Östgötars minne/1766

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1765
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1766
1767  →


[ 253 ]

1766.

3261. Jonas Fredrik Carlström. F. i Lofta 1745 208; fad. prost. Fil. kand. 72; fil. doktor 73; prv. 79; teol. doktor 1809. Apolog. i Norrköping 1774; tillika kollega 76; kollega i Linköping 79, kyrkoherde i Gistad 83; prost 87; kontr.-prost 92—1825. D. 1826 284.

»Snäll i studier; skada att han hade så svår hörsel.» Br. — Uppgifves varit en flitig medarbetare i det vittra samfundet Apollini Sacra. Till hans bröllopsfäst i Gistad 1784 voro värsar författade af Bellman.

3262. Erik Jonas Castman. F. i Vimmerby 1745 189; fad. Lars, rådman. Stud. i Lund 69; prv. 71; fil. doktor 72. E. o. bat.-präd. vid Kalmar reg. 78; kommin. i Vimmerby 83; kyrkoherde i Gärdserum 98. D. 1815 2012.

3263. Carl Peter Grevillius. F. i Film, Upps. län, 1749 227; fad. prost [2419]. Garfvare i Askersund 73, i Skeninge 75; landtbrukare o. trol. delegare i Annelund i Hof 1801. D. där 1808 199.

3264. Lars Ahlbom. F. i Sthlm 1748; fad. Lars, kollega vid Hedvig Eleonora skola.

Antogs i Östgöta nation mot försäkran att ej i Linköpings stift söka ordination eller någon promotion. Nat.-prot.

3265. Magnus Johan Karp. F. 1749 265; fad. Johan, arrendator i Regna. Auskult. i Svea hofr. 70; aman. 71; e. o. notarie 71; kanslist 74; häradshöfding i Gästriklands domsaga 78; tit. lagman 92; afsk. 1833. D. 1841.

3266. Claës Livin. F. i Skeninge 1747 189; fad. prost [2246]. Auskult. i Göta hofr.; v. hhöfd.; v. auditör vid Lifgardet; auditör 81; häradshöfding i Ale, Bjärke o. Vätle domsaga, Älfsb. län, 91; afsk. 93; tit. krigsråd 1803. D. på Traneryd i Säby 1823 174.

Åtföljde regementet under 1789 års fälttåg i Finland.

3267. Emanuel Magnusson [Montin]. F. i Kristbärg 1744 139; fad. kyrkoherde [1635]. Auskult. i Svea hofr. 69; e. o. kanslist 69; e. o. notarie 71; afsk. [ 254 ]Bryggare i Sthlm (»föreståndare för afvekne bryggaren Kullmans verk») 74, i Vadstena 83.

3268. Per Juring [Juringius]. F. i Kvillinge 1748 74; fad. kyrkoherde [1786]. Fil. doktor 73. Utn. kollega i Söderköping 76; afsk. 77. E. pagehofmästare 80. E. o. kanslist vid Kgl. biblioteket 82, i Krigskolleg. 84; v. notarie där 85; afsk. m. tit. advokatfiskal 86. Landtbrukare o. egare af Kvillinge frälsegård 86. D. i Norrköping 1830 185.

3269. Carl Anders Hertzman. F. i Adelöf 1746 263; fad. prost [2023]. Prv. 75. Kollega i Vadstena 77; kyrkoherde i Höreda o. Mellby 91; prost 1803. D. 1819 2810.

3270. Johan Kraft. F. i Rumskulla 1748 211; fad. kyrkoherde [1911]. Fil. kand. 71; prv. 71. E. o. bat.-präd. vid Östg. inf.-reg. 76; kommin. i Svanhals o. Kumla 80; kyrkoherde i Rogslösa o. Väfversunda 90; prost 94; kontr.-prost 1801. D. 1807 315.

3271. Lars Nerman. F. i Vimmerby 1745 243; fad. Johan, smed. Prv. 60. Komminister i Stora Åby 84. D. 1813 1010.

3272. Olof Videgren. F. i Västervik 1747 309; fad. Alexander, handlande o. lotsinspektor. Stud. i Lund 69. Auskult. i Svea hofr. 71; aman. 71; v. hhöfd.; v. auditör vid Lifgardet 74; auditör vid Arméns flotta 78; adv.-fiskal 88; assessor i Kommerskolleg. 93; kommersråd 1805. D. i Sthlm 1810 165.

3273. Anders Vidén. F. i Slaka 1748 21; fad. kyrkoherde [2155]. Auskult. i Svea hofr. 69; v. notarie vid Sthlms rådsturätt 72; stadsnotarie i Norrköping 73; stadsfiskal 89; stadssekreterare 89. D. i Norrköping 1804 2912.