Östgötars minne/1871

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1870
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1871
1872  →


[ 615 ]

1871.

6466. Axel Albert von Stapelmohr. F. i Östra Skrukeby 1844 1310; frldr Mårten Henrik v. S., landtbrukare, o. Augusta Vilhelmina Törner. Apot.-elev i Norrköping 58; farm.-stud.-ex. 62; elev vid Farm. instit. 66; provisors- o. apot.-ex. 67. — Mog.-ex. 70; med.-fil. ex. 71; med. kand. 74; med. lic. 78. Underläkare vid Sthlms stads o. läns kurhus 78; lasar.-läkare i Oskarshamn 79; andre bat.-läkare vid Kalmar reg. 83; läkare vid Göteborgs kurhus 83; tillika badintendent vid Särö, Hall. län, 86—87; provinsialläkare i Mora, Kopparb. län, 87, i Uppsala 94; tillika förste prov.-läkare i Upps. län 94. Egare af Oskarshamns tändsticksfabrik 87—97, mekan. snickerifabriken där 88—97, Mora läkaregård 90—94.

Gift 82 m. Anna Cecilia Petersson-Erland, f. 63. — Barn: Karin Maria, f. 83, d. 83; Sten Gunnar Axelsson, f. 84, med. stud. [se Bil.].

6467. Johan Alfred Lundborg. F. i Styrestad 1847 112; frldr Magnus Månsson, hemmansegare, o. Maria Charlotta Andersdotter. Mog.-ex. 69; fil. kand. 77. Lärov.-kollega i Eksjö 84.

6468. Ernst Johan Holmberg. F. i Uppsala 1849 202; frldr Johan Gustaf H., rådman, o. Kristina Charlotta Karolina Löfling. Mog.-ex. 68; fil. kand. 73; fil. doktor 75; teol. kand. 78; prv. till Upps. stift 78; teol. doktor 97. Lärare vid Johannelunds missionsinstitut 74—76; lektor i Örebro 78; kyrkoh. i Tierp, Upps. stift, 83; komminister i Storkyrkoförs. i Sthlm 90; tjg. e. o. hofprädikant 93. Författare i teol. o. andra ämnen. Husegare i Sthlm 1900.

Gift 80 m. Ellen Matilda Chöler, f. 55. — Barn: Ellen Maria, f. 81; Ernst Karl Gustaf, f. 83; Eleonora Charlotta Elisabet, f. 85.

6469. Gustaf Emil Vilhelm Rundgren. F. i Gärdserum 1848 136; frldr Carl Gustaf R., trädgårdsmästare, o. Vilhelmina Elisabet Kjellertz. Mog.-ex. 67; fil. kand. 86. Informator å Grensholmen 67—71, sed. å flere ställen under 70- o. 80-talen; lärare vid Dalarnes folkhögskola 86; föreståndare för Sthlms stads uppfostr.-anstalt för gossar 91, då i Sthlm, sed. förflyttad till egendomen Skrubba i Brännkyrka s:n, Sthlms län, 96.

Gift 88 m. Anna Persson, f. 64. — Barn: Marit Vilhelmina, f. 90; Erik Gustaf, f. 91.

6470. Jonas Peter Blomqvist. F. i Häsleby 1841 2110; frldr Erik Johan Jonsson, arrendator, o. Anna Katarina Eriksdotter. Mog.-ex. 68; teor. o. prakt. teol. ex. 72; prv. 72. Kommin. i Gladhammar o. Västerrum 74, i Loftahammar 77; kyrkoherde där 87.

Gift 79 m. Gustava Charlotta Janzon, f. 52. — Barn: Anna Gustava Hildegard, f. 80; Josef Paul Set, f. 89.

6471. Johan Peter Linde. F. i Häsleby 1847 54; fridr Johan Larsson, arbetare, o Maja Stina Persdotter. Mog.-ex. 68; teor. teol. ex. 75; prakt. teol. ex. 76; prv. till Härnösands stift 78. Fångpräd. i Sundsvall 78—84 o. lasarettspräd. 82—84; kommin. i Hemsö 79 (tilltr. ej); s. m. adj. i Linköpings stift 84; kyrkoherde i Krokek 85.

