Wikisource:Projekt Bibelöversättningar

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Officiell översättning från 1921

Status (Apokryferna)[redigera]

Alla sidor i sidnamnrymden är korrekturlästa, en handfull validerade. Se Index

Alla böcker upplagda.

Den senaste fria översättningen med en viss officiell status.

Status[redigera]

Samtliga 66 böcker inlagda och sannolikt väl korrekturlästa. Viss avvikelser vad avser wikifiering mellan olika böcker. Ingen särskild upplaga ligger som grund för den inlagda texten.

Att göra: Skapa en enhetlig wikifiering, komplettera paralellhänvisningarna och länka dessa.

Stilguide[redigera]

=Första Moseboken.=
'''Genesis.'''
{{Kapitel|1}}
== 1 Kapitlet. ==
''Skapelsen''

{{Vers|1|1}} I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 
<small>''Ps. 33:6. 90:2. 104:2 f. 136:5 f. Joh. 1:3. Kol. 1:16. Hebr. 11:3.''</small>

En bok per textsida. Boktiteln i rubriknivå 1 samt i fallet med psaltaren även den indelning som kallas böcker.

Kapitelrubriken ska vara i rubriknivå 2. För att möjliggöra länkning till varje kapitel ska {{Kapitel}} använda och bör placeras på raden ovan kapitelrubriken.

Kapitel-kommentaren (i fallet ovan skapelsen) ska skrivas med kursiv stil.

Varje vers ska börja i vänsterkant (sannolikt ett arv från Runeberg) och varje vers ska markeras med {{Vers}} (eller {{VersU}} i fallen med de böcker som inte är kapitelindelade dvs Obadja, 2 Joh, 3 Joh, Judas).

Paralellhänvisningarna ska vara mellan <small>-tags och vara kursiverade. Hänvisningarna bör ligga efter eller med fördel på raden under själva versen. Radbrytningar bör undvikas i råtext mellan small-tags.

Hänvisningarna bör vara länkade.

[[../Psaltaren#33:6|Ps. 33:6]]. [[../Psaltaren#90:2|90:2]].

ger Ps. 33:6. 90:2.

För länkar till apokryferna bör 1921 år översättning användas.

[[De apokryfiska böckerna (1921)/Visheten#3:4|Vish. 3:4]].

ger Vish. 3:4.

Paralellhänvisningar bör skivas efter samma mönster genom samtliga kapitel och böcker.

Hellre Ps. 14:2. och Ps. 14:2 f. än Ps.14:2., Ps. 14 :2., Ps. 14: 2 f. och Ps. 14:2f.

<p>-tags ska inte användas.

Det finns en möjlighet att använda <poem>-tag för de poetiska texterna, men bör tillsvidare inte användas i bibel 1917.

Översättaren död 1904 och första upplagan är från 1911 varför tidiga upplagor är fria.

Ingen verkar tidigare ha lagt upp verket, varför projektet ser angeläget ut.

Status[redigera]

Några mindre böcker är färdiga, några är påbörjade.

Jagar en tidig upplaga som går att lägga upp på Common. I väntan på det har texter börjat läggas upp från en upplaga från 1977, utan korrektur dock.

Stilguide[redigera]

Stilen ska följa den aktuella faksimilen.

Till varje kapitel ska läggas ett ankare i form av en {{Kapitel}} strax före själva rubriken. Rubriken ska centreras med <center>-tag om faksimilen antyder så.

Varje vers ska tills bättre teknik finns, markeras med {{Vers}} och i särskilda fall där både kapitel och vers ska synas {{VersU}}, se t.ex. Vish. 1:16.

Kapitelsammanfattningar ska läggas bakom både <small> och <center>-tag. Hela texten bör ligga på en rad för att inte orsaka onödiga radbrytningar.

Paralellhänvisningar läggs bakom <small>-tag och länkas. För hänvisningar till den kanoniska texten ska Bibel 1917 användas. Hänvisningar till ordförklaringen och dyl. länkas och spärras med {{sp}} när faksilmilen kräver så. De länkade orden i Ordförklaringen märks upp med {{Ankare}}, men till vidare bara just de ord som länkas från själva bibel-texten. Hela texten bör ligga på en rad för att inte orsaka onödiga radbrytningar.

När texten är skriven på vers ska <poem>-tag användas.

När en sida börjar med nytt stycke bör {{tomrad}} läggas sist på föregående sida för att försäkra sig om att ett nytt stycke skapas. När en sida har poemtag, är dock
-tag ett bättre alternativ.

<p>-tags ska aldrig användas. Det orsakar trassel med radbrytningar längre fram i texten.

Normalupplagan[redigera]

Flera upplagor gavs ut under 18/1900-talet.

Status[redigera]

En upplaga tryckt 1911 finns som Index och som innehåller NT från 1883 och Psaltaren från 1903.

