Östgötars minne/1880

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1879
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1880
1881  →


[ 653 ]

1880.

6791. Samuel Johan Hedborn. F. i Hägerstad 1858 104; frldr Samuel Johan H., häradsskrifvare [5790], o. Katarina Fredrika Lindeberg. Mog.-ex. 79; jur. prl.-ex. 83; stud. i Lund 84. E. o. landskontorist i Österg. län 86. D. i Aska i Hägerstad 1889 185. — Ogift.

Ämnade träda i sin faders fotspår och var tillförordnad häradsskrifvare, då han afled. Var mycket musikalisk; redbar, vänfast och värderad.

6792. Carl Andreas Strömberg. F. i Västervik 1856 59; frldr Nils S., tullvaktmästare, o. Johanna Abrahamsdotter. Mog.-ex. 79; teol.-fil. ex. 81; teor. o. prakt. teol. ex. 82; prv. 83. Kommin. i Målilla med Gårdveda 86; andre komminister i Skeninge, Allhelgona o. Bjälbo 95.

Gift 83 m. Olga Hedvig Sofia Aurora Oskara Beijerstein, f. 55. — Barn: Ester Olga, f. 84; Maria Amalia Johanna, f. 85; Signhild Evangelina, f. 87; Anna Elisabet, f. 88, d. 90; Karl Oskar, f. 89, d. 90; Ebbe Josef Alexander, f. 90; Bror Sigfrid Emanuel f. 92; Anna Vera, f. 94; Karl Folke, f. 98, d. 98.

6793. Gustaf Fredrik Sjöberger. F. i Risinge 1861 311; fridr Per Fredrik S., sågverksinspektor, o. Kristina Katarina Sjöstrand. Stud. i Lund 86. Färgeri-elev i Tyskland; färgmästare vid Hargs fabriker, Söderm. län, sed. vid Mölnlycke bomullsväfveri, Göteb. län, 97.

Gift 92 m. Gertrud Harke (fr. Tyskland), f. 69. — Barn: Gertrud Ingeborg, f. 93; Märta Kristina, f. 95; Gunnar Bernhard, f. 97; Kerstin Elisabet, f. 99.

6794. Johan August Hedlund. F. i Västra Tollstad 1857 1812; frldr Anders August H., landtbrukare, o. Kristina Margareta Larsson. Med.-fil. ex. 81; med. kand. 85; med. lic. i Sthlm 88. Praktis. läkare där 88; tillika andre läkare vid kronprinsessan Lovisas sjukv.-anstalt 88—90; lasar.- o. stadsläkare i Haparanda 91; lasar.-läkare i Kristianstad 96.

Gift 89 m. Eva Regina Lindman, f. 56. — Barn: Elsa Ildegert Teresia, f. 62; Sonja Margareta, f. 94.

6795. Carl Ludvig Lundborg. F. i Rogslösa 1861 116; frldr Per Ludvig L., prost [5433], o. Maria Carolina Vilhelmina Ekenstam. Med.-fil. ex. 82; med. kand 89; med. lic. i Sthlm 95. Underläkare vid Lunds asyl för sinnessjuka 97; aman. vid Konradsbärgs hospital 1900; andre läkare vid kronprinsessan Lovisas sjukv.-anstalt 1900; bitr. läkare vid Piteå hospital o. asyl 01.

6796. Johan Vilhelm Hultkrantz. F. i Uppsala 1862 1112; frldr Claës Adolf H., professor [5640], o. Ingeborg Matilda Rappe. Med.-fil. ex. 83; med. kand. 88; med. lic. i Sthlm 91; med. doktor i Upps. 97. Underläkare vid Sofiahemmet i Sthlm 91—92; lärare vid hemmets sköterskeskola 92—94; läkare vid Ytteråns brunns- o. badinrättning, Jämtl. län, fr. 93; prosektor vid Karol. instit. 94; tillika docent där 97, i Upps. 99; e. o. professor i Upps. 99.