Gift 82 m. Lovisa Fredrika Bernhardina Vinberg, f. 54. — Barn: Vera Maria Lovisa, f. 86; Febe Hedvig Sofia, f. 94, d. 96; Per Johan Ebbe Fredrik, f. 97.

[ 616 ]6472. Teodor Zetterstrand. F. i Norrköping 1852 2012; frfdr Johan Z., prost [4935], o. Charlotta Emilia Groth. Prl.-ex. 72; hofr.-ex. 75. V. hhöfd. 78; andre stadsnotarie i Norrköping 81; förste stadsnotarie 87; justitierådman i Norrköping 88. Riksdagsman i Andra kammaren för Norrköping fr. 94.

Gift 81 m. Hilda Krislina Lovisa Pharmansson, f. 51. — Barn: Karl Johan, f. 82. d. 83; Björn Ragnar, f. 83, fil. stud. [se Bil.]; Valborg Maria, f. 85; Ingrid Emilia, f. 86; Hervor Margareta, f. 90; Dagny Sofia, f. 91; Sverker Teodor, f. 93.

6473. August Vilhelm Svanberg. F. i Stora Åby 1844 234; frldr Johan Peter Nilsson S., landtbrukare, o. Eva Stina Andersdotter. Teor. teol. ex. 73; prakt. teol. ex. 74; prv. 74. Kommin. i Slaka 77; kyrkoherde där 89.

Gift 80 m. Sigrid Amalia Thunberg, f. 54.

6474. Vilhelm Andersson. F. i Dagsbärg 1849 68; frldr Anders A., hemmansegare, o.Anna Lisa Håkansdotter. Elev vid Alnarps landtbr.-institut 73; utex. 74. Landtbr.-bitr. i Uppl. o. Österg. 74—78; landtbrukare o. arrendator af Bråborgs kungsgård i Dagsbärg fr. 78. Riksdagsman i Andra kammaren för Björkekind, Östkind, Lösing, Bråbo o. Memming fr. 1900.

6475. Anders Gustaf Eriksson. F. i Norrköping 1849 2711; frldr Erik E., kusk, o. Johanna Carlsson. Folksk.-lär.-ex. i Växjö 77. Folkskollärare i Barnarp, Jönk. län, 80. D. där 1890 274.

Gift 81 m. Berta Amanda Matilda Petersson.

6476. Karl Gustaf Björkman. F. i Norrköping 1851 158; frldr Karl Johan B., kantor, o. Amalia Fredrika Gründer. Mog.-ex. 70. Stat.-skrifvare vid Statens järnv.-trafik i Norrköping 73; stationsinspektor vid Hällnäs. Västerb. län, 94.

Gift 76 m. Klara Matilda Haglund, f. 54. — Barn: Karolina, f. 77; Ida Amalia, f. 79; Birgitta Matilda, f. 80; Gustaf Lanim Velatöf f. 81, d. 88; Klara Katarina, f. 82; Karl Erik, f. 84; Margareta, f. 86, d. 91; Lisen, f. 89; Eva, f. 94.

6477. Ernst Arnold Hugo Leykauf. F. i Västra Vingåker, Söderm. län. 1849 317; frldr Johan Vilhelm Herman L., trädgårdsdirektör i Norrköping, o. Karolina Vilhelmina Henrietta Bradenahl. Jur. prl.-ex. 74. Stat.-skrifvare vid Statens järnv.-trafik i Norrköping 76, i Norsholm 87; förste stationsskrifvare i Storlien, Jämtl. län, 93. D. där 1899 85.

Gift 83 m. Elin Kristina Josefina Ekeborgh, f. 60. — Barn: Olof Vilhelm Kristian, f. 84, d. 84; Elise, f. 86; Vilhelm, f. 87; Herbert Kristian, f. 89; Annie Josefina, f. 90; Harry, f. 92; Naëmi, i. 94; Folke, f. 96.

