Östgötars minne/1864

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1863
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1864
1865  →


[ 588 ]

1864.

6261. Carl August Lagergren. F. i Östra Husby 1843 2310; frldr Carl Peter L., kyrkoherde [4847], o. Fredrika Charlotta Spaak, f. Bergqvist. Stud.-ex. 63; teor. teol. ex. 66; prakt. teol. ex. 67; prv. 68. Kommin. i Vårdnäs 72, i Stora Åby 76 (tilltr. ej); kyrkoherde i Regna 77.

Gift 73 m. Augusta Johansson, f. 50. — Barn: Anna Maria Charlotta, f. 74; Karl Erik. f. 75, fil.-kand. [7299]; Eva Augusta Elisabet, f. 77, d. 99; Ingeborg Maria Kristina, f. 79, d. 82; Elsa Valborg Fredrika. f. 80; Ellen Signe Viktoria, f. 82; Sven Henrik Ejnar. f. 84.

6262. Irenes Vilhelm Vestrin. F. i Kristdala 1843 1612; frldr Nils Nilsson, bonde, o. Cajsa Lisa Nilsdotter. Stud.-ex. 63; kameralex. 64. Kronolänsman i Sevede h:ds norra distr. 67; afsk. 1900. Godsegare å Syserum i Tuna 95; egare af Mo i Vimmerby. Verkst. direktör vid Vimmerby folkbank fr. 99.

Gift 72 m. Emilia Fanny Teresia Kihlström, f. 49. — Barn: Karin Fanny Vilhelmina, f. 73, g. m. Karl Emil Kjörling, postexpeditör; Karl Hjalmar. f. 74, landtbrukare; Hanna Elisabet, f. 77; Erin Signe Maria, f. 82.

6263. Johan August Aurén [Andersson]. F. i Kristbärg 1843 42; frldr Anders Peter Andersson, fodermarsk, o. Maria Lovisa Dahlqvist. Stud.-ex. 62. E. lärare i Linköping 63, i Norrköping 64—66, 68—82; lärare vid Tekn. skolan i Norrköping 70—77; lärov.-kollega i Söderköping 82. Språkforskare; läroboksförfattare.

Gift 82 m. Hedvig Erika Söderström, f. 43.

6264. Carl Johan Palmgren. F. i Eksjö landsförs. 1837 291; frldr Johan Peter Petersson, bonde, o. Kristina Petersdotter. Stud.-ex. 63. Bokhandlare i Uppsala; privatlärare i Sthlm 78; husegare i Askersund 81, i Sthlm 90; bosatt där.

Gift 80 m. Hilda Amalia Segerström, f. Linderholm 46.

6265. Per Johan Erik Kindblad-Fyrcrantz. F. i Norrköping 1840 197; frldr Peter Jakob K., handlande, o. Inga Elisabet Johansdotter Fyrcrantz. Stud.-ex. 63; stud. i Lund 73. Elev vid Telegrafverket 66; e. o. assistent 68; telegrafassistent i Sthlm 90; afsk. 1902. Sergeant vid Gotl. nat.-beväring 76; fanjunkare 85, i reserven 96.

Gift 99 m. Maria Johanna Högström, f. 64.

6266. Carl Fredrik Ekström. F. i Borg 1841 174; frldr Carl Fredrik E., inspektor, o. Johanna Petersson. Stud.-ex. 63. Telegrafassistent i Sundsvall 67, i Sthlm 67, i Norrköping 71, i Göteborg 77. D. där 1885 165.

Gift m. Hilma Hedvig Charlotta Åkerstein, f. 42. — Barn: Hilma Evelina Charlotta, f. 64; Carl Erik, f. 68; Axel Harald, f. 71; Anna Karolina, f. 74; Gustaf Fredrik, f. 75, bokhållare; Signe Kristina, f. 80.

[ 589 ]6267. Carl Gustaf Albrekt Hård af Segerstad. F. i Ljung 1844 211; frldr Johan Albrekt H. af S., bruksläkare, o. Hilda Emilia Ahlgren. Stud.-ex. 63; fil. stud. till 67. Landtbrukare o. arrend. af Örnsnäs i Allhelgona; brännmästare, tit. ingeniör. Vitterlekare. D. i Linköping 1880 411.

