Östgötars minne/1851

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1850
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1851
1852  →


[ 525 ]

1851.

5828. Sven Johan Kristofer Rydell. F. i Eksjö 1832 168; frldr Gustaf Adolf R., v. auditör [4435], o. Charlotta Margareta Munthe. Kameralex. 54. Kronolänsman i Kalmar län. D. 1860.

5829. Carl Olof Christian Johan Nordenfalk. F. i Västra Ed 1833 152; frldr Johan N., justitiestatsminister, o. Maria Risellsköld. Prl.-ex. 52; hofr.-ex. 56; kameralex. 56. V. hhöfd. 59; exped.-chef i Sjöförsv.-dep. 70—82; assessor i Svea hofr. 73; landshöfding i Hallands län 83; afsk. 1902. Egare af Blekhem i Törnsfall. Inspektor för Halmstads allm. läroverk 84—94. Riksdagsman i Första kammaren för Hall. län fr. 97.

Gift 80 m. Sofia Christina Augusta Emilia Piper, f. 56.

5830. Evert Reinhold Mauritz Taube von Block. F. i Konungsund 1834 24; frldr Otto Lorents Evert T., kapten, o. Emilia Wolffelt. Furir vid Första lifgr.-reg. 51; underlöjtn. 53; löjtn. 61; kapten 74, i reserven 86; afsk. 88. Tf. bevakn.-befälhafvare vid Borghamns kronoarb.-station 84—89. Godsegare o. landtbrukare å Rafnäs i Konungsund 58—64; arrendator af Skrukarp i Kristbärg 67—76; egare af Täcktöborg i Klockrike 76—86; inneh. af Broxviks fideik.-egendom i Jonsbärgs m. fl. socknar i Österg. o. Söderm. län 89. Kammarherre 93. Kommunalman. D. på Broxvik 1895 1412.

Några månader efter T:s död uppkom ett rykte, att han skulle blifvit mördad genom gift, hvilket ledde till närmare undersökning af förhållandet samt en uppseendeväckande rättegång, däri en mängd personer voro inblandade; men saken kunde aldrig fullt utredas och måste efter en tid nedläggas.

Gift 64 m. Anna Betzy Talena Maria von Röök, f. 41. — Barn: Sofia Emilia Katarina Vilhelmina, f. 65, d. 66; Elisabet Sofia, f. 67; Maria Emilia, f. 68, g. m. Georg Axel Emil Silfversvärd, godsegare; Gustaf Otto Evertson, f. 69, d. 70; Evert Carl Jakob, f. 70, sjökapten o. reservunderlöjtn.; Anna Emilia Ulrika, f. 72, d. 83; Betzy Alma Augusta, f. 73, g. m. Carl Otto Almström, löjtn.; Lars Otto Mauritz, f. 74, agronom; Gösta-Fredrik, f. 76, d. 88; Magnus Reinhold, f. 83, volontär.

5831. Frans Johan Bohman. F. i Vimmerby 1833 149; frldr Carl Oskar B., postiljon, o. Albertina Söderlund. Med.-fil. ex. 52; med. kand. 57; med. lic. 61. Provinsialläkare i Skog, V.-norrl. län, 62. D. där 1863 61. — Ogift.

Verksam och driftig samt utrustad med goda kunskaper, skulle B. ej förfelat att på ett värdigt sätt fylla sitt kall, om en längre lifstid blifvit honom beskärd.

5832. Carl Gustaf Österdahl. F. i Kisa 1831 119; frldr Daniel Ö., fanjunkare, o. Ulrika Svensdotter. Landtmät.-elev 54. Landtmät.-aus kultant i Gefleb. län 56; afförd 97.

5833. Nils Carl Nordström. F. i Norrköping 1832 184; frldr Gustaf Magnus N., borgerskapssekreterare [4536], o. Fredrika Amalia Lagergren. Jur. prl.-ex. 52. E. o. kammarskrifvare 65; kontorsskrifvare vid postverket, sed. postexpeditör, i Sthlm 74. D. där 1900 2412. — Ogift.

