Östgötars minne/1863

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1862
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1863
1864  →


[ 578 ]

1863.

6187. Erik Gottfrid Hallgren. F. i Norrköping 1843 279; frldr Johan Gustaf H., bankkassör, o. Anna Fredrika Zetterstrand. Privatlärare 65—73. Anst. vid Statens järnv.-trafik 73; stationsinspektor i Ludvika vid Frövi—Ludvika järnväg 76. Tidningsman; medarbetare i »Post- o. Inrikes Tidningar» 79; red. och utg. af »Örebro Tidning» 81—83; medarb. i »Nya Dagligt Allehanda» 84 o. red.-sekreterare där 85; kontorschef, tit. kamrer, å samma tidnings räkenskapsbyrå 93—99; anst. i tidskr. »Varia» o. »Tidn. för Idrott» fr. 99.

Gift 81 m. Rosalia Cecilia Tinggren, f. 52.

6188. Carl Johan Borg. F. i Hjorted 1841 210; frldr Carl Magnus B., skogvaktare, o. Eva Elisabet Norrman. Stud.-ex. 61; med.-fil. ex. 65; med. kand. 68; med. lic. i Sthlm 72. Distr.-läkare i Ljusne, Gefleb. län, 76; praktis. läkare i Sthlm 77; distriktsläkare å Kungsholmen fr. 77.

Gift 1) 79 m. Henriette Marie Lyon, f. 41, d. 80; 2) 1901 m. Maria Medberg. f. 61, i hennes 2:a g.

6189. Otto Robert Tillberg. F. i Tuna 1843 258; frldr Johan T., bruksegare, o. Maria Margareta Svensson. Elev vid Alnarps landtbr.-institut 64; utex. 66. Bitr., sed. disponent å Storebro bruk i Vimmerby landsförs. 67—72; tit. brukspatron; godsegare o. landtbrukare å Totebo i Hjorted 74. Kommunalman.

Gift 76 m. Ida Elise Ekman, f. 55. — Barn: John Axel, f. 76; Erik Vilhelm, f 78, civilingeniör; Frans Henrik, f. 79, underlöjtn. [7397]; Karin Kerstin Elisabet, f. 80; Ebba Maria, f. 82; Ida Helena, f. 83; Kerstin Matilda, f. 85; Elsa, f. 88.

6190. Carl Axel Emil Landquist. F. i Dagsbärg 1843 162; frldr Justus L., arrendator, o. Johanna Petersson. Stud.-ex. 62; fil. kand. 69; fil. doktor 72; teol. kand. 75; prv. till Linköpings stift 76; teol. doktor 93. Hosp.-präd. i Vadstena 78; kyrkoherde i Katarina förs. i Sthlm 79. Inspektor för Sthlms folksk.-semin. 81; ordf. i Direktionen för prästerskapets enke- o. pupillkassa 86 samt i Sthlms folksk.-öfverstyrelse.

Gift 79 m. Maria Augusta Unér, f. 53. — Barn: Hanna, f. 80; John, f. 81. fil. stud.; Ellen Maria, f. 83; Nils Henrik, f. 85; David, f. 90, d. 94; Axel Daniel, f. 91.

6191. Georg Hugo Peterson. F. i Ödeshög 1848 14; frldr Johan P., handlande, o. Johanna Nilsson, (»Handelsman Johanna,» f. 07, d. 99). Kameralex. 64; fil. kand. 73. Lärov.-adjunkt i Jönköping 77. D. i Linköping 1886 294. — Ogift.

P. hade ett godt och redigt hufvud, men ännu bättre minne. Aflade studentexamen innan han fylt 15 år, fick året därefter åldersdispens för att kunna taga kameralexamen och var då ännu en liten späd yngling, ehuru han som student ansåg sig vara en stor karl med en sådans rättigheter och olater. Han proponerade brorskål med något efterblifne studenter, som voro dubbelt så gamla som han själf, rökte långpipa dagen i ända, drack toddy och anförde »torggruff.» Blef med åren mera stadgad; var en god kamrat och [ 579 ]höll styft på nationens anseende. Lofordas som en duglig, nitisk och energisk lärare. Tidigt utvecklad, fick han ock tidigt sluta.

6192. Anders Adolf Lundmark. F. i Bredestad 1843 113; frldr Gabriel L., godsegare, o. Anna Maria Larsson. Stud.-ex. 62. D. som stud. i Sthlm 1865 55. — Ogift.

6193. Otto Samuel Olai. F. i Sthlm 1844 98; frldr Johan O., prost [5001], o. Emilia Albertina de Maré. Kameralex. 63. E. o. kammarskrifvare i Kammarkolleg. 63. Notarie i Riksd:s Första kammare 70. D. i Sthlm 1888 92. — Ogift.

6194. Carl Agaton Ljungborg. F. i Skönbärga 1842 33; frldr Carl Bengtsson, hemmansegare, o. Kristina Katarina Svensdotter. Stud.-ex. 61; fil. kand. 72. Kollega vid Östermalms allm. läroverk i Sthlm 80.

Gift 78 m. Jenny Olivia Leontine Ekermann, f. 48. — Barn: Carl Erik, f. 79, apot.-elev; Otto Ejnar, f. 83, fil. stud. [se Bil.].

6195. Sven Johan Pehrsson. F. i Södra Vi 1839 l710; frldr Per Svensson, bonde, o. Kristina Sofia Jonsdotter. Stud.-ex. 61. Emigr. till Nord-Amerika på 60-talet.

6196. Adolf Viktor Sjöberg. F. i Linköping 1837 2710; frldr Gustaf S., källarmästare, o. Henrika Carolina Hervander. Kameralex. 64; landtmät.-ex. 65. Landtmät.-auskult. i Österg. län 65. Landskontorist i länet 77; häradsskrifvare i Göstring o. Vifolka 78. Kassakontrollant vid Österg. ensk. banks exped.-kontor i Skeninge 80. D. där 1892 231.

Gift 82 m. Elin Maria Valländer, f. 57, omg. m. Gustaf Fredrik Gideon Arborelius, postexpeditör. — Barn: Gerda Viktoria, f. 83; Elsa Maria, f. 86, d. 92.

