Gluntens reskassa

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Slottsklockan
Gluntens reskassa
av Gunnar Wennerberg

ur Gluntarne
Avskedet på Flottsund  →
På Wikipedia finns en artikel om Gluntarne.


1

Magistern
Sätt dig nu och räkna över
plus och minus, kära vän!
Säkert mera du behöver.

Glunten
Å nej men!

Magistern
Prata bara inte!

Glunten (tar fram sin plånbok)
Se då! Här är en på hundra,
tre på sex och trettitvå,
två på två. . . jag må väl undra. . .

Magistern
Vad på då?

Glunten
om det ej blir över.

Magistern
Ack en sådan toker! Tacka,
om det räcker jämt och nätt!
Hundra banko är en hacka.

Bägge
Mycke’ rätt!


2

Magistern
Ro nu hit med bläck och penna!
Säg, var var jag nu igen? –
Har du ingen ann’ än denna?

Glunten
Ne-ne-men!

Magistern
Nå, var har du papper?

Glunten
Ligger inte där i lådan
något viraprotokoll,
som kan passa bra för klådan?

Magistern
Nej, ditt troll!

Glunten
Nå, så skriv på bordet!

Magistern
Bordet? – Kör då! Det är givet,
samma sak på tusen sätt
exekveras här i livet.

Bägge
Mycke’ rätt!


3

Magistern
Alltså hundratjugufyra –
nu skall var och en ha sitt.
Först, har du betalt din hyra?

Glunten
Jag bor fritt.

Magistern
Var, om jag får fråga?

Glunten
Där man äter sin potatis –
jaja, sitt där du och le! –
måtte man väl ock bo gratis.

Magistern
Får väl se.

Glunten
Tant är nog beskedlig.

Magistern
Nå, ponera hon består dig
rum och mat och ved och tvätt;
det är gott, men – du förstår mig?

Bägge
Mycke’ rätt!


4

Magistern
Låt oss då begynna ronden
genom källrarna i sta’n!
Det tar säkert hål på fonden.

Glunten
Ack, din fan!

Magistern
Nämn nu opp i ordning!

Glunten
Ja, men, bror, jag ämnar pruta
med dem alla. Lamby’s blott,
där jag spräckt varannan ruta . . .

Magistern
får sin lott?

Glunten
Det gör fem . . . à sex . . .

Magistern
Sju . . . à åtta . . . kanske nio?
Kors, vad pengar stryka lätt!
Jag tror mest vi skriva tio?

Bägge
Mycke’ rätt!


5

Magistern
Gästis? – Fast det är detsamma;
där betalas ju kontant?
Men hos källarmästarmamma:

Glunten
Ej en slant.

Magistern
Nå, det må jag säga!

Glunten
Kan hon ej specificera
räkningen, så är det ju
intet skäl att likvidera?

Magistern
Kära du –

Glunten
Så låt gå för åtta!

Magistern
Åtta, sa’ du? – Dubbla summan
är måhända mer honnett.
Alltså sexton . . . Hälsa gumman!

Bägge
Mycke’ rätt!


6

Magistern
(Glunten framtager tvenne räkningar.)
“Äplet” nu då . . . Vad befalles?
Redan räkning? – Sådan fru!
Säg, vad går den till inalles?

Glunten
Tjugusju. . .

Magistern
Och så några skilling?

Glunten
Fyrtifyra, ja! – Desslikes
sänder Löfven en, men han
får ursäkta om han svikes.

Magistern
Går ej an.

Glunten
Vi ä’ goda vänner.

Magistern
Kors, en sådan Jöns att tala!
Ämnar du att bli kadett?
Ingen vän i spel . . . betala!

Bägge
Mycke’ rätt!


7

Magistern
Löfvens fordran, hur stor var den?
Hit med räkningen . . . låt se!
Aj, aj, aj – den spiken drar den!

Glunten
Femtitre . . .

Magistern
Femtitre och åtta.

Glunten (uppbyggligt)
Ja, men säg, vem kan väl gilla
en så oinskränkt kredit?
Det är mycket, mycket illa.

Magistern
Hör ej hit.

Glunten
Mången oerfaren. . .

Magistern
Ah l’ingrat! Vill du predika
mot krediten, som oss klätt,
roat, mättat och gjort rika?

Bägge
Mycke’ rätt!


8

Magistern
Snart syns botten i din kista,
och Schylander än är kvar.
Är hans räkning lik den sista?

Glunten
Nej, den var.

Magistern
Vad vill detta säga?

Glunten
Det vill säga: härom dagen
kom han klivande till tant,
som så där per aures tagen . . .

Magistern
Å, charmant!

Glunten
teg och bums betalte.

Magistern
Bravo! – Men att hon teg stilla
då just, när hon borde trätt,
kan jag ingalunda gilla.

Bägge
Mycke’ rätt!


9

Magistern
Nå, nu finns väl inga flera?
Jo, tyst, ännu ha vi en,
märklig nog att observera.

Glunten
Nå än se’n?

Magistern
Han med vackra namnet . . .

Glunten
Ah, sju helvetes . . . anfäkta!
Skriv då sex och trettitvå,
så bli gluggarna betäckta.

Magistern
Nära på.

Glunten
Så, vad gör nu summan?

Magistern (under det han räknar.)
Eller bättre: vad gör resten,
som skall bli till din reträtt?
Mycket får du ej i västen.

Bägge
Mycke’ rätt!


10

Magistern (slutande räkningen)
Jaså, blev det inte värre?
Nå, då har du i behåll . . .
gissa det, min gunstig herrel

Glunten
Kanske noll?

Magistern
Jämt tolv skilling banko.

Glunten (förlägen)
Jaså, blev det inte värre?
Det var fan till resultat!
Jaså, blev det inte värre?

Magistern
Blev du flat?

Glunten
Åja, – inte utan –

Magistern
Trösta dig! För hål i kassan
känner jag en amulett . . .
jag skall bli god man i massan.

Bägge
Mycke’ rätt!


Gluntarne av Gunnar Wennerberg

1. I anledning av Magisterns och Gluntens första bekantskap | 2. Glunten blir Juvenal | 3. Uppsala är bäst | 4. En månskensnatt på Slottsbacken | 5. Glunten på föreläsning | 6. En solnedgång i Eklundshofsskogen | 7. Harpospelet på Schylla | 8. Huruledes månen intresserar sig för Glunten och Magistern | 9. Nattmarschen i Sankt Eriks gränd | 10. Dagen därpå | 11. Gluntens moster | 12. Magisterns misslyckade serenad | 13. Huru Gluntens svårmod, på "Äpplet", skingras av Magisterns vårfantasier | 14. Gluntens vigilans | 15. På "Flustret", en söndagseftermiddag under rötmånaden | 16. Vid brasan på Magisterns kammare efter en stor middagsbjudning | 17. Magisterns flamma | 18. Gluntens flamma | 19. En kväll på kyrkogården | 20. Mötet i Domtrappan | 21. Gluntens misstag | 22. Hemmarsch från Eklundshof med en bondspelman | 23. Anklagelsen | 24. Efter Kameral-examen | 25. Examens-sexa på Eklundshof | 26. Impromptu-balen | 27. Slottsklockan | 28. Gluntens reskassa | 29. Avskedet på Flottsund | 30. Magisterns monolog, efter Gluntens avresa från Alsike