Historisk Afhandling om Musik och Instrumenter

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Historisk Afhandling om Musik och Instrumenter.pdf

Innehåll

Företal viii
Första Samlingen om Musik och Instrumenter 
Om Musik i gemen1
Om Musikens beskaffenhet i Gamla Testamentet, särdeles bland GUDs Folk7
Instrumenterna i Gamla Testamentet särdeles hos GUDs Folk18
Musiken i Gamla Testamentet hos andra folkslag26
Instrumenterna i allmänhet hos fordna folkslag för Christi tid43
Nya Testamentets Politiska Musik i allmänhet, särdeles Europa48
Om den Musik som närwarande tid träffas utom Europa71
Instrumenterna för närwarande tid, särdeles i Europa78
Om Musiken i Swerige i synnerhet, särdeles den Politiska, eller den i werdsligt bruk91
Andra Samlingen om Kyrko-Musik 
Om Nya Testam. Andeliga sång och Musik i allmänhet118
Om Kyrko-Musik och Sång i Swerige för äldre och sednare tider142
Om Orgwerks upfinnande, bruk och inrättning i allmänhet154
Orgwerks inrättning och bruk i Swerige, med anmärkningar om Orgbyggare169
Kort beskrifning öfwer Orgwerken i Swerige, wid närwarande tid.
Om Orgwerken i Stockholm200
Om Orgwerken i Städerna212
Förtekning öfwer Orgwerken i Lands-Kyrkorna252
Bihang, eller Kort Orgwerks-Beskrifning302
Tilökningar och Rättelser321
Register och personförteckning324

Anm: I texten förekommer hänvisningar till Tab I etc, som syftar på illustrationer som tyvärr inte finns med i den inscannade pdf-filen.

Historisk Afhandling
om
Musik
och
Instrumenter
särdeles om
Orgwerks Inrättningen
i Allmänhet,
jemte
Kort Beskrifning
öfwer
Orgwerken i Swerige
af
Abrah: Abrahs Son Hülphers


Westerås Tryckt hos Joh: Laur: Horrn
på Auctors bekostnad. 1773.