Gift 92 m. Ebba Maria Elisabet Maule, f. 70. — Barn: John Gustaf f. 93; Ingrid Maria, f. 95; Erik Vilhelm, f. 98.

[ 654 ]6797. Carl Julius Ekström. F. i Västra Tollstad 1858 2211; frldr Carl Peter E., kronojägare, o. Anna Johansdotter. Jur. prl.-ex. 82; jur. stud. till 86. Tidningsman i Upps., Kristianstad o. Sthlm.

Gift 96 m. Teresia Regina Ahlstedt, f. 56.

6798. Adde Gösta Arvid Jakob Ringqvist. F. i Vadstena 1861 61; frldr Adde Gustaf Almar R., justerare, o. Josefina Schött. Prl.-ex. 82; hofr.-ex. 85. V. häradshöfding 89; inneh. af juridisk byrå i Mjölby; e. o. amanuens i Kammarrätten o. i Lotsstyrelsen 91. Tidningsman; tillf. medarb. i »Svenska dagbladet» m. fl. tidn. D. i Sthlm 1900 141. — Ogift.

6799. Johan Henrik Bauman. F. i Västervik 1858 125; frldr Lars Magnus B., repslagare, o. Anna Katarina Dyk. Med.-fil. ex. 82; med. kand. i Sthlm 86; med. lic. i Upps. 89. Stadsläkare i Marstrand 91 o. badintendent 92.

Gift 91 m. Anna Loneux, f. 66. — Barn: Anna Margareta, f. 94; Carl Louis, f. 98.

6800. John Emil von Wachenfeldt. F. i Kisa 1861 317; frldr Johan Peter v. W., apotekare, o. Maria Sofia Hofling. Med.-fil. ex. 82; med. kand. i Sthlm 87; stud. i Lund 87; med. lic. 92. E. prov.-läkare i Tjörns distr., Göteb. län, 92; bosatt å Lilldal där.

Gift 93 m. Charlotta Matilda Sofia Dandenelle, f. 66. — Barn: Anna Inger Maria, f. 94; Lotten Hildur Elisabet, f. 96; Emy Dagmar Sofia, f. 97.

6801. Axel Pettersson. F. i Gryt 1858 2612; fridr Per Jonsson, godsegare o. landtbrukare, o. Anna Maria Håkansdotter. Prl.-ex. 81; hofr.-ex. 85. V. hhöfd. 88; fiskal i Göta hofr. 94; häradshöfding i Nora doms., Örebro län, 01.

Gift 98 m. Anna Margareta Sandvall, f. 69.

6802. Johan Erik Hellerstedt. F. i Källstad 1852 310; frldr Anders Peter H., smed, o. Anna Katarina Andersdotter Österberg. Folksk.-lär.-ex. i Linköping 73; folksk.-lärare i Sthlm 74. — Teol.-fil. ex. 84; teor. o. prakt. teol. ex. 86; prv. till Linköpings stift 87. Komminister i Värmdö, Upps. stift. 87. D. 1890 211.

H. »var en kunnig, stilla, nitisk och duglig man, som åtnjöt mycken aktning.» — Afled helt plötsligt på sin brölloppsdag ungefär tre timmar efter vigseln.

Gift 90 m. Bernhardina Sofia Henrietta Sundahl, f. 46.

6803. Karl Ferdinand Johansson, F. i Misterhult 1860 169; frldr Johan Erik Magnusson, torpare, o. Anna Lovisa Karlsdotter. Fil. kand. 82; fil. lic. 85; fil. doktor 86; stud. i Kristiania 87—88. Docent i Upps. 86; e. o. professor 93. Censor vid mog.-ex. fr. 97. Språkvetenskaplig författare.

Gift 91 m. Ulla Carolina Colbiörnsen (fr. Norge), f. 68. — Barn: Erik Gustaf Colbiörnsen, f. 92; Bjarne Colbiörnsen, f. 95; Åke Olof Colbiörnsen, f. 01.

