Östgötars minne/1792

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1791
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1792
1793  →


[ 308 ]

1792.

3902. Christopher Henrik Braad. F. 1773 2210; fad. assessor i Norrköping [2636]. Auskult. i Svea hofr. 93. Landtbrukare o. egare af Häl[ 309 ]lerstad samt af Kårsäter i Västra Husby till 1825; tit. sekreterare. D. på Hylinge i Västra Husby 1837 64.

3903. Isak Christian Schultz. F. i Vadstena 1771 176; fad. Daniel, apotekare. Apot.-ex. 1804. Provisor i Västervik 1794 m. flere ställen; apot.-arrendator i Norrköping 1800; apotekare i Vimmerby 04—16; sed. privatman. D. på Tjuk i Västra Eneby 1850 305.

Hade ett hedrande förtroende inom sin ort.

3904. Per Axel Brauner. F. i Örtomta 1772 274; fad. kyrkoherde [2775]. Landtbrukare. D. i Linköping 1828 135.

»Ad castra Bacchi.» Å.

3905. Svante Brauner. F. i Örtomta 1773; fad. kyrkoherde [2775]. Auskult. i Svea hofr. 97; v. häradshöfding. Landtbrukare, trol. å Skeda kyrkoherdeboställe. D. där 1822 34.

3906. Gustaf von Troil. F. i Sthlm 1777 252; fad ärkebiskop. Fil. doktor 1800; teol. kand. 02; prv. 02. Docent i Upps. 02; e. o. hofprädikant 05; regementspastor vid Västm. reg. 07. D. på Svartsjölandet, Sthlms län, 1821 212.

Inskrefs som student, ehuru ej i Östgöta nation, redan 1787; blef medlem af Stockholms nation 1804. — »Fortfor någon tid med tjänstens förrättande, men synes icke varit besvärad af krigsrörelserna. Verksamhet skall häller icke varit hans sak.»

3907. Johan Lundborg. F. i Östra Husby 1773 175; fad. prost [3067]. Fil. doktor 97; prv. 1810; teol. doktor 30. Docent i Upps. 1800; gymn.-adj. i Linköping 05; rektor i Söderköping 09; rektor i Vadstena o. kyrkoherde i Orlunda 14; lektor i Linköping 18; kyrkoherde i Herrestad o. Källstad 19; prost 20; kontr.-prost 30. D. 1831 610.

3908. Olof Zetzell. F. i Vinnerstad 1773 88; fad. Daniel, inspektor. Auskult. i Svea hofr. 94; e. o. kanslist 95; e. o. notarie 95. Bosatt i Stora Åby. D. å Stora Valla i Vintrosa, Örebro län, 1835 227.

3909. Nils Adam Kjellén. F. i Styrestad 1775 22; fad. kyrkoherde [2842]. Fil kand. 96; fil. doktor 97; prv. 1800; kir. kand. 03. E. o. bat.-präd. vid Göta lifgarde 1800; bat.-prädikant vid Lifgardet till fot 04. D. i Borgs prgd 1809 278.

3910. Anders Vistrand. F. i Högby 1773 311; fad. sekreterare [3043]. Jur.-fil. ex. 95; jur. kand. 96. Ombudsman vid Danviks hospital 99; afsk. 1802. Kopist i Kammarkolleg. 01; kammarskrifvare 02; kronofogde i Öster- o. Väster-Rekarne, Söderm. län, 02; tit. assessor 10; länsbokhållare i Örebro län 19; landskamrer i Upps. län 19; tit. kammarrättsråd 27; afsk. 44. Delegare i Hageby källegård i Allhelgona; egare af hemman i Norby o. Malma i Bondkyrka, Upps. län. D. i Uppsala 1852 2710.

3911. Carl Johan Dusén. F. i Rumskulla 1772 155; fad. Fredrik, sergeant. Stud. i Greifswald 97; fil. doktor 98; prv. 98. V. pastor 1803; kommin. i Rumskulla o. Häsleby 07; kyrkoherde där 23; prost 30. D. 1848 294.

3912. Carl Ludvig Hornstedt. F. i Linköping 1773 18; fad. rådman [2534]. Stud. i Lund 98; fil. doktor 99; prv. 1802. E. o. hofpräd. hos Härtigen af Södermanland 03; tjg. e. o. hofprädikant 09; kyrkoherde i Visseltofta o. Verum, Lunds stift, 12. D. 1823 67.

»Han omtalas såsom en stor älskare af spirituosa.» Cav.

3913. Per Julius Björlingsson [Björling]. F. i Vadstena 1772 210; fad. [ 310 ]Carl, hosp.-syssloman. Prv. 97. Kommin. i Vimmerby 99, i Kettilstad o. Tjärstad 10; kyrkoherde i Rök o. Heda 20; prost 30. D. 1832 58.

3914. Nils Rulander. F. i Linköping 1775 113; fad. Magnus, sämskmakare. Stud. i Lund 1808.

Det uppgifves, att han rest till Ostindien, och i en gammal skolkatalog har om honom antecknats: »kanslist hos Buonap.» (Napoleon?).

3915. Zacharias Boræus. F. i Sund 1774 181; fad. prost. Auskult. i Svea hofr. 97; kommissarie vid Lifdrab.-kåren 1803; tit. kgl. räntmästare 12; afsk. 14. Landtbrukare å Långtora sätesgård i Långtora s:n, Upps. län. D. där 1836 94.

3916. Carl Anders Korsfeldt. F. i Misterhult 1769 69; fad. Jonas, kronoskogvaktare. Stud. i Lund 96, i Greifswald 96; fil. doktor 96; prv. 97. Brukspräd. vid Finspång 1804; hofprädikant 08; kyrkoherde i Östra Ny o. Rönö 15; prost 30. D. 1841 2512.