5834. August Vilhelm Marcks von Würtemberg. F. i Sthlm 1833 163; frldr Gotthard Vilhelm M. v. W., uppbördskommissarie, o. Katarina Lovisa [ 526 ]Augusta Åkerman. Med.-fil. ex. 58; med. kand. 64. D. på Ullabärg, Söderm. län 1876 223. — Ogift.

Hade under åren 1858—66 flere kortare förordnanden som läkare. Sjuklighet hindrade honom att afsluta studierna.

5835. Carl Ludvig Videgren. F. i Klockrike 1828 304; frldr Johan Olof V., landtbrukare, tit. sekreterare [4662], o. Lovisa Ulander. Stud. i Lund 49. D. som stud. Uppsala 1852 34. — Ogift.

5836. Carl Axel Petersson. F. i Pelarne 1829 1712; frldr Johan Axel P., komminister [4461], o. Mariana Adelina Eleonora Hårdh. Stud. i Lund 52; teor. o. prakt. teol. ex. 55; prv. 55. Lärare vid Palmgrenska skolan i Västerlösa 56; kommin. i Höreda o. Mellby 64; kyrkoherde i Kristbärg 79. D. 1896 104.

Gift 56 m. Ebba Beata Fredrika Rahm, f. 31. — Barn: Karl Gustaf Maurits, f. 59, häradsskrifvare [6819]; Ellen Beata Maria Adelina, f. 62; Axel Edvard Ambrosius, f. 64, bokhandlare; Axel Otto Heribert, f. 67, provisor; Axel Henrik Isidor, f. 69, bryggmästare.

5837. Carl Fredrik Petersson. F. i Väderstad (Harstad) 1830 178; frldr Peter Nilsson, hemmansegare, o. Anna Maria Hansdotter. Stud.-ex. 52; teor. o. prakt. teol. ex. 56; prv. 57. Kommin. i Normlösa o. Härbärga 61; kyrkoherde i Tåby 74. D. 1901 39.

Gift 61 m. Anna Lovisa Vilhelmina Grevillius, f. 28. — Barn: Carl August P:son Sederblad, f. 62, distr.-läkare [6847], Ivar Klas, f. 64, d. 79; Herman Fredrik P:son Sederblad, f. 66, tandläkare.

5838. Måns Henrik Hultin. F. i Rumskulla 1830 149; frldr Carl Magnus H., kapten, o. Emilia Sofia Constantia Vänman. Med.-fil. ex. 55; med. kand. 63. Stip. i fältläk.-kåren 55; tf. läkare på fl. st.; läkare å emigr.-ångf. »Ernst Merck» till Nord-Amerika 64. Vitterlekare. D. 1869 177. — Ogift.

H. egde en originel humoristisk begåfning, utmärkt genom en särdeles varm känsla och ett lifligt sinne för det löjliga. Under signaturen Måns Månsson skref han ypperliga kåserier samt noveller och visor, hvilka senare han med sin skrofliga röst själf föredrog. Inom studentvärlden var han med sin förmåga att sprida glädje omkring sig och uppfinna nya nöjen synnerligen populär, men af naturen hade han snarare ett enstörigt än sällskapligt lynne. »Måsse» var en trygg, lugn, bottenärlig och vänfast man; han egde en stark kroppsbyggnad och blef med åren väl mycket korpulent. Lat, opraktisk, nöjd med det minsta möjliga och i stånd att umbära alla bekvämligheter, gick han i förakt för det yttre stundom längre än som anses förenligt med verklig själfaktning. Drunknade vid segling å Ekoln i Mälaren nära ön »Gröna jungfrun», dit hans lilla hund »Lappa» räddade sig. — H:s »Valda skrifter» äro utgifna af A. Flodman 1875.

5839. Johan Fredrik Victorin. F. i Kristbärg 1831 242; frldr Per Henrik V., brukspatron [4378], och Hedvig Lovisa Vestring. D. som stud. på Kvarn i Kristbärg 1855 311. — Ogift.

V. var en mycket lofvande naturforskare, specielt ornitolog, samt skicklig tecknare. Företog 1853 i vetenskapligt syfte en resa till Syd-Afrika, hvarifrån han året därefter återkom, medförande rika samlingar. I följd af klimatets beskaffenhet hade han emellertid tagit skada till sin hälsa och dukade snart under för sjukdomen.

