Östgötars minne/1769

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1768
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1769
1770  →


[ 258 ]

1769.

3321. Anders Olof Lunnerquist [Lundqvist]. F. i Hagebyhöga 1748 1511: fad. Olof, organist. Prv. 73. Kommin. i Ekebyborna o. Ask 83; kyrkoherde i Östra Harg 1802. D. 1805 2412

3322. Lars Henrik Norbeck. F. i Vimmerby 1750 271; fad. kyrkoherde [2460]. Stud. i Lund 70; fil. doktor 72; prv. 75. Kollega i Västervik 74; bat.-präd. vid Kalmar reg. 82; reg.-pastor 92; kyrkoherde i Gamleby 99. D. 1805 315.

N. åtföljde regementet i kriget 1788.

3323. Adolf Fredrik Jarchov. F. 1756 107; fad. kapten i. Sjögestad. Lifdrabant 73; löjtn. i armén 79; ryttmästare 89; v. korpral vid Lifdrab.-kåren 91. D. på Tollstad i Sjögestad 1804 3010.

3324. Johan Hallman. F. i Regna 1747; fad. kyrkoherde. E. o. kanslist vid Sthlms hallrätt; auskult. i Åbo hofr.; e. o. notarie där; tingsnotarie i Finland; landskanslist i Örebro län; »militär till Finland.»

3325. Anders Edman. F. 1749; fad. Nils, frälseinspektor i Törnsfall. Auditör (80); landtbrukare på Locknevi säteriegendom i Locknevi; tit. hofsekreterare. D. efter 1800.

3326. Nils Björkegren. F. i Linköping 1751 182; fad. Gabriel, boktryckare. [ 259 ]Stud. i Lund 75; fil. kand. 76. E. o. kanslist i Amir.-kolleg. 80; auskult. vid Sthlms rådsturätt 83; v. notarie i Just.-rev.-exped. 87; brottm.-notarie vid Sthlms södra kämn.-rätt 88; borgmästare i Linköping 88; tit. assessor 89: afsk. 1807. D. i Linköping 1818 1312.

3327. Magnus Vanberg. F. i Locknevi 1748 151; fad. Sven Nilsson i Vansta, bonde. E. o. kanslist i Kommerskolleg. 72; v. notarie 73; notarie i Kammarkolleg. 76; ombudsman vid Nummerlotteriet 78—82; sekreterare i Kammarkolleg. 81; kammarråd 91; landshöfding i Vasa län 1805; afsatt 08. Led. i Rikets allm. ärend. beredn. 14. D. å Högtorp i Salem, Sthlms län, 1817 118.

V. blef adlad omkr. 1780, men tog ej introduktion.

3328. Gustaf Sivers. F. i Tryserum 1750 274; fad. kyrkoherde [2740]. Stud. i Åbo 74; fil. doktor 75. Auskult. i Åbo hofr. 75; v. notarie 76; andre notarie i Öfverståth.-ämbetet för polisärenden i Sthlm 76; förste notarie 78; tillika ombudsman vid Nummerlotteriet 82; rådman i Sthlm 83. D. där 1789 112.

3329. Olof Fredrik Lichfeldt. F. i Rystad (Näsby) 1746 2211; fad. kyrkoherde [2176]. Auskult. i Svea hofr. 70; aman. 71; v. notarie; v. auditör vid Lifgardet till fot 76; reg.-skrifvare vid Lätta dragonerna.

3330. Anders Pettersson Hallberg. F. i Östra Ny 1752 228; fad. frälseinspektor. Prv. 75. Hofpräd. hos Härtigen af Östergötland 77; kyrkoherde i Sundsvall, Selånger o. Sättna 86; prost 99. D. 1820 243.

3331. Joachim Ekmark. F. i Svinstad 1750 244; fad. kyrkoherde [2699]. Volontär vid Östg. inf.-reg. 74; sergeant; fältväbel 79. D. 1804 197.

3332. Anders Linder. F. i Linderås 1746 3112: fad. Per, klockare. Prv. 73. Kommin. i Linderås 88; kyrkoherde där 1808. D. 1817 318.

3333. Daniel Andreas Hanqvist. F. i Västervik 1757 1111; fad. rådman, tit. borgmästare [2401]. Informator på Sveaborg, Finland, 80; landskanslist i Åbo. D. 1795.

3334. Per Vilin. F. i Jursdala 1750 29; fad. Jöns, bonde. D. som stud. å Marstad i Jursdala 1774 274.

3335. Fredrik Sundelin. F. 1751 3; fad. Daniel, reg.-kirurg, tit. assessor, i Järstad. Anstäld vid Vet.-akad:s kontor i Sthlm 70; bokhållare på Boxholm; landtmät.-elev 77. Sergeant vid Dalreg.; stabsfänrik 79; afsk. 80. D. i Norrköping på resa 1780 165.

