Östgötars minne/1779

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1778
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1779
1780  →


[ 280 ]

1779.

3569. Johan Adolf Mecklin [Miklin]. F. i Linköping 1761 225; fad. Johan, musikdirektör. Fil. kand. 88; fil. doktor 88; prv. 99. Musikdirektör (»director mus. et cantus») vid Linköpings gymnasium 89; rektor i Norrköping 1802. D. där 1803 2111.

M. synes varit både tonsättare och poët; utgaf ock ett arbete om tonkonsten. — I Linköpingstidningen 1796 läses, att »skräddarnes här i staden otrohet vid om händer tagande arbete allmänneligen öfverklagas, hvilket gått så långt, enligt hvad omtalas, att herr direktören mag:r Mecklin skall i stället för betalning af arbetslön för en klädning tillsändt en skräddare genom stadsbetjeningen öppet bevis att vara mästertjuf,» hvilket föranledde en rättegång med många vittnesförhör och skriftväxlingar, aftryckta i ofvannämnda tidning.

3570. Petrus Ramstedt. F. tv. i Västra Ny 1758 93; fad. Johan, postinspektor. Landtmät.-ex. 81. Anst. vid Landtmät.-kontoret i Sthlm 81; v. komm.-landtmätare i Österg. län; komm.-landtmätare 1812. D. på Dansby i Västra Ny 1815 3010.

3571. Johan Ramstedt. F. tv. i Västra Ny 1758 93; fad. Johan, postinspektor. Fil. kand. 85; fil. doktor 85; prv. 1800; teol. doktor 09. Lidénsk aman. vid Upps. univ.-bibliotek 1788; ord. aman. 92; lektor i Linköping 95; tillika kyrkoh. i Slaka 1800; förste teol. lektor o. kyrkoherde i Skeda 04. Riksdagsman 10, 12. D. i Skeda 1823 255.

3572. Johan Magnus Blomqvist. F. 1759 12; fad. bonde i Norra Vi. Auskult. i Sthlm; bokhållare vid Sthlms stads norra arb.-inrättning; syssloman där (99); tit. kamrer. D. i Sthlm 1816 117.

3573. Per Gustaf Enelius. F. i Kumla 1760 44; fad. kyrkoherde [2851]. Prv. 83. Ord. hofprädikant 86; kyrkoherde i Köping o. Kungs-Barkarö, Västerås stift, 91; kontr.-prost 93. D. 1812 224.

3574. Erik Magnus Vennberg. F. i Sthlm 1762 182; fad. Erik Samuel, bankkommissarie. Bärgsex. 82. Auskult. i Bärgskolleg. 80; notarie 87; proto-notarie 94; afsk.; bärgsfogde i Gefleb. o. V.-norrl. län 1816. Disponent o. delegare i Ljusneverken, Gefleb. län, samt bosatt å Gullgrufva bruk till 16, sed. i Söderhamn; gårdsegare där. D. i Söderhamn 1837 151.

3575. Anders Runberg. F. i Linköping 1757 611; fad. prost [2634]. Stud. i Lund 83; prv. 84. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Höreda 98; tj:fri 99. Landtbrukare på Isfall i Rumskulla. D. där 1800 105.

3576. Johan Gustaf Nystedt. F. i Linköping 1760 309; fad. Jonas, hökare. Auskult. vid Linköpings rådsturätt; artillerist i Sthlm på 1790-talet.

»Ad castra Bacchi.» Sn.

3577. Johan Fredrik Broström. F. 1755 510; fad. handlande i Norrköping. Anst. på apotek i Upps.; kirurg i Sthlm 81.

[ 281 ]3578. Johan Adolf Sondén. F. i Linköping 1755 2212; fad. apologist [2127]. Furir vid Enkedrottningens reg. på Sveaborg 73—76. Prv. 82. Kommin. i Landeryd 88; v. pastor 1800; kyrkoherde i Regna 10; prost 22. D. 1838 11.

3579. Nils Petter Vistrand. F. i Horn 1760 264; fad. Måns, organist. Prv. 86. V. pastor 95; kommin. i Asby 1800, i Askeryd o. Bredestad 03; kyrkoherde i Ukna 11. D. 1822 1111.

3580. Gustaf Henrik Björling. F. 1760 2612; fad. frälseinspektor i Östra Ryd. Auskult. i Bärgskolleg. 87; bärgsmekaniker. D. i Norrköping 1796 189.

3581. Per Litzenius. F. i Drothem 1759 285; fad. hosp.-syssloman [2690]. Auskultant i Kommerskolleg. 81. D. i Sthlm 1782 12.

