Historisk Afhandling om Musik och Instrumenter

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Innehåll

Företal viii
Första Samlingen om Musik och Instrumenter 
Om Musik i gemen1
Om Musikens beskaffenhet i Gamla Testamentet, särdeles bland GUDs Folk7
Instrumenterna i Gamla Testamentet särdeles hos GUDs Folk18
Musiken i Gamla Testamentet hos andra folkslag26
Instrumenterna i allmänhet hos fordna folkslag för Christi tid43
Nya Testamentets Politiska Musik i allmänhet, särdeles Europa48
Om den Musik som närwarande tid träffas utom Europa71
Instrumenterna för närwarande tid, särdeles i Europa78
Om Musiken i Swerige i synnerhet, särdeles den Politiska, eller den i werdsligt bruk91
Andra Samlingen om Kyrko-Musik 
Om Nya Testam. Andeliga sång och Musik i allmänhet118
Om Kyrko-Musik och Sång i Swerige för äldre och sednare tider142
Om Orgwerks upfinnande, bruk och inrättning i allmänhet154
Orgwerks inrättning och bruk i Swerige, med anmärkningar om Orgbyggare169
Kort beskrifning öfwer Orgwerken i Swerige, wid närwarande tid.
Om Orgwerken i Stockholm200
Om Orgwerken i Städerna212
Förtekning öfwer Orgwerken i Lands-Kyrkorna252
Bihang, eller Kort Orgwerks-Beskrifning302
Tilökningar och Rättelser321
Register och personförteckning324

Anm: I texten förekommer hänvisningar till Tab I etc, som syftar på illustrationer som tyvärr inte finns med i den inscannade pdf-filen.

Historisk Afhandling
om
Musik
och
Instrumenter
särdeles om
Orgwerks Inrättningen
i Allmänhet,
jemte
Kort Beskrifning
öfwer
Orgwerken i Swerige
af
Abrah: Abrahs Son Hülphers


Westerås Tryckt hos Joh: Laur: Horrn
på Auctors bekostnad. 1773.