Gluntens misstag

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Mötet i Domtrappan
Gluntens misstag
av Gunnar Wennerberg

ur Gluntarne
Hemmarsch från Eklundshof med en bondspelman  →
På Wikipedia finns en artikel om Gluntarne.


1

Glunten
Minns du i fjol just denna dagen?
Gud sig förbarme, den var slem!

Magistern
Åja, jag minns hur du betagen
råkade på . . . nog vet du vem!

Glunten
Vad man ibland ändå . .

Magistern
kan rusa på!

Bägge
Fy fan!
Visst va’ vi lite mosi’a
av nektar och ambrosia.
Och ej så lite till ändå,
då vi kunde göra så.


2

Glunten
En slags konsert var arrangerad
A la Musard en söndagskväll;

Magistern
parken kring Flustret eklärerad
gjorde var piga till mamsell.

Glunten
Punsch gjorde ock sitt till

Magistern
Om man så vill.

Bägge
Fy fan!
Visst va’ vi lite mosi’a etc.


3

Glunten
I en berså vi makligt sutto,
rökte cigarr i all sköns ro;

Magistern
talte om Norbergs vinst in brutto
och om herr Chiewitz och hans bro.

Glunten
Då tyckte vi oss se . . .

Magistern
den vackraste . . .

Bägge
Fy fan!
Visst va’ vi lite mosi’a etc.


4

Glunten
Vi sprungo opp och snart vi funno
gömd mellan träden vår dryad.

Magistern
Lamporna, fastän matt de brunno
läto oss se den skönsta vad.

Glunten
Framåt vi rusade . . .

Magistern
så tjusade!

Bägge
Fy fan!
Visst va’ vi lite mosi’a etc.


5

Glunten
“Varför så ensam, hulda tärna?”
Så jag i yran genast kvad.

Magistern
“Dölj dig ej så, du aftonstjärna!”
var, vill jag minnas, min tirad.

Glunten
Hon bara teg och gick . . .

Magistern
med bortvänd blick.

Bägge
Fy fan!
Visst va’ vi lite mosi’a etc.


6

Glunten
Om hon i fred ändå fått flykta!
Men vi förföljde överallt.

Magistern
Slutligen vid en brandgul lykta
tvangs hennes nåd att göra halt.

Glunten
Men då hon vände sig . . .

Magistern
så hände sig . . .

Bägge
Fy fan;
Visst va’ vi lite mosi’a etc.


7

Glunten
Aldrig ett ord nu mer om saken,
skona mig för explikation!

Magistern
Ja men, min bror, moderna smaken
tål ingen mystifikation.

Glunten
Mostrar ä’ mycke bra –

Magistern
ibland – – å ja!

Bägge
Fy fan!
Visst va’ vi lite mosi’a
av nektar och ambrosia
och ej så litet till ändå,
då vi kunde göra så.


Gluntarne av Gunnar Wennerberg

1. I anledning av Magisterns och Gluntens första bekantskap | 2. Glunten blir Juvenal | 3. Uppsala är bäst | 4. En månskensnatt på Slottsbacken | 5. Glunten på föreläsning | 6. En solnedgång i Eklundshofsskogen | 7. Harpospelet på Schylla | 8. Huruledes månen intresserar sig för Glunten och Magistern | 9. Nattmarschen i Sankt Eriks gränd | 10. Dagen därpå | 11. Gluntens moster | 12. Magisterns misslyckade serenad | 13. Huru Gluntens svårmod, på "Äpplet", skingras av Magisterns vårfantasier | 14. Gluntens vigilans | 15. På "Flustret", en söndagseftermiddag under rötmånaden | 16. Vid brasan på Magisterns kammare efter en stor middagsbjudning | 17. Magisterns flamma | 18. Gluntens flamma | 19. En kväll på kyrkogården | 20. Mötet i Domtrappan | 21. Gluntens misstag | 22. Hemmarsch från Eklundshof med en bondspelman | 23. Anklagelsen | 24. Efter Kameral-examen | 25. Examens-sexa på Eklundshof | 26. Impromptu-balen | 27. Slottsklockan | 28. Gluntens reskassa | 29. Avskedet på Flottsund | 30. Magisterns monolog, efter Gluntens avresa från Alsike