Östgötars minne/1764

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1763
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1764
1765  →


[ 249 ]

1764.

3207. Frans Magnus Broms. F. 1747; fad. Nils, landtjägare, tit. hofjägmästare, i Österg. Fänrik vid Lifgardet. D. 1770.

3208. Martin Martinsson [Holm]. F. 1744 98; fad. klockare. Landtmätex. 69. Komm.-landtmätare i Vasa län 79; vik. ord. landtmätare. D. på Nygården vid Ny-Karleby 1796 243.

3209. Peter Gustaf Jancke. F. i Linköping 1746 13; fad. Johan Peter, borgmästare. Stadsnotarie i Sthlm 70; kurator ad litem i Sthlms justitiekolleg. 76; notarie där 80; tit. rådman 99. D. i Sthlm 1821 2410.

3210. Bengt Körnelius. F. i Mogata 1740 201; fad- Måns, bonde. Prv. 80. Utn. komminister i Skönbärga 90. D. i Landeryd 1791 105.

3211. Elias Follin. F. i Svinstad 1746 810; fad. prost [2487]. Prv. 71; teol. doktor 1809. Hofpräd. hos Härtiginnan af Södermanland 1773; kgl. hofprädikant 75; hosp.-präd. o. kommin. i Malmö 80; tillika kyrkoh. i Bjärshög 80; kyrkoherde i Helsingborg, Välluf o. Raus 85; prost 85; kontr.-prost 1805. D. 1819 1812

I sina prädikningar enkel och hjärtlig, i öfriga göromål ordentlig och oförtruten, i umgänget älskvärd. Grundlig forskare i fäderneslandets historia och statistik. Författare af Helsingborgs historia. Cav.

3212. Johan Erik Drangel. F. i Gårdveda 1744; fad. v. häradshöfding [1844]. Stud. i Lund 68. Auskult. i Göta hofr. 68, i Svea hofr. 70; e. o. notarie 74; v. hhöfd.; justitiarie i Vaxholm 76; v. auditör o. reg.-skrifvare vid Artilleriet 80; borgmästare i Öregrund 84. D. där 1818 2112.

3213. Johan Vigius. F. i Tirserum 1742 11; fad. komminister [2052]. Prv. 67 Komminister i Västra Husby 78. D. 1793 221.

3214. Nils Botvid Gladheim [Gladhem]. F. i Hällestad 1742 1511; fad. kyrkoherde [2125]. Fil. doktor 73. Pagehofmästare 74; tj:fri 92; tillika kassör vid Slottsbyggn.-direktionen 88—93. D. i Sthlm 1823 411.

3215. Jakob Magnus Key. F. i Norra Solbärga 1750 124; fad. häradshöfding [2264]. Auskult. i Göta hofr. 67. Sergeant vid Söderm. reg. 72; kornett vid Lifdrab.-kåren 74; löjtn. i armén 89; afsk. m. tit. ryttmästare 94. Godsegare å Edshult samt egare af Fagerhult, Jönk. län. D. å Edshult 1807 156.

3216. Per Brynolf Sjöberg. F. i Västervik 1752 303; fad. v. häradshöfding o. brukspatron [2452]. Auskult. i Göta hofr. 69; v. hhöfd.; auditör vid Lätta dragonerna 74, sed. vid Lifdrab.-kåren; afsk. 96; justitieborgmästare i Västervik 1804. D. där 1811 34.

3217. Johan Kling. F. i Vikingstad 1745 912«; fad. kyrkoherde [1785]. Fil. kand. 71; prv. 73; teol. doktor 1809. Kommin. i Ljung o. Flistad 1781; kyrkoherde där 93; v. kontr.-prost 95; kontr.-prost 1808. D. 1821 166.

3218. Daniel Engstrand. F. i Bredestad 1744 11; fad. kyrkoherde [2080]. Stud. i Lund 68; fil. doktor 68; prv. 68. Kommin. i Vårdsbärg 83; kyrkoherde i Hagebyhöga o. Fifvelstad 94. D. 1807 712.

3219. Sven Vimermark. F. i Linköping 1746 3010; fad. prost [2104]. Fil. [ 250 ]kand. 72; fil. doktor 76. Docent i Upps. 78; e. o. adjunkt 82; lektor i Linköping 83. D. där 1795 162.

3220. Anders Vistrand. F. i Eksjö 1747 183; fad. kyrkoherde [2093]. Stud. i Lund 71; fil. doktor 72. D. i Lund, två dagar efter promotionen, 1772 246.

Var en för goda seder och utmärkta kunskaper ansedd ung man.

3221. Lars Alger Planander. F. i Marbäck 1746 26; fad. kyrkoherde. Stud. i Lund 71; åter i Upps. 72; fll. kand. 72; fil. doktor 73; prv. 75. Apologist i Linköping 75; rektor i Söderköping 81. D. 1783 1610.

P. var en mycket god lärare och följde som rektor sin företrädare, Vimermark. i spåren, »så att man ej märkte ombytet.» Ryktet om hans skicklighet spred sig vida, och han fick därför många att undervisa, men då han af naturen hade en svag kropp, dukade han snart under. Var ock latinsk skald samt efterlemnade en mängd handskrifter i flere olika vetenskapsgrenar. S.

3222. Bengt Vormsdorff. F. i Skällvik 1740 128; fad. Nils, bonde. Prv. 66. Komminister i Klockrike o. Brunneby 78. D. 1798 215.

3223. Isak Israël Ekenman [Ekman]. F. i Sjögestad 1753 38; fad. Israël, kommendör. Korpral vid Östg. kav.-reg. 70; lifdrabant 74; löjtnant i armén 80. D. i Sjögestad 1783 108.

3224. Immanuel Blom. F. i Ödeshög 1741 1011; fad. Per, organist. Prv. 71. Komminister i Hof o. Appuna 83. D. 1798 46.

3225. Anders Gabriel Carlström. F. i Lofta 1744 268; fad. prost. Prv. 72. E. o. hofprädikant hos Härtigen af Södermanland 74. D. 1775 512.

Vitterlekare och medlem af tre litterära sällskap, bl. a. Utile dulci; stiftade själf ett under namn af »Louisinerorden» som troligen med honom dog. Br.

3226. Johan Adolf Dahlgren. F. i Norrköping 1744 18; fad Bernhard Ebbe, assistent o. borgerskapssekreterare. Med. doktor 75. Prov.-läkare i Kuopio län 74; afsk. 75; praktis. läkare i Sthlm 75— 85; stadsfysiker i Uieåborg 87; tillika brunnsintendent; tit. assessor 89. D. i Uieåborg 1797 145.