Östgötars minne/1857

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1856
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1857
1858  →


[ 551 ]

1857.

6003. Gustaf Vilhelm Thollander. F. i Skönbärga 1838 711; frldr Hans Gustaf T., godsegare, o. Hedvig Aurora Burén. Stud.-ex. 56; elev vid Ultuna landtbr.-institut 57—59. Landtbrukare; arrend. af Brabärg i Skönbärga; egare af Rotenbärg i Östra Stenby 61—69, af Borum i Mogata 70—77, af Idingstad i Östra Harg 78—83; sed. bosatt i Norrköping; inneh. af skjutsstationen där.

Gift 66 m. Alma Lovisa Tesdorpf, f. 48. — Barn: Gustaf, f. 67, bryggare; Fritz Vilhelm, f. 68; Edit Hedvig Lovisa, f. 71; Hedvig, f. 73.

6004. Johan Emil Hagdahl. F. i Örbärga 1836 194; frldr Henrik H., kamrer, o. Emma Natalia Suell. Elev vid Mariebärgs läroverk 58; utex. 61. [ 552 ]Civilingeniör; nivellör vid Statens järnvägsbyggn. 57—59 o. 61—70; löjtn. vid Väg- o. vattenbyggn.-kåren 64; kapten 79; afsk. 80. Verkst. direktör i Sthlms norra renhålln.-bolag 76—93. Bosatt i Sthlm.

Gift 78 m. Jenny Matilda Margareta Tholander, f. 35.

6005. Bernhard Alfred Olof Rudebeck. F. i vist 1840 181; frldr Per Erik R., prost [4701], o. Sigrid Gustava Brydolf. Stud.-ex. 56; fil. kand. 62; hofr.-ex. 65. E. o. notarie i Svea hofr. 65. Godsegare o. landtbrukare å Sandby i Hagebyhöga 66. Affärsjurist o. advokat i Sthlm 77. Kanslist i Riksdagens Andra kammare 77 o. 78. Husegare i Sthlm.

Gift 72 m. Hedda Olga Petronella Vetterbergh, f. 52.

6006. Gerhard Fredrik Vilhelm Blomqvist. F. i Västra Eneby 1836 97; frldr Erik Göran B., kapten, o. Lovisa Törnbom. Landtmät.-ex. 59. Landtmät.-auskultant i Gotl. län 59. Fanjunkare vid Gotl. nat.-bev.; underlöjtn. 61; löjtn. 66; kapten 74. D. i Visby 1883 65.

Gift m. Paulina Axelina Ekblad, f. 47. — Barn: Anna Maria Lovisa, f. 71.

6007. Otto Maximilian Hultin. F. i Rumskulla 1836 27; frldr Carl Magnus H., kapten, o. Emilia Sofia Constantia Vänman. Landtmät.-elev 58; elev vid Skogsinstit. 58; utex. 60. E. öfverjägare i Österg. län 61; tf. lärare vid Ombärgs skogsskola 61. Landtbrukare o. delegare i Ryssby, Kronob. län, 64—69; egare af Brudbadet vid Eksjö 78—95. Byråchef, kassör o. materialförvaltare vid Nässjö—Oskarshamns järnv.-aktiebolag 69; afsk. 95. Bosatt å Karfvetorp i S:t Johannes.

Gift 1) 64 m. Hedvig Lundqvist, f. 35, d. 76; 2) 77 m. Helfrid Rappe, f. 35. — Barn i 1:a g.: Carl, f. 65, emigr. [7043]; Allvar, f. 66, löjtn. o. gymnastikdirektör; Charlotta Constantia, f. 68. g. m. Carl Johan Vilhelm Armfelt, frih. o. godsegare; Seth, f. 70, e. prov.-läkare [7143]; Constantia Catarina, f. 71, lärarinna.

6008. Per Alfred Viridén. F. i Svinstad 1836 39; frldr Clas Christer V., komminister [4377], o. Katarina Maria Hallgren. Landtmät.-ex. 60. Landtmät.-auskult. 60; v. komm.-landtmätare i Jönk. län 66; komm.- landtmätare 86. Syssloman vid Jönköpings stads arb.-inrättn. 71. D. i Jönköping 1888 133.

»En man af ovanligt lång kroppsbyggnad, bredaxlad och bcgåfvad med stor kroppsstyrka.»

