Östgötars minne/1886

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1885
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1886
1887  →


[ 679 ]

1886.

7036. Herman Fredrik Georg Lüsch. F. i Uppsala 1864 173; frldr Johann Christian Philip L., tegelbruksarrendator (tysk), o. Johanna Petterson. Mog.-ex. 85; fil. kand. 88; teor. teol. ex. 93; prakt. teol. ex. 93; folksk.-lär.-ex. 93; prv. till Härnösands stift 93. Föreståndare o. förste lärare vid Gustafsbärgs barnhus invid Uddevalla 94; prädikant vid Göteborgs ålderdomshem samt vid Allm. o. Sahlgrenska sjukhuset 01.

Gift 99 m. Anna Matilda Zachau, f. 63.

7037. Ernst Reinhold Törnell. F. i Norrköping 1865 2411; frldr Herman Teodor T., konditor, o. Karolina Charlotta Rahm. Mog.-ex. 84; prl.-ex. 87; hofr.-ex. 91. E. o. notarie i Svea hofr. 91; amanuens i Just.-rev.-exped. 92 o. i Eckl.-dep. 99; e. o. tjänsteman i Väg- o. vattenbyggn.-styrelsen 98.

7038. Axel Fredrik Lundvall. F. i Mörlunda 1864 257; frldr Axel Fredrik L., prost [5484], o. Sofia Karolina Ugarph. Mog.-ex. 85. D. som fil. stud. i Rystads prgd 1887 154. - Ogift.

»En kärnfast personlighet, bottenärlig och hjärtegod allt igenom, aktad och värderad.»

7039. Hans Joachimsson. F. i Svinstad 1867 92; frldr Nils Henrik J., landskamrer [5853], o. Hilma Stånggren. Mog.-ex. 85; prl.-ex. 86; hofr.-ex. 89. Ombudsman vid Boxholms bruks aktiebolag fr. 89; v. häradshöfding 94; tf. domhafvande, senast i Tveta, Vista o. Mo, Jönk. län, fr. 01.

7040. Axel Gustaf Enoch Vilhelm Östlund. F. i Linköping 1864 29; frldr Per Anton Ö., sergeant, o. Anna Karolina Ringnér. Mog.-ex. 84. Volontär vid Första lifgr.-reg. 84; sergeant i Gotl. inf.-reg. 87; underlöjtn. 88; löjtnant 95. Bosatt i Linköping.

7041. Josef Martin August Alson. F. i Hult 1865 1411; frldr August A., kyrkoherde [6032], o. Anna Fredrika Rebecka Vinbladh. Mog.-ex. 85; teol.-fil. ex. 88; teor.-teol. ex. 91; prakt. teol. ex. 92; prv. 92. S. m. adjunkt i Linköpings stift, senast anst. som past.-adj. i Västra Tollstad 98; tj:ledig för sjukdom fr. 98 o. bosatt i Väfversunda kommin.-gård.

7042. Karl Ivar Gustafsson. F. i Edshult 1860 2212; frldr Johan Petter G., kronolänsman,, o. Kristina Maria Samuelsdotter. Mog.-ex. 83; fil. stud. till 87; elev vid Gymnast. centralinstit. Emigr. till Nord-Amerika; massör i Denver, Col., sed. i Homburg fr. 92 (somrarne) o. i London (vintrarne). Husegare i London.

Gift 93 m. Louise Heginold (fr. Elsass).

7043. Carl Hultin. F. i Ryssby, Kronob. län, 1865 28; frldr Otto Maximilian H., e. jägmästare [6007], o. Hedvig Lundqvist. Mog.-ex. 85. Stationsskrifvare vid Nässjö Oskarshamns järnväg 90, vid Härnösand-Sollefteå järnväg i Härnösand 93. Emigr. till Cap, Afrika, 96; militär.

H. deltager å boernas sida i sydafrikanska kriget; blef tagen till fånga af engelsmännen under slaget vid Elandslaagte den 21 oktober 1899, men rymde genom att kasta sig i sjön och kom efter en äfventyrlig färd omsider till Pretoria, hvarifrån han åter begaf sig till fronten. Se Aftonbladet 1900, n:r 77.

[ 680 ]7044. Carl Mårten Reinhold Frössberg. F. i Vimmerby 1866 1411; frldr Johan Justus F., lärov.-kollega, o. Ingeborg Amalia Sandberg. E. stationsskrifvare vid Vimmerby-Hultsfreds järnväg 1900; stadsfullm:s sekreterare i Vimmerby.

