Index:Historisk Afhandling om Musik och Instrumenter.pdf

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Historisk Afhandling om Musik och Instrumenter.pdf
Upphovsman Abraham Hülphers
Titel Historisk Afhandling om Musik och Instrumenter
Utgivningsår 1773
Utgivare Johan Laurits Horrn
Källa pdf
Sidor

Tomt Omslag Tomt Tomt Tomt Titel 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 Första samlingen: 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117
Andra samlingen: 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Tredje samlingen: 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301
Bihang: 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320
Tilökningar och Rättelser: 321 322 323
Register Register Förteckning Förteckning Förteckning Tab 1. Tomt Tomt Tomt Tomt Tomt Tomt Omslag


Kommentarer:
Originalet är satt med frakturstil för löptexten, antikva för låneord m.m. och schwabacher för att framhäva vissa ord och citat. Vid transkriberingen har kursiv använts för antikva (med undantag för romerska siffror) och halvfet stil för schwabacher. Bokstäver som dubbeltecknats med macron (͞m, ͞n) har skrivits ut som mm resp nn, liksom ß skrivits ut som ss.

I texten förekommer hänvisningar till Tab I etc, som syftar på illustrationer som tyvärr saknas i den inscannade pdf-filen.

Libris 1921066

Bokens innehåll:

Första Samlingen om Musik och Instrumenter.

I Afdeln. p. 1. Om Musik i gemen. §. 1 Ordet Musik, §. 2 Dess fördelning, §. 3 Förträffelighet, §. 4 Första Upfinnare och §. 5 Ändamål.

II Afdeln. p. 7. Om Musikens beskaffenhet i Gl. Testamentet, särdeles bland GUDs Folk, §. 1. Patriarkernas tid, §. 2. Under Josua och Domarena; §. 3. Under Davids Regering; §. 4. Salomos förbättringar; §. 5. Under de öfrige Konungarne; §. 6. Under fångenskapen i Babel, sist och §. 7. Efter samma fångenskap.

III Afdeln. p. 18. Instrumenterna i Gl. Testam. särdeles hos GUDs Folk. §. 1. Dess Fördelning i 3 slag, §. 2. Besträngade, §. 3. Slag-Instrumenter och §. 4. Blås-Instrumenter.

IV Afdeln. p. 26 Musiken i Gl. Testam. hos andra folkslag. §. 1 Efter syndafloden; §. 2. Under Assyriska Monarchien; §. 3. Under Persiska; och §. 4. Grekiska Monarchien, eller ifrån Pythagoras tid. §. 5. Beskaffenheten af de Gamlas Musik. §. 6. Skillnaden emellan äldre och sednare tiders Musik. §. 7. Musikens wärkningar i alla tider.

V Afdeln. p. 43. Instrumenterna i allmänhet hos fordna folkslag för Christi tid. §. 1. Fördelningen. §. 2. Sträng-Instrumenter, §. 3. Blås- och §. 4. Slag-Instrumenter.

VI Afdeln. p. 48. Nya Testament. Politiska Musik i allmänhet, särdeles Europa, §. 1. Efter wissa tidehwarf. §. 2. I de 4 första Sæculis. §. 3. Efter Kejsaredömets fördelning i början af 5 Sæculo; §. 4 Efter Påwiska wäldets utwidgande; §. 5. i 10 Sæculo; §. 6. Efter Reformations tiden; §. 7. I 17 Sæculo och §. 8 wid närwarande tid.

VII Afdeln. p. 71. Om den Musik som närwarande tid träffas utom Europa. §. 1. I Asien. §. 2 i Africa och §. 3. America.

VIII Afdeln. p. 78. Instrumenterna för närwarande tid, särdeles i Europa. §. 1. Anmärkningar derom i allmänhet, med den wanlige fördelning som anförs §. 2. Sträng- §. 3. Blås- och §. 4. Slag-Instrumenter.

IX Afdeln. p. 91. Om Musiken i Swerige i synnerhet, särdeles den Politiska, eller den i werdsligt bruk. §. 1. Dess beskaffenhet i Hedendomen; §. 2. Med Christna Lärans införande; §. 3. Under Reformations tiden. §. 4. I Konung Gustaf Adolphs och Drott. Christinas tid; §. 5. Under Konung. Carl X, XI och XII Regering. §. 6. Under Drottn. Ul. Eleon. och Konung Fredrich I. §. 7 I Konung Adolph Fredrichs tid och §. 8 Wid Konung Gustafs anträde.

Andra Samlingen om Kyrko-Musik.

I Afdeln. p. 118. Om Nya Testam. Andeliga sång och Musik i allmänhet. §. 1. Gam. Testam. Prophetier derom; §. 2. Anledning til Nya Test. utökning af sång och Musik. §. 3. I de förste Christnas tid. §. 4 Kyrk-Musiken i de 3 förste Sæculis. §. 5. i 4 och 5 Sæculo. §. 6. i 6 och 7 Sæc. §. 7. i 9 och 10 Sæc. §. 8 i 11 och följande Sæculis. §. 9 Efter Reformations tiden, och §. 10 wid närwarande tid.

II Afdeln. p. 142. Om Kyrko-Musik och Sång i Swerige för äldre och sednare tider. §. 1. I hedna tid; § 2 Med Christendomens början; §. 3. Påwiska tiden; §. 4 Efter Reformation; §. 5 I sist förflutne tidehwarf.

III Afdeln. p. 154. Om Orgwerks upfinnande, bruk och inrättning i allmänhet. §. 1. Namnet Orgwerk. §. 2 Första inrättningen. §. 3 Deras bruk i Österl. Kejsarens Håf innan de, §. 4. byggdes i Kyrkorna. §. 5 Orgwerks-konsten i allmänhet. §. 6 Dess förbättringar, §. 7. nyttjande i fläste Europeiske orter.

IV Afdeln. p. 169. Orgwerks inrättning och bruk i Swerige, med anmärkningar om Orgbyggare. §. 1 Första Orgwerks byggnad i Swerige: §. 2. Beskaffenhet af de äldste Orgwerk. §. 3. Bruk och nyttjande i Catholska tiden; §. 4 Wid Reformation. §. 5. Orgbyggarene i Swerige för äldre tider. §. 6 I sednare tider; §. 7. De under sist framflutne 30 år och nu warande Orgbyggare. §. 8. Författningar til förekommande af missbruk och skada wid Orgbyggeriet. §. 9 Om underwisnings werket i samma ämne, med slutel. ärindringar.

Tredje Samlingen: Kort beskrifning öfwer Orgwerken i Swerige, wid närwarande tid.

I Afdeln. Om Orgwerken i Stockholm, beskrifwas ifrån pag. 200 med p. 211.

II Afdeln. Om Orgwerken i Städerna, efter ordningen dem emellan, ifrån pag. 212 med p. 252.

III Afdeln. med förtekning öfwer Orgwerken i Lands-Kyrkorna, hwilka kortel. beskrifwas, och nämnas efter Stiftens fördelning innom wissa Landshöfdingedömen och derefter upsökas, e. g. Upsala Stifts Orgwerk. (a Stockholms Län p. 252 (b I Upsala Höfdingedöme p. 255. (c i Westmanland pag. 258. (d I Gestrikland p. 259. (e I Helsingland p. 260. o. s. w. enligt Stiftens ordning och belägenhet.

Bihang, eller Kort Orgwerks-Beskrifning p. 333