6478. Jonas Fredrik Ljungqvist. F. i Målilla 1847 135; frldr Jöns L., snickare, o. Eleonora Lovisa Tillman. Teor. o. prakt. teol. ex. 74; teol.-fil. ex. 77; prv. 77. S. m. adjunkt i Linköpings stift 77. Missionär i Afrika, antagen 82; anstäld i Oskarsbärg 83, i Amoibie 85, i Appelsbosch 86; tillika i Ifaye 90.

Gift 82 m. Laura Aurora Oktavia Bolling, f. 46. — Barn: Johannes, f. 85; Anna Eleonora, f. 87; Ebba, f. 89.

6479. Johan Carl Gottfrid Gaunitz. F. i Linköping 1851 1011; frldr Christian Carl Gottfrid G., fabrikör o. landtbr. (tysk), o. Hedvig Charlotta Lovisa Moll. Fil. stud. till 85 samt 89 vt. Bosatt i Värnäs i Värna.

6480. Karl Leonard Rudberg [Eriksson]. F. i Skedevi 1852 281; frldr Anders Eriksson, bryggare o. hemmansegare, o. Anna Persdotter. Med.-fil. ex. 72; med. kand. 76; med. lic. i Sthlm 81; med. doktor 88. Uppbördsläkare vid flere sjöexp., på fregatten Vanadis under dess jordomsegling 83— [ 617 ]83; förste bat.-läkare vid Dalreg. 85; sjukhusläkare vid Garnis.-sjukhuset i Sthlm 85—87; andre bat.-läkare vid Svea art.-reg. 86; förste bataljonsläkare vid Flottans station i Sthlm 87; praktis. läkare där. Tjg. läkare i amerikanska armén o. flottan under kriget 98.

Gift 85 m. Ingeborg Agnes Hedvig Wiechel, f. 64. — Barn: Karl Gustaf; f. 86; Sten, f. 87; Inga Greta, f. 88. d. 89.

6481. Carl Viktor Palmær. F. i Skärstad, Jönk. län, 1849 271; frldr Johannes Nilsson, hemmansbrukare i Norra Solbärga, o. Maria Jonsdotter. Teor. teol. ex. 76; prakt. teol. ex. 77; prv. 77. Komminister i Hof o. Appuna 79, i S:t Lars 95.

Gift 80 m. Anna Sofia Petterson, f. 56. — Barn: Carl Leonard, f. 81; Johan Georg, f. 82, d. 83; Henning Teodor, f. 84; Johannes Martin, f. 86; Birger, f. 88; Viktor, f. 90; Ejnar, f. 92.

6482. Rikard Henrik Albert Gyllencreutz. F. i utby, Skarab. län, 1850 147; frldr Carl Johan G., öfverjägmästare i Österg. län, o. Ulrika Henrietta König Med.-fil. ex. 72; med. kand. 78; med. lic. 85. Läkare vid fys.-meteorolog. exped. till Spetsbergen 82—83; distr.-läkare vid Åtvidabärg 86; tillika andre bat -läkare vid Första lifgr.-reg. 86; afsk. 91; provinsialläkare i Tjällmo 92, i Hvetlanda, Jönk. län, 94. Egare af Närlunda, Sthlms län.

Gift 86 m. Vendla Johanna Movik, f. 60. — Barn: Karl Verner Albert, f. 87; Björn Johan Verner, f. 88.

6483. Hugo Viktor Ygberg. F. i Vikingstad 1850 185; frldr Erik Johan Vilhelm Y., kronofogde, o. Maria Didrika Salander. Prl.-ex. 72; hofr.-ex. 75. V. hhöfd. 77. Landskanslist i Österg. län 78; länsnotarie 80; kronofogde i Åkerbo, Bankekind o. Hanekind 82. Ordf. i Bankekinds h:ds sparb.-styrelse 84; v. ordf. i Linköpings sparb.-styrelse 93. Bosatt i Linköping.