7045. Gustaf Kristian Ingolf Lönnberg. F. i Östra Eneby 1867 287; frldr Carl Johan Leonard L., fil. doktor [5739], o. Matilda Lovisa Jakobina Stenhammar. Med.-fil. ex. 87; med. kand. 91; med. lic. i Sthlm 97; med. doktor i Upps. 01. Aman. vid Allm. barnb.-huset i Sthlm 97, vid Seraf.-lasarettet 98; docent i Upps. 01.

Gift 99 m. Anna Thurdin, f. 73. — Barn: Gunvor, f. 02.

7046. Jonas Henrik Allard. F. i Åtvid 1868 236; frldr Fredrik Gerhard A., prost [6020], o. Anna Törnvall. Med.-fil. ex. 87; med. kand. 91; med. lic. 96. Underläkare vid Akad. sjukhuset i Upps. 96; andre läkare vid Allm. o. Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg 97—99; praktis. läkare där; tillika läkare vid Göteborgs läns cellfäng. 99 o. järnvägsläkare.

Gift 99 m. Clara Ida Dieden, f. 68. — Barn: Ingrid Anna Natalia, f. 1900.

7047. Erik Vilhelm Molin. F. i Ystad 1868 110; frldr Vilhelm Axel M., rektor i Norrköping, o. Hedvig Elisabet Augusta Ringius. Jur.-fil. ex. 87; jur. kand. 92. E. o. notarie i Göta hofr. 92; e. notarie vid Göteborgs rådsturätt o. magistrat 95.

Gift 01 m. Hedvig Selma Elisabet Lindberg, f. 69. — Barn: Gunnar Erik Axel Maurits, f. 02.

7048. Erik Henning Lind. F. i Norrköping 1865 1510; frldr Johan August L., rådman o. fabrikör, o. Emma Josefina Katarina Fischer. Mog.-ex. 85; med.-fil. ex. 87; med. kand. i Sthlm 91; med. lic. där 97. Aman. o. underläkare vid Seraf.-lasarettet 97—01; aman. vid Sabbatsbärgs sjukhus i Sthlm 01; tf. lasar.-läkare i Karlshamn fr. 01.

7049. Frey Herman Svensson. F. i Hvetlanda, Jönk. län, 1866 1411; frldr Sven Israël S., bankkamrer i Eksjö, o. Karolina Charlotta Stålhandske. Med.-fil. ex. 87; med. kand. i Sthlm 91; med. lic. där 97. Underläkare vid Sthlms sjukhem 97; aman. vid Konradsbärgs hospital 98; bitr. läkare vid Upps. hospital 1900, vid Kristinehamns hospital 1900. Vitter författare.

7050. Johannes Kaleb Holmvall. F. i Godegård 1867 194; frldr Anders Johan H., gårdsegare, o. Maja Margareta Johansson. Fil. kand. 92. V. lärov.-kollega, v. adj. o. extra lärare, senast i Örnsköldsvik fr. 1900.

Gift 99 m. Amalia Slyman-Aurell, f. 66.

7051. Julius Maurits Seth Ågren. F. i Linköping 1865 268; frldr Johan August Å., jordbrukare o. gårdsegare, o. Johanna Matilda Samuelsson. Prl.-ex. 87; hofr.-ex. 93. E. o. landskontorist i Österg. län.

Gift m. Jenny Anna Maria Gustafsson, f. 77. — Barn: Anna Brita Matilda, f. 99, d. 1900; Sven Maurits, f. 1900; en son, f. 02.

7052. Hugo Frölén. F. i Svinhult 1865 272; frldr Per Gustaf F., kyrkoherde [5678], o. Carolina Jonsson. Fil. kand. 93; fil. lic. 98. V. lektor vid Upps. allm. läroverk 02. H.

7053. Axel Ivar Larsson Dahlheim. F. i Asby 1864 159; frldr Viktor Vilhelm D., sergeant, o. Anna Lovisa Kristina Johnsson. Med.-fil. ex. 87; med. kand. i Sthlm 90; med. lic. i Upps. 95. Praktis. läkare i Sthlm fr. 95; e. assistent i Arméförvaltn. 96; tf. assistent 02; bat.-läkare vid Västerb. reg. 97, [ 681 ]vid Hels. reg. 1900. Lärare för Röda korsets sjuksköterske-elever fr. 95. Husegare i Sthlm o. Bollnäs, Gefleb. län.

Gift 97 m. Kristina Eleonora Larsson, f. 71. — Barn: Erik Ivar Vilhelm, f. 98; Bror Carl Ivar, f. 01.