H. var en öppen och glad natur. Hade lätt att yttra sig både i tal och skrift; var en ej oäfven vitterlekare samt utgaf 1870 under signaturen Ardo ett häfte »Poëtiska försök.» Det af honom senare offentliggjorda arbetet »Handbok för bränvinsbrännare» visade, att hans förmåga äfven gjorde sig gällande på lifvets praktiska områden.

Gift 74 m. Letty Lovisa Svantea Ekström, f. 51, omg. m. Johan Anton Berlin, bankdirektör. — Barn: Johan Elis Gerhard, f. 73. kamrer; Agnes Maria, f. 76, g. m. Ernst Vilms, grosshandlare; Nils Magnus, f. 78, d. 79; Astrid Letty Lovisa, f. posth. 80. d. 81.

6268. Johan August Annell. F. i Vimmerby landsförs. 1843 1812*; frldr Johan Pettersson, hemmansegare, o. Anna Birgitta Persdotter. Stud.-ex. 63; fil. kand. 70; fil. doktor 72; teor. teol. ex. 76; prv. 76. Kateket i Jakobs o. Johannes förs. i Sthlm 74; präd. vid Sthlms straff- o. arb.-fängelse för kvinnor 78; tillika präd. vid Sthlms norra kronohäkte o. vid Sthlms läns cellfäng. 78; kyrkoherde i Ringarum 86. Inspektor för Söderköpings allm. läroverk 91—96. D. 1901 268.

A. arbetade inom sitt vidsträckta pastorat oförtrutet och framgångsrikt i sitt kall, därvid han särskildt vinnlade sig om skolväsendets utveckling. I expeditionsgöromål var han utmärkt för samvetsgrannhet och ordning samt skötte på ett berömvärdt sätt församlingens ekonomiska angelägenheter. Human, redbar och rättrådig, förvärfvade han allmän högaktning och tillgifvenhet; i enskilda umgänget gladlynt, okonstlad och vänfast.

Gift 90 m. Johanna Emilia Froström, f. 46.

6269. Otto Magnus Högberg. F. i Norrköping 1842 1810; frldr Anders Magnus H., bokbindare, o. Johanna Gustava Dahlström. Stud.-ex. 62; kameralex. 64: prl.-ex. 67; stud. i Lund 71; hofr.-ex. 71. V. hhöfd. 73; v. auditör i Skarab. reg. 74; auditör i reg. 78; afsk. 87. Rådman i Skara 77; afsk. 80. E. länsnotarie i Skarab. län 79—99. Lam af slag; fortf. bosatt i Mariestad.

Gift 76 m. Katarina Amalia (Lilly) Stendahl, f. 53. — Barn: Sven Magnus, f. 78, järnv.-tj:man; Hjalmar, f. 79, järnv.-tj:man; Märta Sofia, f. 83; Nanna Cecilia, f. 88.

6270. Per Adolf Janzon. F. i Norrköping 1844 411; frldr Adolf J., fiskhandlare, o. Margareta Olofsson. Stud.-ex. 63; fil. stud. till 68. Operasångare vid Kgl. teatern i Sthlm 70. D. där 1889 2010. — Ogift.

J. egde en mycket god stämma, ett lämpligt sceniskt yttre samt en naturlig »vis comica» och en okonstlad humor. Han skämde aldrig bort en roll, äfven om den gick utom gränserna för hans begåfning, men han hade likväl sin bestämda verkningskrets, där han företrädesvis lyckades, nämligen buffapartierna, i hvilket afseende han hörde till de yppersta talanger vår opera någonsin egt. Som bevis på hans mångsidighet må dock nämnas de fyra kontrasterande Figaro, Sulpice i »Regementets dotter», Aboulifar i »Oberon» o. Montcontour i »Kungen har sagt det», hvilka olika uppgifter han tillfredsställande löste. Bland hans öfriga roller märkas: Leporello. Dulcamara. Gil Perez, Don Pasquale, Löparnisse o. Gigoti i »Diamantkorset». Var ock en synnerligen framstående bellmanssångare.

6271. Hugo Gustaf Adolf Fredrik Hertzman. F. i Norrköping 1843 66; frldr Per Fredrik H., just.-rådman [5183], o. Rosina Charlotta Hay. Stud.-ex. 63; fil. stud. till 66. E. o. kammarskrifvare i Gen.-poststyrelsen 67; e. bitr. vid postverket 74; postexpeditör i Göteborg 84. D. där 1886 42. — Ogift.