5840. August Philip Andersson. F. i Stora Malm, Söderm. län, 1831 194; frldr Carl Gustaf A., inspektor, o. Kristina Katarina Kullgren. Stud. i Lund 52; teor. teol. ex. 55; prakt. teol. ex. 57; prv. till Linköpings stift 57. Kommin. i Stora Malm, Strängnäs stift, 61; kyrkoherde där 66, i Julita 68. D. 1897 233.

Gift 66 m. Hedvig Vilhelmina Funch, f. 41. — Barn: Elin Maria, f. 67; Gerda Sofia Emelie, f. 69; Karl Filip Leopold, f. 70, banktjänsteman; Karl Edvard August, f. 77, kontorist. [ 527 ]5841. Hugo Petrus Constans Holmberger. F. i Torpa 1831 275; frldr Lars Magnus H., kyrkoherde [4382], o. Katarina Sofia Norbeck. Fil. kand. 57; fil. doktor 57; teor. o. prakt. teol. ex. 59; prv. 60. kyrkoherde i Lofta 63; kontr.-prost 81. Inspektor för Västerviks allm. läroverk 88.

Gift 61 m. Carolina Johanna Loenbom, f. 39.

5842. Arvid Amatus Ringqvist. F. i Asby 1831 139; frldr Gustaf R., prost [4426], o. Fredrika Vessén, f. Vernström. Landtbrukare, tit. patron; delegare i Tångby i Asby några år fr. 52; bosatt, utan yrke, i Tranås köping. D. där 1901 3112. — Ogift.

5843. Lorents Gustaf Örtengren. F. i Linköping 1832 2310; frldr Samuel Gustaf Ö., prost [4470], o. Karolina Amalia Cavallin. Med.-fil. ex 52; med. kand. 56; med. lic. 59; kir. mag. 60. Stadsläkare i Åmål 60; provinsialläkare i Silbodal, Värml. län, 62, i Filipstad 71; afsk. 92. D. i Filipstad 1893 226.

En samvetsgrann, human och framstående läkare, utförde Ö. en vacker lifsgärning och efterlemnade ett godt minne.

Gift 61 m. Hilma Elvira Norman, f. 36. — Barn: Gustaf Alfred, f. 63; Frits Gustaf Uno, f. 64, d. 67; Oskar Gustaf, f. 66; Hugo Gustaf, f. 69; Gerda Maria Karolina, f. 71, d. 76; Hilma Tony Amalia, f. 73.

5844. Johan Christian Vilhelm Stenhammar. F. i Häradshammar 1832 2011; frldr Christian S., prost [4150], o. Anna Charlotta Kernell. D. som stud. i Häradshammars prgd 1856 126. — Ogift.

5845. Edvard August Hernblom. F. i Målilla 1832 2012; frldr Per H., häradshöfding, o. Gustava Elisabet Möllenhoff. Jur.-fil. ex. 54; hofr.-ex. 56; kameralex. 56. V. hhöfd. 59; sekreterare hos Sthlms stadsfullmäktige o. i deras beredn.-utskott 63; sekreterare i Gen.-tullstyrelsen 67, i Riksbanken 75; kammarrättsråd o. led. i Kammarrätten 87. D. i Sthlm 1892 213.

H. var en mycket duglig, nitisk och plikttrogen ämbetsman samt i enskilda umgänget human och vänsäll. — Förkortade sitt lif under börjande sinnessjukdom.

Gift 69 m. Augusta Emerentia Amalia von Knorring, f. 51. — Barn: Arvid Gustaf, f. 71, e. o. hofr.-notarie; Folke Edvard Vilhelm, f. 80, teknolog.

5846. Carl Henrik Victorin. F. i Kristbärg 1832 2212; frldr Per Henrik V., brukspatron [4378], o. Hedvig Lovisa Vestring. Prl.-ex. 53; kameralex. 54; hofr.-ex. 56. V. häradshöfding 58. Bruksegare på Kvarn i Kristbärg 65 samt egare af Älgmyra där. D. på Kvarn 1866 1210.

