Sida:Pickwick-klubben 1913.djvu/7

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
FYRTIOFEMTE KAPITLET. Som beskriver en rörande sammankomst mellan mr Samuel Weller och ett familjesällskap. Mr Pickwick gör en liten vandring genom den diminutiva värld, han bebor, och beslutar att för framtiden befatta sig så litet med den som möjligt 507
FYRTIOSJÄTTE KAPITLET. Som handlar om en finkänslig handling, icke utan en viss skämtsam anstrykning, som utföres och verkställes av herrar Dodson & Fogg 519
FYRTIOSJUNDE KAPITLET. Är huvudsakligen ägnat åt affärer och Dodson & Foggs timliga fördel. Mr Winkle uppträder ånyo, under utomordentliga förhållanden, och mr Pickwicks godhjärtenhet visar sig vara starkare än hans envishet 526
FYRTIOÅTTONDE KAPITLET. Varuti det berättas huru mr Pickwick med Samuel Wellers bistånd sökte beveka mr Benjamin Allens hjärta och mildra mr Robert Sawyers harm 536
FYRTIONIONDE KAPITLET. Som innehåller berättelsen om handelsresandens onkel 547
FEMTIONDE KAPITLET. Om huruledes mr Pickwick drog ut i sitt ärende och huru han genast i början erhöll förstärkning av en högst oväntad bundsförvant 563
FEMTIOFÖRSTA KAPITLET. I vilket mr Pickwick sammanträffar med en gammal bekant, vilken lyckliga omständighet läsaren har att tacka för flera högst intressanta underrättelser om två stora offentliga män med makt och inflytande 573
FEMTIOANDRA KAPITLET. Som innehåller en allvarsam förändring inom den Wellerska familjen samt den rödnäste mr Stiggings oförmodade fall 583
FEMTIOTREDJE KAPITLET. Som innehåller mr Jingles och Job Trotters slutliga avfärd samt en stor affärsmorgon i Grays Inn Square och slutar med ett häftigt hamrande på mr Perkers dörr 593
FEMTIOFJÄRDE KAPITLET. Som innehåller några detaljer rörande den häftiga knackningen samt andra saker, bland vilka vissa intressanta upplysningar om mr Snodgrass och en ung dam för ingen del äro oviktiga för denna berättelse 604
FEMTIOFEMTE KAPITLET. Mr Salomon Pell ordnar, understödd av en särskild kommitté av diligenskuskar, den äldre mr Wellers affärer 619
FEMTIOSJÄTTE KAPITLET. En viktig konferens äger rum mellan mr Pickwick och mr Samuel Weller och bevistas av den senares fader. — En gammal herre i snusfärgad dräkt anländer helt oväntat 626
FEMTIOSJUNDE KAPITLET. I vilket Pickwick-klubben slutligen upplöses och allt slutas till allas belåtenhet 634


PICKWICK-KLUBBEN


FÖRSTA KAPITLET

Pickwickarne

Den första ljusstråle, som belyser det dunkel och i en bländande klarhet förvandlar det mörker, som synes omgiva den tidigare historien om den odödlige Pickwicks offentliga bana, härledes sig från genomläsningen av följande inledning till Pickwick-klubbens förhandlingar, vilken utgivaren av dessa papper anser för ett synnerligt nöje att få framlägga för sina läsare, såsom ett bevis på den omsorgsfulla uppmärksamhet, outtröttliga flit och fina urskillning varmed han forskat bland de mångfaldiga dokument, som blivit honom anförtrodde.

»År 1827, den 12:te maj, under presidium av Joseph Smiggers, esq. S. V. O. P. K. L.[1], fattades enhälligt följande beslut:

»Att sällskapet, med känslor av oblandad tillfredsställelse och obetingat gillande tagit kännedom om den uppsats, som meddelats av Samuel Pickwick, esq., S. O. P. K. L.[2], under titeln av ’Spekulationer rörande Källan till Hampsteads-Dammarna, jämte Några Iakttagelser av Spiggens Sprittning’ och att Sällskapet härmed betygar besagde Samuel Pickwick, e.s.q., S. O. P. K. L., sin varmaste tacksamhet för densamma.

  1. Ständig Vice Ordförande — Pickwick-Klubb-Ledamot.
  2. Ständig Ordförande — Pickwick-Klubb-Ledamot.