6272. Johan August Konrad Qvintius Hollander. F. i Dalhem 1836 1512; frldr Lars H., smed, o. Lena Susanna Jansdotter. Stud.-ex. 63. Bitr. folksk.- [ 590 ]lärare, präd.-bitr., tf. fångpräd. o. elem.-lärare till 71. Prv. (efter disp. fr. teol. ex.) 75. Komminister i Skedevi 79.

Gift 86 m. Gustava Helena Vilhelmina Segerstedt, f. 47, d. 88. — Barn: Signe Elsa Maria, f. 87, d. 88.

6273. Carl Fredrik Pereswetoff-Morath. F. i S:t Lars 1843 156; frldr Carl Emil Vilhelm P.-M., löjtn. o. godsegare [5031], o. Karolina Maria Sofia Peresw.-Morath. Stud.-ex. 63; kadett å Karlbärg 64—71. Skriftställare o. tidningsman; tillfällig medarb. i flere tidningar fr. 63. Bosatt å Kidanäs i Edshult.

6274. Bror Gottfrid Vilhelm Vestling. F. i Linköping 1844 2611: frldr Claës Peter V., prost [4967], o. Anna Amalia Charlotta Kalén. Stud.-ex. 63; fil. kand. 71; fil. doktor 72. Lärov.-adjunkt i Norrköping 73; semin.-adjunkt i Linköping 79; tillika föreståndare för Österg. läns småsk.-semin. där 93—97; rektor vid folksk.-seminariet 97. Folksk.-inspektör 87—92; sekreterare i Linköpings stifts bibelsällskap 1901. Egare af Horsnäs i Asby.

Gift 81 m. Maria Concordia Sondén, f. 61. — Barn: Rut Amalia Matilda, f. 82, d. 87; Claës Fredrik Helge, f. 85, d. 91; Marta Lisa Helena, f. 90, d. 95; Anders Vilhelm Samuel, f. 95, d. 96; Frida Maria, f. 99; Gudrun Carolina, f. 1901.

6275. Johan Gustaf Teodor Elmquist. F. i Norrköping 1846 2012; frldr Johan Fredrik E., bläckslagare, o. Katarina Sofia Vedén. Stud.-ex. 63; fil. kand. 68; fil. doktor 69. Lärov.-kollega i Eskilstuna 69; tf. 72, ord. rektor 77; tillika lärare vid Tekn. sönd.- o. aftonskolan 74—77 o. studiedirektor vid elem.-skolan för flickor där; tf. rektor vid Östermalms allm. läroverk i Sthlm fr. 88. Läroboksförfattare.

Gift 1) 70 m. Hilda Elisabet Palmgren, f. 45, d. 73; 2) 78 m. Katarina Klara Johanna Björkander, f. Svebilius 45. — Barn i 1:a g.: Gustaf Henning, f. 71, amanuens; i 2:a g.: Gustaf Johannes, f. 79, med. stud.

6276. Oskar Etienne August Joël Silfversparre. F. i Ödeshög 1843 53; frldr Georg Carl S., salpetersjuderidirektör [4985], o. Emerentia Eleonora Magdalena Egerström. Stud.-ex. 63. E. o. telegr.-assistent. Emigr. till Australien på 60-talet; återk. till Sverige o. landtbr.-inspektor i Södermanland 73; åter emigr. till Australien 74. D. i Melbourne där 1876 255. — Ogift.

6277. Carl Patrik Teodard Duse. F. i Linköping 1844 158; frldr Carl Johan Viktor D., kronofogde [5354], o. Augusta Katarina Schött. E. o. kanslist i Gen.-tullstyrelsen 66; e. o. tj:man i Riksbanken 67; verkst. direktör vid Göteborgs handelskomp:s afd.-kontor i Sthlm 74—77. Kammarjunkare 69. D. i Sthlm 1878 242.

Gift 71 m. Anna Matilda Forssberg, f. 50. omg. m. Ernst Algernon Viman, kartograf. — Barn: Anna Katarina, f. 72, postsparb.-bitr.; Samuel August, f. 73, löjtn.; Emilia Margareta, f. 75, bankbitr.

6278. Carl Johan Johansson. F. i Tveta 1841 152; frldr Nils Petter J., hemmansegare, o. Kristina Maria Jonsdotter. Landtmät.-elev i Kalmar län 65—69; landtbrukare o. delegare i Torp i Tveta.