6197. Andreas Petter Fries. F. i Frillestad, Malm. län, 1837 84; frldr Jöns F., folkskollärare, o. Boël Persdotter. Stud. i Lund 58; teor. teol. ex. 61: prakt. teol. ex. i Upps. 63; prv. 63. Hosp.- o. lasar.-präd. i Linköping 67—68 o. 70-73 samt fångpräd. 70—73; kyrkoherde i Frinnaryd 73, i Hvarf med Styra 77. D. 1883 132.

»En rätt innerlig personlig fromhet» säges varit F:s starkaste och vackraste sida. »Den besjälade honom i hans ämbetsgärning och den satte en särdeles fager och vänlig prägel på hans husliga lif.» Sthr.

Gift 66 m. Maria Charlotta Castensson, f. 40, d. 95. — Barn: Samuel Andreas, f. 67. kommin. [7070]; Joël Olof, f. 68, kommin. [7071], Anna Maria, f. 71, g. m. Carl Jakob Herman Hallendorff, docent [7121]; Boël Elisabet, f. 73, g. m. Ludvig Olof Sebastian Josephson, lektor; Jöns Elias, f. 76, ingeniör; Lydia Lovisa, f. 79.

6198. Karl Albert Nilsson. F. i Västra Stenby 1841 161; frldr Bengt N., landtbrukare, o. Maria Katarina Olsdotter. Stud.-ex. 62; prl. ex. 64; kameralex. 64; hofr.-ex. 67. V. hhöfd. 71; kronofogde i Tveta, Vista o. Mo, Jönk. län, 79. Ombudsman o. styr.-led. i Jönköpings handelsbank 95. Husegare i Borgholm; bosatt i Jönköping.

Gift 76 m. Ada Dorotea Amalia Sjögren, f. 49. — Barn: Karl Torsten, f. 77, jur. stud.; Eva Charlotta, f. 84; Sigrid Anna Katarina, f. 86; Vera Amalia Marta, f. 88.

6199. Per Johan Ferdinand Hägerström. F. i Härbärga 1844 83; frldr Carl Peter H., kyrkoherde [4707], o. Hedvig Charlotta Hamlin. Stud.-ex. 61; stud. i Lund (privat) 68. Informator o. präd.-bitr. i Svanhals flere år fr. 69; e. o. landskontorist i Österg. län (78). Tidningsman i Sthlm; tillfällig medarbetare i flere tidningar 83; fast medarb. i »Fäderneslandet», polit. afd., 85. D. i Sthlm 1898 261. — Ogift.

H. egde stor begåfning, ett synnerligen godt minne, stilistisk förmåga och ett lefvande intresse för dagens politiska och sociala frågor. Säkerligen skulle han kommit [ 580 ]att intaga en högre ställning i lifvet, om ej karaktärens slapphet och ett oordentligt lefnadssätt därför lagt hinder i vägen.

6200. Fredrik Egidius Rosengren. F. i Linköping 1843 19; frldr Israël R., prost [4803], o. Aurora Matilda Charlotta Vejdling. Kameralex. 63. E. o. landskontorist i Österg. län 63. D. i Skeninge 1871 143. — Ogift.

6201. August Erhard Fries. F. i Vimmerby landsf. 1843 3112; frldr Lars August F., v. hhöfd. o. godsegare [5223], o. Hilda Malvina Bergström. Stud.-ex. 62; kameralex. 64; stud. till 68. Landtbrukare i Jönk. län 68, å Gnestad i Kuddby 80 samt delegare däri 90. Kamrer vid Vikbolands sparbanks kontor i Norrköping 96.

6202. Per Johan Hammardahl. F. i Häradshammar 1839 1711; frldr Jon Pettersson, landtbrukare, o. Anna Pettersson. Stud.-ex. 62; kameralex. 63. Kronolänsman i Hällestad, Vånga o. Risinge 68, i Aska härads södra distr. 79; tillika stadsfogde i Motala 81. D. där 1883 135.

Gift 69 m. Ida Amalia Landelius, f. 44, d. 93. — Barn: Anna Matilda, f. 72, lärarinna; Per Erik, f. 74; Ida Maria, f. 76, d. 95; Sven Henning, f. 78, d. 92.

6203. Johan Erik Ohlséen. F. i Höreda 1838 309; frldr Nils Olaus Olsson, skräddare, o. Charlotta Maria Lundgren. Stud.-ex. 62; teor. teol. ex. 65; prakt. teol. ex. 66; prv. 67. Komminister i Motala stads- o. landsf. 75; tj:ledig för sjuklighet fr. 92. D. i Västra Stenby 1897 2110.

Gift 73 m. Edla Charlotta von Mellen, f 38. — Barn: Erik Kristian Nils von Mellen, f. 75; Anna Emilia Charlotta Maria, f. 77, d. 78; August Emil Valdemar von Mellen, f. 79.

6204. Olaus Kjörling. F. i Kristdala 1843 118; frldr Anders Peter K., handlande, o. Kristina Karolina Svensdotter. Stud.-ex. 62; teol.-fil. ex. 67; teor. o. prakt. teol. ex. 68; prv. 69. Kommin. i Mogata o. Borrum 70; kyrkoherde i Gårdeby 83, i Misterhult 90.

Gift 72 m. Katarina Ulrika Jakobina Linck. f. 44. — Barn: Martin Johannes, f. 73, kontorschef: Set Olof, f. 75, landtbr.; Karin, f. 77; Jakob Georg Ariel, f. 78, järnv.-tjänsteman; Hedvig Maria, f. 80; Karl Arvid Efraim, f. 82; Ivar Natanael, f. 84: Axel Olaus Esaias, f. 86, d. 98; Karl Anders, f. 89.

6205. Carl August Hellner. F. i Asby 1842 263; frldr Jonas Samuelsson, hemmansegare, o. Helena Maria Niklasdotter. Stud.-ex. 62; teor. o. prakt, teol. ex. 67; prv. 67. Komminister i Kristbärg 68, i Svanhals o. Kumla 74. D. 1886 116.

Gift 70 m. Hedvig Sofia Frieberg, f. 42.

