Östgötars minne/1794

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1793
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1794
1795  →


[ 313 ]

1794.

3954. Carl Gustaf Huldt. F. 1778; fad. Anders Georg, bankkommissarie i Sthlm. Sjökapten; ombudsman vid Sthlms sjömanshus. D. i Sthlm 1839 232.

3955. Abraham Leonhard Leijonhufvud, frih F. 1779 311; fad. kammarherre o. löjtn. i Norrköping. Fänrik vid Arméns flotta 86, vid f. d. Sprengtportenska reg. 95; kornett vid Adelsfanereg. 1805; löjtnant; afsk. D. i Linköping 1839 308.

3956. Öjar Nylander. F. i Nykil 1770 239; fad. Abraham, bonde. Stud. i Greifswald 1801; fil. doktor 01; prv. 01. Kommin. i Pelarne 06; kyrkoherde i Ulrika 17. D. 1837 241.

3957. Lars Christofer Ekmark. F. i Norrköping 1776 1312; fad. kyrkoherde i Ekeby. Fil. kand. 1800; fil. doktor 1800. Docent i Upps. 07. D. där 1808 114.

3958. Johan Anders Adlerz [Adelgren]. F. i Linköping 1772 1510; fad. Adolf Fredrik, skräddare. Prv. 97. Brukspräd. vid Öfverum 1801—04; kommin. i Söderköping 09; tillika brunnspräd. där 09; kyrkoherde i Gryt 25. D. 1827 39.

3959. Lars Lagerling. F. i Tjällmo 1770 2810; fad. Anders, torpare. Prv. 96. S. m. adjunkt, anst. i Misterhult 96. D. där 1804 272.

3960. Per Abraham Lingmark. F. i Gammalkil 1777 1812; fad. Jonas, reg.-skrifvare, tit. kamrer. Regementskommissarie vid Lifgr.-reg:s rotehållsdivision. Landtbrukare o. egare af Stora Broby frälsegård i Gammalkil. D. där 1828 119.

3961. Samuel Vistenius. F. Tjällmo 1774 126; fad. kyrkoherde [2614]. Skeppsskrifvare vid Ostind. kompaniet 96; assistent 1800; superkargör 03. D. i Kanton 1805.

[ 314 ]3962. Claës Erlandz (Råström). F. i Herrestad 1772 98; fad. Samuel, kronolänsman. Prv. 97. Komminister i Törnevalla 1807, i Vinnerstad o. Motala 10. D. 1827 255.

Af sinnessvaghet drunknad i en källa».

3963 Johan Törnblom. F. i Törnsfall 1769 2512; fad. Sven; bonde. Prv. 96. Komminister i Hägerstad o. Oppeby 1809; v. pastor 31. D. 1845 27.

Lefde ungkarl på sin lilla komministratur, men uppfostrade fyra af sina syskonbarn, nr. 5092, 5127, 5128, 5505. S.

3964 Nils Petter Elgerus. F. i Linköping 1773 155; fad. Daniel, handelsman. Auskult. i Kommerskolleg. 9.; landskontorist i Österg. län 1807; auktionsnotarie i Linköping 11. D där 1825 225.

3965. Johan Petter Kjellberg. F. i Norrköping 1768 292; fad. Samuel, snickare. Handelsbokhållare i Västervik 97; inspektor vid Kasimirsborgs glasbruk i Gamleby 1802; grosshandl. i Västervik 04; inspektor vid Cederbärgs glasbruk i Vist 13; tit. notarie. Lärare vid Ebersteinska skolan o. Gustav. barnhusskolan i Norrköping 26. Vitterlekare. D. i Norrköping 1832 173.

Några hans skämtedikter jämte Ett gammalt manuskript, märkvärdigt bland forna Norrköpings minne, utgåfvos 1828.

3966. Samuel Hadorph. F. i Björkebärg 1774 262; fad. Carl. löjtnant. Prv. 99. Komminister i Asby 1809, i Ingatorp o. Bällö 12, i Målilla o. Gårdveda 20. D. 1843 3112.

3967. Andreas Norling. F. 1770 21; fad. mjölnare i Motala. D. som stud. i Uppsala 1794 412.

3968. Lars Fredrik Platin. F. i Linköping 1776 232; fad. rådman. Auskult. i hofr. 97; e. o. kanslist 98; e. o. notarie 98; v. notarie 1800. Länsbokhållare i Söderm. län 1801; kronofogde i Jönåker, Rönö o. Hölebo 02; tit. assessor 10. Bosatt å Ekeby vid Nyköping. D. 1843.

3969. Zacharias Lindbergh. F. i Linköping 1776 910; fad. fabrikör o. handelsman. Hofr.-ex. 1804. Kanslist i Statskontoret 05; afsk. 13. V. hhöfd.; notarie vid Sthlms poliskammare 09; tit. häradshöfding 11; tillika stadsnotarie 15; rådman i Sthlm 19; tit. lagman 31; afsk. 51. Led. i Stora sjötullsrätten 19—20; ordf. i Sthlms stads posträtt 30—36. D. 1851 812.

3970. Philip Verner von Schwerin, grefve. F. 1777 76; fad. kammarherre o. godsegare på Idingstad o. Stegeborg. Fänrik vid Lifgr.-reg. 87; afsk. 1800. Auskult. i Svea hofr. 1797, i Göta hofr. 99; v. hhöfd. 1802; tit. häradshöfding 02; assessor i Göta hofr. 05; afsk. 12. Kammarjunkare 02. Egare af Stegeborg i Skällvik. D. där 1859 233.

3971. Petrus Rejner [Regnström, Rengström]. F. i Skedevi 1773 233; fad. Per Larsson, bonde. Prv. 99. Komminister i Simonstorp 1805, i S:t Johannes 16. D. i Norrköping 1844 101.

R. är stamfader för släkten Rejner.

3972. Daniel Segersteen. F. i Målilla 1775 2510; fad. prost [2989]. Auskult. i Svea hofr. 97; v. hhöfd.; rådman i Västervik 1804; tillika kämn.-präses: afsk. 47; tit. häradshöfding. D. i Västervik 1849 2112.

3973. Hans Fredrik Harald Strömfelt, grefve [1799; förut frih.]. F. i Sthlm 1779 35; fad. landshöfding i Österg. län. Auskult. i Svea hofr. 96; e. o. notarie 97; v. notarie 1800; v. hhöfd. 02; tit. häradshöfding 02; prot.-sekreterare i Just.-rev.-exped. 05; lagman i Värmland 06; v. landshöfding i Österg. län 09; justitieråd 17; afsk. 30. Kammarjunkare 02; kammarherre [ 315 ]09; kammarherre hos Drottningen 13; tj:fri 17. Inneh. af Hylinge fideik.-egendom i Västra Husby 14 samt egare af Rotenbärg i östra Stenby. D. i Linköping 1837 49.

Som hufvudman för sin ätt bivistade S. riksdagarna 1809, 10, 12, 15 och 17 samt var lagutskottets ordförande 1812 och 15.