Östgötars minne/1773

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1772
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1773
1774  →


[ 266 ]

1773.

3415. Samuel Ekeroth. F. i Tjällmo 1755 18; fad. Elias, kronofogde, tit. landskamrer. Fil. kand. 79; fil. doktor 79; prv 81. Hofpräd. hos Härtigen af Östergötland 83; kyrkoherde i Östra Eneby 84; prost 94. Egare af Öfverstad o. Juby i Askeby. D. 1824 203.

3416. Christian Follin. F. i Svinstad 1752 212; fad. prost [2487]. Prv. 78. Komminister i Törnevalla 85, i Rystad 1803. D. 1829 173.

3417. Nathanaël Harlingson. F. i Vikingstad 1753 168; fad. Hans Harling, kronolänsman. Auskult. i Svea hofr. 80; e. o. kanslist 81; e. o. notarie 82. Notarie i Öfverståth.-ämbetets kansli 83; tj:fri 1803. D. på Ör i Spånga, Sthlms län, 1805 110.

3418. Lars Johan Törnmark. F. i Åsbo 1752 227; fad. komminister [2235]. Prv. 78. Komminister i Törnsfall 86. D. 1801 126.

3419. Nils Vigius. F. i Frödinge 1755 251; fad. kyrkoherde [2235]. D. som stud. på Djursholm, Sthlms län, 1775 1412.

3420. Jonas Kastman. F. i Vimmerby 1754 268; fad. prost [2462]. Fil. kand. 77; prv. 79. E. o. bat.-präd. vid Kalmar reg. 79; rektor i Vimmerby 84; kyrkoherde i Lönnbärga 91; prost 1800; kontr.-prost 13. D. 1822 144.

3421. Claës Bergelius. F. i Klockrike 1755 205; fad. komminister [2196]. D. som stud. i Uppsala 1780 182.

»En skicklig och sedig yngling.» Nic.

3422. Carl Gustaf af Leopold [adl. 1809; förut Leopoldt o. Leopold]. F. i Sthlm 1756 24; fad. tullförvaltare i Norrköping. Stud. i Greifswald 81; fil. doktor 82. Docent i Greifswald 82; v. bibliotekarie vid Stralsunds stadsbibliotek 82; lidénsk bibliotekarie i Upps. 84; bitr. sekreterare hos Konungen 86; bibliotekarie vid Drottningholms slottsbibliotek 87; Konungens handsekreterare 88; tit. kansliråd 99; led. i Kanslistyrelsen 1809; tit. statssekreterare 18. Led. i Nummerlotteriets direktion fr. 1796. Skald; ästetiker; filosof: medarb. i »Stockholmsposten» omkr. 90, i »Extraposten» 92, i »Läsning i blandade ämnen» 97. D. i Sthlm 1829 911.

L. intog vid 19:e århundradets början utan gensägelse främsta rummet bland våra samtida skalder, och då han tillika var en af Svenska akademiens ledande män, kan inan såga, att han i väsentlig mån tryckte stämpeln af sitt skaldelynne och sina ästetiska åsikter på slutet af det gustavianska tidehvarfvet i vår vitterhet. Han »egde ingen djup känsla, ej häller någon djärf fantasi: däremot egde han ett skarpt förstånd, en gnistrande kvickhet och en mjuk och liflig inbillning, just de egenskaper, som erfordras för den lätta och muntra genre, där täckheten och behaget få ersätta skönheten [ 267 ]och majestätet.» Detta hindrar ej, att flere af hans skaldestycken tillhöra det yppersta vår litteratur frambrakt och därigenom för alla tider tillförsäkra L. ett fräjdadt namn. Angående hans och Kellgrens litterära fäjd med Thorild samt L:s polemiska skriftväxling med den s. k. nya skolan hänvisas till litteraturhistorien. — Under de 10 sista lefnadsåren var L. blind- N. fbok: se vidare Biogr. lex.: B. E. Malmström; Nyblæus; Ljunggren m fl.

