Sida:Kreuger Om angmaschiner.djvu/221

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
209
Marestiers beräknings grunder för maschineriet på ångfartyg sid. 138.
Marestiers beräkning af en ångmaschins kraft 151, 152.
Tredgolds jemförelse-tabell, öfver den kraft som erfordras, att förskaffa fartyg olika hastighet » 156.
Tredgolds bestämning af vattenskoflarnes förmånligaste fördelning » 157.
Problem att bestämma hjulets eller skoflarnes djup » 158.
Skoflarnes förmånligaste antal och ställning 159, 160.
Gladstones pater-noster-verk vid ångfartygs, hjul » 161.
Frasers och Lillegs förslag 161, 162.
Franklins förbättring deraf » 162.
Redhead och Parys uppfinning för ångfartyg i storm » 163.
Beskrifning på nyaste ångmaschiner i England » 164.
5. Om söndersprängning af Ångpannor » 166.
Exempel derpå  166—171.
6. Om Papins säkerhetsventiler, deras brister och de olyckor de kunna förorsaka » 172.
Säkerhetsventil af en lättsmält metall » 175.
Stadgande om dem i Frankrike » 176.
7. Förklaring öfver orsakerna till de olyckor med ångkittlar, som ofvan blifvit omnämde » 180.
Perkins theori härom » 182.
Försigtighetsmått emot olyckor » 185.
Marestiers förklaring öfver orsakerna till ångkittlars sprängning » 186.
Gonsouls förklaring häröfver » 187.
Saltkristallisationer i ångpannor » 189.