Impromptu-balen

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Examens-sexa på Eklundshof
Impromptu-balen
av Gunnar Wennerberg

ur Gluntarne
Slottsklockan  →
På Wikipedia finns en artikel om Gluntarne.


1

Magistern
Plats, go’ herrar, plats! Nu börjar balen.
Se brylån, så stor och så förnäm!

Glunten
Sätt den där på golvet, mitt i salen;
det är centrum i vårt solsystem.

Magistern
Vid dess sken vår lilla värld skall lysas opp:
varje dam
är en himlakropp.

Bägge
Vid dess sken vår lilla värld skall lysas opp:
varje dam
är en himlakropp.


2

Magistern
Hämta nu planeterna från köket,
Lotta, Karin, köksan och mamsell!

Glunten
Madam Winter med, det gamla spöket!
hon må ock bli lyckliggjord i kväll.

Magistern
Ulla, gudilov, är allaredan här,
och jag själv . . .
liksom lite kär.

Bägge
Ulla, gudilov, etc.


3

Magistern
En får lov att sitta bredvid bålen!
Vem då? – Jo, vår stadige kassör!

Glunten
Jaga nu spyflugorna från kålen,
vårda halster, eld och tillbehör!

Magistern
Darra ej på handen, när du häller i,
och hav akt
på ditt fögderi!

Bägge
Darra ej etc.


4

Magistern
Se, här kommer hela kosidansen!
Hurra gubbar! Var och en tar sin!

Glunten
Kors, vad väsen! Här man mister sansen
Krusa ej, mamsell skall ändå in.

Magistern
Vackra, änglagoda, sockersöta ni
stig nu på!
Här är bara vi.

Bägge!
Vackra, änglagoda etc.


5

Magistern
Sch! – Nu börjar änteligen akten;
spelman, spela sfärernas musik!

Glunten
De, som sitta, skola stampa takten;
må för övrigt sköta sin praktik.

Magistern
Ulla, om du lägger av den fula schaln,
blir du visst
drottningen på baln.

Bägge
Ulla, om du etc.


6

Magistern
Högre, spelman! Stryk mans på fiolens
alla fyra – annars hörs det ej.

Glunten
Kom, mamsell skall dansa nolens volens;
stå ej längre så och svara nej!

Magistern
Vet, fast göken gal en liten tid ännu,
skriker se’n
ugglan sitt uhu!

Bägge
Vet, fast göken gal etc.


7

Magistern
Hej! Det går med pukor och trumpeter,
fönstren skallra, dörrarna slå takt.

Glunten
Golvet gungar, när vår världs planeter
storma fram uti sin vilda jakt.

Magistern
Lotta, du är vår komet, ty all din glans
har du i
din charmanta svans.

Bägge
Lotta, du är vår komet, etc.


8

Magistern
Håll för tusan, håll i madam Winter!
Kär’ngen dånar – hon kan inte stå.

Glunten
Hit med vatten! Akta dig, hon slinter –
drick nu! – Jaså, hon vill ha brylå.

Magistern
Det var rätt, madam, stå på sig och drick mer,
sätt sig nu
hos sin kavaljer!

Bägge
Det var rätt, etc.


9

Magistern
Balen tycks bli ytterst animerad;
alla prata, ingen hörer på.

Glunten
Köksan själv är ständigt engagerad,
svettas, hickar högt och ropar: nå!

Magistern
Karins ögon – det är allt vad hon har kvar –
spruta eld
som i forna dar.

Bägge
Karins ögon etc.


10

Magistern
Hurra, se hur Lotta tappar kjolen –
söta, låt avfällingen bli fri.

Glunten
Liksom bakom ljusa skyar solen
ler hon i sitt lätta draperi.

Magistern
Ulla, akta dig, om Lotta tappar mer,
blir det knappt
någon som dig ser.

Bägge
Ulla, akta dig, etc.


11

Magistern
Ljusen flämta, dammet står i taket,
köksan snavar, disken far omkull.

Glunten
Glas och pipor krossas, och vid braket
gormar värden, arg och hes och full.

Magistern
Strunt i värden! Såg du köksans fermeté?
Vet du, bror,
den var värd att se.

Bägge
Strunt i värden! etc.


12

Magistern
Nå, hur gick det? Inga orationer!
Å, alltsammans var en bagatell!

Glunten
Nystedt spräckte sina permissioner,
köksan föll och skrämde bort mamsell.

Magistern
Glas och pipor anser kyparn kunna gå
netto till
en och trettitvå.

Bägge
Glas och pipor etc.


13

Magistern
Slut på dansen! Hurra nu för skålen!
Leve livet! Kypare, slå i!

Glunten (som finner bålen tom.)
Nå, vad nu då? – Ingenting i bålen?
Hör han, dummer, intet raljeri!

Magistern
Vi, som dansat, ha ju knappast fått en tår,
och brylån
den var likväl vår.

Bägge
Vi, som dansat, etc.


14

Magistern
Var är herrn? Han vet väl vem som gjorde´t,
mår han illa? Nå än vår madam?

Glunten
Hon och doktorn trillat under bordet.
Men kassörn då? Törs han inte fram?

Magistern
Jaså – stackarn kröker ryggen bort i vrån.
Jo, nu tar
fan igen sitt lån.

Bägge
Jaså – stackarn etc.


15

Magistern
Ja, sic transit gloria mundi!
Knappast född blir glädjen lagd på bår.

Glunten
Lycklig den, som ändå får en blund i
trötta ögat, huru än det går.

Magistern
Ställer jag till bal en annan gång, så vet,
att det blir
vald societet.

Bägge
Ställer jag till bal en annan gång,
så vet,
att det blir
vald societet.


Gluntarne av Gunnar Wennerberg

1. I anledning av Magisterns och Gluntens första bekantskap | 2. Glunten blir Juvenal | 3. Uppsala är bäst | 4. En månskensnatt på Slottsbacken | 5. Glunten på föreläsning | 6. En solnedgång i Eklundshofsskogen | 7. Harpospelet på Schylla | 8. Huruledes månen intresserar sig för Glunten och Magistern | 9. Nattmarschen i Sankt Eriks gränd | 10. Dagen därpå | 11. Gluntens moster | 12. Magisterns misslyckade serenad | 13. Huru Gluntens svårmod, på "Äpplet", skingras av Magisterns vårfantasier | 14. Gluntens vigilans | 15. På "Flustret", en söndagseftermiddag under rötmånaden | 16. Vid brasan på Magisterns kammare efter en stor middagsbjudning | 17. Magisterns flamma | 18. Gluntens flamma | 19. En kväll på kyrkogården | 20. Mötet i Domtrappan | 21. Gluntens misstag | 22. Hemmarsch från Eklundshof med en bondspelman | 23. Anklagelsen | 24. Efter Kameral-examen | 25. Examens-sexa på Eklundshof | 26. Impromptu-balen | 27. Slottsklockan | 28. Gluntens reskassa | 29. Avskedet på Flottsund | 30. Magisterns monolog, efter Gluntens avresa från Alsike