Östgötars minne/1888

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1887
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1888
1889  →


[ 685 ]

1888.

7101. Nils Gustaf Gotthard Berggren. F. i Ingatorp 1870 271; frldr Nils Magnus B., komminister [5732], o. Carolina Lundqvist. Mog.-ex. 86; jur.-fil. ex. 89; stud. i Lund af Smål. nation 90; kansliex. 91. Tf. kronofogde i Ölands södra mot, Kalmar län, fr. 95; bosatt i Vickleby där.

7102. Carl Edvard Larsson. F. i Vreta kloster 1867 67; frldr Carl Johan L., landtbrukare, o. Carolina Christina Carlsson. Mog.-ex 87; fil. stud. endast 88 vt. Landtbrukare; arrendator af Norra Torp i Vreta kloster till 1900; egare af Harby i Kärnbo, Söderm. län, 01.

Gift 95 m. Lydia Sofia Sjönell, f. 71. — Barn: Halvar Karl, f. 96.

7103. Karl Jakob Göransson. F. i Säby 1861 317; frldr Göran Peter Danielsson, hemmansegare, o. Hedvig Gustava Petersdotter. Mog.-ex. 87; teol.-fil. ex. 91; teor. teol. ex. 97; prakt. teol. ex. 98; prv. till Upps. stift 98. Komminister i Ofvanåker 02.

7104. Hjalmar August Holmgren. F. i Sthlm 1869 212; frldr Hjalmar Josef H., professor [5503], o. Augusta Vilhelmina Nordgren. Mog.-ex. 87; stud. vid Sthlms högskola 87—89. Emigr. till Nord-Amerika 89; med. o. fil. doktor i S:t Louis, Mo., 91. Stadsläkare i Ishpeming, Mich., 91; [ 686 ]öfverläkare vid ett hospital i Kanton, Syd-Dakota, 93 o. egare däraf 02; läkare i Förenta staternas armé under spansk-amerikanska kriget 98.

Gift 95 m. Edit Olsen, f. 72. — Barn: Rut Margareta Lovisa, f. 96; Hjalmar, f. 97; Helene Constantia, f. 99.

7105. Patrik Emanuel Holmvall. F. i Älfvestad 1869 1612; frldr Anders Johan H., snickare o. gårdsegare, o. Margareta Johansson. Teol.-fil. ex. 90; teor. teol. ex. 93; prakt. teol. ex. 94; folksk.-lär.-ex. 94; prv. 94. S. m. adj. i Linköpings stift 94; folkskollärare i Lit, Jämtl. län, 96; afsk. 01;i folksk.-inspektör i Härnösands stift 98—99 o. fr. 01.

Gift 96 m. Hanna Aurora Katarina Virén, f. 67. — Barn: Margit Aurora, f. 99; Hilding Jonas Patrik, f. 01.

7106. David Joakim Palmqvist. F. i Linköping 1868 203; frldr J. Fredrik Larsson, vaktmästare, o. Anna Maria Johansdotter Slätt. D. som stud. i Sthlm 1893 112. - Ogift.

Ingick i Frälsningsarmén och befordrades där till »stabskapten».

7107. Karl Emil Tengvall. F. i Vimmerby 1870 1811; frldr Josef August T., prov.-läkare, o. Selma Karolina Ekman. Jur.-fil. ex. 90; hofr.-ex. 96; kansliex. 97. E. o. landskanslist i Göteb. län 97.

7108. Albert Molin. F. i Ystad 1870 510; frldr Axel Vilhelm M., rektor i Norrköping, o. Hedvig Elisabet Augusta Ringius. Med.-fil. ex. 89; elev vid Tekn. högskolan 90. D. i Norrköping 1891 282.

7109. Carl Maurits Vejle [Petersson]. F. i Linköping 1869 811; frldr Petrus Petersson, bastrumslagare, o. Maria Sofia Henriksson. Fil. kand. 92; fil. lic. 98; disp.-prof för fil. grad 02. V. lektor vid Sjökrigsskolan fr. 98.

Gift 98 m. Margareta Dorotea Carolina Wolff (fr. Tyskland), f. 62.

7110. Nils Jakob Anjou. F. i Vadstena 1869 277; frldr Carl Teodor A., hosp.-läkare [5630], o. Inga Maria Molin. Fil. kand. 95. E. lärare vid Norrmalms h. latinläroverk i Sthlm fr. 98.

