Resa i Sibirien

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Resa i Sibirien
av Christopher Hansteen

Resa i Sibirien
Inledning  →


[ titel ]

Resa

i

Sibirien

af

Chr. Hansteen.


Öfwersättning.Med 4 träsnitt.
Stockholm.

Axel Hellstens Förlag.

[ tryckort ]

Stockholm

Tryckt hos Axel Hellsten, 1861.


[ porträtt ]
Christopher Hansteen
Christian Hansteen.
[ innehåll ]

Innehåll:

Inledning.

I.

Wistande i Stockholm. — Swårigheter wid tullklareringen i Petersburg. — Ministern grefwe Cancrin. — Amiral Krusenstern. — Baron Wrangel. — General Schubert. — Ministern grefwe Speranski. — Rysk teater.

II.

Resa från Petersburg till Moskwa. Landswägen halffärdig och deraf härflytande obehag. — Nattqwarter hos en bondfamilj. — Böndernas drägt. — Waldai; flickornas kringelhandel. — Torschok. — Twer.

III.

Wistande i Moskwa. — Teatern. — Spåren af 1812 års brand nästan alldeles förswunna. — Kreml. — Iwan Weliki. — Kröningsdrägterna i arsenalen.

IV.

Resa till Nischni-Nowgorod. — Dåliga wägar. — Owäder. — Twist med en gammal adelsfru i Sugdoda. — Murom. — Qwarter hos en pope. — Nischni-Nowgorod och dess stora marknad. — Besök i en moské. — Knäs Dadhan. — Saknad af beqwämlighet på hotellerna. — Flöjtspelaren Walter.

V.

Resa till Kazán. — Tschugani. — Lefnadssätt på resan. Tscheremisser. — Tschuwascher — Nielsen i fara att häktas. — En såld lifegen qwinna.

VI.

Vistelse i Kazán. — Guwernementet Kazán; de fordom oberoende tatarernas land. — Iwan Wasiliewitschs grafkapell. — Tehandlaren Krupinikow. — Kazáns kyrka med Maria-bilden. — Mohammedansk gudstjenst. — Middag hos vice-guvernören Filippow. — Fru Ewersman. — Flodens öfwerswämningar. — Febrar.

VII.

Resa till Jekatharinenburg. — Gästfrihet i Malmisch. — Wotiäker. — Lifegna sålda från ett gods i Tula till bruket Nischni-Tagilsk i Ural. — Förhindrad grymhet mot en qwinna i Dubrowa. — Perm. — Snabb skjuts i Ryssland. — Rysk ångbåt. — Transport af förwista — Festlighet wid wårt intåg i Asien. — Ankomst till Jekatharinenburg.

VIII.

Resa norr-ut längs östra sidan af Ural. — Solominskys skildring af sig sjelf. — Polismästar Nitschajeff och hans hustru. — Bruket Rewiansk. — Demidoffs karet. — Stepan Tschumpin. — Nischni-Turinsk. — Turinski-Rudniki. — Kuschwa. — Rysk nationaldans. — Kemikern Swetzow, lifegen. — Rudniki. — Kuschwa.

IX.

Återfärd till Jekatharinenburg. — Ermans återkomst. — Ryskt imbad. — Polismästar Nitschajeff. — Stensliperi i Jekatharinenburg.

X.

Resa till Tobolsk. — Köpman Sinil. — Arkimandriten. — Byn Juschakowa. — Gammal-troende. — Bonddans derstädes. — Ankomst till Tobolsk.

XI.

Wistande i Tobolsk. — Bref från hemmet. — De förwiste adelsmännen Alabieff och Schatiloff. — Festligheter med anledning af [ innehåll ]enkekejsarinnan Maria Feodorownas födelsedag. — Wår språklärare Menges. — Blandade äktenskap olyckliga. — Erman reser till Obdorsk.

XII.

Ett ryskt bröllop. — Frieri och trolofning. — En fullwuxen judinnas dop.

XIII.

Afresa från Tobolsk. — Iwan Schlau. — Beswärlig resa i en sibirisk winter. — Sibiriska bönders härdighet och godmodighet. — Wistandet i Tomsk. — Beskrifning på ett sibiriskt köpmanshus.

XIV.

Inträdet i östra Sibirien. — Krasnojarsk. — Guvernör Stepanow. — Förslag att resa till Turuchansk. — Tungusisk Schaman. — Den mongoliska skyddsguden Schigemune. — Buddaismen.

XV.

Sibirisk köld. — Qwicksilfret fryser. — Nischni-Udinsk. — Ankomst till Irkutzk. — Resa öfwer Baikal till Troitzo-Sawsk. — Kinesiska gränsstaden Maimatschin.

XVI.

Generalguvernör Lavinsky. — Öfwerste Murawieff. — Religiösa ceremonier wid ryska påskfesten. — Karneval. — Resa till Jeniseisk på floderna Angara och Werchne-Tunguska på barken Dobroje Nameranis — Juden Schmerka. — Ankomst till Jeniseisk.

XVIII.

Min orlofssedel af Schmerka. — Den förwiste kapten Puschin. — Besök af nunnor.

XIX.

Resa till Turuchansk. — Ostiakernas bågskjutning. — Klostret Troitzkoi.

XX.

Ankomst till Turuchansk. — Kälen förswinner icke om sommaren i Turuchansk. — Afresa. — Farkosten drages af hundar. — Återkomst till Jeniseisk.

XXI.

Krasnojarsk. — Dues ditkomst. — Murawieff apostel i Wilnisk. — Tomsk. — Baron Wrangel med fru.

XXII.

Gränslinierna mot Kirgiserna. — Ryssarnes handel på Tibet och Ostindien. — Fästningen Troitzk. — Staden Ufa. — Ankomst till Orenburg.

XXIII.

Orenburg. — Dess handel. — Kirgisiske khanens sekreterare. — General Essen. — Besök wid saltbrottet och fästningen Iletskaja Sastschita. — Afresa till steppen.

XXIV.

Resa från Orenburg till Astrakan. — Resa öfwer kirgiser-steppen på kameler. — Wistande hos kirgiser-khanen i hans palats midt på steppen. — Besök hos kalmuk-fursten Tjumen. — Ankomst till Astrakan.

XXV.

Vistande i Astrakan. — En hinduisk fakir. — Natur-under i Grusien och Schirvan. — Den ewiga elden. — Nafta-källor. — Wäxande berg.

XXVI.

Afresa från Astrakan. — Hernhutar-staden Sarepta. — Tyska och franska nybyggen längs Wolga. — Audiens hos kejsar Nikolaus I och kejsarinnan.