Gift 58 m. Emma Maria Eckerström, f. 35 — Barn: Johan Carl, f. 60, landtbr.; Ernst Henrik, f. 62, d. 62; Henny Natalia, f. 64, g. m. Per Orre, auditör; Gerda Maria Henrika, f. 66, g. m. Karl Gustaf Leonard Reutersvärd, reservunderlöjtn. o. bevakn.-befälhafvare.

5847. Erik Georg Valdemar Napoleon Rudin. F. i Östra Ryd 1833 207; frldr Erik Valdemar R., löjtnant [4671], o. Lovisa Elisabet König. Fil. kand. 57; fil. doktor 57; teor. teol. ex. 59; prakt. teol. ex 64; prv. 65; teol. kand. 71; teol. doktor 77. Föreståndare för Johannelunds missionsinstitut 61—69; docent i Upps. 71; tjg. e. o. hofpräd. 73—92; akad.-adjunkt o. kyrkoherde i Upps.-Näs 75; e. o. professor 77; kontr.-prost 86—92; professor samt kyrkoherde i Bondkyrka 92; afsk. 1900. En af de aderton i Svenska akad. 96; författare i teol. o. relig. ämnen.

Gift 59 m. Julia Maria Lovisa Maule, f. 28. d. 99. — Barn: Lydia Maria Elisabet, f. 61, d. 65; Ernst Daniel Zakarias, f. 64, bruksprädikant [6856].

5848. Fredrik Magnus Sivard. F. i Eksjö landsf. 1831 299; frldr Sven Magnus Magnusson, landtbrukare, o. Anna Maria Svensdotter. Prl.-ex. 52; [ 528 ]kameralex. 53. Kammarskrifvare i Kammarkolleg. 59; tf. kamrer i kolleg:s jordebokskontor 65; kammarförvant 67; kamrer 67; tf. 74, ord. kammarråd 79. D. i Sthlm 1891 81.

Gift 70 m. Louise Nicoline Möller, f. 47. — Barn: Anna Lovisa, f. 71; Ester Maria Nicoline, f. 73; Sven Magnus, f. 74; Gerda Charlotta Julia, f. 77; Ejnar Lars Magnus, f. 81.

5849. Frans Albert Anderson. F. i Askeryd 1831 1611; frldr Per Daniel A., organist, o. Maria Åkerström. Kameralex. 55. Kammarskrifvare i Fångvårdsstyrelsen 64; afsk. 70. Tf. 64, ord. kammarskrifvare i Kammarkolleg. 67; tf. 67, ord. kamrer 70; kammarråd 73; exped.-chef i Finansdep. 74 1261610; generaldirektör o. chef för Statskontoret 85. Riksdagsman i Första kammaren för Jönk. län 77—86, för V.-norrl. län fr. 86; fullm. i Riksgäldskontoret 79, v. ordf. 88, ordf. fr. 92; v. ordf. o. led. i Allm. hypoteksbankens styrelse fr. 81; inspektor för Riksdagens bibliotek 99.

Gift 66 m. Agnes Eugenia Eneberg, f. 41. — Barn: Matilda Mariana, f. 67, g. m. Eugen Isak Heimansson, försäkr.-tjänsteman; Frans Robert Vilhelm A:son Eneberg, f. 69, e. jägmästare o. assistent; Agnes Maria Lovisa, f. 70, g. m. Karl Pontus Kristian Otto Sjögreen, löjtn.; Ernst Hjalmar, f. 72, d. 73; Sigrid Elisabet, f. 74, g. m. Frans Johan Henrik Julius, e. jägmästare; Berta Eugenia, f. 79.

5850. Sven Gudmund Ringqvist. F. i Asby 1835 286; frldr Gustaf R., prost [4426], o. Fredrika Vessén, f. Vernström. Stud.-ex 52; prl.-ex 54; kameralex. 63. Landskanslist i Österg. län 75; kronofogde i Finspånga län, Bråbo o. Memming 80, i Finspånga län 1900. Bosatt i Norrköping.