Östgötars minne/1800

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1799
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1800
1801  →


[ 328 ]

1800.

4119. Henrik Helsing. F. i Västra Eneby 1777 253; fad. Måns Hindriksson, torpare. Prv. 1802. Komminister i Askeryd o. Bredestad 13. D. 1819 74.

4120. Sven Henrik Hartwich. F. i Vadstena 1780 309; fad. Gabriel, garfvare. Stud. i Åbo 1801; fil. kand. 02; hofr.-ex. 03. E. o. notarie i Göta hofr.; v. hhöfd.; stadskassör i Vadstena 07; tillika rådman 17. D. i Vadstena 1850 2310.

4121. Carl Peter Isaksson. F. i Svinstad 1776 19; fad. Isak Isaksson, musikant o. landtbrukare. Prv. 1802. Kommin. i Skönbärga 09, i Västra Husby 19; kyrkoherde i Gårdeby 25. D. 1831 1011.

I. var fader till fru Carolina Vilhelmina Gravallius (f. 1807, d. 1884), författarinna till »Högadals prostgård» m. fl. romaner och noveller.

4122. Andreas Nyander. F. i Vimmerby 1782 279; fad. Johan Carl, prov.-läkare. Kronolänsman i Aspelands h:d. D. i Mörlunda 1820 95.

4123. Christiern Vilhelm Brunbeck. F. i Norrköping 1783 2111; fad. Jöns, polit.-borgmästare. Stud. i Lund 1800; hofr.-ex. Kämn.-notarie i Norrköping 05. D. där 1816 147.

4124. Carl Olivier Rehnström. F. i Norrköping 1783 212; fad Rutger Olivier, rådman. Notarie vid Norrköpings hall- o. manufakturrätt; tillika auditör i Andra lifgr.-reg. 1818. D. i Norrköping 1822 299.

[ 329 ]4125. Carl Gustaf Jancke. F. i Sthlm 1784 169; fad. notarie, tit. rådman [3209]. Hofr.-ex. 1804. Kopist i Just.-rev.-exped. 10; kanslist 12; afsk. 14; tit häradshöfding (10). Aman. vid Sthlms justitiekolleg. 11; sterbhusnotarie 13; assistent 45. D. i Sthlm 1855 305.

4126. Carl Behm. F. i Linköping 1781 309; fad. Per, sockerbagare. Fil. kand. 1805 ; fil. doktor 06; prv. 11. Rektor i Vimmerby 10; kommin. i Skeda 16; kyrkoherde i Frödinge 22, i Norra Vi o. Tirserum 38. D. 1857 210.

4127. Markus Vallenberg. F. i Västerlösa 1781 1211; fad. Johan Månsson, bonde. Stud. i Greifswald 1805; fil. kand. 06; fil. doktor 06; prv. 07. Komminister i Landeryd 14; v. pastor 16. D. 1822 223.

V. antog släktnamnet efter sin moder, som var syster till n:r 3109.

4128. Otto Fredrik Meijer. F. i Västervik 1779 1510; fad. apotekare, tit. assessor [3158]. Med.-fil. ex. 1803; med. kand. 06; med. lic. 08; kir. mag. 08; med. doktor 10. Regementsläkare vid Andra lifgardet 12; tit öfverfältläkare 17; brigadläkare vid 5:e inf.-brigaden o. reg.-läkare vid Jönk. reg. 19. D. i Jönköping 1830 62.

Tjänstgjorde som brigadläkare under fälttågen i Tyskland och Norge 1813 och 14.

4129. Johan Christofer Elson. F. i Vimmerby landsf. 1776 191; fad. Johan Christofer Nyman, korpral. Prv. 1802. Skollärare i Eksjö 02; reg.-pastor vid Smål. dragonreg. 09; afsk. 19; pastorsadjunkt, slutl. i Östra Ny 26. D. där 1829 241.

Hade mycken böjelse för starka drycker, och detta var orsaken, hvarför han afskedades från regementet och sedan aldrig vann ordinarie befordran. Suspenderad ett hälft år 1820. Hade en synnerligen vacker handstil.