6206. Carl Mårten Sondén. F. i Linköping 1846 103; frldr Anders Fredrik S., domprost [5005], o. Carolina Cecilia Kalén. Med.-fil. ex. 65; med. kand. 69; med. lic. i Sthlm 73; med. doktor 74. Aman. vid Seraf.-lasar. i Sthlm 74; praktis. läkare där 75; läkare vid Ersta diak.-sjukhus 76—97; distr.-läkare i Maria västra distr. 78, i Nikolai distr. 80; sundhetsinspektör i Sthlm 78—81. Bitr. lärare vid Sthlms undervisn.-anstalt för barnmorskor 81; professor o. föreståndare där samt öfverläkare o. direktor vid Sthlms södra barnbördshus 96. Läkare hos Enkehärtiginnan af Dalarne fr. 88. Svenska läkaresällskapets sekreterare 80—95; redaktör af tidskr. »Hygiea» 78—81; skriftställare; konstsamlare. Kommunalman.

Gift 74 m. Hedvig Sofia Matilda Sjöstedt, f. 49. d. 94. — Barn: Karin Maria, f. 75; Anna Elisabet, f. 77; Elin, f. 79; Rut, f. tv. 81; Kerstin, f. tv. 81. d. 97; Brita Margareta, f. 83, d. 84; Anna Greta, f. 86; Sven Anders Adolf, f. 87; Sara Karolina, f. 89.

6207. Seved Ribbing. F. i Sthlm 1845 172; frldr Gustaf Edvard R., kammarherre o. exped.-sekreterare, o. Hedvig Maria Ribbing. Med.-fd. ex. 64; [ 581 ]med. kand. 67: med. lic. i Sthlm 69; med. doktor i Upps. 71. Aman. vid Allm. barnb.-huset i Sthlm 69, vid Seraf.-lasar. 70—71; lasar.-läkare i Simrishamn 72; e. o. professor i Lund 79; professor o. öfverläkare vid Lunds länslasarett 88; univ:s prorektor fr. 99. Inspektor för Göteb. nation 88, för Lunds priv. elem.-skola 90. Författare i medicin. Delegare i Östra Glimminge, Krist. län, 82; husegare i Lund. Kommunalman.

Gift 71 m. Augusta Maria Aurora de Vylder, f. 42. — Barn: Gustaf Sigfrid, f. 73, agronom; Lännart, f. 76, fil. kand.: Hedvig Maria, f. 80; Estrid Maria, f. 86.

6208. Ernst Jakob Keijser. F. i Sthlm 1846 251; frldr Abraham Adolf Jakob K., apotekare, o. Anna Ulrika Rhodin. Fil. kand. 68; fil. doktor 69; teol. kand. 76; prv. 76; teol. doktor 93. Kollega vid Katarina allm. läroverk i Sthlm 72; tillika lärare vid Vallinska skolan 72—74; docent i Upps. 77; tjg. e. o. hofpräd. 78; kyrkoh. i Örebro, Långbro o. Ånsta 78; kontr.-prost 83; domprost i Strängnäs 85; biskop i Skara stift 95. Inspektor för Örebro allm. läroverk 84—85.

Gift 71 m. Maria Magdalena Kjerrulf, f. 44.

6209. Ture Johan Hederström. F. i Sthlm 1843 277; frldr Christofer H., hofrättsråd [4728], o. Kerstin Magnusdotter Åkerblom. Elev vid Ultuna landtbr.-institut 67; utex. 69. Godsförvaltare å Haga, Upps. län, 70; landtbrukare; arrend. 71, egare af Bleckensta norrg. i Ekeby 71—76; eg. af Ylingstad o. hemman i St. Grönhög i Furingstad 76—83, af Kårsäter, Ringbosäter o. Häradsbro i V. Husby 83—88; delegare i Rödja, Gamleby s:n, 71 o. i St. Blecktornet i Sthlm 74. Disponent för Strömsfors, Krist, län, 88. Bosatt i Uppsala.

Gift 71 m. Alma Rosalie Teresia Björkman, f. 51, d. 89. — Barn: Alfhild Signe, f. 72; Gunhild Torborg. f. 74, d. 75; Sigrun Hejdi, f. 75, g. m. Karl Georg Kockum, fabrikör: Folke Hjalmar, f. 76, d. 76; Ingrid Hildur, f. 77, d. 78; Enar Hagbard, f. 79, d. 80; Torvid Fjalar, f. 81; Dagny Gudrun, f. 82; Åslög Almveg, f. 84; Turid Ingegärd, f. 86.

6210. Isaac Asklöf. F. i Norrköping 1845 201; frldr Isaac Jonas A., fabrikör [5324], o. Adina Charlotta Spaak. Fil. kand. 70; fil. doktor 72. Lärov.-adjunkt i Karlskrona 72.

6211. Åke Hugo Hammarskjöld. F. i Tuna 1845 201; frldr Carl Leonard H., kapten o. godsegare [4942], o. Beata Maria Tham. Utex. arkitekt fr. Konstakad. 69. Landtbrukare o. delegare i Tuna egendom i Tuna 78. Riksdagsman i Andra kammaren för Sevede o. Tunalän 94—96; v. ordf. i Kalmar läns norra hushålln.-sällskap 99: ordf. i Hultsfred—Västerviks järnv.-bolags styrelse; kommunalman.

Gift 70 m. Lucie von Krusenstjerna, f 44. — Barn: Henning Åke, f. 71, civilingeniör; Nina Beata, f. 73; Carl Olof f. 80, jur. stud. [7390].

6212. Axel Fredrik Vilhelm Vahlström. F. i st Anna 1843 308; frldr Johan Fredrik V., bruksförvaltare, o. Fredrika Amalia Vikström. Elev vid Gymnast, centralinst. 74—75. V. lärov.-adj. i Linköping 66—72; lärov.-kollega i Eksjö 72; tillika vik. 75, ord. gymnastiklärare 79; tj:ledig 97. D. i Eksjö 1901 125.

Gift 77 m. Eva Gustava Vilhelmina Cederblad, f. 38.

6213. Ture Fredrik Löfgren. F. i Linköping 1845 164; frldr Carl Fredrik L., hautboist, o. Ulrika Laurentia Landberg. Fil. kand. 74; fil. doktor 82. Lärare vid Beskovska skolan i Sthlm 76—79; e. o. lektor vid Sthlms h. realläroverk 78—80; adjunkt där 80; tf. lektor 80—90. Sekreterare vid Direktionen öfver Sthlms stads undervisn.-verk 90; kamrer där 91.