6484. Johan Ernst Augustinsson. F. i Jönköping 1850 256; frldr Carl August A., prost i Kvillinge, o. Beata Kristina Elisabet Kulberg. Med.-fil. ex. 72; med. kand. 77, med. lic. i Sthlm 82. Underkirurg vid Sabbatsb. sjukhus 82; underläkare där 82; utn. lasar.-läkare i Oskarshamn 83; afsk. 84; praktis. läkare i Halmstad 84; tillika järnv.-läkare 84 o. badintendent vid Halmstads vattenkuranstalt 90—93; bat.-läkare vid Hallands bataljon 94, i reserven 97. Gårdsegare i Halmstad.

Gift 85 m Hedda Maria Fredrika Vilhelmina Leijonancker, f. 64. — Barn: Monika Hedda Maria Elisabet, f. 86; Elsa Maria, f. 87; Carl Ernst Vilhelm, f. 89; Ernst Sigfrid, f. 90. Ebba Gunhild Maria, f. 92; Anna Maria Elisabet, f. 93.

6485. Johan Fredrik Ljung. F. i Häslebv 1851 114; frldr Johan Peter L., komminister, o. Maria Sofia Brandsten. Fil. kand. 77; fil. lic. 82; teor. teol. ex. 90; prv. 91. E. lärare i Linköping 82—87; v. lektor i Vänersborg 87—89; v. kollega i Vimmerby 90—96; lärov.-adjunkt i Norrköping 96.

Gift 93 m. Anna Olivia Vitalia Johansson, f. 61. — Barn: Karin Sofia Elisabet, f. 94; Gustaf Erik Valdemar, f. 99.

6486. Carl Robert Bergström. F. i Kila, Söderm. län, 1851 169; frldr Carl Fredrik B., landtbrukare i Krokek, o. Kristina Sofia Brandt. E. o. postexpeditör i Norrköping 74. D. där 1876 — Ogift.

6487. Johan August Palmér. F. i Säby 1844 225; frldr Johannes Andersson, hemmansbrukare, o. Sara Helena Larsdotter. Teor. teol. ex. 79; prakt. teol. ex. 80; prv. till Upps. stift 80. Kommin. i Björklinge 84; kyrkoherde där 96.

Gift 85 m. Charlotta Gustava Löf, f. 50. — Barn: Karin Sara Charlotta, f. 86; Johanna Maria, f. 87; Sara Helena, f. 90.

[ 618 ]6488. Anders Johan Gylling. F. i Östra Husby 1848 164; frldr Anders Jonsson, hemmansegare, o. Maria Helena Jonsdotter. Mog.-ex. 70; fil. stud. till 84. Litteratör i Sthlm 84. Lärare vid Betelseminariet där 90, vid Lübecks stads handelsinstitut 91; tillika bitr. folksk.-lärare i Lübeck. D. där 1893 2412. — Ogift.

G. egnade sig med förkärlek åt filologien, sårskildt nordisk språkforskning, däri han var rätt hemmastadd, hvilket gjorde, att han en tid var anstäld som biträde vid förberedelserna till Svenska akademiens stora ordboksarbete. Väckte under studietiden genom sina stundom genialiska, men ej sällan bisarra idéer åtskilligt uppseende; nämnes träffande som »en modern Rudbeck.» Förde under de första åren i Stockholm en bekymmersam tillvaro, mången natt promenerande af och an på gatorna i saknad af husrum och det allra nödvändigaste. Bland hans uppgifter som biträdande folkskollärare i Lübeck ingick »att lära plattysktalande barn att tala högtyska.»

6489. Sigfrid Israël Lindhagen. F. i Klockrike 1852 241; frldr Fredrik Israël L., kyrkoherde [5388], o. Beata Agnes Teresia Blom. Fil. stud. till 72. Handelskontorist i Sthlm 73—75; emigr. till Nord-Amerika 75; redaktör af »Svenska posten» i Brooklyn 82; kontorist där 90; biljettkontorsföreståndare i Chicago; agent för land- o. immigrantfirman Jernberg & Rylander i Kansas city, Mo., 93; handelskontorist i Chicago.