3582. Carl Fredrik Säfvenblad. F. i Jursdala 1759 291; fad. kyrkoherde [2586]. Fil. kand. trol. 86. Landtbrukare på Gunnekulla i Frödinge. D. där 1812 1212.

3583. Per David Pontin. F. i Kristdala 1761 204; fad. prost [2687]. Stud. i Greifswald 82; fil. kand. 82; fil. doktor 82; prv. 87. Hofpräd. hos Härtigen af Södermanland 90; kyrkoherde i Torpa 97; prost 1804. Egare af Sunnanå i Torpa. D. 1825 244.

»Erhöll 1814 af Sundhetskollegium medalj både för befrämjad hälsovård i allmänhet och för det stora antalet af 500 personer, dem han utan all vedergällning vakcinerat.» Synes ock varit en framstående landtbrukare.

3584. Carl Jakob Mitzier. F. 1759 411; fad. landtbrukare i Skällvik. E. o. kammarskrifvare vid Tullverket i Sthlm 8.. D. 1784.

M., som en gång blifvit improberad i nationsexamen, begärde å nyo examen ht. 1780, men »blef därifrån af Curatorerne afstyrkt för dess okunnighet, som var så stor, at han ur Böcker ingen ting kunde lära.» Råddes att för sin utkomst söka andra utvägar. Nat.-prot.

3585. Henrik Löngren. F. i Vadstena 1759 247; fad. kyrkoherde [2501]. E. kadett vid Örlogsflottan 90; matros på fartyg fr. Västervik 92, sed. fr. Sthlm till England o. Medelhafvet. Informator hemma i Sverige 94.

I en källskrift får han epitetet »ingeniosissimus.» Å.

3586. Samuel Östergren. F. 1760 812; fad. köpman i Söderköping. Auskult. vid Sthlms rådsturätt; kanslist i Kommerskolleg. 87; tillika notarie vid Stora Sjötullsrätten 87. D. 1803 24.

3587. Jonas Adolf Torenstedt. F. i Kärna 1760 238; fad. prost i Styrestad. Prv. 85. V. pastor 95; kommin. i Björkebärg o. Ledbärg 99; kyrkoherde i Odensvi 1805; prost 10; kontr.-prost 21. D. 1829 137.

3588. Marcus Edesman [Zachrisson]. F. i Edshult 1756 2412; fad. Zacharias Svahn, soldat. Prv. 82. E. o. bat.-präd. vid Östg. inf.-reg. 82; v. pastor 93; kyrkoherde i Sund 1816. D. 1825 110.

3589. Erik Georg Rosander. F. i Blackstad 1758 2810; fad. komminister [2521]. Klockare; landtbrukare på Backeby i Blackstad 80. Prv. 99. Komminister i Locknevi o. Blackstad 1808. D. 1816 289.

3590. Johan Hallendorff. F. i Hallingebärg 1758 149; fad. Johan, bonde. Prv. 83. Brukspräd. vid Mörtfors o. Solstads kopparverk i Misterhult 87; komminister i Vårdsbärg 95; v. pastor 95. D. 1813 95.

3591. Carl Fredrik Sjöstrand. F. i Tjällmo 1762 188; fad. hofr.-kommissarie. E. o. landskanslist i Linköping; landtbrukare på Karstorp i Tjällmo; tit. sekreterare. D., »körde i hjäl sig,» 1797 159.

[ 282 ]3592. Lars Mannerberg [Bergman]. F. i Allhelgona 1756 236; fad. Per, bonde. Prv. 83. Komminister i Kristbärg 95, i Mjölby 1805; v. pastor 1791. D. 1831 2311.

3593. Johan Jakob Graver. F. i Kvillinge 1765 55; fad. brukspatron. Auskult. i Bärgskolleg. 84; jägmästare i Österg. Godsegare o. landtbrukare å Grimstad o. Malmö i Kvillinge 1824. D. på Malmö 1831 257.

Bebygde Grimstad i början af 1800-talet och påbörjade anläggningen af Rejmyre glasbruk 1810.

3594. Johan Peter Schneider. F. i Norrköping 1757 108; fad. kantor. Stud. i Lund 79, i Upps. 81; prv. 82. Hofpräd. hos Härtigen af Östergötland 84; bat.-präd. vid Lifgardet 88; kyrkoherde i Dagsbärg o. Krokek 90; prost 1800. D. 1820 69.

3595. Per Molander. F. i Motala 1759 1312; fad. Claës, gästgifvare vid Husbyfjöl. Stud. i Lund 79, i Upps. 82; prv. 83. Komminister i Skeninge o. Bjälbo 94. D. 1810 11.