7111. John Anders Landström. F. i Östra Eneby 1869 297; frldr Karl Anders L., lasar.-syssloman, o. Maria Lovisa Motander. Med.-fil. ex. 89; med. kand. i Sthlm 94; med. lic. 1900. Amanuens vid Seraf.-lasarettet 99, vid Sabbatsbärgs sjukhus i Sthlm 02.

7112. Olof Gustaf Nyström. F. i Söderköping 1870 68; frldr Nils Engelbrekt N., lasar.- o. stadsläkare, o. Charlotta Kristina Vilhelmina Lind. Jur.-fil. ex. 89. Sinnessjuk o. intagen å Vadstena hospital 90. D. där 1902 251. — Ogift.

7113. August Georg Nordfeldt [Svensson]. F. i Vinnerstad 1871 279; frldr Karl August Svensson, landtbrukare, o. Anna Nordgren. Stud. till 89. Rotemansbitr. i Sthlm 90; e. o. tjänsteman i Stat. centralbyrån 94—95, i Öfverståth.-ämb. för uppbördsärend. 97—01, vid Sthlms stads fattigv.-nämnd 99; registrator där 02. Tj:man i Sv. telegr.-byrån 97—1900.

7114. Gustaf Adolf Månsson Hassler. F. i Flistad 1868 224; frldr Johan Magnus Månsson, hemmansegare, o. Brita Sofia Larsdotter. Med.-fil. ex. 89; med. kand. i Sthlm 93; stud. i Lund 93; med. lic. 97. Praktis. läkare i Hör, Malm. län, 97, i Motala 1900.

7115. Erik Valdemar Lindeberg. F. i Väderstad 1867 235; frldr Hugo Fredrik L., kronofogde [5894], o. Hilda Amalia Georgina Schröder. Teol.-fil. [ 687 ]ex. 89; teor. o. prakt. teol. ex. 93; prv. till Linköpings stift 94. Bitr. präd. vid Långholmens fängelser 97—98; pastoratsadjunkt i Adolf Fredriks förs. i Sthlm 01 (tilltr. ej) i Maria förs. 01.

Gift 96 m. Mina Långström, f. 66. — Barn: Bo Erik, f. 97.

7116. Johan Kristian Emanuel Sjögreen. F. i Häsleby 1868 43; frldr Christian Vilhelm S., brukspatron [5749], o. Ulrika Maximiliana Hammarskjöld. Prl.-ex. 90; hofr.-ex. 96. E. o. notarie i Svea hofr. 96; advokat i Norrköping 1900.

Gift 1900 m. Ebba Bernhardina Berg, f. 72.

7117. Carl Axel Georg von Heideman. F. i Eksjö 1867 262; frldr Georg Carl Fredrik v. H., fältintendent, o. Gustava Katarina Ulrika Raab. Mog.-ex. 87; prl.-ex. 89; kansliex. 92. Amanuens i Gen.-poststyrelsen 99; tillika kontorsskrifvare i Järnv.-styrelsen 02.

7118. Ernst Konrad Broman. F. i Horn 1865 128; frldr Carl Johan B., byggm. o. mjölnare, o. Inga Charlotta Törnlöf. Mog.-ex. 87; teol.-fil. ex. 94; teor. o. prakt. teol. ex. 97; prv. till Härnösands stift 98. S. m. adjunkt, anst. i Stöde fr. 98.

Gift 99 m Anna Elvira Tjelldén, f. 75. — Barn: Anna-Stina, f. 1900; Ernst Karl, f. tv. 01; Ernst Fredrik, f. tv. 01.

7119. Johan Fredrik Brodén. F. i S:t Per 1868 91; frldr Johan August Petersson Brodde, åkare, o. Sofia Matilda Forsberg. Mog.-ex. 87; teol.-fil. ex. 89; teor. teol. ex. 92; prakt. teol. ex. 93; folksk.-lär.-ex. 93; prv. 93. Kapellprädikant i Blåvik 97.

7120. Birger Ringström. F. i Drothem 1869 278; frldr Jonas Fredrik Vilhelm R., jägmästare, o. Anna Maria Gustava Sjöberg. Fil. kand. 90. D. i Uppsala 1895 164. — Ogift.

Rikt begåfvad och ingifvande de bästa förhoppningar, ämnade R. i maj 1895 aflägga fil. lic.-examen i klassiska språk. Inom kamratkretsen var han högt värderad och mycket uppburen, hvarom bland annat de många förtroendeuppdrag, som lemnades honom, bära vittne.

