Hoppa till innehållet

Östgötars minne/1762

Från Wikisource, det fria biblioteket.
←  1761
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1762
1763  →


[ 244 ]

1762.

3151. Johan Arendt Rickman. F. i Norrköping 1745 31; fad. Elias, mässingsbruksinspektor. Auskult. vid Norrköpings rådsturätt 63; kanslist 64; aktuarie 68; tit. rådman 81; just.-rådman 85; afsk. 1814. D. i Norrköping 1815 57.

3152. Johan Carl Victorin. F. i Kristbärg 1744 27; fad. Johan, brukspatron. Brukspatron på Kvarn i Kristbärg, delegare i bruket 57, sed. ensam egare, samt egare af Spång där. D. på Kvarn 1828 25.

3153. Erik Gustaf Victorin. F. i Kristbärg 1750 148; fad. Johan, brukspatron. Korpral vid Östg. kav.-reg; kvartermästare; afsk. m. tit. kornett 75. Bosatt på Spång i Kristbärg. D. på Kvarns bruk där 1809 2512.

3154. Daniel Per Planander. F. i Marbäck 1744 232; fad. kyrkoherde i Virserum. Auskult. i Svea hofr. 65; aman. 66; e. o. notarie 67; v. notarie 69; notarie 73. V. auditör vid Lifdrab-kåren 70. D. i Sthlm 1774 1310.

3155. Gabriel Ramsell [Ramselius]. F. i Torpa 1741 69; fad. Mikaël, gästgifvare. Kronolänsman i Torpa 68; tillika häjderidare i Ydre; bosatt å Hofvetorp i Torpa. D. där 1811 217.

3156. Christian August Zander. f. i Linköping 1742 2411; fad. Henrik, kopparslagare. Auskult. i Svea hofr.; vaktmästare i Sthlm. D. 1768.

3157. Jonne L'Orange. F. 1741 227; fad. François, språkmästare (fransman) på Boxholm. Stud. i Lund 66. Auskult. i Göta hofr. 65; e. notarie 69; kanslist 73; notarie 73; v. adv.-fiskal 82; assessor 89; lagman i Bohusläns o. Vikornas lagsaga 98. Egare af Eskhult, Skarab. län. D. där 1804 174.

[ 245 ]3158. Adam Meijer. F. i Västervik 1744 68; fad. Johan, apotekare. Apot.-ex. 68. Anst på apotek i Västervik, Sthlm o. Göteborg 64—66, 67; apotekare i Västervik 68; tit. assessor. D. 1786 119.

3159. Johan Fredrik Malmström. F. 1744; fad. Christen, häradshöfding, tit. lagman, i Dalsland. Auskult. i Göta hofr. 65; v. häradshöfding; tf. domhafvande i Dalsland. D. i Södra Vi prgd 1827 1711.

3160. Johan Christer Meurling. F. i Askeryd 1744 294; fad. prost [2049]. Stud. i Lund 65. Häjderidare i Dals härad 73; landtjägare på Ombärg 75; afsk. Landtbrukare.

3161. Olof Rundberg. F. 1744 2512; fad. Per, arrendator i Skärkind. Inspektor o. landtbrukare i Kullerstad 70; handlande (80); godsegare på Kolstad i Risinge; tit. ekon.-kamrer 83. D. på Kolstad 1793 286.

3162. Johan Burén. F. i Hällestad 1741 1612; fad. Daniel, brukspatron. Auskult. i Svea hofr. 64. Landtbrukare på Broby i Strå 70; tit. brukspatron. D. där 1780 23.

3163. Carl Daniel Burén. F. i Tjällmo 1744 65; fad Daniel, brukspatron. Auskult. i Svea hofr. 64. Brukspatron på Boxholm samt egare af Grytgöl, Folkström (till 97), Sommevik o. Strålsnäs 81. D. på Boxholm 1838 2212.

3164. Paul Kinnander. F. tv. i Eksjö 1746 74; fad. prost [2117]. Stud. i Lund 68; fil. doktor 68; prv. 74. Kollega i Söderköping 74; pastor vid Vadstena krigsmanshus 76; kyrkoherde i Tråslöf o. pastor i Varbärgs slottsförs., Göteb. stift, 85; prost 1800. D. 1801 612.