3423. Johan Ulrik Vesterberg. F. i Norrköping 1760 111; fad. brukspatron, tit. kommersråd. Auskult. i Bärgskolleg. 78. Underofficer 79; fänrik vid Björneborgs reg. 80, vid Uppl. reg. 80; afsk. m. tit. öfverjägmästare 85; tit. regeringsråd 1812. D. i Uppsala 1839 281.

3424. Daniel Calén. F. i Kettilstad 1755 57; fad. prost [2440]. Fil. kand. 77; fil. doktor 79; prv. 81. Docent i Upps. 80; gymn.-adj. i Linköping 84; rektor 86; kyrkoherde i Kettilstad o. Tjärstad 87; prost 1800; kontr.-prost 07—24. Riksdagsman 10. D. 1825 34.

3425. Olof Moberger. F. i Vimmerby 1752 264; fad. Olof, rådman o. postmästare. Fil. kand. 80; fil. doktor 82. Kollega i Linköping 86; konsist.-amanuens 87; befullm. v. konsist.-notarie 90; rektor i Västervik 91. D. 1811 254.

3426. Johan Lagerström. F. i Styrestad 1753 274; fad. Anders, kronolänsman. Fil. kand. 81; fil. doktor 82; prv. 86. Apolog. i Linköping 86; kollega där 94; kyrkoherde i Styrestad 94; prost 1804; kontr.-prost 08. D. 1821 {{bråk|20|12}.

3427. Reinhold Gustaf Grevillius. F. i Film, Upps. län, 1751 239; fad. prost [2419]. Prv. 79. V. pastor 90; Kommin. i Hof o. Appuna 99; kyrkoherde i Västra Stenby 1819. D. 1828 3010.

3428. Johan Vilhelm Grevillius. f. i Film, Upps. län, 1758 154; fad. prost [2419]. Prv. 79. E. o. skv.-präd. vid Östg. kav.-reg. 81; hofpräd. hos Härtigen af Östergötland 84; kyrkoherde i Vinnerstad och Motala 90; prost 1800. D. 1814 1010.

Två af hans söner kallade sig Charleville. Den ene var fader till n:r [5709] och n:r [5744].

3429. Olof Kimstedter 0lofsson. F. 1756 313; fad. bonde i Kimstad. Landtbrukare o. arrendator af Ede i Borg (Löt); tit. ekon.-direktör 89. D. i Norrköping 1826 183.

3430. Sven Björling. F. i Norrköping 1752 109; fad. tullbesökare. Stud. i Lund 73, i Upps. 76; fil. doktor 79. Kon sist.-amanuens i Linköping 83; tillika v. kollega 84; v. gymn.-adjunkt 85. D. 1786 241

»Genom böjelse för studier och en outtröttlig flit hade han vunnit en berömlig lärdom.» Var ock en synnerligen skicklig lärare. S.

3431. Johan Kindahl. F. i Kristbärg 1755 285; fad. kyrkoherde i Östra Husby. Stud. i Lund 73, i Upps. 76; jur. kand. Auskult. i Göta hofr.; landtbrukare i Jonsbärg 80; stadskassör i Söderköping 84; afsk.; e. mönsterskrifvare i Skåne 88; slutl. bosatt i Vadstena utan yrke. D. där 1796 14.

3432. Svante Johan Svensson. F. i Kristdala 1758 116; fad. löjtnant. Stud. i Åbo 73 senare. Volontär vid Kalmar reg. 77; furir 78; sergeant 79; afsk. 88; löjtn. i armén 89, vid Dala vargering 89; kapten i armén 91, vid Kalmar reg. 91; ryttmästare vid Adelsfanereg. 97. Bosatt på Björka i Locknevi.

Följde sitt regemente vid fälttåget till Finland 1788; som löjtnant vid Dala vargering blef han sårad i batalj 1790. Dog ej i Locknevi.

[ 268 ]3433. Magnus Hultner. F. i Pelarne 1753 113; fad. kyrkoherde [2069]. Stud. i Lund 73, i Upps. 76; prv. 78. E. o. bat.-präd. vid Östg. inf.-reg.; komminister i Målilla o. Gårdveda 94. D. 1819 29.