Hoppa till innehållet

Fredmans epistel n:o 12

Från Wikisource, det fria biblioteket.
←  Fredmans epistel n:o 11
Fredmans epistel n:o 12
av Carl Michael Bellman
Fredmans epistel n:o 13  →[ 27 ]

N:o 12.
FREDMANS EPISTEL.

Elegie öfver Slagsmålet på Gröna Lund.
        Gråt, Fader Berg och spela,
        Din pipa sorgligt stäm,
        Flauto.–   –   –   Och röret kläm.
        Mit bröst kan ingen hela,
        Det frustar Öl och märg.
        Flauto.–   –   –   Blås Fader Berg.
        Märk denna stora stuga,
        Du full af Flickor mins,
Är nu så tom, at knapt en enda fluga
                        Uti taket fins.   –   –   –Flauto.
Här syns ej Jergen Puckel mer med Hatten buga
                        Som en Prins.    –   –   –Flauto.

* * *

        Här syns ej bord och bänkar,
        Blott dörrar utan lås.
        Flauto.–   –   –   Din pipa blås.
        Där förr sågs glas och skänkar,
        Och bröder stå i ring,
        Flauto.–   –   –   Syns ingen ting.
        Där förr du stod til vänster,
        Och på ditt Valdthorn gol,

[ 28 ]

Nu synes bara sönderslagna fenster
                        Och en gammal stol.    –   –   –Flauto.
Här fåfängt Spelmän nånsin vänta fler förtjenster
                        Med Fiol.    –   –   –Flauto.

* * *

        Där förr hvar tilja darra
        Vid stampning, larm och dån,
        Flauto.–   –   –   Syns ej en spån.
        De murkna Plankor knarra,
        Och Skorsten svigtar nu.
        Flauto.–   –   –   Blås kära Du.
        Där förr man såg Trompeter,
        Ur fenstren stickas ut,
Syns trasor af Gardiner och Tapeter
                        Fläkta hvar minut.    –   –   –Flauto.
Och fåfängt ser man Hästar, Vagnar och Carreter
                        Vid hvar knut.    –   –   –Flauto.

* * *

        När Bröder ej förlikas,
        Plär leken lyktas så.
        Flauto.–   –   –   Min Rygg är blå.
        En Örfil kan undvikas,
        När som man ingen ger.
        Flauto.–   –   –   Blås inte mer.

[ 29 ]

        Hvar en ej mer må dricka,
        Än honom är beskärdt;
Ty i Corpralens kanna näsan sticka
                        Det är intet värdt.    –   –   –Flauto.
Och aldrig nånsin dansa med en annans flicka,
                        Har jag lärt.    –   –   –Flauto.
Fredmans epistlar av Carl Michael Bellman

Företal av J. H. Kellgren | Personerne som nämnas i Fredmans Epistlar | 1. Gutår båd' natt och dag | 2. Nå, skruva fiolen | 3. Fader Berg i hornet stöter | 4. Hej, musikanter, ge valthornet väder | 5. Käre bröder, så låtom oss supa i frid | 6. Käraste bröder, systrar och vänner | 7. Fram med basfiolen, knäpp och skruva | 8. Dörrarna öppna, fiolerna klara | 9. Käraste bröder, systrar och vänner, se fader Berg han skruvar och spänner | 10. Systrar, hören min musik | 11. Hej! sade Fredman var gång han hörde valthorn börja skråla | 12. Gråt fader Berg och spela | 13. Nå, är nu alla församlade här | 14. Hör, I Orphei drängar | 15. Käraste min Theophile | 16. Fader Bergström, fingra din oboe, blås | 17. Systrar och vänner och var en mig känner, god dag | 18. Gubbarna satt sig att dricka | 19. Trumslagarn kommer, flickor god dag! | 20. Står du och gråter? | 21. Skyarna tjockna | 22. Glasen darra mellan knogen | 23. Ack du min moder, säg mig vem dig sände | 24. Kära syster, mig nu lyster | 25. Blåsen nu alla | 26. Var står fiolen, säj min son? | 27. Gubben är gammal, urverket dras | 28. I går såg jag ditt barn, min Fröja | 29. Movitz, tag dina pinnar | 30. Drick ur ditt glas, se döden på dig väntar | 31. Se Movitz, vi står du och gråter | 32. Kors, utan glas, du ser ut, din kanalje | 33. Stolta stad! | 34. Ack vad för en usel koja! | 35. Bröderna fara väl vilse ibland | 36. Vår Ulla låg i sängen och sov | 37. Mollberg, stå stilla, stå stilla vid grind | 38. Undan ur vägen, se hur profossen med plymager | 39. Storm och böljor tystna ren | 40. Ge rum i bröllopsgåln, din hund! | 41. Mollberg satt i paulun | 42. Ren calad jag spår och tror | 43. Värm mer öl och bröd | 44. Movitz helt allena | 45. Tjänare, Mollberg, hur är det fatt? | 46. Undan ur vägen, ge rum för kurirn, gå ur vägen | 47. Kommer intet Mollberg? Jo, nyss på stund | 48. Solen glimmar blank och trind | 49. Mamsell Ulla, märk, mamsell | 50. Febus förnyar | 51. Movitz blåste en konsert | 52. Movitz, mitt hjärta blöder! | 53. Vid ett stop öl och några supar | 54. Aldrig en Iris på dessa bleka fält minsta blomma plockat | 55. Så ser han ut mitt bland de strålar | 56. Se Mollberg med svart rock och flor | 57. Allting är riktigt klarerat och gjort | 58. Hjärtat mig klämmer | 59. Båtsman, tag nu din luva | 60. Sitter du ännu och ljuger | 61. Kära mor, slå nu hand på kjolen | 62. Movitz valthornet proberar | 63. Fader Bergström, stäm upp och klinga | 64. Fäll dina ögon och skäms nu, din tossa | 65. Movitz med flor om armen, hålt! | 66. Se var Movitz sitter där | 67. Fader Movitz, bror | 68. Movitz, i afton står baln | 69. Se dansmästarn Mollberg, bröder | 70. Movitz, vik mössan högt över öra | 71. Ulla, min Ulla, säj får jag dig bjuda | 72. Glimmande nymf, blixtrande öga | 73. Fan i fåtöljerna! Stolarna kullra | 74. Min son, dina kärl, dina skålar | 75. Skratta, mina barn och vänner | 76. Se Hans Jergen hur han sig bockar | 77. Klang, mina flickor se skyarna glimma | 78. Knappt Jeppe hant ur gluggen gå in | 79. Charon i luren tutar | 80. Liksom en herdinna, högtidsklädd | 81. Märk hur vår skugga, märk Movitz mon frère | 82. Vila vid denna källa