Östgötars minne/1791

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1790
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1791
1792  →


[ 307 ]

1791.

3879. Nils Johan Holmstetter. F. i Skönbärga 1772 174; fad. komminister [2864]. E. o. kammarskrifvare i Postverkets kansli 93; fribrefsskrifvare vid Sthlms postkontor 98; afsk. 1802. — Prv. 05. Präd. för arbetsmanskapet vid Södertälje kanalbyggnad 06; kapellprädikant i Torö, Strängnäs stift, 07. D. 1840 2711.

3880. Johan Tingvall. F. i Tingstad 1766 143; fad. Johan, bonde. Prv. 93. Komminister i S:t Per 1810; v. pastor 29. D. 1831 305.

3881. Isak Magnus Palmær. F. i Flistad 1771 811; fad kyrkoherde [2563]. Stud. i Lund 92; fil. kand. 95; fil. doktor 96; prv. 98. Kommin. i Ljung o. Flistad 1804; kyrkoherde i Hjorted 14; prost 20; kontr.-prost 30. D. 1853 122.

3882. Fredrik Gulander. F. i Linköping 1772 278; fad. Jonas, stadsvaktmästare. Anst. i Kommerskolleg. 98, vid Postverket 99; notarie vid Kontrollverket 1807. D. på Rörstrand vid Sthlm 1813 228.

3883. Bengt Gustaf Falk. F. i Borg (Löt) 1770 246; fad. kyrkoherde [2411]. Stud. i Lund 94. E. o. notarie i Svea hofr. D. i Sthlm 1797 186.

3884. Johan Daniel Heisser [Norlén]. F. i S:t Johannes 1771 204; fad. Johan, handlande i Norrköping. Prv. 96. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Drothem 1804; afsk. fr. prästämb. 05. Gardist 05; skollärare i Norrköping. D. där 1822 18.

Var en tid suspenderad 1804. »Af förekomna anledningar» pröfvade konsistorium skäligt att bifalla hans afskedsansökan.

3885. Anders Johan Fogelstrand. f. i Härbärga 1773 1011; fad. prost [3064]. Fil. doktor 97; prv. 1804. Kollega i Linköping 1800; apolog. 01; kyrkoherde i Kvillinge o. Simonstorp 07; prost 17; kontr.-prost 22. D. 1823 14.

3886. Anders Lagergren. F. i Norra Vi 1773 136; fad. Salomon, sergeant. Auskult. i Göta hofr. 95; v. häradshöfding. Landtbrukare o. egare af Råstorp i Kisa. D. där 1831 285.

{{Ankare|3887. Anders Veslien. F. 1770 82; fad. landtmätare i Loftahammar. D. som stud. i Åby vid Eskilstuna 1795 11.

3888. Erik Gustaf Sturnegk [Zetterström]. F. 1772 183; fad. sadelmakare i Linköping. E. o. kanslist i Krigskolleg. 95; kopist 98; kanslist 1800; afsk. 02. Kamrer vid Ståth.-ämb. å Gripsholms slott 1799; afsk. 1803; slottsförvaltare å Gripsholm 15; tj:fri 32; afsk. 53. Borgmästare i Mariefred 1802; afsk. 32; tit. lagman 18. D. på ökna, Söderm. län, 1855 14.

[ 308 ]3889. Per Fröling. F. i Linköping 1771 267; fad. lektor, tit. professor [2708]. D. som stud. i Landeryds prgd 1795 71

3890. Per Erland Träskman. F. i Slaka 1770 275; fad. Per, e. o. landtmätare. Prv. 95. Komminister i Kuddby 1811. D. 1830 208.

3891. Laurentius Janzon [Jansson]. F. i Kärna 1770 65; fad. Johan, inspektor. Fil. kand. 1800; fil. doktor 1800; jur. kand. 05. Konsist.-aman. i Linköping 02; afsk. 04; docent i Upps. 05; tillika kanslist vid Akad. konsist. 07. D. i Uppsala 1810 46.

3892. Levin Paul Ahlborij [Ahlborg]. F. i Sya 1771 288; fad. prost [3098]. Fil. doktor 97; prv. 98. Generalguvernem.- o. garnisonspräd. i Stralsund 1800; kyrkoherde i Kemnitz o. Ludwigsburg, Pommern, 03. D. 1851 2612.

3893. Johan Israël af Ekström [adl. 1827; förut Ekström]. F. i S:t Per 1773 312; fad. Nils, inspektor. Med.-fil. ex. 98; med. kand. 1801; med. lic. 01; kir. mag. 03; med. doktor primus 04. Stadskirurg i Kristinehamn 04; lifmedikus hos prinsessan Sofia Albertina 05; tillika reg.-läkare vid Svea lifgarde 12; öfverläkare vid Seraf.-lasarettet 24. D. i Sthlm 1831 28.

3894. Johan Ståhlbom. F. 1773 254; fad. porträttmålare i Grebo. Stud. i Viborg, sed. i Greifswald 96; fil. doktor 97. Handsekreterare hos furst Hessenstein 99.

3895. Magnus Bleckerz [Bleckstrand} F. i Drothem 1771 67; fad. Johan, bonde. Prv. 96. Huspräd. på Kåreholm i Rönö 96; s. m. adjunkt, slutl. anst. i Västervik 99; tillika v. kollega 1806. D. i Västervik 1807 161

3896. Samuel Johan Norræus. F. i Västerlösa 1771 288; fad. Israël, kronofogde. Stud. i Lund 96; fil. doktor 99. Kollega i Söderköping 1804; rektor 15; afsk. 46. D. i Söderköping 1848 284.

3897. Nils Jakob Yckenberg. f. i vreta kloster 1772 192; fad. prost [2825]. Prv. 97. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Askeryd 19; tillika brukspräd. vid Öfverum 1798—1801; tj:fri 19 o. inlöst på Vadstena hospital 21. D. där 1835 31.

3898. Jonas Lejman. F. 1771 204; fad. bruksinspektör i Yxnerum. D. som stud. i Uppsala 1793 13.

Vid sitt frånfälle var han informator hos ärkebiskopen U. v. Troil.

3899. Johan Peter Fröberg. F. 1772 194; fad. sjökapten i Norrköping. Auskult. i Svea hofr. 93; magistratssekreterare i Västervik; v. kämn.-präses 99; tit. rådman 1800; rådman 07; tit. borgmästare 15. D. i Västervik 1817 276.

3900. Bengt Nicolaus Rltzellson [Ritzell]. F. i Vadstena 1767 3112; fad. Sven, handlande. Prv. 96. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Östra Ryd 1813; för sjuklighet o. såsom »klensint» tj:fri o. bosatt i Vadstena 16. D. där 1832 2310.

3901. Carl Hahr. F. 1777 297; fad. Henrik Vilhelm, brukspatron på Erendal, Söderm. län. Handlande i Riga. »Kyrkoråd o. kyrkovärd där.» D. 1854.