Index:SOU 1967 28 Tryckfrihet och upphovsrätt.djvu

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
SOU 1967 28 Tryckfrihet och upphovsrätt.djvu
Upphovsman Offentlighetskommitén
Titel SOU 1967:28 Tryckfrihet och upphovsrätt
Utgivningsår 1967
Utgivare Berlingska boktryckeriet
Källa djvu
Sidor

omslag fört titel tom innehåll litt 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 tom tom fört fört

Innehåll
Skrivelse till chefen för justitiedepartementet 5
Lagförslag
Förslag till lag om ändring i lagen den 30 december 1960 (729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 6
Förslag till lag om ändring i lagen den 30 december 1960 (nr 730) om rätt till fotografisk bild 7
Förslag till ändrad lydelse av 1 kap. 8 § tryckfrihetsförordningen 7
Motiv
I. Gällande rätt 8
II. Kommitténs uppdrag 10
A. Äldre bestämmelser 10
B. Auktorrättskommittén 10
C. Remissbehandlingen 11
D. 1960 års proposition 13
E. Riksdagsbehandlingen 14
F. Direktiven 15
G. Framställning från Sveriges geologiska undersökning 15
III. Frågans räckvidd 16
A. Statligt tryck 16
B. Statlig utgivning av läroböcker 17
C. Statskontorets utredning 18
D. Kommunalt tryck 19
IV. Kommitténs allmänna överväganden 19
V. De särskilda stadgandena 29
Lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 29
Lagen om rätt till fotografisk bild 29
Tryckfrihetsförordningen 30
VI. Internationella överenskommelser 31
A. Bernkonventionen 31
B. 1952 års Världskonvention om upphovsrätt 33

Sammanfattning 35
Bilaga
»Tryckfrihetsrätten och förslaget till lag om upphovsmannarätt (SOU 1956:25)», utlåtande den 21 januari 1957 av professor Ole Westerberg 37