Östgötars minne/1795

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1794
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1795
1796  →


[ 315 ]

1795.

3974. Gustaf Lewenhaupt, grefve. F. 1780 271; fad. öfverhofstallmästare i Sthlm. Kansliex. 99. Kornett vid Lifhusarerna 94; afsk. 1801; öfveradjut. o. major i Gen.-staben 1800; afsk. 19. Öfverhofstallmästare i surv. 1791; tj:fri 1807; öfverste kammarherre 18; excellens 37. D. i Västervik 1844 115.

3975. Niclas Hellstrand. F. 1775 3; fad. byggmästare i Hällestad. Lasar.-kirurg under kriget i Finland 89—90; bat.-fältskär vid Uppl. reg. 96; praktis. kirurg i Sthlm; tit. hofkirurg. D. 1824 35.

3976. Erik Gustaf Brydolf [Brohmer]. F. i Hogstad 1773 305; fad. Anders, fältväbel. Fil. doktor 1800; prv. 01. Reg.-pastor vid Lifgr.-reg. 05; kyrkoherde i Hällestad 08; prost 22. D. 1840 1812.

3977. Carl Fredrik Tollengren. F. i Heda 1771 214; fad. v. auditör [2716]. Auskultant i Göta hofr. 97; i Svea hofr. 97. Landtbrukare o. egare af ½ mtl Disevid i Heda; tit. sekreterare. D. i Disevid 1842 123.

3978. Carl Gustaf Linnerqvist. F. i Orlunda 1773 2; fad. rektor [3174]. Sinnessjuk o. intagen på Vadstena hospital. D. där 1815 313.

3979. Per Landgren. F. i Grebo 1774 185; fad. Olof, trädgårdsmästare. Prv. 1800. S. m. adjunkt, anst. i Västerlösa 1800, i Rogslösa o. Väfversunda 01; afsk. fr. prästämb. 03. Drabant 03; underofficer vid Arméns flotta; tit. löjtnant 04. Landtbrukare o. egare af Tuna i Heda 05. D. där 1844 242.

I Väfversunda bodde i början af 1800-talet afl. ryttm. I. F. Enanders familj. Där fanns en mycket ung dotter, Maria Charlotta, till hvilken L. fattade kärlek, som varmt besvarades; men icke kunde det gå an, att hon fick gifta sig med en fattig präst; allra minst en, som var obefordrad. Med tillmötesgående å ömse sidor ordnades dock saken på det sätt, att L. tog afsked från prästämbetet, underkastade sig, att militärfullmakter för honom köptes, utan att han behöfde tjänstgöra, likaså en jordegendom, och flickan blef hans 1805. Hon lefde till 1861. S.

3980. Anders Erik Vidmark. F. i Norrköping 1774 233; fad. Erik, skräddare. Stud. i Lund 97; prv. 99. V. pastor 1815; kyrkoherde i Västra Husby 18, i Östra Stenby 23; prost 33. D. 1854 156.

3981. Olof Lövendal. F. i Vreta kloster 1774 1411; fad. Johan, gästgifvare. Prv. 1801. Kommin. i Norra Vi o. Tirserum 11, i Vreta kloster 20; v. pastor 26; kyrkoherde i Tingstad 28; prost 44. D. 1844 297.

3982. Nils Lagergren. F. i Vinnerstad 1773 87; fad. Nils, inspektor. Fil. doktor 1800; prv 14. Kollega i Linköping 01; konrektor 10; rektor 11; kyrkoherde i Vinnerstad o. Motala 15; prost 17. D. 1835 226.

3983. Johan Adam Norræus. F. i Orlunda 1776 256; fad. Nils, mönsterskrifvare. Prv. 1802. S. m. adjunkt, anst. i Ekeby 02. D. där 1805 134.

3984. Carl Magnus Victorin. F. i Kristbärg 1776 2811; fad. Johan Carl, brukspatron. Hofr.-auskult. 97; v. hhöfd.; borgmästare i Nora 1806, tillika magistr.-sekreterare (13). Bärgsfogde i Nora bärgslag 15; afsk. 46. Riksdagsman 09. D. i Nora 1847 183.

[ 316 ]3985. Leonhard De Rées [Larsson, Hesselöf]. F. i Vimmerby landsf. 1772 246; fad. Jon, bonde. Prv. 99. Brukspräd. vid Öfverum 1805-06; kommin. i Fornåsa o. Lönsås 10; kyrkoherde i Locknevi o. Blackstad 21; prost 30. D. Vimmerby 1848 151.

3986. Johan Gabriel Bergergren. F. i Linköping 1775 196; fad. Sven, kronofogde. Landskontorist i Österg. län; häradsskrifvare i Kinda o. Ydre 1801; afsk. 12; tit. landskamrer 13. Godsegare å Önneborg i Tjärstad, sed. å Kallerstad i S:t Lars till 29. D. i Linköping 1841 105.

B. »var ett verkligt snille med brister och dygder af ett sådant. Hastande att sluta sina opoëtiska förrättningar, var han i beständig fäjd med sin mycket ordentlige och mycket långsamme» ämbetsbroder, kronofogden Eklund, samt med Kammarrätten, hvarifrån han ofta fick anmärkningar, dels för åtskilliga uraktlåtenheter och dels för den skonsamhet hans goda hjärta förmådde honom visa mot fattiga, dem han på god tro befriade från mantalsafgifter. I flere nyttiga företag har hans minne bevarats åt eftervärlden, och han lemnade många lyckade prof af den känsla för poesi och natur, som var hos honom intill hans senaste dagar lefvande. — Donerade 1815 en fond till utackordering af värnlösa barn i Tjärstads socken. Se vidare R.