6279. Anders Gustaf Herman Andersson. F. i Kisa 1840 267; frldr Anders A., hemmansegare, o. Inga Lisa Asklöf. Teor. teol. ex. 72; prakt. teol. ex. 73; prv. till Upps. stift 73. Komminister i Vendel 76.

Gift 77 m. Selma Dorotea Göting, f. 47, d. 93. — Barn: Per Gustaf Andreas Emanuel. f. 78, landtbr.; Hedvig Anna Elisabet, f. 79; Helge Oskar Andreas, f. 81. banktjänsteman; Rut Ingeborg Maria, f. 82; Sten Henrik Andreas, f. 85.

6280. Constans Teodor Falk. F. i Västervik 1845 1510; frldr Carl Johan F., skomakare, o. Katarina Charlotta Stjerna. Stud.-ex. 63; fil. kand. 71; fil. [ 591 ]doktor 72. Kollega vid Jakobs allm. läroverk i Sthlm 76. Amanuens i Eckl.-dep. 84—89. Författare af »Östgöta i Uppsala studerande nations historia,» utgifven 85.

6281. Emil Johan Christian Ask. F. i Västervik 1844 149; frldr Johan Abraham Emanuel A., styrman, o. Kristina Hallström. Stud.-ex. 62; fil. stud. till 71. E. lärare i Västervik 65-68; informator i Sthlm 71, på Erstavik, Sthlms län, 74. D., själfm., 1877 1010. — Ogift.

A., som ämnade taga fil. kand.-examen med lefvande språk till hufvudämnen, men i följd af medellöshet måste afbryta sina studier, var en varmhjärtad man och god kamrat. Melankolisk, särdeles vek till sin karaktär och öfrerdrifvet känslig för andras omdöme, dukade han under för bekymren och, förtviflande om en framtida oberoende ställning, försvann han spårlöst nämnda dag. Liket påträffades först den 8 augusti 1878, uppflutet vid Erstavikens strand.

6282. Otto Fredrik Ludvig Ekermann. F. i Norrköping 1844 301; frldr Otto Fredrik E., godsegare, o. Sofia Leontina Hoving. Stud.-ex. 63; med. fil. ex. 69; med. kand. 76. Inneh. af Kättsäters fideik.-egendom i Borgs m. fl. s:nar 78. D. i Uppsala 1881 210. — Ogift.

E. hade god musikalisk begåfning och var en skicklig fiolspelare.

6283. Laurens Conrad Våhlander. F. i Norrköping 1846 294; frldr Jon V., prost [4762], o. Laura Maria Charlotta Aspling. Kameralex. 64. Tf. tullkontrollör i Strand 70; kammarskrifvare vid Sthlms packhusinsp. 75; kontrollör 84; tj:fri för sjukdom de senare åren. D. i Sthlm 1901 1710. — Ogift.

V. var den förste, som inskrefs i nationen efter aflagd maturitetsexamen vid läroverk.

6284. Johan Leonard Hedén. F. i Heda 1844 289; frldr Gustaf Persson, hemmansegare, o. Maria Katarina Charlotta Andersdotter. Stud.-ex. 63; kameralex. 64. Kammarskrifvare i Kammarkolleg. 73; tf. aktuarie o. registrator vid kollegiets domänafd. 79—82; notarie i Kammarkolleg. 84. Egare af Rindö brunns- o. badanstalt, Sthlms län, 95.

Gift 89 m. Emilia Fredrika Vessling, f. 66. — Barn: Vera Maria Emilia, f. 90; Märta Ida Leonora, f. 92, d. 94.

6285. Karl Teodor Appelqvist. F. i Risinge 1841 88; frldr Karl Vilhelm A., inspektor, o. Karolina Ingman. Stud.-ex. 63; teor. o. prakt. teol. ex. 67; prv. 68. Kommin. i Ekebyborna o. Ask 71, i Östra Husby 76; kyrkoherde i S:t Johannes 86.

Gift 1) m. Emma Amalia Olsson, f. 42, d. 77; 2) 79 m. Hilda Sofia Andersson, f. 49. — Barn i 1:a g.: Hanna Amalia Elisabet, f. 61, enka efter Frans Gustaf Andersson, landtbr.; Olof Karl, f. 67, d. 79; Ingrid Amalia Tabita, f. 69, g. m. Hans Nilson, reg.-pastor; Lars Teodor, f. 71, landtbr.; Per Axel, f. 72, ångb.-maskinist; Signe Amalia Maria, f. 77, d. 81; i 2:a g : Set Harald, f. 81, e. o. postexpeditör; Elsa Sofia, f. 83, d. 90; Nils Vilhelm, f. 84; Brita Maria, f. 87; Sven Martin, f. 90; Hilding Knut Erik, f. 92, d. 97.