4130. Per Gustaf Bodén. F. i Hällestad 1778 47, fad. Per Persson, bonde. Stud. i Åbo 1801; hofr.-ex. Auskult. i Åbo hofr. 04; e. notarie. Öfverjägmästare i Åbo o. Björneborgs län 08; tillika »adjut. hos justitieguvernören.» D. i Åbo 1828 811.

4131. Carl Abraham Grevillius. F. i Skeninge 1781 1910; fad. landtbrukare [3263]. Prv. 1806. Kommin. i Högby o. Västra Skrukeby 20, i Veta o. Viby 28; kyrkoherde där 40; prost 51. D. 1858 218.

4132. Johan Peter Novander. F. i Skeninge 1777 79; fad. Peter Magnus, handlande. Prv. 1803. Komminister i Vimmerby 16, i Kettilstad o. Tjärstad 22. D. 1839 79.

4133. Johan Kastenson. F. i Gränna 1775 2610; fad. Conrad Frinström, klockare. Prv. 1804. Lärare vid Hunterska skolan i Östra Stenby 05; tillika v. pastor där. D. 1813 153.

4134. Adolf Regnér. F. i Sthlm 1785 312; fad. exped.-sekreterare [3299]. Kansliex. 1803. Kopist i Pommerska exped.; kanslist 10; protokollsekreterare i K. M. kansli 15. Tidningsman; utgifvare af bl. a. »Argus IV» 23—30. D. i Sthlm 1852 72.

Uppammad till publicist af sin fader, började R. redan före tjugufyra års ålder uppträda med själfständiga tidningsföretag, såsom »Allmänna opinionens organ» (1810) och »Allmän politisk journal» (1811). En artikel i den senare, om Finlands återförening med Sverige, ådrog honom 11 månaders fästning. Vidare utgaf R. »Sofrosyne« (1815—16), som åtalades; »Tiden» (1815), som indrogs; »Tidens anda» (1816), hvars utgifning instäldes redan efter tre månader och författaren förbjöds att därefter utgifva någon tidning; vidare »Lycurgus» (1822 mars—dec.). Ofvannåmnda »Argus IV,» som var riktad mot Johanssons »Argus,» afled efter en långsam och tärande sjukdom, »ömt saknad af 12 prenumeranter.» Hans sista egna tidningsföretag var »Folkbladet» (1840—41), afsedt att bekämpa »Aftonbladet» Under en lång följd af år var R. korrespondent till utländska blad samt en bland våra flitigaste öfversättare. Biogr. lex.; N. fbok; Lundstedt.

[ 330 ]4135. Simon Fredrik Bergengren. F. 1780 191; fad. kronolänsman i Skönbärga.

En person med namnet F. Bergengren, f. d. bruksinspektor, afled på Sandvik i Bromma, Sthlms län, 1852 156, 73 år gammal; är kanske ofvanstående.

4136. Johan Magnus Vessén. F. i Dagsbärg 1778 227; fad. Johan, landtbrukare. Prv. 1804. Komminister i Kärna 11; v. pastor 11. D. 1843 18.

4137. Alexander Herman Palmblad. F. i Tingstad 1780 144; fad. kyrkoherde [2759]. Prv. 1806. Fältprädikant vid Östgöta landtvärnsbrigad 08. D. i Sundsvall 1808 199.

4138. Johan Danelli [Dahlstedt]. F. 1780 205; fad. handlande i Norrköping. Regementsfältskär. D. under fälttåget i Norrland 1809.

4139. Samuel Cederquist. F. i Skeda 1779 2412; fad. Johan Nilsson, sockenskräddare. Prv. 1805. Kommin. i Örtomta 12, i Skeninge o. Bjälbo 22; kyrkoherde i Gladhammar o. Västerrum 28. D. 1832 184.

4140. Lars Leonard Vikblad. F. i Borg (Löt) 1781 2911; fad. Anders, kronofogde. Stud. i Åbo 1805; fil. kand. 07; fil. doktor 09; prv. 14. Kollega i Söderköping 15; komminister i Grebo o. Värna 16, i Västra Harg 17. D. 1827 245.

4141. Elias Annell. F. i Norrköping 1778 2212; fad. Elias, klockgjutare. Prv. 1804. Komminister i Hagebyhöga o. Fifvelstad 17. D. 1838 158.