Gift 82 m. Augusta Zettervall. — Barn: ett. d.

6490. Karl Konstans Vesterström. F. i Hvena 1851 215; frldr Carl Magnus V., godsegare, o. Anna Sofia Erikson. Fil. stud. till 76. Landtbr.-bitr. å Heby, Söderm. län; landtbrukare; arrendator af Edesta, Sthlms län, 84—87, af Öfver-Järfva med underlydande, samma län, fr. 86; innehafvare af »Öfver-Järfvas mjölkhandel» i Sthlm fr. 86. Kommunalman.

Gift 85 m. Emilia Charlotta Norman, f 67. — Barn: Ingeborg Anna Emilia, f. 86, d. 87; Karl Gunnar Ludvig, f. 87; Karl Harald August, f. 88; Karl Konstans Emanuel, f. 89, d. 90; Ingeborg Maria Elisabet, f. 91; Karl Gustaf Adolf, f. 95.

6491. Bengt Helmer [Andersson]. F. i Vånga 1849 212; frldr Anders Jonsson, landtbrukare, o. Marta Larsdotter. Fil. stud. till 83. E. o. kammarskrifvare i Öfverståth.-ämb. för uppbördsärenden i Sthlm 84; tf. kammarskrifvare fr. 02; tillika revisor vid Sthlms stads brandstodsbolag till försäkr. af lösegendom 98.

6492. Nikolaus Leonard Andersson. F. i Asby 1847 62; frldr Anders Jonsson, landtbrukare, o. Anna Margareta Larsdotter. Mog.-ex. 70; teor. teol. ex. 73; prakt. teol. ex. 74; prv. 74. Kommin. i Björkebärg o. Ledbärg 78; kyrkoherde i Östra Skrukeby o. Lillkyrka 86.

Gift 75 m. Lovisa Malvina Johansson, f. 47. — Barn: Katarina Anna Lovisa, f. 76; Margareta Maria, f. 78; Ingrid Elisabet, f. 79; Jonas Olof Nikolaus, f. 80, teknolog: Elsa Kristina, f. 82; Hildegard Birgitta, f. 84; Märta Magdalena, f. 86; Ada Sigrid Helena, f. 88; Torsten Ejnar Leonard, f. 90, d. 90.

6493. Gustaf Ludvig Nikolaus Jungstedt. F. i Sthlm 1851 210; frldr Johan Nikolaus J., tullkontrollör i Norrköping, o. Matilda Sundius. Jur.-fil. ex. 74; hofr.-ex. 77. V. hhöfd. 80; sekreterare vid Drätselkammaren i Norrköping 81; tillika stadens ombudsman 81; stadsfogde i Norrköping 89.

Gift 87 m. Anna Sofia Nilsson, f. 65, d. 1900. — Barn: Nils Hjalmar, f. 88; Nils Herman Sigurd, f. 89; Karl August Folke, f. 92, d. 95; Elsa Matilda, f. 94; Anna Emilia Matilda, f. 96; Signe Anna Maria, f. 98.

6494. Vilhelm Svartling. F. i Norrköping 1852 98; frldr Frans Vilhelm S., landtbrukare, o. Matilda Oktavia Ekermark. Fil. stud. till 73. Elev vid Dramat. teatern i Sthlm 74; skådespelare vid Svenska teatern i Helsingfors 76. Tidningsman; medarb. i »Hufvudstadsbladet» i Helsingfors samt korresp. till svenska tidningar 83; fast medarb. i »Dagens nyheter» o. korresp. till [ 619 ]finska tidningar 85 samt medarb. i »Ur dagens krönika» (sign. Habitué). D., själfm., i Sthlm 1886 2912. — Ogift.

