Östgötars minne/1797

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1796
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1797
1798  →


[ 321 ]

1797.

4039. Daniel Leonhard Kinmanson. f. i Rök 1779 247; fad. prost [2649]. Fil. kand. 1804; fil. doktor 06; prv. 20. Apologist i Linköping 08; kollega 12; konrektor 13; rektor 15; lektor 25; tillika kyrkoh. i Slaka 35; kyrkoherde i Stora Åby o. Ödeshög 35; kontr.-prost 37. D. 1853 161.

4040. Samuel Olof Regnér. F. 1781 2910; fad. Adam Fredrik, postmästare i Norrköping. Kopist vid Postverkets kansli 1801; v. postmästare i Norrköping. D. i Sthlm 1804 274.

4041. Fredrik Vilhelm Brunnstedt. F. i Norrköping 1777 64; fad. Johan Fredrik, just.-rådman. Kanslist vid Norrköpings rådsturätt; stadsfiskal i Norrköping 1800; v. notarius publikus. D. i Norrköping 1811 249.

4042. Nils Hammarton. F. 1770; fad. bonde i Loftahammar. Stud. i Greifswald 1804. Bataljonsprädikant vid Stralsunds eskaderdivision af arméns flotta 06. D. i Landskrona 1811 217.

4043. Nils Gustaf Johan Kuhlman. F. i Norrköping 1780 209; fad. grosshandlare. Landtbrukare på Rödmåssen i Kvillinge. D. i Norrköping 1847 127. , 4044. Johan Henrik Kuhlman. F. i Norrköping 1783 233; fad. grosshandlare. D. som stud. i Norrköping 1801 187.

4045. Carl Gustaf Falk. F. i Mjölby 1775 297; fad. prost [2598]. Prv. 1800. Komminister i Västra Stenby 09. D. 1814 239.

»Melancholicus et ebrietati deditus. Sköt ihjäl sig på en jagt.» H.

4046. Johan Petter Erling. F. i Norrköping 1779 274; fad. Peter, rådman o. garfvare. Fil. doktor 1803; teol. kand. 08; prv. 10. Kollega i Söderköping 07; rektor i Västervik 12; utn. kyrkoherde i Asby 14. D. i Norrköping 1815 174.

E. skulle tillträda sitt pastorat 1815 15, men dog af slag dessförinnan och dagen före sitt tillämnade bröllopp.

4047. Olof Ulrik Ström. F. 1779 2310; fad. garfvare i Norrköping. Bitr. hos fadern i Norrköping; logarfvare där. D. i Norrköping 1835 178.

4048. Johan Jakob Pamp. F. i Risinge 1782 257, fad. sekreterare [2966]. Auskult. i Svea hofr. 99, i Göta hofr. 1804; v. hhöfd. 07; tit. häradshöfding [ 322 ]09; e. civilnotarie i Göta hofr. 09; fiskal 14; krim.-notarie 15; civilnotarie 16; häradshöfding i Rönnebärg, Onsjö o. Luggude, Malm. län, 21, i Öster-Närikes domsaga 25; tf. polismästare i Norrköping 22—24; tit. lagman 23. Egare af Ysunda i Risinge 17—26. D. i Örebro 1854 223.

4049. Carl Jonas Köhler. F. 1781 108; fad. bruksinspektor vid Finspång. Auskult. i Svea hofr. 1802; v. häradshöfding. Egare af Hofgren i Jonsbärg till 28. D. i Norrköping 1842 248.

4050. Olof Behm. F. i Linköping 1779 277; fad. Per, sockerbagare. Fil. doktor 1803. Kollega i Vadstena 07; v. rektor i Eksjö 09. i Linköping 1810 315.

4051. Sven Gustaf Ranscher [Lundberg]. F. 1776 95; fad. skogvaktare på Ombärg. Auskult. i Svea hofr. 1800; magistratssekreterare i Köping 01; afsk. 27; tit. häradshöfding 10; tillika kämn.-präses.

4052. Daniel Tiburtius Lindhagen. F. i Linköping 1776 144; fad. kyrkoherde [3373]. Prv. 1802. Komminister i Rök o. Heda 10. D. 1839 202.

4053. Carl Petter Rydgren. F. 1777 96; fad. organist i S.t Lars. Pädagog D. på Boget vid Gränna 1811 274.

4054. Per Tempelman. F. i Kärna 1778 105; fad. kyrkoherde [3180]. Auskult. i Svea hofr. 1801; kopist vid Seraf.-ordensgillet 03; kanslist 04; afsk. 13. V hhöfd. 07; tit. häradshöfding 09. V. hofnotarie i Öfre borgrätten 09; afsk. 17. Brottm.-notarie vid Sthlms nordvästra kämn.-rätt 09; civilnotarie där 17; prim.-kämnär vid stadens kämn.-rätt 23. Led. i Sthlms posträtt 30. D. i Sthlm 1834 119.

