Sida:Pickwick-klubben 1913.djvu/5

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer


Volym 167

Tryckt på träfritt papper

EHRNFRIED NYBERGS BOKTRYCKERI, STOCKHOLM

MAJ 1913


INNEHÅLL

FÖRSTA KAPITLET. Pickwickarne 9
ANDRA KAPITLET. Den första dagens resa och den första aftonens äventyr jämte deras följder 14
TREDJE KAPITLET. En ny bekantskap. En kringresande skådespelares berättelse. Ett obehagligt avbrott och ett obehagligt möte 35
FJÄRDE KAPITLET. En bataljdag, med tältning på slagfältet — flera nya vänner samt en bjudning till landet 46
FEMTE KAPITLET. Ett kort kapitel visande, bland annat, huru mr Pickwick företog sig att köra och mr Winkle att rida, och huru båda utförde sitt värv 55
SJÄTTE KAPITLET. Ett ännu kortare kapitel om ett spelparti 63
SJUNDE KAPITLET. Huru mr Winkle, i stället för att skjuta på duvan och döda kråkan, sköt på kråkan och sårade duvan; huru Dingley Dells kricket-klubb spelade med Muggletons, och huru Muggleton åt middag på Dingley Dells bekostnad, jämte andra intresserande och instruktiva ämnen 66
ÅTTONDE KAPITLET. Som tydligt belyser satsen, att sann kärleks bana icke är någon järnbana 76
NIONDE KAPITLET. Upptäckt och förföljelse 89
TIONDE KAPITLET. Som undanrödjer alla tvivel (om sådana funnits) rörande oegennyttan i mr Jingles karaktär 96
ELVTE KAPITLET. Omfattar en ny resa och en antikvarisk upptäckt. Meddelar mr Pickwicks beslut att vara närvarande vid ett parlamentsval och innehåller den gamle prästens manuskript 107
TOLVTE KAPITLET. Beskriver ett mycket viktigt steg å mr Pickwicks sida, som gör epok icke blott i hans liv, utan även i denna historia 123
TRETTONDE KAPITLET. Beskrivning av Eatanswill, av partiernas ställning därstädes och av väljandet av en parlamentsledamot för denna gamla, lojala och patriotiska köping 128
FJORTONDE KAPITLET. Som innehåller en kort beskrivning av det i Påfågeln samlade sällskapet samt en historia, som berättas av en handelsresande 141
FEMTONDE KAPITLET. Varuti meddelas en trogen skildring av två utmärkta personligheter samt en noggrann beskrivning på en offentlig frukost i deras villa och park, vilken offentliga frukost leder till igenkännande av en gammal bekant och till början av ett nytt kapitel 156