Gift 83 m. Augusta Barbara Holtzer fr. Bajern) f. 60. — Barn: Ingeborg Laura [ 582 ]Barbara, f. 84; Elsa Julia Helena, f. 85; Karl Ture Martin, f. 88; Karolina Elisabet Ulrika, f. 93; Agne Johan Fredrik, f. 96.

6214. Axel Vilhelm Östergren. F. i Norrköping 1845 34; frldr Carl Gustaf Ö., klädesfabrikör, o. Daniella Lovisa Adolfina Östergren. Fil. kand. 70. D. som stud. i Uppsala 1871 114 — Ogift.

Ö. hade goda kunskaper och en stadgad karaktär; till sitt väsen anspråkslös och tillbakadragen; deltog föga i kamratlifvet.

6215. Oskar Peter Vigert. F. i Norrköping 1844 288; frldr Jakob Fredrik V., grosshandlare, o. Sofia Kristina Hamlin. Fil. kand. 70; fil. doktor 72. Lärov.-adjunkt i Kalmar 71, i Jönköping 72; lektor i Norrköping 75, vid Norrmalms h. allm. läroverk i Sthlm 85; tillika lärare vid Lyceum för flickor 85, vid Åhlinska skolan 87 o. vid Sthlms borgareskola. Skriftställare; öfversättare.

Gift 72 m. Inez Maria Backman, f. 46, telegrafist, lärarinna o. författarinna. — Barn: Maria Sofia Matilda, f. 73; Oskar Vilhelm Jakob, f. 75, löjtn. o. extra intendent; Viktor Hjalmar Hugo, f. 80, med. stud.

6216. Fredrik Melker August Lagerfelt, frih. F. i Slaka 1843 119; frldr Gustaf Adolf L., kapten, o. Kristina Beata Vilhelmina Funck. Prl.-ex. 65; kansliex. 69; stud. i Lund 69; hofr.-ex. 70. V. hhöfd. 74; notarie i Riksdagens Första kammare 75—78, 81 o. 82. Aman. i Landtförsv.-dep. 78; tf. kanslisekreterare 92; utn. registrator 94; kanslisekreterare 95. Tf. sekreterare i Krigshofr. fr. 85. Kammarherre hos Kronprinsen 86.

6217. Klas Gustav Odén. F. i Valdemarsviks köping i Ringarum 1846 163; frldr Anders Gustaf O., köpman o. hemmansegare, o. Augusta Charlotta Häger (dotter till n:r 4088, dotterdotter till n:r 2613 och dotterdotters sondotter till n:r 1604). Fil. kand. 72; fil. doktor 75. E. o. amanuens i Statist. centralbyrån 73; tf. tjänsteman 77; aktuarie 79; tf. 82, ord. förste aktuarie 85. Statistiker vid Sthlms stads fattigvårdsnämnd fr. 90; led. af Statist. tabellkommissionen 1901. Utgifvare af »Östgötars Minne» 01—02.

Gift 76 m. Hedvig Mariana Frick, f. 54. — Barn: Karl Gustav, f. 76, reservunderlöjtn., e. o. aman. i Fångv.-styrelsen; Arvid Gustav, f. 79, teknolog; Maja Hedvig Helena Klasdotter, f. 91; Nils Gustav, f. 92.

6218. Johan Oskar Teodor von Engeström. F. i Sthlm 1844 2012; frldr Lars August v. E., kanslist [4977], o. Emma Margareta Kristina Julie Mörner. Prl.-ex. 65; kansliex. 66; hofr.-ex. 68. V. hhöfd. 71; lärare vid Skogsinstit. fr. 75; registrator i Just.-kanslärsexped. 88. Nationalekonomisk författare. Husegare i Sthlm; egare af Västerby o. Rosendal, Upps. län, 1901.

6219. Carl Edvard Björkqvist. F. i Norrköping 1845 1412; frldr Carl B., vagnmakare, o. Anna Sofia Rydman. Kameralex. 64; elev vid Ultuna landtbr.-institut 65; utex. 67. Bokhållare o. lärare vid Lunds landtbr.-skola, Örebro län, 67—68; landtbrukare; arrend. af Bankesta, Sthlms län, 69; godsegare å Tjulsta, Söderm. län, 72; gårdsegare i Norrköping. D. där 1894 304.

Gift 72 m. Anna Charlotta Schultz, f. 54. — Barn: Elsa, f. 72; Klas, f. 80.

6220. Erik Herman Lagerqvist. F. i Norrköping 1846 61; frldr Lars Erik L., vinhandlare, o. Hedvig Eleonora Kullman. Ingeniörselev vid Statens järnv.-byggn. 63; elev vid Skogsinstit. 68; utex. 69. Lärare vid Varplösa landtbr.-skola, Gotl. län, 75; tf. 77, ord. jägmästare i Skellefteå revir 90, i Jörns revir, Västerb. län, 99; bosatt i Skellefteå.

Gift 78 m. Selma Gabriella Kristina Lindström, f. 59. — Barn: Erik Gustaf; f. 79; Sigrid, f. 81; Karl Herman, f. 84; Anna Leonora, f. 86; Hedvig Teresia, f. 90.

[ 583 ]6221. Henrik August Thollander. F. i Skönbärga 1841 912; frldr Hans Gustaf T., godsegare, o. Hedvig Aurora Burén. Underlöjtn. vid Andra lifgr.-reg. 65; löjtn. 76; kapten 86, i reserven 93. Godsegare å Brabärg i Skönbärga 73. Bosatt i Norrköping.

Gift 80 m. Hedda Fredrika Anna Carolina Pereswetoff-Morath, f. 54. — Barn: Anna Emilie Elisabet, f. 83; Henrik Charles-Emil, f. 85; Emilie Carolina, f. 86; Hans Vilhelm, f. 88.

6222. Otto Maurits Kugelberg. F. i Västra Harg 1843 311; frldr Claës August K., kapten, o. Karolina Vilhelmina Beata Eleonora von Post. Kameralex. 64. Kammarskrifvare i Gen.-poststyrelsen 75; revisor o. bokhållare 82. Aman. i Kammarrätten 80—86; kassör i Civilstatens pensionsinr. 86. Personalhistoriker. Egare af Nackebo i Östra Tollstad 95—1901; delegare i hus i Sthlm.

