Chorographia Bahusiensis

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Chorographia Bahusiensis Thet är: Bahus-Läns Beskrifning
av Johan Oedman
Förord  →


[ titelsida ]

Chorographia Bahusiensis
Thet är:
Bahus-Läns
Beskrifning,

Til thess Natur, Art och Beskaffenhet
Under Fred och Feigd
I
Gamla urminnes Tider
Under Danska Regeringen,
Som til thess nu warande Tilstånd
Sedan
Thet kom, genom Freds-Fördrag
Under Sweriges Crono,
Både
Hwad Inbyggarenas Wäsende, Handel ock Näring i alla Stånd widkommer, som ock alla the Märckwärdigheter, man kunnat på alla Orter i hwart Giäl utur dystra Mörckret upleta ock nu i Dagsliuset bringa, efter mångas åstundan

Af
Johan OEdman.
Past. i Tanum & Præpos. Wikensium in Bahusia.


Med Kongl. Maj:ts Allernådigste Privilegio.


STOCKHOLM,
Hos Lars Salvius på egen kostnad 1746.


Förord

Förtekning

På alt hwad i thenna Bok afhandlat är.

Thet Första Hufwudstycket

Om

Bahus-Län i Gemen.


  I. CAP. Pag.
I. Om thes namn och uprinnelse. 1.
II. Om thes längd bredd och gräntzeskillnad 4.
III. Om thes fördelning och Indelning 6.
IV. Om Hafwet och the största Sjöar Älfwar och strömmar 20.
V. Om allehanda slags fiskar både i salta Hafwet och färska Insiöar 29.
VI. Om Sjö- och Skogsfoglar samt flygande Insecter och djur 41
VII. Om allehanda slags Fyrfotade samt kräkande djur 45.
VIII. Om Skog, Marck, Åker, Äng samt Mineralier och Berg-Werk 50
IX. Om Inbyggarenas Handtering Handel och Wandel så på landet som i Städerne 53
X. Om Odalsjord, Odalsmän, Landtskylds- och Mensal samt Annex-Hemman, Bygsel, Skatt och Crono Utlagor årligen 55

XI. Om Luften och Nordljusningar 63.
XII. Om Ätte-backar, Jätte-Grafwar och Stenrösior 67.
XIII. Om the Gamla Nordskas Gille och Gästabod, samt föröfwade widskeppelser therwid och eljest 71.

Thet Andra Hufwudstycket

Om

Bahus-Län i synnerhet.

Then Första Delen

Om

The Slott och städer som här äro.

  I. CAP. Pag.
I. 1. Om Bahus-Slott 81.
2. Om Kong-Elfs stad och Sockn. 87.
3. Om Ytterby Annex til Kong-Elf 100.
II. Om Mastrands stad och Slottet Carlsten 102.
III. Om Uddewalds stad 116.
Om Ryr Annex 124.
IV. Om Strömstad 126.

Then Andra Delen

Om Elfsyssels Probsteri och Pastorater.

  I. CAP. Pag.
I. Om the på Hisingen belägne 3:ne Giäl  
1. Om Säfwe Pastorat 133.
2. Om Thorslanda Pastorat 137.
3. Om Lundby Pastorat 142.
II. CAP. Om the på Inland belägne Giäl.  
1. Om Kareby Giäl i Södre Härad 148
2. Om Thoreby ibid. 152.
3. Om Hjertums Giäl i Torpa och Nordre Härader 160.
4. Om Östmåls Giäl. ibid. 173.
5. Om Spekerö Giäl. ibid. 176.
6. Om Solberga Giäl. ibid. 181.
7. Om Forssella Pastorat i Fräkne Härad 186.
8. Om Tiörns Giäl på Oroust Östra och Wästra Här. 194.
9. Om Myckleby Giäl. ibid. 216.
10. Om Tegneby Giäl. ibid. 227.
11. Om Morlanda Giäl. ibid. 240.

III. CAP. Om the i Sunnerwiken, dock i Elfsyssels Probsteri belägna Pastorater, utom Uddewald, Bäfwe och Kyr, såsom Annexer eller Red-Kyrckor, som de kallas i Swenska Kyrck-Ord C. 2. §. 7.  
1. Skredwik i Lane-Härad 249.
2. Bogenäs i Lane-Härad 259.
Om Wikornas Probsteri dels i Sunner- dels i Norr-Wiken.
IV. CAP. Om the i Sunnerwiken  
1. Om Foss Giäl i Tunge Här. 268.
2. Om Bro Giäl i Stångenäs Här. 281.
3. Om Sotenäs Giäl och Härad. 294.
4. Om Krokstads Giäl i Sörbygden 305.
V. CAP. Om the i Norrwiken  
1. Om Qwille Giäl och Härad 314.
2. Om Tanums Giäl och Härad 327.
3. Om Nafwerstads Giäl i Bullarns Härad 341.
4. Om Skee Giäl i Wätte-Här. 354.
5. Om Hougdals Giäl. ibid. 367

Avslutning