En blick på kyrkogården

Från Wikisource, det fria biblioteket.
←  Gud ser till mig
En blick på kyrkogården
av Pehr Thomasson
Fatta mod  →
Ur samlingsverket Dikter af Pehr Thomasson, 1863


Hvi bäfvar man för grafvens gömma,
Hvi rädes man för hennes frid?
Här är ju ljufligt till att drömma,
Ej störd af verldens sorl och strid.

Här är så tyst. — I sommarqvällen
Ett saligt lugn på platsen rår,
Och hägrar kring de gröna tjällen,
Dem aftondaggen perlbesår.

Här är så skönt! — Som stjernor tindra
Bland spridda moln på fästet blå,
Så lysmaskar i gräset glindra
Bland korsen, som i mullen stå.

Här är så sällt. — I rolig hvila
De döde sofva lugnt i fred,
Och goda andar glade ila
På gästbesök till jorden ned.

Här önskar jag mitt stoft må gömmas,
När själen flyger ur sitt bo,
Och må det rummet gerna glömmas,
Blott hon får evig fröjd och ro.

Men skulle någon vänlig tärna
En blomma strö på kullens sand,
Min ande skall från strålrik stjerna
I drömmen trycka hennes hand.