6804. Magnus Hugo Anderson. F. i Gärdserum 1860 218; frldr Johan A., förvaltare, o. Emilie Matilda Laura Petersson. Prl.-ex. 81; hofr.-ex. 85. V. hhöfd. 91; e. o. notarie vid Sthlms rådsturätt fr. 86; amanuens i Just.-rev.-exped. fr. 94; notarie i Svea hofr. 01.

Gift 97 m. Jenny Albertina Hassellund, f. 76. — Barn: Jenny Margareta, f. 98; Johan Valter, f. 99.

6805. Claës Gustaf Carlstedt. F. i Linköping 1861 45; frldr Claës Leonard C., domk.-komminister [5536], o. Emelie Stånggren. Prl.-ex. 81; hofr.-ex. 89. V. hhöfd. 92; e. o. notarie vid Sthlms rådsturätt fr. 93; amanuens i Kammarrätten 01.

6806. Fredrik Teodor Johansson. F. i Landeryd 1861 224; frldr Johannes Månsson, arbetare, o. Anna Katarina Karlsdotter. Mog.-ex. 79; teol.-fil. ex. [ 655 ]94; teor. teol. ex. 99; prv. till Härnösands stift 99. S. m. adjunkt, senast anst. som v. pastor i Råneå fr. 01.

6807. David Andersson. F. i Blomskog, Värml. län, 1857 102; frldr Anders Jonsson, landtbrukare, o. Sara Märta Olsson. Med.-fil. ex. 82; med. kand. 86; med. lic. i Sthlm 92. Praktis. läkare i Bengtsfors, Älfsb. län, 95; tillika läkare vid Rostocks brunnsinrättn. där 98.

Gift 96 m. Kerstin Maria Sabelström, f. 72. — Barn: Birgit, f. 97; Ida Ragnhild, f. 98.

6808. Gustaf Fredrik Bergman. F. i Norrköping 1861 266; frldr Carl Viktor Esaias B., bryggeridisponent, o. Tora Carolina Canonda Nordström. Fil. stud. till 81. Landtbrukare å Vadsäter o. Bonnorp i Stjärnorp 83—97; kassör vid Bergmans bryggeriaktiebolag i Norrköping 97.

Gift 88 m. Ellen Carolina Nordström, f. 62. — Barn: Elsa Carolina, f. 89; Ingrid Lovisa, f. 93.

6809. Johan Albin Rylander. F. i Timmele, Älfsb. län, 1858 195; frldr Anders Josef R., landtbrukare i Slaka, o. Carolina Högberg. Fil. kand. 86. V. lärov.-adjunkt i Falun 87; ord. lärov.-adjunkt där 98.

6810. Gottfrid Samuel Nikolaus Kallstenius. F. i Västervik 1861 137; frldr Gustaf Samuel K., telegrafdirektör, o. Emma Johanna Hammarström. Stud. i Upps. till 83; elev af Perséus 83 o. vid Konstakad. i Sthlm 84—88; på studieresa till Paris o. Italien 91—94. Artist, landskaps- o. figurmålare; bosatt i Sthlm 94. Medstiftare 96 o. ordf. i föreningen »Svenske målare.»

Gift 91 m. Gerda Maria Roosval, f. 64. porträtt- o. landskapsmålarinna. — Barn: John Gustaf Albert, f. 92; Evald Knut Baltsar, f. 98; Emma Gerd Gullveig, f. 1900.

6811. Svante August Havton. F. i Gärdserum 1860 156 frldr Anders Nilsson, hemmansegare. o. Maja Lisa Cato. Prl.-ex. 82; hofr.-ex 87. E. o. notarie i Svea hofr. 88; bitr. hos domhafvanden i Norra Helsingl:s doms. 88—89; advokat o. inneh. af Helsinglands jurid. byrå i Hudiksvall 89; tillika jurid. ombudsman vid Helsingl:s ensk. banks afd.-kontor där 91.

Gift 01 m. Selma Helena Claréus, f. Forsströmson 68.