Gift 65 m. Augusta Fredrika Nissvandt, f. 41, d. 76. — Barn; Sigrid Maria, f. 65; Nils Alfred Emanuel, f. 67, sjökapten; Anna, f. 70 ; Claës Olof Torsten, f. 72. brukselev.

6009. Knut Seve Lindmark. F. i Vallerstad 1838 2812; frldr Gustaf Fredrik L., prost [4269], o. Sigrid Andrietta Norberg. Stud.-ex. 56; utex. fr. Mariebärgs lärov. 61. Civilingeniör; nivellör vid Statens järnvägsbyggn. 61— 66; löjtn. vid Väg.- o. vattenb.-kåren 63; kapten 74; afsk. 74; direktör vid Argentinska republ:s ingeniörkår 67—76; arrendator af Långholmsvarfvet vid Sthlm 89. D. å Lusthusudden vid Sthlm 1892 178.

L., som var en särdeles skicklig ingeniör. har bl. a. bygt Katarinahissen i Sthlm 81—83 samt Brunkebårgstunneln 84—86, hvilka företag äro erkända såsom mycket framstående ingeniörsarbeten. På industriens område hade han mindre framgång och måste på sista tiden kämpa med stora ekonomiska bekymmer, hvilka slutligen btefvo honom så öfvermäktiga, att han förkortade sitt lif.

Gift 87 m. Ebba Skogman, f. 62. — Barn: Sten, f. 88; Seved, f. 89.

6010. Knut Arvid Kastman. F. i Västerlösa 1839 13; frldr Jonas Otto K., prost [4675], o. Maria Gustava Cnattingius. Teor. o. prakt. teol. ex. 62; folksk.-lär.-ex. 62; prv. 73. Andre hufvudlärare vid Linköpings folksk.-seminarium 63; adjunkt 64; föreståndare för Falu folksk.-semin. 71; rektor vid [ 553 ]Kalmar folksk.-semin. 75; kyrkoherde i Örbärga o. Nässja 77, i Törnevalla 80, i Kuddby 92; prost 91. Folksk.-inspektör 72—78. Pädag. skriftställare.

Gift 70 m. Anna Emelinda Amalia Dorotea Sjögreen, f 44. — Barn: Maria Karolina Elisabet, f. 71; Anna Katarina Matilda, f. 75, g. m. Otto Centervall, kapellprädikant.

6011. Per Gustaf Rosén. F. i Linköping 1838 176; frldr Johannes R., hautboist, o. Anna Sofia Ekholm. Fil. kand. 65; fil. doktor 69. Docent i Uppsala 67; professor vid Topogr. kåren 69, vid Generalstaben 74. Lärare vid Artill.- o. ingeniörhögskolan 69, vid Krigshögskolan 78.

Gift 70 m. Maria Charlotta Emanuelsson, f. 46. — Barn: Gustaf Emanuel Johannes, f. 71, d. 87; Elin Maria, f. 72; Karl David Petrus, f. 74, fil. lic.; Hedvig Charlotta, f. 77, d. 78; Gertrud Elisabet, f. 79; Märta Sofia, f. 84.

6012. Carl Axel Ivar Svensson. F. i Höreda 1839 2811; frldr Per Reinhold S., prost, o. Charlotta Rebecka Rolander. Med.-fil. ex. 59; med. kand. 63; med. lic. i Sthlm 67; med. doktor 77. Läkare vid danska armén under kriget 64; underkirurg vid Seraf.-lasar. 68; lasar.-läkare i Oskarshamn 69; öfverläkare vid Sabbatsbärgs sjukhus i Sthlm 79; afsk. 99; praktis. läkare i Sthlm.

Gift 75 m. Elsa Maria Berg, f. 53.

6013. Erik Vilhelm Vretlind. F. i Nyköping 1838 1712; frldr Hans Erik V., rådman o. skräddare, o. Anna Katarina Norgren. Med.-fil. ex. 59; med. kand. 63; med. lic. i Sthlm 66; med. doktor i Upps. 67. Bitr. badläkare i Marstrand 63—75; föreståndare för med.-gymnast. institut i Göteborg 67—78; bitr. lärare vid barnm.-underv.-anstalten där 76—85; öfverläkare vid Djursätra brunnsinrättn., Skarab. län, 79—1901; praktis. läkare i Sthlm fr. 87. Skriftställare; redaktör o. utgifvare af »Eira» 82, af »Helsovännen» 86, af »Jordemodern» 88, af »Helsovannens flygskrifter» 92. Riksdagsman i Andra kammaren för Göteborgs stad 85—90.