Böckerna läggs upp med korrekturläsning, varför stilen ska följa faksimilen. -- Lavallen 7 november 2009 kl. 20.25 (CET)Svara[svara]

Är en bibel med kommentarer i tre band av Peter Fjellstedt från 1800-talet.

Status (Fjellstedt)[redigera]

Alla böcker är korrekturlästa ett varv.

2010-05-04
      1189  
2010-05-23
      1189  
2010-06-08
      1203  
2010-06-29
      1219  
2010-07-31
      1227  
2010-08-31
  254   1263  
2010-09-27
  277   1304  
2010-10-28
  325   1320  
2010-12-02
  398   1303  
2010-12-30
  454   1298  
2011-01-30
  509   1293  
2011-02-27
  561   1286  
2011-03-30
  624 1277  
2011-04-29
  679 1265  
2011-05-30
  740 1270  
2011-06-30
  795 1271  
2011-07-30
  846 1278  
2011-08-30
  911 1259  
2011-09-30
  968 1257  
2011-10-31
  1025 1255  
2011-11-29
  1074 1260  
2011-12-30
  1118 1292  
2012-01-30
  1150 1327  
2012-02-29
  1200 1337  
2012-03-30
  1260 1306  
2012-04-29
  1338 1227  
2012-05-29
  1419 1144  
2012-06-30
  1498 1065  
2012-07-30
  1581 982  
2012-08-30
  1664 899  
2012-09-30
  1736 827  
2012-10-30
  1825 738  
2012-11-29
  1915 648  
2012-12-30
  2016 546  
2013-01-30
  2118 444  
2013-02-26
  2217 342  
2013-03-30
  2333    
2013-04-28
  2422    
2013-05-29
  2537    
2013-06-12
  2562  

Stilguide (Fjellstedt)[redigera]

Då vi följer en faksimil genom korrekturläsning ska stilen följa banden.

Undvik radbrytningar mitt i en förkortning av en bibelbok. Använd hårt mellanslag (&nbsp;) för att skriva ihop tex. 1 Sam. Samma sak mellan kapitel och vers i en hänvisning.

För att skapa ankare för kapitel, använd {{Kapitel}} före rubriken.

Som vers-ankare, använd {{Wers}} för att få rätt utseende på vers-siffran och {{WersU}} för bibelböcker utan kapitelindelning. Använd parameter notext= för att skapa ankare för verser som inte är numrerade med en siffra, men som ändå ska märkas med ankare (främst första versen i varje kapitel).

För att åstadkomma texten i mindre stil i kommentarerna, använd {{Mindre}} som har default 90% som textstorlek. Det ger olika effekt på olika webläsare och beror på de enskilda datorers inställningar.

Interna länkar för parallellhänvisningar skapas med {{Fph}} mfl.

{{fph|Jer|10|11}} ger Jer. 10: 11

{{fph1|Jer|10|11|12}} ger Jer. 10: 11, 12 (ger en enda länk till bägge verserna)

{{fph2|Jer|10|11|12}} ger Jer. 10: 11, 12 (två olika länkar till de två verserna)

{{fphm|Jer|10|11|13|15|17|19|21}} ger Jer. 10: 11, 13, 15, 17, 19, 21 (upp till 10 olika länkar)

{{fphcap|Jer|10|11}} ger cap. 10: 11, och {{fphcap|Jer|10}} ger cap. 10

{{fphCap|Jer|10|11}} ger Cap. 10: 11, och {{fphCap|Jer|10}} ger Cap. 10

{{fphkap|Jer|10|11}} ger kap. 10: 11, och {{fphkap|Jer|10}} ger kap. 10

{{fphk|Jer|10|11}} ger 10: 11

{{fpht|Jer|10|11|12}} ger Jer. 10: 11–12

{{fphf|Jer|10|11}} ger Jer. 10: 11 f

{{fphv|Jer|10|11}} och {{fphv|Jer|10}} ger 11 resp 10

Bibel med officiell status från 1703.

1703[redigera]

Status[redigera]

11 bibelböcker av 80 påbörjade. Projektet har ändrat karaktär och målsättningen är att texterna ska spegla originalet från 1703. Texten prioriteras framför noter och hänvisningar.

Några mindre böcker är slutförda, ett par längre böcker är påbörjade.

1828[redigera]

Ett index för en 1800-talsutgåva finns: Index:Bibelen eller den Heliga Skrift (1828).djvu

Status (K12 1828)[redigera]

Indexet saknar OCR-text.

  • GT: Första Mose Bok har påbörjats. Den text som inte har korrekturlästs kommer från en annan upplaga och stämmer inte helt överens med den text som finns i indexet.
  • NT: Matthei Evangelium har påbörjats.

Stilguide (K12 1828)[redigera]

Texten skall följa faksimilen.

Använd {{wers}} för att skapa vers-ankare. Då siffran inte är utskriven i faksimilen, lägg till notext= som parameter.