4142. Carl Petter Pettersson. F. i Pelarne 1780 187; fad. kyrkoherde [3285]. D. som stud. i Uppsala 1803 2512.

4143. Nils Peter Hamler [Hammarvall]. F. i Ringarum 1779 71; fad. Nils, klockare o. organist. Prv. 1804. Komminister i Skällvik o. S:t Anna 17. D. 1855 291.

För nit om vakcination erhöll H. medalj och gratifikation.

4144. Nils Vallenqvist. F. i Älfvestad 1775 173; fad. Lars Persson, bonde. Prv. 1803. Komminister i Hult o. Edshult 11. D. 1840 2l1.

4145. Sven Fredrik Lidman. F. i S.t Johannes 1784 1112; fad. prost i Tingstad. Fil. doktor 1806; prv. 11; teol. doktor 30. Docent i Upps. 11; legationspräd. i Konstantinopel 11; lektor i Linköping 17; tillika kyrkoh. i Slaka 18; domprost i Linköping 24. Riksdagsman 28, 34. D. 1845 93.

L. var af naturen rikt begåfvad samt hade i synnerhet under början af sin mannaålder haft tillfälle att se och lära mycket, ett tillfälle, som af honom ej lemnades obegagnadt. Som andlig talare var han oftast i hög grad lycklig och i allmänhet egde han en utomordentlig lätthet att i ett koncist och vältaligt språk uttala sina merendels snillrika tankar.

4146. Magnus Cronstrand. F. i Kalmar landsförs. 1786 317; fad. salp.-sjud.-direktör [3145]. Byggmästare vid Södertälje kanal- o. slussverk 1812—20; löjtn. vid Flottans mekan. kår 16; kapten öfver stat 19; slussinspektor i Södertälje 32. D. där 1843 65.

C. egde på sitt verksamhetsfält ganska stor förmåga, som togs i anspråk vid flere allmänna och enskilda arbeten. »Var en beredvillig och mot behöfvande medmänniskor ofta alltför hjälpsam man. Skämtet nyttjade han eljes gärna; det lekte i hans blick likasom på hans läppar, men nästan alltid lätt och behagligt.» O. B.

4147. Clas Johan Livijn [Livin]. F. i Skeninge 1781 1211; fad. kyrkoherde [3235]. Stud. i Lund 1800, i Upps. 02; kansliex. 05; hofr.-ex. 05. Kammarskrifvare i Kammarrätten 05; tillika kopist i Krigsexped. 08; auditör [ 331 ]vid Skarab. reg. 08; tit. assessor 12; afsk. 17; justitiarie i Krigshofr. 18; krigshofr.-råd 27; tj:fri 41; tillika ombudsman i Civilstatens pensionsinrättn. 27; generaldirektör i Styrelsen öfver rikets fängelser o. arbetsinrättningar 35. Vitterhetsidkare o. politisk författare. D. i Sthlm 1844 1210.

L., som i unga dagar deltog i stiftandet af sällskapet »Vitterhetens vänner» (1803), hvilket några år senare efterträddes af »Auroraförbundet,» tillhör som vitter författare »genom hela sin riktning fosforisternas skola eller kanske, närmare bestämdt, den nyromantiskt tyska utan att dock ega den djupare begåfning eller kraftiga ihärdighet, som kunnat höja hans skriftställeri öfver värdet af en finbildad och mångbeläst dilettants försök.» Han var en flitig medarbetare i tidningen »Polyfem;» författade noveller och romaner, bland hvilka senare »Spader dame» anses som den förnämsta, samt pröfvade sina oroligt spända krafter äfven på det dramatiska området. Som politisk skriftställare uppträdde han satiriskt gisslande så väl styrelsen som oppositionen. — Hans sträfvanden i egenskap af fångvårdschef gingo företrädesvis ut på att »förekomma missgärningar, icke att endast straffa dem.» Däraf hans bemödanden att vinna en förändring i föreskrifterna om lösdrifvare samt att skaffa allmänt arbete åt straffade personer; han genomdref också mildrade bestämmelser om s. k. försvarslöshet samt inrättandet af kronoarbetskompanier. Se vidare Biogr. lex., N. fbok m. fl.