6286. Rikard von Goës. F. i Appuna 1843 96; frldr Henrik Edvard Teodor v. G., sjukhusläkare, o. Henrietta Sofia v. Goës. Stud.-ex. 63; stud. i Lund af Göteb. nation 69; åter i Uppsala 70. D. som stud. där 1871 1611 — Ogift.

»Gosen» var ett stort original. »Läste på medikofilen» under hela sin studenttid, men blef aldrig färdig med någon examen. Gladlynt och sällskaplig, ville han dock, att andra skulle »bestå fiolerna.» Han var nämligen till ytterlighet sparsam och lemnade sin ärfda, ej särdeles betydliga förmögenhet efter sig förkofrad.

6287. Carl Johan Pettersson. F. i Norrköping 1844 317; frldr Anders Petter P., handlande, o. Kristina Maria Persdotter. E. lärare i Söderköping 65—67. Bitr. å »Norrköpings rättegångs- o. affärsbyrå» 75—79. Tidningsman; medarb. i »Östergötlands allehanda» 79 —82; korresp. fr. Sthlm till [ 592 ]landsortstidn. 83; medarb. i »Stockholms nyheter» 87 o. red.-sekreterare 93—95; medarb. i »Stockholmstidningen» fr. 96.

Gift 86 m. Anna Carolina Charlotta Lindqvist, f. 61.

6288. Nikolaus Teodor Désiré Westman. F. i Linköping 1846 57; frldr Per V., lektor [4585], o. Charlotte Margrete Adèle Henriette Tisell. Kameralex. 64; prl.-ex. 67; hofr.-ex. 70. Tjg. i Svea hofr., under längre tider tf. notarie, 71—94; v. hhöfd. 76; länsnotarie i Sthlms län 85.

6289. Johan Axel Johansson. F. i Vårdsbärg 1844 811: frldr Johannes J., bonde, o. Albertina Johansson. Stud.-ex. 63. Landtbrukare å Beatelund i Rystad. Emigr. till Nord-Amerika 88.

Gift 69 m. Anna Lovisa Samuelsdotter. — Barn: en son o. en dotter.

6290. Hans Josef Ulrik Konstantin Håkansson Vroland. F. i Karlskrona 1844 291; frldr Anton Constantin V., kammarskrifvare o. språklärare, o. Josefina Kristina Björk. Fil. stud. till 73. Lärare vid Manilla institut för döfstumma o. blinda 73. D. i Linköping 1877 307. — Ogift.

V. var en genomhederlig och bottenärlig man med en orubbligt fast karaktär. Under sin studenttid hyste han för nationen och dess angelägenheter ett till den grad brinnande intresse, att det gränsade till fanatism; utarbetade i förening med två andre landsmän nya stadgar för nationen, hvilka antogos 1872. — Var fosterson till C. A. Håkansson [5386], hvilkens namn han lade till sitt eget.

6291. Per Ossian Hjalmar Ulrik Kernell. F. i Skeninge 1844 410; frldr Samuel Erik K., prost [5011], o. Josefina Matilda Lidström. Stud.-ex. 63. Emigr. till Nord-Amerika på 60-talet; åter stud. i Upps. 76; fil. kand. 80. E. lärare o. vik. semin.-adjunkt i Linköping, Göteborg o. Karlstad 81—97; tf. föreståndare o. bitr. lärare vid Gudmundrå h. folkskola, V.-norrl. län, tidvis fr. 97.

6292. Johan Ferdinand Lindahl [Lindner]. F. i Hycklinge 1843 263; frldr Carl Gustaf L., snickare, o. Anna Maria Johansdotter. Fil. stud. Renskrifvare i Linköping. D. där 1881 285. — Ogift.

L. var af naturen utrustad med goda anlag både för studier, särdeles i språk, och för musik samt skulle nog med dessa egenskaper kunnat taga sig väl fram i lifvet, om ej en svag karaktär hade brakt honom på förfall. Uteslöts ur nationen 1871.