Exempelformatering:

<center>
<h1>{{sp|Matthei Evangelium}}.</h1>

{{kapitel|1}}
== 1. {{sp|Capitel}}. ==
</center>

{{wers|1|1|notext=}} Thetta är boken af JEsu Christi börd,
hwilken är Davids son, Abrahams sons.

{{wers|1|2}}. Abraham födde Isaac; Isaac födde
Jacob; Jacob födde Juda och hans
bröder;

På vissa ställen har texten satts med Schwabacher istället för med fraktur. Denna text kursiveras (exempel, vers 20). Se även Wikisource:Fraktur för hjälp med att tyda fraktur.

Lavallen har en version från 1655 tillgänglig åtminstone för fotografering. Håller på att testa ut tekniken, kräver bra ljus, varför risken finns att förseningar kommer att ske fram till våren, då ljuset kommer tillbaka. Några sidor finns på Index:Biblia GA (1655).

Bibelöversättning från 1541.

Status (GV)[redigera]

Markus och Lukas evangelium inlagt. Uppenbarelseboken inlagd.

Lavallen lägger in texter från Nya Testamentet i Gustaf Vasas Bibel av Natan Lindqvist.

Matteus påbörjad

Johannesevangeliet har ett index med faksimiler: Index:S Johannis Euangelium. -- Lavallen (diskussion) 7 juli 2012 kl. 12.30 (CEST)Svara[svara]

NT 1526[redigera]

Nya testamentet från 1526, se Index:NT 1526.

Bibelöversättningar av år 1536[redigera]

Ett första försök att översätta och publicera GV's bibel gjordes 1536. Detta med fyra böcker. Ps, Ords, Wish, Syrak. Böcker med faksimiler från 1956-60 är avfotograferade. Råtext läggs in med handkraft.

Index:Bibelöversättningarna av år 1536 band I
Index:Bibelöversättningarna av år 1536 band II
Index:Bibelöversättningarna av år 1536 band III

En samling av några bibelböcker översatta på 1400-talet och kanske tidigt 1500-tal. I två fall är översättaren okänd. Även ett apokryfiskt evangelium ingår bland texterna.

Status[redigera]

Alla böcker är upplagda, korrekturläsning pågår. Josuas bok är korrekturläst, andra bara påbörjade.

Stilguide[redigera]

Se indexdiskussion för detaljer. Marginalnoter används för sidhänvisningar.

Gezeliernas bibelverk[redigera]

Gezeliernas bibelverk är den första bibelkommentaren utgiven på svenska. Utgavs första gången på 1700-talet av tre generationer Johannes Gezelius.

Projekt Gezelius bygger på en återutgivning från 1800-talet.

Status (Gezeliernas bibelverk)[redigera]

Återutgivning av Logosmappens material pågår efter bekräftelse från delar av Logosmappen att vi så kan göra!

Förord är upplagda. Första Mose Bok är under uppladdning, men har avstannat något.

Stilguide (Gezeliernas bibelverk)[redigera]

För Paralellhänvísningar och kommentarer används {{Mindre}}. {{wers}} för versankare. # byts ut mot † av grafiska skäl.

För tveksamheter och feltryck har Logosmappen skrivit [inom klammer]. Om vi behöver följa detta, kan diskuteras.

Otto Myrberg översatte i slutet av 1800-talet NT och ett (ännu okänt) antal bibelböcker i GT.

Status (Myrberg)[redigera]

De fem poetiska böckerna är uppladdade i Index:Myrberg GT.

Bibeln (Myrberg), Till läsaren, Hjobs bok, Psaltaren och Salomos Ordspråk är upprättade.

Hjobs bok är korrektuläst, Psaltaren pågår.

Stilguide (Myrberg)[redigera]

Korrläses mot faksimil. Texten ska följa den tryckta förlagan så långt det är tekniskt lämpligt.

För innevarande volym används {{marginalnot börjar}} med familj. {{Myrkap}} är designad för att skapa kapitelrubriker när dessa anges i marginalen.

För ph-länkar används {{myph}} mfl.

För paralellhänvisningar i fotnotsform används ref-tagar, utom för en del av Ordspråksboken, där de skriv i löpande text. För kommenterande fotnoter används ref-tag med group=not, som parameter.

Bibeln på medelpadska[redigera]

Tolv berättelser på Njurundamål. (1990) Allgot Hellbom (1903-96) ISBN 91-630-0122-5.

Inte fri på många år än!

Nya Testamentet med förklaringar av F. G. Lisco[redigera]

Verk översatt av Johan Niclas Holmgren, 1841.

W Rudin[redigera]

Ett antal böcker med översättningar och kommentarer.

Matheus Lundborg[redigera]

Lundborg (1860-1935) gav 1926 ut delar av GT med förklaringar, baserat på 1917 års bibelöversättning.

Finns det intresse av att hitta en äldre svensk upplaga av Koranen att lägga upp?