7121. Karl Jakob Herman Hallendorff. F. i Rappestad 1869 511; frldr Johan Herman H., kyrkoherde [5785], o. Rosa Hanna Gustava Cnattingius. Fil. kand. 90; fil. lic. 95; fil. doktor 97. Docent i Upps. 97; tillika lärare vid Fjellstedtska skolan 98 o. lärov.-adjunkt i Upps. 1900.

Gift 97 m. Anna Maria Fries, f. 71. — Barn: Anna Gunilla Maria, f. 1900.

7122. Sims Emil Patrik Haglund. F. i Norrköping 1870 275; frldr Carl Johan Emil H., praktis. läkare [6018], o. Hedvig Charlotta Margareta Schröder. Fil. kand. 91; med. kand. 95; med. lic. 99. Laborator vid Upps. univ:s patol. instit. 99; underkirurg vid Akad. sjukhuset 1900—01. M.

Gift 99 m. Signe Matilda Knoch, f. 72, med. kand. — Barn: Signe Astrid, f. 1900.

7123. Bror Johan Arvid Hård af Segerstad. F. i Norrköping 1870 221; frldr Bror Jakob Albrekt H. af S., bandirektör, o. Fredrika Regina Hård af Segerstad. Prl.-ex. 89; hofr.-ex. 93. E. o. notarie i Svea hofr. 93; v. notarie vid Sthlms rådsturätt 97. Aman. vid Sthlms stads fattigv.-nämnd 99; inspektörs-assistent där 02. Aman. i Sthlms läns brandstodsbolag fr. 1900.

Gift 01 m. Lydia Elisabet Liljeblad, f. 82.

7124. Fredrik Urbanus Lönborg. F. i Kristbärg 1865 255; frldr Per Ludvig L., folksk.-lärare, o. Augusta Fredrika Forsander. Med.-fil. ex. 90; med. kand. 99; stud. vid. Karol. instit. M.

[ 688 ]7125. Petrus Fredrik Envall. F. i Tuna 1865 187; frldr Jakob August E., organist, o. Klara Josefina Rosenqvist. Mog.-ex. 87. Metodistprädikant på flere st. Prv. (efter dispens) till Strängnäs stift 01. S. m. adjunkt, anst. som past.-adj. i Runtuna 01.

Gift 95 m. Berta Kristina Borgström, f. 68. — Barn: Signe Margreta Klara Augusta, f. 01.

7126. Erik Lignell. F. i Vadstena 1869 1510; frldr Nikolaus L., grosshandlare, o. Sara Helena Beckman. Teol.-fil. ex. 89; teor. teol. ex. 92; folksk.-lär.-ex. 93; prakt. teol. ex. 93; prv. till Upps. stift 93. Komminister i Lagga o. Östuna 98.

Gift 99 m. Anna Elsa Eleonora Envall, f. 75. — Barn: Karin Elisabet, f. 1900.

7127. Erik Gustaf Jacobsen. F. i Eksjö landsf. 1867 62; frldr Carl Johan J., godsegare, o. Julia Susanna Collin. Fil. stud. till 90. Gymnast i Paris.

7128. Johan Alfred Peterson. F. i Sjögestad 1867 1911; frldr Anders P., landtbrukare, o. Maria Kristina Svensdotter. E. o. kammarskrifvare i tullverket i Norrköping 90.

7129. Frans Oskar Lindevall [Braunberg]. F. i Målilla 1868 38; frldr Olaus Pettersson, arbetare, o. Maria Jonsdotter. Teol.-fil. ex. 91. T.

7130. Carl Axel Rudolf Schoug. F. i Mogata 1869 167; frldr Johan Matts Fritiof S., v. häradshöfding, o. Hilma Charlotta Vilhelmina Norrman. Med.-fil. ex. 89; med. kand. i Sthlm 93; med. lic. där 98. Aman. o. underläkare i Sthlm 97—01; stadsläkare i Linköping 01.

7131. Artur Robert Gemmel. F. i Norrköping 1869 31; frldr Carl Herman Petter G., litogr. verkmästare (tysk), o. Hedvig Albertina Sandell. Med.-fil. ex. 89; med. kand. i Sthlm 93; med. lic. där 98. Bat.-läkare i Fältläk.-kårens reserv 1900; praktis. läkare i Södertälje 1900.

7132. Anders Erik Daniel Bergman. F. i Norrköping 1869 2111; frldr Daniel B., fabrikör, o. Margareta Vilhelmina Bergenström. Fil. kand. 93; fil. lic. 97. Tidningsman, kåsör (sign. Dan); medarb. i »Dagens Nyheter» 97—1900, i »Strix» fr. 98 o. i »Aftonbladet» fr. 01.

Gift 1900 m. Emilie Matilda Haddoff, f. 69.