6812. Samuel Erik Philip Ehrenkrona, frih. F. i Mjölby 1862 2412; frldr Claës Erik E., ryttmästare, o. Hildegard Fredrika Ulrika Holst. Jur.-fil. ex. 83; hofr.-ex. 87. V. hhöfd. 91; häradshöfding i Nås o. Malungs doms., Kopparb. län, 01; bosatt å Hagaborg i Nås. Delegare i Hulterstad i Mjölby.

6813. Per Adolf Magnus Svartling. F. i Norrköping 1860 68; frldr Per S., kyrkoherde [5613], o. Emma Josefina Kalén. Jur. prl.-ex. 81; jur. stud. till 83. Sinnessjuk o. intagen på Konradsbärgs hospital, sed. på Vadstena hospital.

6814. Karl Gustaf Lundqvist. F. i Ringarum 1861 258; frldr Gustaf Leonard L., prost, o. Jakobina Amalia Ljunglöf. Fil. kand. 84; fil. lic. 91; fil. doktor 93. Lektor i Norrköping 99.

Gift 95 m. Anna Evelina Forssberg, f. 64. — Barn: Birgit Anna Amalia, f. 98; Per Gustaf Håkan, f. 01.

6815. Gustaf Valfrid Petersson. F. i Skedevi 1862 173; frldr Lars Johan P., bruksinspektor, o. Emelie Augusta Ekeroth. Fil. kand. 83; fil. lic. 89; fil. doktor 90. Geolog vid Sveriges geolog. undersökn. 97; tf. lektor vid Tekn. högskolan 98; professor där 01.

Gift 94 m. Maria Charlotta Carlsson, f. 67. — Barn: Sten, f. 96.

[ 656 ]6816. Alexander Edvard Huldin. F. i Askeryd 1859 105; frldr Lars Magnus Johansson, arrendator, o. Sara Lena Larsdotter. Fil. kand. 84. V. lärov.-adjunkt i Strängnäs 85. D. där 1891 35.

Duglig lärare; ifrig nykterhetskämpe; nitisk befrämjare af stenografiens utbredning: »en sympatisk man.»

Gift 87 m. Klara Maria Rundqvist, f. 60. — Barn: Signe Maria Gustava, f. 88; Allie Maria Charlotta, f. 89.

6817. Johannes Vilhelm Österdahl. F. i Linköping 1860 88; frldr Magnus Vilhelm Ö., skolföreståndare [5473], o. Selma Lovisa Augusta Viström. Stud. till 84. E. o. postexpeditör 85; tjg. resepostexpeditör i Östra postdistr. 92; postexpeditör i Karlskrona 98.

Gift 99 m. Ida Sofia Emilia Fridland, f. 76.

6818. Josef Lidberg. F. i Hagebyhöga 1858 291; frldr Vilhelm L., prost [5288], o. Henny Charlotta Nerén. Fil. kand. 88. Handelskontorist i Norrköping 90; v. lärov.-adj. i Linköping 93; e. o. landskontorist i Österg. län; tf. 97, ord. stadsfogde i Linköping 1900.

Gift 97 m. Maria Malmquist, f. 57.

6819. Carl Gustaf Mauritz Petersson. F. i Västerlösa 1859 59; frldr Carl Axel P., kyrkoherde [5836], o. Ebba Beata Fredrika Rahm. Mog.-ex. 79; prl.-ex. 81; hofr.-ex. 88. Landskontorist i Österg. län 96; häradsskrifvare i Hammarkind o. Skärkind 1900; bosatt i Söderköping.

Gift 97 m. Eva Olga Elisabet Mousquette, f. 59.

6820. Gerhard Samuel Annerstedt. F. i Linneryd, Kronob. län, 1855 249; frldr Peter Julius A., landtbrukare i Vinnerstad, o. Emelie Charlotta Trygger. Mog.-ex. 73; utex. fr. Tekn. högskolan 77. Civilingeniör; schaktmästare vid Västervik–Åtvidabärg–Bersbo järnvåg 77—79. Andre lärare vid Dalarnes folkhögskola 80; förste lärare vid Göteborgs läns folkhögskola å Tjörn 86. D. på Vadstena hospital 1888 169. — Ogift.