Östgötars minne/1768

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1767
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1768
1769  →


[ 256 ]

1768.

3301. Johan Magnus Tillman. F. i Norrköping 1748 153; fad. utn. kyrkoherde [2403]. D. som stud. i Uppsala 1768 145.

»Som nationen nu i 13 år varit befriad från någon landsmans död i Uppsala, ty beslöts, att grafskrift, som Johan Huss författat, skulle tryckas.» Nat.-prot.

[ 257 ]3302. Gabriel Lindblom. F. i Skeda 1750 210; fad. prost [2255]. E. o. kanslist i Kansli- o. Kommerskolleg. 74; guvernör för en ung Genet i Paris 74; secrétaire interpréte i Bureau des affaires étrangères i Versailles 78; hemkallad 87; v. sekreterare i Vitterh.-akad. 87; kgl. sekreterare 87; Konungens handsekreterare 95. D. i Söderköping 1827 23.

Få personer förenade lika som han så många vittra insikter med smak och behagligt umgänge.

3303. Svante Albrecht Vænerberg. F. i Svanhals 1749 244; fad. komminister [2531]. Prv. 76. Kollega i Linköping 78; e. o. skv.-präd. vid Smål. kav.-reg. 79; reg.-pastor 83; kyrkoherde i Virserum o. Järeda 91; prost 1808; kontr.-prost 12 D. 1813 2210.

Var äfven en musikaliskt bildad man, enär han från 1787 »förestod kapellet i Linköping såsom director musices tvänne år.»

3304. Samuel Follin. F. i Svinstad 1749 189; fad. prost [2487]. Prv. 78. Kyrkoherde i Ottarp, Lunds stift, 83. D. 1792 132.

3305. Johan Gustaf Berselius. F. i Klockrike 1749 76; fad. kyrkoherde [2137]. Stud. i Lund 75; fil. kand. 76. Auskult. i Bärgskolleg. Förvaltare o. sekreterare vid Åtvidabärgs kopparverk. D. på Malmvik, Sthlms län, 1808 259.

3306. Samuel Daniel Hallin. F. i Allhelgona 1750 301;fad. Daniel, kronofogde i Klockrike. Antagl. fögderinotarie o. bitr. hos fadern; v. kronofogde 75. D. i Skeninge 1805 *2512.

»Ad castra Bacchi.» Sn.

3307. Johan Magnus Cederblom [Björn]. F. i Södra Vi 1747 152; fad. s. m. adjunkt [2451]. Prv. 75. Bat.-präd. vid Lifgardet 75; reg.-pastor 79; fältprost 88; kyrkoherde i Västervik o. Törnsfall 89. D. 1815 1511.

Som fältpräst åtföljde C. sitt regemente på fälttåget till Finland 1788.

3308. Jakob Viberg. F. i Värna 1748 510; fad. komminister. Amanuens i Sthlms justitiekolleg. 77; notarie 80; kämnär vid Sthlms södra kämn.-rätt 84. Arrendator i Skokloster, Upps. län. D. där 1800 2512.

3309. Carl Vilhelm von Stapelmohr. F. i Göteborg 1752 1411; fad. öfverdirektör [2112]. Auskult. i Göta hofr.; v. häradshöfding; utn. notarie i Vasa hofr. trol. 76. D. i Sthlm 1776 9.

3310. Anders Melin [Melinsson]. F. i Skällvik 1749 281; fad. Anders, frälseinspektor. Prv. 75. Brukspräd. vid Åtvidabärg 75; kommin. i Danderyd o. Lidingö, Upps. stift, 76, i Åtvid 81; kyrkoherde där 92; prost 1800. D. 1803 911.

3311. Emund Juringius. F. i Kvillinge 1751 313; fad. kyrkoherde [1786]. Fil. doktor 76; teol. kand. 79; prv. 81; teol. doktor 1800. E. o. skv.-präd. vid Lifdragonerna 1782; e. o. gymn.-adjunkt i Linköping 91; kyrkoherde i Västra Husby 94; prost 94. Sekreterare i Prästeståndet vid riksdagarna 86 o. 89. D. 1810 149.

3312. Johan Peter Videgren. F. i Söderköping 1747, döpt 2212; fad. skräddare. Auditör; rådman i Söderköping 83.

3313. Sven Göransson [Ingelström]. F. i Åtvid 1745 110; fad. bonde. E. o. kanslist i Krigskolleg. 72; notarie 74; direktör vid Kronans auktioner, å Krigskolleg. tyg- o. ammunitionsstat, 79. D. 1821.

[ 258 ]3314. Anders Talén. F. i Vadstena 1750; fad. Magnus, rådman o. handlande. Förare vid Östg. inf.-reg.; sergeant 71; fältväbel 79; fänrik 90. D. i Finland 1790 105.

T. deltog i finska kriget, hvarunder han blef sårad och däraf död.

3315. Henning Hallström. F. i Danderyd, Sthlms län, 1749 1112; fad. prost i örtomta. Fil. doktor 76; prv. 78. Kommin. i Västra Ed 79; kyrkoherde i Lofta o. Loftahammar 83; kontr.-prost 88—1804. D. 1816 1612

3316. Carl Peter Een. F. i Kristdala 1750 248; fad. kyrkoherde i Hvena. Prv. 76. Bat.-präd. vid Hels. reg. 76; reg.-pastor 80; kyrkoherde i Eksjö stads- o. landsf. 93; prost 1800. Inspektor för Eksjö skola 93. D. 1822 87.

Följde sitt regemente i finska kriget.

3317. Lars Lindahl. F. i Norrköping 1759 192; fad. handlande o. tobaksfabrikör. Handelsbokhållare i Sthlm; handlande i Norrköping; direktör.

Antagligen broder till n:r 3550. — Uppgifves äfven varit superkargör. Ä.

3318. Georg Mæchel. F. i Västervik 1748 268; fad. Göran, rådman o. handlande. E. o. notarie vid Sthlms nordöstra kämnärsrätt 73; brottmålsnotarie vid nordvästra kämnärsrätten 77; afsk. 87; tillika prot.-förande i poliskammaren 77. Proviantskrifvare på ett fartyg under finska kriget. D. i Finland 1790.

3319. Johan Falck. F. i Västervik 1751 289; fad. Olof, dykerikommissarie. Handlande o. skeppsredare i Västervik; brukspatron; egare af Brusaholm i Ingatorp o. Kilmare i Gladhammar. D. där 1814 1010.

3320. Carl Johan Nystedt. F. 1749; fad. inspektor i Pelarne. Auskult. vid Sthlms rådsturätt; e. o. notarie vid Sthlms södra kämnärsrätt 76; andre v. fiskal vid polit.-inrättn. 80; tit. assessor; afsk. 95.