Gift 83 m. Anna Magdalena Strokirk f. 55. — Barn: Eva Vilhelmina Magdalena f. 85.

6223. Voldemar Georg Heitman. F. i Viborg, Finland, 1837 209; frldr Heinrich Nikolaus H., svensk-norsk konsul, o. Adelaïde Charlotte Baumann. Stud. i Helsingfors 56. Språklärare i Sthlm 73. D. där 1874 111.

Gift 65 m. Matilda Vilhelmina Rosendahl, f. 37, korsångerska.

6224. Isak Teodor Cassel. F. i Linköping 1845 2110; frldr Isak C., sadelmakare, o. Anna Charlotta Lomberg. Kameralex. 64. Handelskontorist hos finnan Axell & komp. i Sundsvall; grosshandlare, inneh. af trävaruagentur, o. husegare där. D. i Svedje, V.-norrl. län 1898 119.

C. var en sympatisk man med öppen karaktär och vänfast sinne samt i sitt framträdande »begåfvad med en flik af nordisk kraft, som ej förfelade att göra ett tilltalande och märkbart intryck.» Han säges varit »en originel sammansättning af juvenal och herkulesnatur, stark i både ord, hjärta och handling.» — Afled under en affärsresa.

Gift 86 m. Erika Johanna Lundmark, f. 64. — Barn: Ester Charlotta Johanna, f. 87; Anna Vilhelmina, f. 89.

6225. Axel Otto Gotthard Burén. F. i Ekeby 1842 2010; frldr Didrik Pontus af B., bruksegare [4808], o. Karolina Mariana Ehrenkrona. Kameralex. 64. Tjg. kammarjunkare 66; kammarherre 74, tjg. hos prinsessan Eugenia 81—89; kammarskrifvare i Hofförvaltn. 76; afsk. 90; förvaltare af de kungl. fonderna 90; öfverintendent i Konungens hof 1900. Tf. chef för Kgl. operan 92: chef för Kgl. teatern 98. Husegare i Sthlm. Statsrevisor 90—92.

Gift 67 m. Hedvig Katarina Åkerhjelm, f. 47. — Barn: Per Axel Oscar, f. 68, d. 69; Anna Karolina, f. 70, d. 71; Märta Fredrika, f. 73, d. 81; Knut Axel Daniel, f. 75, massör.

6226. Ernst Reinhold Dankegott Hoppe. F. i Jönköping 1843 181; frldr Ernst Otto Lorenz H., jägmästare o. godsegare (tysk), o. Maria Elisabet Lunér. Teor. teol. ex. 67; prakt. teol. ex. 68; prv. 68. Kommin. i Östra Ny o. Rönö 71, i Högby o. Hogstad 77; kyrkoherde i Mogata o. Borrum 92.

Gift 70 m. Hilda Charlotta Petersson, f. 49. — Barn: Signe Hilda Maria, f. 71, g. m. Gustaf Valerian Jonsson, landtbr.; Elin Charlotta Ernestine, f. 72; Gerda Elisabet, f. 74, d. 75; Ingrid Elisabet, f. 76, d. 83; Ernst Emanuel, f. 78, d. 83; Ester Maria, f. 79. d. 83; Ernst Hilding, f. 81, d. 83; Ernst Hilding Emanuel, f. 83; Ernst Fredrik, f. 84; Anna Maria Elisabet, f. 85; Ernst Carl, f. 87; Ernst Carl Ivar, f. 88; Hildur Elisabet, f. 91.

6227. Carl Alfred August Holmgren. F. i Gunnarskog, Värml. län, 1842 168; frldr Alfred Klemens H., bruksinspektör, o. Anna Ebba Nauclér. Jurid. prl.-ex. 64; kameralex. 64. Kronofogdebitr.; tf. kronofogde o. länsman i Kronob. län; e. o. landskanslist i Österg. län; e. o. amanuens i Kammarkolleg. 83. Tidningskorrespondent.

[ 584 ]6228. Otto August Carlsson. F. i Järeda 1837 710; frldr Carl C., hemmansegare, o. Sara Kristina Svensdotter. Teor. o. prakt. teol. ex. 66; prv. 67. Kommin. i Vimmerby stads- o. landsf. 68; kyrkoherde i Mörlunda o. Tveta 82; kontr.-prost 97.

Gift 77 m. Edla Augusta Elisabet Lindahl, f. 55. — Barn: Gunnar August Valdemar, f. 78, med. stud. [7351]; Edit Hildur Elisabet, f. 80; Ejnar Knut Ivar, f. 82, bokhandelsbitr.; Torsten Erik Ragnar, f. 84; Tyra Augusta Elvira, f. 85; Henning Carl Baltsar, f. 88; Sally Edla Maria, f. 90: Yngve Per Otto Ingemar, f. 92; Ejra Torborg Sofia, f. 94; Hadar Folke Johannes, f. 99.

6229. Nils Nilsson Nomander. F. i Kattarp, Malm. län 1835 25i12; frldr Nils Nilsson, landtbrukare, o. Gertrud Persdotter. Stud. i Lund af Skånska nationen 68. Jordbrukare i Kattarp, Malm. län; privatlärare i Helsingborg. Emigr. till Nord-Amerika 82; byggmästare i Galesbury Ill.

6230. David Reinhold Smitterberg. F. i Gamleby 1842 285; frldr Johan Peter S., handlande, o. Maria Elisabet Tinnberg. Kontorsskrifvare vid Sthlms postkontor i staden 79; postexpeditör 81. D. i Sthlm 1892 311.

Gift 92 m. Maria Eufrosyne Karolina Lundgren, f. 46, d. 93.

6231. Johan Teodor Vinbladh. F. i Askeby 1845 178; frldr Magnus V., komminister [4819], o. Hilma Sofia Ulrika Backe. Med.-fil. ex. 66; med. kand. 70; med. lic. 74. Distr.-, sed. e. prov.-läkare i Avesta, Kopparb. län, 74; afsk. 99. Andre bat.-läkare vid Dalreg. 82; förste bat.-läkare 86; regementsläkare 90; tillika järnv.-läkare fr. 75. Egare af o. bosatt å Älfbacken vid Krylbo. Kopparb. län.