T. gjorde sig känd som en af Sveriges skickligaste schackspelare.

4055. Svante Bergström. F. 1778 33; fad. handlande i Vimmerby. Auskult. i Svea hofr. 1807; e. o. kanslist i Krigskolleg.; kanslist i Statskontoret 10. D. 1813.

4056. Paul Broman. F. 1777 3012; fad. garfvare i Vimmerby. Inlöst på Kalmar hospital 1810, sed. understödstagare i Vimmerby.

4057. Johan Roselius. F. i Ringarum 1780 198; fad. kyrkoherde [2815]. Stud. i Lund 1800; fil. doktor 02. Konsist-aman. i Linköping; konsist.-notarie 08; tj:ledig för sjuklighet 09. D. i Ringarums prgd 1810 231.

»Med ett ljust hufvud förenade han verksamhet och arbetsdrift, och nyttig sysselsättning utgjorde hans sannaste nöje.» Plikttrogen, redbar och ordningsälskande. S.

4058. Levin Carl von Mellen. F. i Linköping 1777 146; fad. kyrkoherde i Hjorted. Hofjägare å Djurgården vid Sthlm 1802; tit. jägmästare. D. å Tegeludden vid Sthlm 1825 294.

4059. Fredrik Reinhold Bruun. F. 1777 i Heda 275; fad. Johan Carl Braun, fänrik. Stud. i Åbo 1801; fil doktor 05; prv. 17. Kollega i Linköping 09; konrektor 16; rektor i Vadstana o. kyrkoh. i Orlunda 19; kyrkoherde i Klockrike o. Brunneby 27; prost 30. D. 1842 238.

4060. Johan Olof Brunnstedt. F. i Norrköping 1779 2211; fad. Johan Fredrik, just.-rådman. Auskultant i Svea hofr, 1801. D. i Norrköping 1809 253.

4061. Carl Fredrik Hjertberg. F. 1777 142; fad. hofjägare i Ljung. E. o. tjänsteman i Riksbanken.

4062. Gustaf Gustavi [Nordström]. F. 1776 258; fad. fältväbel i Jursdala. Hofr.-ex. 1801. R. o. kanslist i Just.-rev.-exped.; v. hhöfd.; tit. [ 323 ]häradshöfding 07: kammarskrifvare vid Arméns pensionskassa 08; advokatfiskal där 12. D. i Sthlm 1832 276.

4063. Johan Georg Berger. F. i Allhelgona 1778 711; fad. Bengt Johansson B., komm.-landtmätare. Korporal vid Lifreg. kyrass.-kår 1804: kornett o. reg.-stallmästare vid Smål. dragon-, sed. husarreg. 08; löjtn. 12; adjutant i Krigskolleg. 13—32; tit. ryttm. 15; tit. major 18; ryttm. i armén 37; afsk. fr. reg. 37. Egare af Biskopsbärga i Allhelgona omkr. 25. D. i Sthlm 1856 2512.

B. var känd som lyckad kompositör; har bl. a. tonsatt den populära visan »Kors på Idas graf», diktad af hans maka, Christina Charlotta Ulrika Cronhjelm, författarinna af flere på sin tid mycket lästa och omtyckta romaner, Se Schöldström, »I tittskåpet.»

4064. Anders Schvartzhoff [Öhman]. F. i Norra Vi 1769 119; fad. Lars Ö. ryttare. Prv . 99. S. m. Adjunkt, slutl. anst. i Björkebärg 1808. D. där 1808 153.

4065. Anders Phaléni. F. i Ingatorp 1777 28; fad. Jonas Ekstrand, ryttare. E. o. tj:man i Riksbanken 1801; kontorsskrifvare 04; bokhållare 10; afsatt 18, Kammarskrifvare i Förvaltn. af sjöärend. 04; afsk. 09.

4066. Magnus Rydelius. F. i Loftahammar 1772 1911; fad. prost [2751]. Stud. i Lund 1800, i Greifswald 01: Fil. doktor. D. efter 1811.

4067. Olof Ekecrantz. F. 1777 2211; fad. bonde i Häradshammar. E. o. tj:man i Riksbanken 1804; kontorsskrifvare 07; kamrer 35; afsk. 43. Kammarskrifvare i Kammarrätten 03; revisor 05; afsk. 07. Bokhållare vid Riksdiskont-, sed. Bankodiskontverket 07; registrator 13; afsk. 43. D. i Sthlm 1843 1112.

4068. Johan Gustaf Hammarbom. F. 1778 2610; fad. tullinspektor, sed. dykerikommisarie i Söderköping. Stadsnotarie där; stadsfiskal i Norrköping 1811; tillika magistratssekreterare; afsatt från båda befattningarna 22; rymd 28.