7054. John Adolf Åstrand. F. i Sund 1867 228; frldr Johan Axel Å., v. hhöfd. o. godsegare [5720], o. Anna Matilda Charlotta Hellström. Jur.-fil. ex. 88; jur. kand. 95. E. o. notarie i Svea hofr. 95; reservauditör i Första lifgr.-reg. 97—99; bitr. hos domhafvanden i Åkerbo, Bankekind o. Hanekind (02).

7055. Carl Gustaf Schultz. F. i Gryta, Upps. län, 1864 285; frldr Per Robert S., reg.-läkare [5797], o. Ebba Lovisa Bergenstråhle. Prl.-ex. 90; kansliex. 95. Aman. i Landtförsv.-dep. 95—99; e. o. tj:man i Patent- o. registr.-verket 95; tf. aman. där 97—98. Kamrer vid Hyllinge stenkols- o. lerindustriaktiebolag, Malm. län, 99.

Gift 96 m. Anna Maria Olsson, f. 71. — Barn: Per Robert Tönnes, f. 97.

7056. Axel Anders Teodor Hägerström. F. i Vireda 1868 69; frldr Karl Fredrik Teodor H., kyrkoherde [5935], o. Augusta Maria Skarin. Teol.-fil. ex. 87; fil. kand. 88; fil. lic. 92; fil. doktor 93. Docent i Upps. 93.

Gift 99 m. Ester Anna Amalia Nyander, f. 72. — Barn: Rut Charlotta Elisabet, f. 01.

7057. Ture Edvard Nelson. F. i Linköping 1867 214; frldr Johan Edvard N., stenhuggare, o. Klara Svensson. Teol.-fil. ex. 88; teor. teol. ex. 93; prakt. teol. ex. 94; prv. 94. S. m. adjunkt i Linköpings stift, senast anst. som v. pastor i Östra Eneby fr. 01.

7058. Carl Magnus Vezén. F. i Rinna 1865 2312; frldr Carl Magnus V., kyrkoherde [5920], o. Maria Charlotta Teodora Cnattingius. Prl.-ex. 87; stud. i Lund af Smål. nation 92; hofr.-ex. 93. E. o. notarie i Göta hofr. 93. Advokat o. affärsjurist i Norrköping.

7059. Gustaf Adolf Bergström. F. i Västra Ny 1866 2411; frldr Fredrik B., landtbrukare, o. Anna Gustava Petterson. Fil. kand. 89; fil. lic. 98. V. lärov.-kollega i Vadstena 99; e. lärare vid Helsingborgs allm. läroverk fr. 1900.

7060. Sigurd Teodor von Goës. F. i Gustavia å S:t Bartelemy 1868 204; frldr Axel Teodor v. G., prov.-läkare [5944], o. Gertrud Adriana Ulrich. Jur.-fil. ex. 88; stud. i Lund 89; hofr.-ex. 91. E. o. aman. i Kommerskolleg. 92; e. o. kontorist vid konsulsstaten 9.; konsulsstip. 99; tf. v. konsul o. kons.-sekreterare i Shanghai, Kina, fr. 1900.

7061. Karl Josef Andersson. F. i Frinnaryd 1867 2712; frldr Anders Jansson, landtbrukare, o. Kristina Persdotter. Fil. kand. 90. Tidningsman; medarb. i »Norrköpings tidningar» 91, i »Östgöta-korrespondenten» 93; redaktör af »Eksjötidningen» 97—1900; red.-sekreterare i tidn. »Halland» 01; medarb. i »Nya Dagligt Allehanda» fr. 01.

7062. Anders Johan Seth Segersteen. F. i Kettilstad 1866 411; frldr Johan Henrik S., major [5227], o. Marianne Uggla. Fil. stud. till 87. Godsegare 84 o. landtbrukare å Hamra i Kettilstad 87.

Gift 89 m. Ester Kristina Emerentia Carlberg, f. 71. — Barn: Ester Sofia Margareta, f. 90, d. 92; Johan Evald, f. 93.

7063. John Andreas Stötsberg. F. i Gamleby 1866 712; frldr Johan August S., handlande, o. Augusta Amalia Lindström. Fil. stud. endast [ 682 ]86 ht.; tandläk.-elev i Norrköping 87; tandläk.-ex. 90. Tandläkare i Falun 91.

Gift 92 m. Anna Elisabet Calleberg, f. 64. — Barn: Gunnar Karl Johan, f. 95; Ivan Erik, f. 99.