3165. Adolf Tillander. F. i S:t Lars 1740 235; fad. Johan, ryttare. Stud. i Lund 66. Landskanslist i Linköping; stadsfiskal där 77; tit. rådman 87; afsk. 87. Bryggare i Linköping; rådman 1800; afsk. 01. Riksdagsman i Borgarståndet 1800. Egare af Hässelby i Björkebärg. D. där 1804 13.

3166. Nils Ekengren. F. i Trehörna 1737 127; fad. Måns, bonde. Prv. 66. Kommin. i Rök o. Heda 75; kyrkoherde i Västra Stenby 1801. D. 1818 223.

3167. Samuel Hagman. F. i Mogata 1742 194; fad. kyrkoherde [1873]. Fil. kand. 69; prv. 70. Komminister i Landeryd 77. D. 1787 219.

3168. Johannes Bergelius. F. i Lillkvrka 1743 152; fad. Samuel, skräddare. V. kronolänsman. Bruksbokhållare; landtbr.-inspektor på Linnäs, Ulfåsa o. Ljung.

3169. Elias Didricsson [Dieterici Björn]. F. i Västervik 1741 123 ; fad. prost [1799]. Prv. 70. Kommin. i Kaga 77; v. pastor 82; utn. kyrkoherde i Kristbärg 96. D. i Kaga 1797 172.

3170. Christofer Berselius. F. i Klockrike 1745 97; fad. kyrkoherde [2137]. Kronolänsman i Bobärg 67; afsk. m. tit. hofr.-kommissarie. Landtbrukare i Bispmotala i Motala landsf. D. på Hulterstad i Mjölby 1803 254.

3171. Gabriel Adolf Follin. F. i Ekeby 1742; fad. kyrkoherde i Hof. Stud. i Lund 61. Notarie vid Sthlms landtull. D. 1772 8.

Enligt en uppgift skulle han blifvit ihjälslagen (»occisus»).

3172. Johan Vahlberg. F. i Linköping 1745 311; fad. domk.-syssloman [2101]. Stud. i Lund senare (ehuru där ej inskrifven). Auskult. i Göta hofr.; v. häradshöfding. D. i Linköping 1782 2710.

[ 246 ]Skulle disputera i Lund 1767 »De virgine nobili stuprata», men ämnet ansågs för delikat att göras publikt, och disputationen förbjöds. Br.

3173. Haqvin Tideström. F. 1742 218; fad. Carl Gustaf, varfsbokhållare i Västervik. Sjöman 66; sjökapten i Norrköping. D. 1803.

3174. Jonas Linnerquist. F. i Jursdala 1736 38; fad. Hans, soldat. Fil. doktor 64; prv. 75. Kollega i Västervik 70; apologist i Norrköping 74; åter kollega i Västervik 74; rektor i Vadstena o. kyrkoherde i Orlunda 88; tj:fri 94. D. 1796 196.

Till en ledig apologistbefattning i Norrköping utnämnde 1773 magistraten därstädes Samuel Valbom [2409]. som af borgmästare och råd vederbörligen introducerades; men domkapitlet kunde icke gilla detta förfarande, utan utnämnde Linnerquist, som fick fullmakt 1774. Då likväl lönen förvägrades honom af magistraten, måste han återvända till kollegatet i Västervik. En tredje person, Jonas Fredr. Carlström [3261], blef då utnämnd.

3175. Lars Hultman. F. i Västervik 1745 2411; fad. Hans, rådman o. handlande. Brukspatron o. grosshandlare i Västervik; egare af Eds o. Storebro bruk, Stensnäs, Rödsle o. Gunnebo samt gård och skeppsvarf i Västervik. D. där 1798 123.

3176. Josef Hellberg. F. i Misterhult. 1742 265; fad. Bengt, organist. Landskontorist i Österg. län 69; häradsskrifvare i Gullbärg, Bobärg o. Valkebo 79; v. landskamrer. Bosatt på Olstorp i Ledbärg. D. 1786 1012.