Gift 1) 70 m. Berta Amalia Grén, f. 42, d. 76; 2) 78 m. Emma Kristina Lénström, f. 52. — Barn i 1:a g.: Erik Gabriel, f. 71, e. lärare; Hedvig Matilda, f. 74, gymnast; i 2:a g.: Emmy Berta Vilhelmina, f. 80, d. 81; Karl Vilhelm Johannes, f. 82, ingeniör; Elsa Margareta, f. 84; Ernst Paul, f. 86; Joël Efraim, f. 88; Elias Valdemar, f. 91; Vera Kristina, f. 98.

6014. Herman Rudolf Våhlander. F. i Norrköping 1839 202; frldr Jon V., prost [4762], o. Laura Maria Charlotta Aspling. Fil. kand. 68; fil. doktor 69. Lektor i Luleå 71, i Härnösand 75; tf. rektor där 77-81. Ordf. i V.-norrl. läns landsting 1900; v. ordf. i länets hushålln.-sällskap fr. 82; kommunalman.

6015. Nils Henrik Vult von Steijern. F. i Landeryd 1839 2912; frldr Henrik Vilhelm V. v. S., prem.-löjtnant [4911], o. Emma Charlotta Tisell. Fil. kand. 63; hofr.-ex. 65; fil. doktor 66; jur. kand. 67; jur. hedersdoktor 77. Sekreterare i Riksdagens konstit.-utskott 68—72; v. hhöfd. 70; exped.-chef i Eckl.-dep. 73; statsråd 78 o. chef för Justitiedep. 80; justitieråd 88; präsident i Svea hofrätt 89. D. i Sthlm 1899 275».

V. v. S. utmärkte sig som en mycket framstående ämbetsman med ovanlig förmåga i stilistiskt hänseende; genom sin klokhet, skarpsynthet samt sina juridiska och statsvetenskapliga kunskaper var han en särdeles dugande regeringsmedlem. Som justitieminister egnade han sig med stort intresse åt lagstiftningsverket, hvilket under hans tid bar goda frukter på åtskilliga områden. Äfven som präsident hade han tillfälle att ådagalägga sin arbetslust och sin stora administrativa förmåga. Blef medlem af unionskommittén 1897 och säges däri intagit en mycket betydande plats. Han egde en utpräglad karaktär; fast i sin öfvertygelse och utan människofruktan, låt han sig ej rubbas af sidoinflytelser. Allvarlig, försynt och tillbakadragen, var han icke någon [ 554 ]umgängesman, som genast vinner en hvar, men alla, som närmare lärde känna hans personlighet, funno i honom en vänfast man med ett varmt hjärta och varm medkänsla för allt mänskligt samt med ett religiöst sinne.

Gift 80 m. Hedvig Louise Charlotta Reuterskiöld. f 54. — Barn: Nils Adam Henrik, f. 82, fil. stud.; Nils Johan Gerhard, f. 84, d. 84; Nils Ejnar Lennart, f. 87.

6016. Ludvig August Eklund. F. i Norrköping 1839 131; frldr Johan Fredrik E., fabrikör, o. Maria Hamlin. Fil. kand. 66; fil. doktor 66. Lärov.-adjunkt i Norrköping 68; lektor i Jönköping 70, i Norrköping 76. Tidningsman; medarb. i »Norrköpings tidningar» 67—74; tidn:s redaktör o. utgifvare 76. Riksdagsman i Andra kammaren för Norrköping 91—96, i Första kammaren för Österg. län fr. 97. D. i Ronneby 1898 177. — Ogift.

E. var en skicklig lärare, sträng och nogräknad i sin undervisning, men icke dess mindre af lärjungarne afhållen och aktad. Som tidningsman gjorde han sig bemärkt genom fast öfvertygelse om sin saks rättmätighet, ett aldrig sviktande mod, orubblig konsekvens, slagfärdighet och ihärdighet samt stilistisk förmåga. »Norrköpings tidningar» blef under hans ledning ett bland landsortsprässens mest betydande organ i konservativ och tullskyddsvänlig riktning. I riksdagen säges han varit »den tysta kraften, som icke älskar att genom buller och bång tilldraga sig uppmärksamheten, men hvilken ändock alltid gör sig gällande och är en mycket viktig faktor.» Han egde ett vaket och känsligt sinne för litteratur och konst, i all synnerhet musik och dramatik, samt var i yngre år en god tenorsångare. I enskilda umgänget öppen, skämtsam, välvillig och gästfri; satte värde på ett godt bord i valdt sällskap.

