby 77; kyrkoherde i Frödinge 98. D. 1805 65.

3190. Johan Gustaf Hellbom. F. i Linköping 1744 311; fad. Gustaf, tullskrifvare. Prv. 71. Komminister i Rystad 84. D. 1802 712.

3191. Per Meurling. F. i Kristdala 1746 289; fad. prost [2131]. Fil. kand. 70; fil. doktor 73; prv. 75. Skv.-präd. vid Västg. kav.-reg. 79; reg.-pastor 79; kyrkoherde i Kristdala 90; prost 94. Egare af Träthult i Kristdala. D. 1826 219.

3192. Johan Lorens Scheriing. F. i Norrköping 1745 274; fad. Olof, rådman. Jur. ex. 65. Kanslist vid Norrköpings rådsturätt 68; notarie vid kämn.[ 248 ]rätten 70; notarius publikus 83; justitierådman i Norrköping 89; tillika kämn.-präses 89. D. i Norrköping 1806 318.

3193. Abraham Meijer. F. 1744 312; fad. Christofer, sämskmakare i Linköping. Stadsfiskal i Linköping 74; rådman 77. Riksdagsman 86. D. i Linköping 1804 298.

3194. Erik Gezelius. F. i Linköping 1743 410; fad. Erik, karduansmakare. Auskult. i Svea hofr. 69; borgmästare i Vadstena 77; tit. lagman 1811: afsk. 19. Riksdagsman 1786. D. i Vadstena 1823 268.

3195. Nils Vigius. F. i Hällestad 1747 194; fad. postmästare [2369]. Sekreterare hos dåv. bärgm. frih. A. Funck i Österg., sed. hos landshöfd. frih. J. A. Hamilton i Örebro; handlande där; tillika landtbrukare; arrendator af Bo järnbruk, Örebro län; disponent o. delegare i bruk i Närike; tit. brukspatron.

3196. Erik Seinknecht. F. 1744 279; fad. Josias, kamrer vid Finspång. Kammarskrifvare vid Gen.-tulldirektionen; afsk. Landtbrukare o. egare af gård i Risinge.

3197. Erik Dahl. F. 1743 237; fad. Nils, rådman o. guldsmed i Linköping. D. som stud. 1770.

Enligt annan uppgift skulle han blifvit handlande i Uddevalla och aflidit 1771.

3198. Bengt Kocken. F. i Asby 1754 99; fad. kaptenlöjtnant i Västervik. Sergeant o. rustmästare vid Östg. inf.-reg.; afsk. m. tit. fänrik; {sp|kapten}} vid Ölands frikår 89; afsk. Landtbrukare i Asby, sed. bosatt å Åserum i Nykil. D. där 1833 711.

3199. Johan Herman Fahlstedt. F. 1746; fad. Jakob, kronofogde, tit. hofsekreterare i Drothem. Korpral vid Östg. kav.-reg. 69; kvartermästare; kornett; löjtn.; kapten vid sed. Andra lifgr.-reg. 96. D. i Söderköping 1818 215.

3200. Carl Lidmark. F. i Gistad 1743 192; fad. Abraham, mjölnare. E. o. kanslist i Inrikes civilexped. 74; kurator ad litem vid Sthlms just.-kolleg.; assistent där 98.

Tog afsked från tjänsten eller dog 1815.

3201. Erik Julius Modée. F. i Västra Husby 1742 61; fad. kornett. Prv. 72. Kommin. i Kettilstad o. Tjärstad 78; kyrkoherde i Västra Harg 99. D. 1810 289.

3202. Johan Huss. F. 1743; fad. komminister i Mörlunda [2285]. Kollega i Linköping 74; afsk. 76. D. i Kisa 1783 18.

»Vir intemperantia vitæ miser et infelix, sed felici ingenio dotatus.» Bj. — Tog efter afskedet lärarekondition, »sist i Kisa hos Enander.»

3203. Anders Vesterberg. F. i Törnsfall 1742 95; fad. Nils, handlande. Prv. 66. Komminister i Hvarf o. Styra 88. D. 1796 63.

3204. Caleb Pehrman. F. i Törnsfall 1744 2311; fad. Matts, inspektor.

Flere källskrifter uppgifva, att ofvanstående blifvit fältväbel vid Östg. inf.-reg. samt landtbrukare i Hallingebärg, men detta gäller en hans broder.

3205. Johan Peter Fransson [Cammarstrand]. F. 1743; fad. inspektor i Edshult. E. o. kontorsskrifvare vid postverket i Sthlm 66; assistent vid Ostind. kompaniet 69; landtbrukare i Mellby. D. där 1825 26.

3206. Carl Magnus Godhe [Godeau]. F. i Ringarum 1741, döpt 1012; fad. Henrik, hammarsmed. Bokhållare vid Kasimirsborgs glasbruk i Gamleby 72; inspektor vid Eds bruk i Västra Ed. D. där 1788 311.