3987. Per Olof Bergström. F. 1774 218; fad. handlande i Eksjö. Auskult. i Svea o. Göta hofr. 96; mönsterskrifvare vid Lifgr.-reg:s rotehållsdivision 98. D. 1806.

3988. Jöns Magnus Bruzelius. F. i Häsleby 1774 199; fad. kyrkoherde [3076]. D. som stud »i landsorten» 1797 2411.

3989. Johan Otto Ringners. F. i Linköping 1775 156; fad. »invånare» där. Prv. 1800. S. m. adjunkt, slutl. anst i Vireda 09. D. där 1809 99.

3990. Nicolaus Petrus Hulthin. F. i Linköping 1778 1412; fad. lektor [2717]. Stud. i Åbo 1801; fil. doktor 02. Konsist.-aman. Linköping 08; afsk. 11. Bosatt i London 11; engelsk språklärare vid Åbo univ. 16. D., själfm., där 1818 204.

Som medlem af akademiska kapellet i Uppsala var han en af de anklagade vid den bekanta musikprocessen 1800 och dömdes till »8 dagars häkte i akademiens proba» samt en allvarlig skrapa, emedan han under förhöret »vräkt sig på en stol utan tillstånd i rättens rum och i sina förmäns närvaro.» — Under åren 1801—08 var han en nitisk och framstående medlem af musikaliska sällskapet i Åbo. S.

3991. Carl Johan Burén. F. i Strå 1778 2311; fad. brukspatron [3162]. Handelsbokhållare i Hamburg, sed. i Sthlm. D. å Boxholm i Ekeby 1806 45.

3992. Andreas Jortz [Jort]. F. 1776 284; fad. gelbgjutare i Söderköping. Handelsbokhållare i Norrköping; handlande där. D. i Norrköping 1824 221.

3993. Carl Axel Juringius. F. i Kimstad 1777 13; fad. prost [3131]. Stud. i Åbo 1804; fil. doktor 05; prv. 06. Kyrkoherde i Kimstad 08; prost 20; kontr.-prost 24. D. 1832 285.

3994. Anders Carleström [Carlström]. F. i Kimstad 1775 308; fad. Anders, mjölnare. Fil. doktor 1800; prv. 06. Kollega i Norrköping 05; hofprädikant hos Härtigen af Södermanland 06. D. i Norrköping 1807 208.

3995. Petrus Juringius. F. i Norrköping 1776 264; fad. prost [3045]. Landtbrukare på Gnestad i Kuddby (1806), sed. i Dagsbärg; kommissionshandlande i Norrköping 31. D. där 1839 178.

3996. Carl Gottfrid Hoffberg. F. 1780 1112; fad. Gottfrid, salpetersjuderidirektör i Heda. Auskult. i Svea hofr. 97; v. öfverjägmästare 1808. Landtbrukare, sed. bosatt i Skeninge. D. där 1834 511.

[ 317 ]3997. Vilhelm Julius Hoffberg. F. 1782 296; fad. Gottfrid, salpetersjuderidirektör i Heda. Handelsbokhållare i Sthlm (1812); grosshandlare där. D. i Sthlm 1829 241.

3998. Per Leonard Scherini. F. i Södra Vi 1772 2910; fad. Benjamin, bonde. Prv. 97. Kommin. i Vånga 1819; v. pastor 27; kyrkoherde i Kullerstad 29. D. 1848 112.

3999. Anders Johan Vikblad. F. i Borg (Löt) 1778 85; fad. Anders, kronofogde i Kullerstad. Hofr.-ex. 99. Landskanslist i Österg. län; kronofogde i Finspånga län, Bråbo o. Memming 1806; afsk. 19. D. i Linköping 1851 73.

4000. Sven Gustaf Vallberg. F. i Mogata 1776 42; fad. landtbrukare [2693]. Med.-fil. ex. 96; stud. i Lund 97; med lic. 99; med doktor 1800. Stadsfysiker i Ulricehamn 01; praktis. läkare i Sthlm 03; prov.-läkare i Gotlands norra distr. 06; åter praktis. läkare i Sthlm 12; tillika brunnsintendent i Söderköping 18—23. D. i Sthlm 1826.

4001. Göran Axel Adelsvärd, frih. F. 1781 318; fad. öfverste i Åtvid. Hofr.-ex. 99. Fänrik vid Lifgr.-reg. 92, vid Finska gardet 1803; löjtn. vid Lifgr.-reg. 05; afsk. med tit. kapten 11. Kammarherre 16; hofmarskalk 28. D. i Nancy, Frankrike, 1842 26.

A. togs till fånga af fransmännen vid Stralsund 1807 och fördes till Frankrike, där han sedermera bosatte sig.

4002. Gustaf Alexander Adelsvärd, frih. f. 1783 214; fad. öfverste i Åtvid. Hofr.-ex. 99; kansliex. 1802. Andre sekreterare i Utr.-kabinettet 05; afsk. 09. Kammarherre 17; hofmarskalk 26. d. i Sköfde 1855 2512.

4003. Anders Johan Nordvall. f. i Linköping 1774 116; fad. prost [2828]. Stud. i Lund 95, i Upps. 96, i Greifswald 97; fil. doktor 98. V. kollega i Vadstena 1801; v. apologist i Norrköping 06. D. i Björkebärgs prgd 1807 191.

4004. Erik Ljungberg. F. 1780 410; fad. grosshandlare i Sthlm. Brukspatron (1803). D. vid Bärglund i Solna, Sthlms län, 1827 183.