6017. Carl Herman von Stapelmohr. F. i Östra Skrukeby 1838 88; frldr Mårten Henrik v. S., landtbrukare, o. Augusta Vilhelmina Törner. Kameralex. 58. Kammarskrifvare i Kammarrätten 64; kamrer vid Sthlms stads brandförs.-kontor 71; afsk. 1901. Kamrer vid Patriot. sällskapet 83. Husegare i Sthlm; egare af villan Älfsten å Rindö, Sthlms län.

Gift 75 m. Anna Ingeborg Sofia Söderling, f. 56. — Barn: Carl Oskar Jakob, f. 77. civilingeniör; Anna Carolina Augusta, f. 79; Carl Axel Ivar, f. 86; Gerda Ingeborg Carolina, f. 87; Elsa Tyra Carolina, f. 88; Elin Maria Carolina, f. 92; Märta Elisabet Carolina, f. 96.

6018. Carl Johan Emil Haglund. F. i Kimstad 1837 72; frldr Johan Baptist H., kyrkoherde [4590], o. Emilie Karolina Jacobsson. Med.-fil. ex. 58; med. kand. 62; med. lic. 66. Praktis. läkare i Norrköping 66—98; andre stadsläkare där 81; afsk. 82. Entomolog. Egare af Härjestad i Lommaryd o. bosatt där 99. Kommunalman. D. å Härjestad 1901 912.

Gift 60 m. Hedvig Charlotta Margareta Schröder, f. 41. — Barn: Hedvig Emilia Augusta, f. 60; Ernst Erik August, f. 66. läkare [6935]; Kerstin Anna Gustava, f. 68. lärarinna; Sims Emil Patrik, f. 70, läkare [7122]; Bengt Eskil Hans, f. 74, e. o. postexpeditör; Anna Emma Margareta, f. 80; Hedvig Elisabet Margareta, f. 82. d. 83.

6019. Johan Martin Philip Laurenius. F. i Linköping 1837 76; frldr Lars L., domprost [4404], o. Eva Vilhelmina Fredrika Bergenstråle. Elev vid Skogsinstit. 58. Furir vid Första lifgr.-reg.; underlöjtnant vid Värml. fältj.-kår 63; afsk. 71. Privatman, bosatt i Rom flere år. D. där 1887 45.

Gift 83 m. Ruth Leonard (fr. Baltimore), f. 57, omg. m. George Hare-Ford, amerikansk general.

6020. Fredrik Gerhard Allard. F. i Östra Husby 1837 3112; frldr Johan Henrik A., organist o. postmästare, o. Margareta Helena Jakobsson. Teor. o. prakt. teol. ex. 60; prv. 61. Kommin. i Åtvid 66; kyrkoherde i S:t Johannes 79, i Tjällmo 85; kontr.-prost 88―91.

Gift 67 m. Anna Törnvall, f. 43. — Barn: Jonas Henrik, f. 68. läkare [7046]; Maria, f. 70, g. m. Ernst Joël Andersson, godsegare; Fredrik Martin, f. 75. komminister [7256].

[ 555 ]6021. Nils Isak Emil Vilhelm Svanberg. F. i Uppsala 1840 176; frldr Gustaf S., professor [4794], o. Fredrika Katarina Sofia Biberg. Emigr. till Afrika; sjukgymnast i Durban 71; köpman i Port Natal (75), sed. i Frankrike, slutl. i Sthlm D. där 1893 910. — Ogift.

»Var af sina vänner synnerligt afhållen för sin hjärtegodhet och sitt anspråklösa väsen.» En utmärkt skicklig biljardspelare.

6022. Anders August Andersson, f. i S:t Lars 1836 3012; frldr Carl Magnus A., mjölnare, o. B. C. Hansdotter. Kameralex. 59; elev vid Ultuna landtbr.-institut 59; utex. 61. Landtbr.-inspektor o. förvaltare i Upps. o. Kalmar län 61—76; landtbrukare o. arrend. af Mortorp 75—80, af Brunnby, Upps. län, några år fr. 81; bokhållare vid Linköpings fattigv.-inrättn.