Rymde för skuld från Stockholm 1780. Säges blifvit student i Lund samma år, inskrifven under namnet Zander eller Lander, och slutligen bryggare i Helsingborg, där han skulle dött, men dessa uppgifter gälla en annan.

3336. Didrik Mæchel. F. i Västervik 1752 253; fad. Didrik, rådman o. fabrikör. Auskult. Svea hofr. 73, sed. i Göta hofr. o. Kommerskolleg. Klädesfabrikör i Västervik 75. V. stadsnotarie där; just.-borgmästare 1811. Riksdagsman 1800. D. i Västervik 1828 14.

3337. Carl Teodor Dahlgren. F. i Norrköping 1750; fad. assistent o. borgersk.-sekreterare. Bokhandelsbitr. i Sthlm; bokhandlare i Petersburg; handlande där. Sekreterare. D. i Petersburg 1798 911 (g. st.).

3338. Jakob Vulff. F. i Vånga 1750; fad. kyrkoherde i Hvarf. Notarie vid Sthlms rådsturätt. Konduktör vid Öfverintend.-ämbetet 87; tillika agré o. lärare vid Målare- o. bildh.-akad. D. i Sthlm 1800 2912.

[ 260 ]3339. Gustaf Samuel Flodin. F. i Marstrand 1750 105; fad. prost i Gladhammar. Stud. i Lund 72; fil. doktor 72; prv. 74. Brukspräd. vid Mörtfors o. Solstads kopparverk i Misterhult 74—83; kyrkoherde i Gladhammar o. Västerrum 87. D. 1789 186.

3340. Anders Köhler. F. i Hällestad 1747 13i; fad. Kristian, hammarsmed. Prv. 78. E. o. skv.-präd. vid Östg. kav.-reg. 83; komminister i Hällestad 93. D. 1813 54.

3341. Per Viström. F. i Mjölby 1747 288; fad. mjölnare. Prv. 74. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Skeppsås 84. D. där 1787 13.

»Melankoli, för hvilken han var naturligen fallen, besvärade honom någon tid, till dess den slutligen förvandlades i sinnessvaghet och raseri, hvarunder han kl. 1 om morgonen sprang ut ur kammaren och störtade sig i en nära prästgården belägen brunn och olyckligen omkom.» S.

3342. Arvid Johan Vallbeck [Hvalbeck]. F. i Östra Husby 1748 1412; fad. kyrkoherde [2223]. Prv. 73. E. o. bat.-präd. vid Artilleriet 78; kyrkoherde i Drothem 95; prost 1804; kontr.-prost 11. D. 1821 1510.

3343. Natanaël Fineld. F. i Nykil 1748 92; fad. löjtnant [2485]. E. o. kanslist i Krigskolleg. 74. Landtbrukare i Kättestad i Nykil; tit. sekreterare. D. 1804 44.

3344. Daniel Sundelius. F. i Svinstad 1745 156; fad. Anders, organist. Prv. 72. Komminister i Björsäter o. Yxnerum 86. D. 1811 1911.

3345. Nils Hertzelin. F. i Ingatorp 1746 25; fad. Jonas, bonde. Prv. 73. Kommin. i Norra Vi o. Tirserum 79; kyrkoherde i Marbäck 89. D. 1793 1912

3346. Olof Petterson. F. i Styrestad 1747 33; fad. bonde. Prv. 73. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Väderstad 78. D. i Styrestad 1780 3010.

3347. Johan Björner. F. i Härbärga 1749 206; fad. Lars, mjölnare. Stud. i Lund 74; fil. doktor 75; prv. 75. Brukspräd. vid Åtvidabärg 81; kyrkoherde i Östra Ryd 83; prost 99. D. 1802 52.

3348. Johan Cedergren. F. 1750; fad. bonde i Dagsbärg. D. som stud. i Uppsala 1770 129.

3349. Sven Magnus Ekstrand. F. i Eksjö 1750 183; fad. Samuel, oxhandlare. Prv. 72. Skollärare i Eksjö 95; komminister i Lommaryd o. Bälaryd 1800. D. 1828 612.

3350. Anders Fredrik Gertsson. F. 1749; fad. löjtnant i Edshult. Korpral vid Västg. kav.-reg. 75.

3351. Magnus Tinnerstedt. F. i Virserum 1747 245; fad. Carl,jordbrukare. Prv. 72. Kommin. i Skedevi 85; kyrkoherde i Sund 1803. D., drunkn., 1815 114.

3352. Olof Vilhelm Häger. F. i Vadstena 1747; fad. Vedich, krigskommissarie. Volontär vid Östg. kav.-reg.; korpral; kvartermästare; fänrik vid Nylands reg. 81; löjtnant 86. D., drunkn., vid sitt boställe Båsa 1786 119.

Ingaf 1776, då han var korpral, underdånig ansökan att blifva förklarad myndig, hvilket bifölls.