7064. Karl Oskar Helmer. F. i Häsleby 1863 204; frldr Anders Johan Nilsson, hemmansegare. o. Maja Lena Hansdotter. Prl.-ex. 88; hofr.-ex. 93. E. o. landskanslist i Jönk. län.

7065. Anton Viktor Emanuel Alson. F. i Hult 1867 171; frldr August A., kvrkoherde [6032], o. Anna Fredrika Rebecka Vinbladh. Med.-fil. ex. 87. D., själfm. under börjande sinnessjukdom, i Uppsala 1890 1411. — Ogift.

7066. Axel Filip Schultz. F. i Eksjö 1865 1712; frldr Vilhelm Magnus Edvard S., rektor [5590], o. Hedvig Katarina Jakobina Lindeberg. Prl.-ex. 87; jur. stud. i Lund 88—89. Landskontorist i Jönk. län 01.

7067. Karl Johan Axel Inger [Andersson]. F. i Hallingebärg 1867 128; frldr Jaen Petter Andersson, hemmansegare, o. Augusta Maria Nilsdotter. Teol.-fil. ex. 87; teol. stud. till 98. Bosatt utan yrke i Lerbo i Hallingebärg.

7068. Gustaf Erik Nylander. F. i Hvarf 1866 241; frldr Erik August N., fanjunkare, o. Anna Matilda Johansson. Mog.-ex. 85; fil. stud. till 87. E. o. postexpeditör 88; e. bitr. 90, senast i Bengtsfors, Älfsb. län. fr. 1900.

7069. Erik Alfred Eriksson Vällander. F. i Skedevi 1864 203; frldr Erik Eriksson, landtbrukare, o. Anna Olsson. Prl.-ex. 87; hofr.-ex. 92. E. o. notarie i Svea hofr. 92; amanuens i Kammarkolleg. 98 o. i Kammarrätten 02. Husegare i Sthlm.

Gift 97 m. Alma Åkeson, f. 70. — Barn: Karin Maria, f. 98; Gunnar Erik Åke, f. 1900.

7070. Samuel Andreas Fries. F. i Linköping 1867 153; frldr Andreas Peter F., kyrkoherde [6197], o. Maria Charlotta Castensson. Fil. kand. 88; teol. kand. 94; prv. till Linköpings stift 94; teol. lic. 95; teol. doktor 97. Komminister i Storkyrkoförs. i Sthlm 98. Skriftställare; medutg. af »Monatschrift für Gottesdienst und kirchl. Kunst» i Strassburg 96.

Gift 94 m. Anna Klara Sofia Fagerlin, f. 66. — Barn: Martin Fredrik Samuel, f. tv. 98; Boël Anna Margareta, f. tv. 98.

7071. Joël Olof Fries. F. i Linköping 1868 233; frldr Andreas Peter F., kyrkoherde [6197], o. Maria Charlotta Castensson. Teol.-fil. ex. 88; teor. teol. ex. 91; prakt. teol. ex. 92; folksk.-lär.-ex. 92; prv. 92. Brukspräd. o. skollärare i Rejmyra 94; komminister i Örtomta 97, i Risinge 02.

Gift 95 m. Hanna Kristina Charleville, f. 68. — Barn: Karl Samuel Andreas, f. 95; Gunnar Joël Natanaël, f. 96; Karin Maria Kristina, f. 98; Erik Olof Elias, f. 1900.

7072. Anders Magnus Magnusson. F. i Hällestad 1849 3012; frldr Magnus Olsson, landtbrukare, o. Anna Kristina Jonsson. Mog.-ex. 71; stud. i Lund 73; fil. kand. 82; teol. kand. i Upps. 95; prv. till Linköpings stift 95. Privatlärare i Skåne 75—78; vik. o. extra lärare i Helsingborg o. Linköping 82—86; lektor i Härnösand o. kyrkoherde i Häggdånger 98.

Gift 85 m. Fanny Alfhild Cecilia Asklund, f. 48. — Barn: Fanny Julia Kerstin Valborg, f. 88.

7073. Evald Gustaf Götrik Kallstenius. F. i Västervik 1868 61; frldr Gustaf Samuel K., telegr.-direktör, o. Emma Johanna Hammarström. D. som stud. antagl. 1892. — Ogift.

K. idkade studier för fil. kand.-examen med zoologi till hufvudämne. Medföljde Alfred Björling på en expedition till polartrakterna 1892. Deras fartyg, »Rippie», som för [ 683 ]ett dylikt företag var mindre dugligt, förliste i Baffinsviken vid Grönlands kust i augusti nämnda år och öfvergafs af sin besättning, som därefter säkerligen omkom.