S. utmärkte sig genom stor tidningsmannaduglighet samt var för sin fasta karaktär och sitt vänliga, angenäma väsen särdeles omtyckt.

6495. Per Martin Teodor Vetterling. F. i Ökna, Jönk. län, 1848 68; frldr Gustaf Isaksson V., landtbrukare, o. Kristina Karolina Eriksson. Teor. o. prakt. teol. ex. 75; prv. 76. Kommin. i Svinstad 79; kyrkoherde i Östra Ny o. Rönö 92.

Gift 1) 81 m. Ellen Constantia Sofia Christina af Trolle, f. 58, d. 97; 2) 98 m Elisabet Terese af Trolle, f. 67, sjuksköterska. — Barn i 1:a g.: Marta Viktora Hilda Kristina, f. 82; Hillevi Ellen Vilhelmina, f. 84; Edvin Emanuel Trolle, f. 87.

6496. Gustaf Johan Funck, frih. F. i Skönbärga 1853 215; frldr Fredrik Alexander F., kab.-kammarherre [5303], o. Altéa Beata Gustava Lovisa Emilie Funck. Jur. prl.-ex. 74; elev vid Ultuna landtbr.-institut 77—79. Godsegare; eg. af Liljestad i Skönbärga 74; bosatt å Brustorp i Hagebyhöga, sed. i Vadstena.

6497. Nils Otto Karl Anton Aurelius. F. i Ekeby 1851 282; frldr Anton Anders A., prost [4818], o. Matilda Kristina Kastman. Mog.-ex. 70. Teor. o. prakt. teol. ex. 78; prv. 78. Komminister i Ekeby 78. D. på Boxholm 1882 73. — Ogift.

A. var omtyckt af sin församling och skulle motsett en god framtid, enär han ansågs designerad till Åsbo pastorat, men föll offer för under sista tiden påkommande tungsinne och dysterhet, hvilket slutligen ledde därhän, att han afhände sig lifvet.

6498. Anders Fredrik Herman Vikblad. F. i Hjo 1850 266; frldr Johan Herman V., apotekare, o. Katarina Sofia Vilhelmina Munthe. Mog.-ex. 70; stud. till 73; elev vid Schartaus handelsinstitut i Sthlm. Försäkr.-tjänsteman i Sthlm; reseagent för ett franskt vinhandelshus; handelskontorist, korrespondent, i Cognac, Frankrike, sed. i Rouillac.

Gift 92 m. Mélina Dufaure i hennes 2:a gifte.

6499. Daniel Christian Gustaf Kernell. F. i Åsbo 1850 167; frldr Gabriel Gustaf Adolf K., komminister [5164], o. Hilda Elisabet Enander. Med.-fil. ex. 73; med. kand. 78; med. lic. i Sthlm 84. Andre läkare vid Allm. o. Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg 85; afsk. 89; praktis. läkare där 89; föreståndare för Göteborgs med.-mekan. institut 90. Bosatt å Lagklarebäck vid Göteborg 97.

Gift 89 m. Anna Elisabet Greiffe, f. 66. — Barn: Per Adolf, f. 89; Hilda Ingeborg, f. 91; Gustaf Ragnar, f. 92; Åke Daniel, f. 94.

6500. Tomas Alexander Funck, frih. F. i Drothem 1848 305; frldr Fredrik Alexander F., kab.-kammarherre [5303], o. Altéa Beata Gustava Lovisa Emilie Funck. Elev vid Alnarps landtbr.-institut 72—74. Godsegare o. landtbrukare å Bolltorp i Skönbärga 74 samt egare af Petersbärg, Edenbärga m. m., Hall. län.

Gift 75 m. Charlotta Laura Sofia von Möller, f. 50. — Barn: Emilie Charlotta Maria Elisabet, f. 76, d. 90; Fredrik Alexander, f. 77, underlöjtn.; Charlotta Sofia Tomasine, f. 79; Lotten, f. 80; Gustaf Peter Möller, f. 82, sergeant o. kadett; Emilie Charlotta Maria Anna, f. 84; Margareta Charlotta, f. 87; Christina Charlotta, f. 90.