Gift 66 m. Laura Amanda Elisabet Utterström, f. 42. — Barn: Ester Anna Amanda, f. 72, g. m. Rudolf Leonard Julius Lundmark, lasar.-läkare.

6023. Johan Ossian Enoch Boman. F. i Gamleby 1839 31: frldr Johan Jakob B., sjökapten, o. Kristina Katarina Almroth. Kameralex. 61. Kontorsskrifvare i Järnvägsstyrelsen 65; bokhållare där 90. D. i Sthlm 1892 1112

Gift m. Johanna Amalia Jakobsson, f. 41. — Barn: Per Ossian Uno, f. 72. stud.; Erik Hjalmar, f. 74; Berta Katarina Amalia, f. 77: Anna Charlotta Amalia, f. 80.

6024. Emil Johan Axel Bodecker. F. i Västervik 1839 175; frldr Nils Olof B., bläckslagare, o. Maria Christina Strandberg. Kameralex. 63. Telegrafassistent i Västervik 59, i Sthlm 67. D. i Norrköping 1883 14. — Ogift.

6025. Carl Peter Barkander. F. i Linköping 1836 87; frldr Carl Magnus B., guldsmed, o. Charlotta Liedström. Fil. stud. till 63; prakt, afg.-ex. fr. Linköpings folksk.-semin. 72. Informator å Grensholmen 63—66; ingeniörsbitr. 66; e. o. kammarskrifvare i post- o. tullverken 69; lärare vid Sällskapets för folkunderv:s befrämj. normalskola i Sthlm 72; afsk. 80. Kontrollant o. sekreterare vid Sthlms stads mantalsnämnd 79—83; kammarskrifvare i Öfverståth.-ämbetet för uppbördsärenden 82; uppbördskommissarie i Maria distr. i Sthlm 82, i Östermalms distr. 84.

Gift 1) 75 m. Hilda Ida Carolina Valter, f. 57, d. 90; 2) 91 m. Jenny Carolina Björkman, f. 55, i hennes 2:a g.

6026. Nils Bernhard Aurelius. F. i Gamleby 1838 206; frldr Nils Fredrik A., prost [4453], o. Fredrika Charlotta Ek. Teor. o. prakt. teol. ex. 60; prv. 61. Kommin. i Hannäs 65; kyrkoherde i Åsbo 70. D. i Marstrand 1881 49.

A. lofordas som en i allo synnerligen god präst och värdig föresyn för sina församlingsboar, af hvilka han var mycket afhållen och värderad, ehuru väl en och annan tyckte, att han var »lite sinksammer bå på prädikstoarn å ve husförhöra.» En fridens man, godmodig och anspråkslös. Sthr.

Gift 70 m. Sigrid Elisabet Matilda Petersson, f. 47. — Barn: Nils Martin Samuel, f. 72, d. 73; Bengt Olof, f. tv. 74, s. m. adj. [7239], Sven Erik, f. tv. 74, fil. kand. [7238]; Nils Gabriel, f. 75, styrman; Märta Charlotta Amalia, f. 78; Kerstin Maria Elisabet, f. 80, d. 81.

6027. Gustaf Adolf Carlin. F. i Linköping 1840 1511, frldr Johan Adolf C., skräddarmästare, sed. husegare i Sthlm, o. Brita Sofia Kindstedt. Prl.- ex. 58; hofr.-ex. 61; kameralex. 61. E. o. notarie i Svea hofr. 62. D. i Sthlm 1865 511. — Ogift.

6028. Carl Paul Ehrenkrona, frih. F. i Östra Eneby 1837 3010; frldr Erik Gammal E., löjtnant, o. Maria Regina Rudenschöld. Underlöjtn. vid Lifreg. gren.-kår 59; löjtn. 67; kapten 79, i reserven 88. D. i Västerås 1889 510.

Gift 71 m. Augusta Jacquette Teodolinda von Post, f. 47.

[ 556 ]6029. Gustaf Adolf Elander. F. i Lommaryd 1834 17; frldr Samuel Jonsson, hemmansegare, o. Anna Stina Andersdotter. Kameralex. 59. Landskontorist i Österg. län 70; länsbokhållare 72; häradsskrifvare i Gullbärg, Bobärg o. Valkebo 80; landträntmästare i Österg. län 83.

Gift 77 m. Hilda Charlotta Zander, f. 51. — Barn: Gustaf Samuel, f. 78. e. o. landskontorist; Helmi Anna Karolina, f 80; Karl Emil, f. 83.