3917. Fabian Lundvall. F. i Bredestad 1772 155; fad. komminister [2762]. Stud. i Greifswald 96; fil. doktor 97; prv. 97. Kommin. i Eksjö 1804, i Gladhammar o. Västerrum 10; kyrkoherde i Mörlunda o. Tveta 15; kontr.-prost 22. D. 1854 2210.

3918. Christian Vilhelm Wiesendorff. F. i Ringarum 1771 1010; fad. kyrkoherde. Stud. i Lund 96, i Greifswald 96; fil. doktor 96; prv. 99. Kommin. i Tryserum 1803; kyrkoherde i Målilla o. Gårdveda 26. D. 1830 308.

3919. Olof Boström. F. i Drothem 1770 810; fad. Anders, bonde. Stud. i Lund 94; 01. kand. 95; fil. doktor 96; prv. 1804. Kollega i Söderköping 1796; kyrkoherde i Östra Harg 1806, i Furingstad 18; prost 22. D. 1853 242.

3920. Carl Leonard Hvitfeldt. F. i Asby 1777 95; fad. Johan Adolf, hofkvartermästare. Stud. i Lund 95; med. lic. 1800. Landtbrukare på Norra Lidarp i Adelöf. D. där 1823 245.

H. sökte ej någon läkaretjänst och idkade ej håller någon egentlig praktik, men lemnade emellanåt med lycklig framgång sitt biträde vid ögonsjukdomars botande.

3921. Jakob Ek. F. i Norrköping 1774 33; fad. Johan, rådman o. handlande. Fil. doktor 97; prv. 99. Bibliotekarie vid Linköpings stiftsbibliotek 1800; konsist.-notarie i Linköping 05; kyrkoherde i Rogslösa o. Väfversunda 08; prost 13. Riksdagsman 15, 17. D. 1827 16.

E. fungerade som andre sekreterare i prästeståndet vid 1800 års riksdag.

3922. Magnus Adolf Nordvall. F. i Väderstad (Harstad) 1770 236; fad. Carl, bokhållare. Auskult. i Svea hofr. 95; e. o. notarie 98. Brottm.-notarie vid stadens kämnärsrätt i Sthlm 1803; civilnotarie vid nordöstra kämn.-rätten 09, vid stadens kämn.-rätt 18; rådman i Sthlm 23 samt präses i nordöstra kämnärsrätten 26. Led. i Slottsrätten 24—26; ordf. o. led. i Sthlms sjötullsrätt 30. D. i Sthlm 1833 262.

3923. Carl Gottlieb Cöhler. F. i Västervik 1772 142; fad. Johan Anders, stadskirurg. Stud. i Lund 98; hofr.-ex. Landskanslist i Österg. län 1802; v. kronofogde 07; kronofogde i Hammarkind o. Skärkind 09; tit. assessor 15. D. på Förmansgården vid Söderköping 1826 2611.

3924. Andreas Vallström. F. i Norrköping 1770 227; fad. Erik, väfvare. Prv. 96. Lärare vid Gustav. barnhusskolan i Norrköping 1804; tillika fångpräd. 04; kommin. i S:t Olai förs. i Norrköping 10; v. pastor 15; kyrkoherde i Högby o. Hogstad 20; prost 39. D. 1854 304.

[ 311 ]3925. Jöns Fredrik Ungmark. F. i Gammalkil 1773 185; fad. Jonas, reg.-skrifvare, tit. kamrer. Kst. reg.-skrifvare som bitr. åt fadern vid Lifgr.-reg:s rotehållsdivision 97; ord. regementsskrifvare där 1803; afsk. 13. Landtbrukare o. egare af Vik i Krokek. D., drunkn. i Bråviken där, 1822 12.

3926. Johan Fredrik Hult. F. 1771 61; fad. traktör i Norrköping. Auskult. i Svea hofr.; v. hhöfd.; borgmästare i Sköfde 1807; tillika kämn.-präses o. stadsnotarie. D. 1815.

3927. Johan Henrik Jern. F. i Linköping 1773 245; fad. Johan, rådman o. handlande. Auskultant i Kommerskolleg. 96. Sinnessjuk. D. på Vadstena hospital 1824 177.

3928. Nils Sjöberger [Sjöberg]. F. 1772 2311; fad. brännmästare i Norrköping. Auskult. i Svea hofr.; kanslist i Sthlms handelskolleg. D. i Sthlm 1812 296.

3929. Carl Gustaf Zander. F. i Linköping 1772 113; fad. kopparslagare. Auskult. i Svea hofr.; stadsfiskal i Linköping; afsatt. Landtbrukare på Köpetorp i S:t Lars. D. där 1816 61.

3930. Clas Olof Hult. F. i Västervik 1772 412; fad. prost [2968]. Lifdrabant 94; kornett vid Smål. dragon.-reg.; löjtn. 99; ryttmästare 1808; tit. major 15. D. 1820 34.

3931. Pierre Viroix [Bergman]. F. i Målilla 1767 211; fad. Johan Vestring, inspektor. Hörare vid Umeå stads skola 1806; kollega 10; tillika sånglärare 10. D. 1841 34.

»Död i stor fattigdom.»

3932. Daniel Strömborg [Strömberg]. F. i Vadstena 1768 61; fad. Nils, sämskmakare. Prv. 96. Kommin. i Skedevi 1810; kyrkoherde där 27. D. 1833 211.

3933. Hans Jakob Vallberger [Vallberg]. F. i Drothem 1769 208; fad. Fredrik, likvidationskommissarie. Prv. 94. Kommin. i Ukna 1806; kyrkoherde där 23. D. 1834 198.