Gift 75 m. Alfhild Petré, f. 48. — Barn: Olof Birger, f. 77, underlöjtn.; Folke Magnus, f. 79, teknolog; Alf Teodor, f. 83.

6232. Johan Petter Kihlstrand. F. i Jonsbärg 1841 296; frldr Per Johan K., inspektor, o. Maja Lena Andersdotter. Stud.-ex. 62. E. lärare i Örebro m. fl. st. 64—70, 71—74; stadspädagog i Trosa 70—71; lärov.-adjunkt i Falun 74; transp. till Karlstad 76—77, till Linköping 77-78. D. i Falun 1894 23. — Ogift.

6233. Carl Anders Otto Björck. F. i Linköping 1845 281; frldr Anders B., postiljon, o. Maria Eleonora Katarina Göhle. Med.-fil. ex. 69; med. kand. 74; med. lic. 79. Förste bat.-läkare vid Jämtl. hästj.-kår 79; andre bat -läkare vid Andra lifgr.-reg. 81; afsk. 86. Distr.-läkare i Valdemarsvik 81; afsk. 82: praktis. läkare i Norrköping 86. Gårdsegare där.

Gift 90 m. Alma Andersson, f. Petersson 56.

6234. Gustaf Adolf Carlsson. F. i Björsäter 1843 1610; frldr Carl Anders Knutsson, hemmansegare, o. Elsa Johanna Håkansdotter. Fil. kand. 70; fil. doktor 81. E. geolog vid Sveriges geol. undersökning 72—84. Kollega vid Östermalms allm. läroverk i Sthlm 75; tillika föreläsare vid Sthlms Arbetareinstitut samt medföreståndare för Förbered, elem.-skola 82, för Östermalms förbered, elem.-skola 87; ensam föreståndare fr. 1900.

Gift 79 m. Ellen Adamina Charlotta Hallström, f. 57. — Barn: Set Otto Gustaf C.son Bjurner, f. 80, fil. kand.; Knut Gunnar C:son Bjurner, f. 82, underlöjtn.; Greta Adamina, f. 83, d. 86; Anna Fredrika, f. 91; Ingrid Maria, f. 93.

6235. Anders Peter Hedén. F. i Heda 1841 123; frldr Gustaf Persson, hemmansegare, o. Maria Katarina Charlotta Andersdotter. Fil. kand. 72. E. lärare o. vik. kollega vid Östermalms allm. läroverk i Sthlm 73 o. 74. Geodet vid Generalstabens topogr. afd., sed. Rikets allm. kartverk, 75.

Gift 85 m. Anna Josefina Olsson, f. 56.

[ 585 ]6236. Albin Jakob Pontus Bagge. F. i Långlöt, Kalmar län, 1844 1212; frldr Fredrik Ulrik B., kyrkoherde, o. Anna Engel Rothlieb. Fil. kand. 71. Lärov.-adjunkt i Nyköping 76; tillika lärov.-bibliotekarie 78. D. i Nyköping 1887 98. — Ogift.

B. var en ganska originel man, grundlig i hvad han företog sig både i fråga om arbete och förströelser; ihärdig och karaktärsfast. — Egde ett vackert bibliotek.

6237. Axel Olof Forselius. F. i Svinstad 1844 612; frldr Per Olof F. prost, o. Anna Elisabet Herlén. Fil. stud. till 73. Stationsskrifvare vid Statens järnv.-trafik 75; bokförare vid Bärgviks o. Ala nya aktiebolag, Gefleb. län, fr. 81; bosatt i Bärgvik.

6238. Gustaf Vilhelm Burén. F. i Stjärnorp 1843 84; frldr Axel Vilhelm B., godsegare [5061], o. Matilda Teodora Sundius. Jurid. prl.-ex. 64; elev vid Alnarps landtbr.-institut 68; utex. 70. Godsegare: Sätra i Rök 70, Götvik i Ekeby 70, Laggarp i Åsbo 70 o. Hageby i Tingstad 84, allt till 87; tit. brukspatron; agent i Södertälje 87, i Sthlm 90. Poststationsföreståndare i Keflinge, Malm. län, 97.

Gift 71 m. Agda Maria Haij, f. 49.

6239. Frans Gustaf Andersson. F. i Linköping 1837 185; frldr Anders Olofsson, fiskhandlare, o. Margareta Jakobsdotter. Stud.-ex. 61; kameralex. 64. E. o. landskontorist i Österg. län 64; kontrollör i Motala.

6240. Axel Vilhelm Liljeson. F. i Vist 1842 64; frldr Johan L., smidesmästare, o. Kristina Katarina Jansdotter. D. som stud. i Vist 1865 51 — Ogift.

6241. Axel Magnus Vinbladh. F. i Askeby 1841 268; frldr Magnus V., komminister [4819], o. Hilma Sofia Ulrika Backe. Teor. teol. ex. 67; prakt, teol. ex. 68; prv. 68. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Herrestad 78; tj:ledig för sinnessjukdom 78 o. intagen på Konradsbärgs hospital. D. där 1882 255. — Ogift.

6242. Per Fredrik Ljungborg. F. i Skönbärga 1845 15s; frldr Carl Bengtsson, hemmansegare, o. Kristina Katarina Svensdotter. Fil. stud. till 64. Gårdsegare i Söderköping. D. där 1871 34.

Gift 70 m. Lovisa Gabriella Matilda Blohm, f. 49, d. 85, omg. m. Frans August Konstantin Svahn, sjökapten. — Barn: Gertrud Gabriella Ulrika, f. 70, g. m. Gösta Branders, finsk bokhandlare.

6243. Conrad Gustaf Simeon Marström. F. i Kullerstad 1842 175; frldr Carl Abraham M., bruksförvaltare, o. Gustava Lovisa Jern. Stud.-ex. 62; fil. kand. 69; fil. doktor 72. Lärov.-adjunkt i Strängnäs 72; tillika studiedirektor vid stadens elem.-läroverk för flickor 92. Egare af Sörby, Blek. län; gårdsegare i Strängnäs.

Gift 78 m. Amalia Teodora Hårdh, f. 48, d. 83. — Barn: Eva Marie Louise, f. 79; Berta Erika, f. 81; Karl Adam Lennart, f. 82.

