Samlade dikter, andra delen

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
[ titel ]

SAMLADE DIKTER

AF

Euphrosyne.

ANDRA DELEN.
Örebro,

N. M. LINDH.


1832.

[ innehåll ]

Innehåll.


Lyriska Dikter.
Sid.
Pennan 3
Sång till Känslan 4
Sången och Sorgen 6
Rizzio 8
Till min Luta 12
Bön 14
Hjertats Tillflykt 15
Hjertats Dikt 17
Minvanas Klagan 21
Nina 24
Lidner 29
Fantasi 30
Sapphos Klagan 34
Liljan och Spindelnätet 38
Helsningen och Alen 40
Vår och Kärlek 44
Jag flyr till Dig 47
Farväl 48
Jag blir hos Dig 50
Thildas Morgondröm 52
Mitt bästa Poem 53
Din Kärlek 55
Midsommars-Drömmen 56
Sommar-Dagen 58
Höst-Betraktelser 61
Vinter-Sång 63
Maj 65
Blomster-Glaset 67
Jungfrun i det Gröna 70
Nattfiolen 74 [ innehåll ]

Liljan 75
Amaryllis 77
Sensitivan 79
Heliotropen 80
Fågelburen 81
Trasten 83
Bofinken 84
Den Gamle Örnen i Bur 87
Lärkan 90
Falken 93
Grafskrift öfver min Siska 94
Guldbiets Begrafning. (I anledning af en Tonkonstnärs död) 96
Jägar-Visa 101
Jägaren och Flickan 103
Den Sextonåriga Ebbas Roman 105
Vårlängtan eller Ebbas första Kyss 107
Linas Melancholi 111
Amor Jul-Attrap 112
Barndoms-Minnen eller Resan till Tanten 114
Mosaik-Tafla från Mosebacke 118
Cither-Spelaren 122
Vid Dramatiska Theaterns Brand 125
Vaggvisa, tillegnad H. K. H. Hertigen af Skåne 127
Nannas Vandringsönskan 130
En Blick ger Fridens Helsning 131
En Bönsuck 132
Min Morfars sista Afton 133
Nyårs-Natten 137
Lyktan 139
Kolarflickan i Skogen 143
Kolarflickan på Herrgården 145
Högtidsqvällen 148
Frukt-Månglerskan med Tapperhets-Medalj 151
Vallgossen 154
Sädesbandet 156
Skön Botild 159
Mimmis Porträtt 161
Farmors Porträtt 163 [ innehåll ]

Den stackars Anna eller Molltoner från Norrland 167
Hymn på Midsommar-Dagen 170
Jul-Morgonen 172
Minne af vår första Nattvardsgång. Till en Ungdomsvän 175
Dödens Myrten 177
Barnets Lära om Stjernorna 179
Grafven 181
Cypressernas Vaggsång 183
Solnedgången eller Minnets Aftonvisa 185
Ödmjukhetens Lof 188
Till C***, Naturreligions-Bekännare 190
Till Brukspatronen och Riddaren C. J. Adlervald 192
Vid Dess Graf 195
Till en Tonkonstnär 197
I Professor Fahlcrantz’ Attelier 198
I en Jorsalafarares Stambok 201
Till Sophia, på hennes förlofningsdag 202
Cartesii Hufvudskål 204
Idealet eller Raphaëls Dröm 206
Jesus-Barnet 209
Jesus och Jacob som Barn. Legend. 212
Sanct Ragnhild. Legend. 214
Romfars Källa. Legend. 219
Jul-Ljusen 222
Tvillingarna 224
Tiggar-Gossen 226
Vikings-Tärnan 228
Alrik och Hildur 233
Skattgräfvaren och Brudsmycket 239
Wilhelms Harposlag 246
Lapp-Flickan 249
Maria Eleonora 253
Kampeberget 256
Ebbas Önskan. Tillegnad Kongl. Hof-Secreteraren Karsten 259
Skuggan 261
Spegeln, Visa. 263 [ innehåll ]

Vinter-Blomman 265
Erotikon. Imitation efter Chlotilde. 266
Stjernorna 268
Miniatur-Teckningar ur Professor Sandbergs Galleri 270
 
Paraboler.
Publik och Författarelott 279
Babels-Tornet 281
Uppfostran 283
De höga Platser 284
Det bästa Sättet 285
Inkräktaren 286
Egoisten 287
Lyckans Tempel 288
Det satiriska och det fromma Sinnet 289
Det ömtåliga Sinnet 290
Det goda Rådet 291
Det högsta Priset 292
Snille och Medelmåtta 293
Högmodet 295
Mängden 296
Poesi utan Känsla 297
Allmän Klokhet 298
Recensenten 299
Dagbladet 300
Perl-Fiskaren 301
Himla-Barnen 302