6501. Gustaf Viktor Gustafson. F. i Törnsfall 1852 59; frldr Gustaf Svensson, hemmansegare, o. Kristina Maria Holm. Teor. o. prakt. teol. ex. 74; prv. 76. Komminister i Åtvid 80, i Hedvigs förs. i Norrköping 92.

Gift 82 m. Elin Sofia Vesterberg, f, 53. — Barn: Gustaf Elis, f. 83; Gerda Anna Maria, f 84; Gustaf Martin, f. 86; Gustaf Teodor, f. 88; Ester Amalia, f. 91.

[ 620 ]6502. Carl Maurits Hall. F. i Väderstad 1850 106; frldr Gustaf H., kammarskrifvare, o. Vendela Aurora Beckman. Fil. kand. 75; hofr.-ex. 79. V. hhöfd. 81; länsbokhållare i Österg. län 83; kronofogde i Vingåkers fögderi. Söderm. län, 86. Bosatt i Katrineholm.

Gift 88 m. Elin Ericson, f. 59. — Barn: Gustaf Maurits, f. 88.

6503. August Ferdinand Bersell. F. i Gistad 1851 96; frldr Johan August B., kronolänsman, o. Gustava Albertina Lindström. Stud. i Upps. 71—77, i Lund 86; fil. kand. 87. E. lärare vid flere läroverk fr. 78, slutl. i Norrköping 92—97; lärov.-adjunkt i Falun 97.

6504. Oskar Fredrik Jonas Öster. F. i Ledbärg 1850 134; frldr Jakob Ö., prost [4496], o. Anne-Louise Dauchère. Fil. stud. i Upps. till 73; tandläk.-elev 73; tandläk.-ex. 77. Tandläkare i Kristianstad 77, i Sthlm 89—98; agent för försäljning af tandläkarutensilier där. Bosatt å Granliden i Ljung 01.

6505. Johan Erland Vilhelm Vetterhall [Carlsson]. F. i Eksjö 1846 309; frldr Carl Magnus Carlsson, sergeant, o. Matilda Brynhilda Vetterhall. Mog.-ex. 69; fil. kand. 80; stud. i Lund 87. E. lärare i Helsingborg 84; lärov.-adjunkt där 95.

6506. Carl Olof Vilhelm Hjorton. F. i Kettilstad 1848 46; frldr Fredrik Vilhelm H., järnvägsbokhållare, o. Augusta Malvina Rydberg. Fil. stud. till 75. E. o. kammarskrifvare vid Flottans station i Sthlm. Språklärare o. öfversättare; medarb. i »Språkjournalen» 83—84; antikv. bokhandlare i Sthlm fr. slutet af 80-talet. D. i Sthlm 1900 248.

Gift 80 m. Hilda Katarina Charlotta Vettermark, f. 36.

6507. Axel Julius Lindberg. F. i Fägre, Skarab. län, 1850 108; frldr Johan L., postmästare vid Åtvidabärg, o. Kristina Crantz. Prl.-ex. 72; stud. i Lund 76; hofr.-ex. 77. V. häradshöfding; anst. å advokatbyrå i Sthlm 86; fattigsakförare för södra distr. där 89—92; advokat i Sthlm.

6508. Carl Johan Sondén. F. i Vimmerby 1848 226; frldr Johan Jonsson, arbetskarl, o. Maria Helena Andersdotter. D. som stud. i Vimmerby 1872 311. — Ogift.

6509. Per Axel Bernhard Stylin. F. i Norrköping 1852 146; frldr Per Axel S., kyrkoherde [5350], o. Klara Charlotta Amalia Videgren. Fil. stud. till 73. Tjf. telegr.-assistent i Malmö 77; telegrafassistent 82; tillika e. o. postexpeditör 83. D. i Malmö 1893 23.

Gift 89 m. Anna Vilhelmina Andersson. f. 58, telegrafist.