6244. Johan Philip Löfgren. F. i Sthlm 1841 1710; frldr Johan Peter L., postiljon i Linköping, o. Maria Charlotta Schmidt. Stud.-ex. 61; elev vid Konstakad. i Sthlm 70, vid Upps. univ:s ritskola 71—75, vid Tekn. skolan i Sthlm 93. V. lärov.-adj. i Linköping 62—64. Tf. 79, ord. teckningslärare vid Linköpings allm. läroverk 95; tf. 79, ord. teckn.-lärare vid Linköpings folksk.-semin. 84.

6245. Carl Martin August Dalström. F. i Linköping 1841 811; frldr Olof D., timmerman, o. Anna Margareta Lindholm. Stud.-ex. 61; fil. stud. till 73. Bokhållare i Sthlm omkr. 76—88. D. i Askeby kommin.-gård 1893 512. — Ogift.

D. saknade ej begåfning, var umgängsam och oförarglig, hade ingen böjelse för öfverdådigt lefnadssätt, men i följd af sin totala brist på energi och verksamhetslust kunde han ej vinna någon framgång i lifvet. Under långa tider hölls han uppe af f. d. kamrater och slutligen måste en broder försörja honom.

[ 586 ]6246. Karl Emil Sundblad. F. i Godegård 1843 1012; frldr Carl Gustaf S., organist, o. Maria Charlotta Rosendahl. Elev vid Ultuna landtbr.-institut 74; utex. 76. Landtbrukare o. arrendator af Bärgsäter i Motala landsf. 78. Skriftställare o. frivillig medarb. i tidningar.

Gift 78 m. Anna Teresia Alfrida Isæus, f. 54. — Barn: Signe Anna Maria, f. 80, d. 82; Sven Gustaf Alfred, f. 81, d. 82; Astrid Dagmar Matilda, f. 82; Helga Linnea Alfrida, f. 84; Dag Erik Torvald, f. 86; Nanna Turid Gudrun, f. 90.

6247. Gustaf Ringborg. F. i Norrköping 1845 226; frldr Ludvig Edvard R., grosshandlare, o. Katarina Elisabet Svartz. Kameralex. 64. Handelskontorist i Norrköping, Hamburg o. Liverpool 64—70; disponent vid Nya Marmorbruksaktiebolaget i Norrköping 69; utrikeskorresp. vid Göteb. ensk. bank 70; kamrer vid Skand. kreditaktiebolagets afd.-kontor i Norrköping 71; tillika direktör 72—84: verkst. direktör i Holmens bruks- o. fabr.-aktiebolag 72—86; grosshandlare i Norrköping 87—92; disponent vid Värmbols fabr.-aktiebolag 87—88. Gårdsegare i Norrköping 89. Godsegare o. landtbr. å Herstabärg i Kvillinge 93 samt egare af Fridhem där 88, Gransjötorp i Simonstorp 92—97, Sjögestad i Vreta kloster 93, Algutsboda i Kvillinge o. Huggebo i Krokek 97. Kommunalman.

Gift 85 m. Maria Josefina Lundgren, f. 63. — Barn: Marie-Louise, f. 86, d. 87; Hildegard Maria, f. 87; Mårla Karin Maria, f. 89; Lilly Maria, f. 91; Karin Sara Maria, f. 92; Olga Maria, f. 93; Signe Maria, f. 99; Hans Gustaf; f. 1902.

6248. Fredrik Emil Hultner. F. i Asby 1842 36; frldr Fredrik Lorens H., prost [4769], o. Anna Margareta Linck. Teor. teol. ex. 67. Landtbrukare o. arrendator af Tyttorp i Vreta kloster 71—79; inspektor å Borrums egendom i Borrum 78, å Krusenhof i Kvillinge 82; kommissionär o. åkeriegare i Norrköping 90.

Gift 73 m. Emilie Ulrika Schullström Kernell, f. 43. — Barn: Anna, f. 75; Ida, f. 76. kontorist; Erik. f. 78, tekn. stud.; Ester, f. 85, d. 85.

6249. Johan Abraham Björklund. F. i Uppsala 1844 286: frldr Johan Gustaf B., slaktarmästare, o. Sofia Charlotta Lindström. Tidningsman; medarb. i »Samtiden» o. »Stockholms Dagblad» 72, i »Nya Dagligt Allehanda» 72; red.-sekreterare där 78- 83; souschef 84; hufvudredaktör o. utgifvare af »Nya Dagligt Allehanda» 91; tillika red. af Sveriges allm. handelsförenings månadsskrift fr. 94 o. utg. af »Allehanda» 99.

Gift 1) 74 m. Helena Augusta Rundstedt, f. 45, d. 77; 2) 78 m. Hedvig Dorotea Rundstedt, f. 40. — Barn i 1:a g.: Ivar, f. 74. d. 85; i 2:a g.: Anna Helena, i. 79; Signe Hedvig Sofia, f. 81; Elsa Maria, f. 83.

6350. Johan Axel Norbeck. F. i Sthlm 1844 410; frldr Axel Henrik N., kapten [4582], o. Hedvig Augusta Billing. Stud. lill 66. Underlöjtnant vid Första lifgr.-reg. 68; afsk. 70. Godsegare o. landtbrukare å Förråd i Östra Skrukeby. D. där 1883 58.

Gift 69 m. Hedvig Charlotta Ottiliana Bodin, f. 43, d. 72. — Barn: Karl Olof Axel, f. 70, kassör [7148].

6251. Carl Alfred Åberg. F. i S:t Lars 1843 199 frldr Carl Vilhelm Å., källarmästare, o. Sofia Andersson. Elev vid Ultuna landtbr.-institut 65: utex. 67. Landtbr.-inspektor vid Magda, Söderm. län, 68; landtbrukare o. arrendator af Edeby i Hölö, Söderm. län, fr. 70.

Gift 70 m. Anna Augusta Landström. f. 46. — Barn: Ellen Sofia. f. 71; Karl Ragnar, f. 72; Anna Elisabet, f. 76.

