Hoppa till innehållet

Blekinge

Från Wikisource, det fria biblioteket.
←  En vinterqväll
Blekinge
av Pehr Thomasson
Jönköping  →
Ur samlingsverket Dikter af Pehr Thomasson, 1863


Här finns ett landskap i vår nord,
Som Blekinge vi kalla,
Det allra skönaste på jord,
Hur prisets dom må falla.
Tror du det ej, kom hit och se
Hur allt i sommarens drägt syns le.

Så långt som ögat skönja kan
Hvad fägring, prakt och under;
Som på en tafla om hvarann
Se kullar, dalar, lunder
I bländande förtrollning stå
Omfamnade af sjöar blå.

Se dessa täcka blomsterfält,
Der klara bäckar dansa,
Och bokeskogens gröna tält,
Som bergens toppar kransa.
Der sitta fåglar på hvar gren
Och bada sig i solens sken.

Hör vattenfallets glada brus
Och luftens sångarskara
Och källans sorl och vindens sus,
Dem qvällens ekon svara ...
Det hela är ett Eden likt,
På sång och vackra flickor rikt.