7133. Erik Lundström. F. i Vadstena 1870 254; frldr Seth Kjellman, landtbrukare, o. Axelina Maria Emilia Lundström. Prl.-ex. 89; hofr.-ex. 95. E. o. notarie i Göta hofr. 95; tf. domhafvande i Nordals, Sundals o. Valbo doms., Älfsb. län; e. o. landskanslist i Österg. län 95—01. Landtbrukare o. egare af Ullevi herrgård i Örbärga 01.

Gift 01 m. Hilma Charlotta Karlsson, f. 65.

7134. Lars Emil Larsson. F. i Björnlunda, Söderm. län. 1868 99; frldr Lars Erik L., rättare, o. Klara Ersdotter. Mog.-ex. 87; fil. kand. 96. Tidningsman; medarb. i »Östgöta-korrespondenten», sed. i »Södermanlands läns tidning» i Nyköping.

7135. Johan Alfred Edström. F. i Edshult 1864 51; frldr Carl Gustafsson, hemmansegare, o. Stina Greta Johansdotter. Teol.-fil. ex. 89; teor. o. prakt. teol. ex. 93; folksk.-lär.-ex. 93; prv. 94. Komminister i Vireda o. Haurida 97.

Gift 97 m. Märta Teresia Maria Häger, f. 62. — Barn: Rut Greta Teresia, f. 98; Anna Maria Lovisa, f. 99; Beda Karin Elisabet, f. 01.

7136. Carl Arvid Carlsson Hammarskjöld. F. i Vimmerby 1869 412; frldr Carl Johan H., major, o. Eva Carolina Fredrika Ridderborg. Volontär vid [ 689 ]V.-norrl. bataljon 89, vid Kalmar reg. 93; sergeant 93; fanjunkare 96; reservunderlöjtnant 96. — Prl.-ex. 91; stud. i Lund 92; hofr.-ex. 95. E. o. notarie i Svea hofr. 95; e. o. tj:man i Gen.-poststyrelsen 98; aman. i Landtf.-dep. 98; e. o. aman. i Arméförvaltn. 99.

7137. Otto Natanaël Fagerlin. F. i Hjorted 1869 2812; frldr Otto Gottfrid F., godsegare, o. Amanda Josefina Amalia Anderzon. Teol. fil. ex. 91; teor. teol. ex. 96; prakt. teol. ex. 97; prv. 97. Komminister i Tryserum 98.

Gift 99 m. Ebba Kristina Amalia Elliot, f. 73. — Barn: Otto Ejnar, f. 1900.

7138. Nils Hydén. F. i Motala 1870 167; frldr Albert Teodor Eugen H., grosshandlare, o. Anna Sofia Hydén. Med.-fil. ex. 93; stud. vid Karol. instit. Tidningsman; medarb. i »Malmötidningen» 97, sed. i andra tidningar.

7139. Ossian Per August Lundborg. F. i Karlskrona 1869 511; frldr Nils L., lärov.-adjunkt, o. Bernhardina Eleonora Andersson. Jur.-fil. ex. 89; med.-fil. ex. 93; med. kand. i Sthlm 96; med. lic. där 01. Tf. underläkare vid Linköpings länslasarett fr. 02.

7140. Karl Hugo Severin [Andersson]. F. i Norrköping 1869 1412; fad. handlande. Med.-fil. ex. 89; med. kand. i Sthlm 93; med. lic. där 98. Underläkare vid Sthlms stads o. läns kurhus 98—01; bat.-läkare i Fältläk.-kårens reserv 99; praktis. läkare i Karlstad 01.

7141. Emil Algot Holmgren. F. i Stockholm 1866 145; frldr August Emil Algot H., lektor [5800], o. Charlotta Eleonora Öhman. Mog.-ex. 86; med.-fil. ex. 88; med. kand. i Sthlm 93; med. lic. 98; med. doktor i Upps. 99. Docent vid Karol. instit. 99; e. o. professor 01.

Gift 99 m. Anna Henrika Elisabet Berg, f. 57, lärarinna.

7142. Carl Axel Georg Sidvall. F. i Norrköping 1870 912; frldr Fredrik Vilhelm Georg S., rektor, o. Amelie Elisabet Lindahl. Handelsbokhållare i Hudiksvall 89; bokhållare vid Juniskärs sågverk, Sundsvall, 89, vid Hudiksvalls trävaruaktiebolag 90; kamrer vid Ströms aktiebolag i Norrköping 95.

Gift 99 m. Augusta Maria Månsson, f. 74.