6252. Carl Markus Jonzon. F. i Linköping 1842 187; fridr Carl J. fanjunkare. o. Lovisa Ahlstedt. Stud.-ex. 61. E. o. kammarskrifvare i Gen.-poststyrelsen 71; amanuens 74.

[ 587 ]6253. John Gustaf Lindegren. F. i Västra Eneby 1837 3110; frldr Samuel L., kyrkoherde [4474], o. Emma Magdalena Engstrand. E. o. postexpeditör 65; postmästare i Österby 69, i Östhammar 75; postexpeditör i Visby 82, i Kalmar 84. D. där 1900 235.

Gift 76 m. Lovisa Fredrika Elisabet Janson, f. 52. — Barn: Ester Sofia Maria Elisabet, f. 77, d. 78; Sigrid Eufemia Lovisa, f. 78. d. späd; Gertrud Anna Sofia, f. 80; Carl Sigurd Constans, f. 85; Nils Gustaf Samuel, f. 88; John Reinhold Cornelius, f. 92.

6254. John Svartz. F. i Jonsbärg 1844 35; frldr Carl Jakob S., ryttmästare [4521], o. Eva Charlotta Jederholm. Landtbrukare på Jonsbärg 70; bokhållare vid Norrköpings tändsticksfabrik 72, vid Norrköpings ensk. bank 74; tapetfabrikör i Kalmar 89; bokhållare å P. A. Norstedt & Söners kontor i Sthlm 93. Tidningsman; medarb. i »Post- o. Inr. Tidningar» 95—1901. Bosatt i Sthlm.

Gift 77 m. Hilda Emilia Gustava Hofverberg, f. 55. — Barn: Carl Erik, f. 78. underlöjtn.; Carin Ulla Emilia, f. 80. g. m. Knut A. K. Vennerström, handl.; Eva Hedvig Gustava, f. 82; Ida Elisabet Charlotta, f. 84; John Gustaf, f. 86; Per Arvid, f. 89.

6255 Axel Oskar Oktavius Törngren. F. i Tjällmo 1841 2412; frldr Lars Mattias T., öfv.-löjtn. o. postmästare, o. Hillevi Sofia Posse. Elev vid Skogsinstit. 65; utex. 67. Jägmästare i Östra Åsele revir, Västerb. län, 75: tj:fri 80. D. i Säfvar 1883 107.

T. hade ett lifligt sinnelag och intelligent utseende; var en väl begåfvad, för sitt fack intresserad och kunnig man; i enskilda umgänget öppen, gladlynt, småkvick och vänsäll.

Gift 79 m. Hedvig Katarina Forssell, f. 55. — Barn: Erik Mattias, f. 82, stud.; Axel Maurits, f. posth. 83, d. 83.

6256. Carl Hugo Bernhard Grevillius. F. i Göteborg 1845 311; frldr Johan August G., prost i Norrköping, o. Alfhild Blenda Rosaura Eiserman. Stud. vid Bryssels och Leipzigs musik-konservatorier 64—68. Pianolärare i Sthlm 71—79. Skådespelare; debut, vid Dramat, teatern i Sthlm 77; engag. vid Svenska teatern i Helsingfors 79—84, vid Göteborgs stora teater 85, sed. vid Ranfts, Engelbrechts 87, Lindbergs 89, Selanders, Lotten Dorschs o. van der Ostens sällskap. Fransk språklärare i Sthlm 99.

6257. Daniel August Ärnström [Johansson]. F. i Gårdveda 1839 254; frldr Johan Magnus Andersson, hemmansegare, o. Anna Pettersdotter. Teor. o. prakt. teol. ex. 67; prv. 68. Föreståndare för Johannelunds missionsinstitut 69—80; tillika sekreterare vid Evang. fosterlandsstiftelsen 80—86 samt redaktör af »Budbäraren» 80—86 o. medarb. i »Väktaren» 81—82. Präd. vid Betlehemskyrkan i Sthlm 77—83; kyrkoherde i Lommaryd o. Bälaryd 84.

Gift 69 m. Elin Fredrika Eleonora Ehrenborg, f. 52. — Barn: Gottfrid Rikard, f. 70, landtbr.; 'John August Teodor, f. 71, d. 72; Anna Fredrika, f. 73: Hedvig Maria, f. 75; Märta Elin Naëmi, f. 76. g. m. Carl Vilhelm Lagerman, kapten; Rut Nanny Elisabet, f 78; Astrid Natalia Katarina, f. 79. d. 93; Johannes Daniel, f. 81, d. 81; Ulla Augusta Naëmi, f. 82; Alma Elin Anna Gunhilda, t. 84; David August, f. 85, d. 86; Georg Ejnar Daniel, f. 87; Alfhild Elisabet Augusta, f. 88, d. 93; Elin Alfhild Maria, f. 93, d. 93.

6258. Erik Herman Alfred Björkman. F. i Norrköping 1842 248; fad. snörmakare. Stud. i Lund 68. E. lärare i Norrköping 65—67. Telegr.-assistent i Norrköping 67, i Lund 68, i Sthlm 70; tf. 69, ord. telegrafkontrollör vid svenska kontrollstationen i Nystad, Finland, 80. D., själfm., där 1886 62.

Gift 73 m. Ebba Sofia Harling, f. 48. — Barn: en dotter, d.

6259. Hjalmar Emil Ossian Sandberg. F. i Norrköping 1844 147; frldr Carl Olof Vilhelm S., grosshandlare, o. Marie-Louise Scherini. Stud. utrikes [ 588 ]68—70; fil. kand. i Upps. 75; fil. doktor 77. Skriftställare o. tidningsman; medarb. i »Nya Dagligt Allehanda» 78—88; redaktör o. utgifvare af »Svenska dagbladet» 88—91; medarb. å sistn. tidn:s litteratur- o. konstafd. 91—97, tillika på teaterafd. fr. 95; tillfällig medarb. i Nord. familjebok samt flere tidningar o. tidskrifter; öfversättare.

6260. Carl Emil Rosén. F. i Linköping 1843 285; frldr Johannes R., hautboist, o. Anna Sofia Ekholm. Telegrafassistent i Göteborg 67, i Borås 73. D. vid Mössebärg, Skarab. län. 1881 — Ogift.

R. var en anspråkslös man och en god kamrat. Fastän ofärdig och hoppande på krycka, var han alltid vid gladt mod.