Hoppa till innehållet

Fredmans epistel n:o 55

Från Wikisource, det fria biblioteket.
←  Fredmans epistel n:o 54
Fredmans epistel n:o 55
av Carl Michael Bellman
Fredmans epistel n:o 56  →


[ 186 ]

N:o 55.
FREDMANS EPISTEL

Rörande Movitz Kägelspel hos Faggens vid Hammarby-Tull en sommar afton 1770.


Så ser Han ut midt bland de strålar
Solen sprider i sin nedergång;
 Dufven och lång;
 Håret med nålar
Bär en Hatt båd trind och trång,
 Som med Cordon
 Glimmar och prålar
Mellan klotets mörka språng.

* * *

Råcken är blå, Upslagen hvita,
Halsen bär svart Bindel af taft!
 Fåfängt med kraft
 Skjortan frånslita,
Den är bykt i Bacchi saft;
 Slå vad han haft
 Kimrök och krita
Til Mustascher och Stöfvelskaft.

* * *

Stundom hans bild skyms af de ekar
Som på gål’n kring Kägelbanan stå;
 Stängd i en vrå
 Står han och pekar

[ 187 ]

Midt bland dem som käglor slå,
 Stiger på tå,
 Grälar, och nekar
At i slaget ramla två.

* * *

Pipan i munn, slanten vid foten,
Hatten bakfram. Mollberg du har rätt.
 Vik din Manschett,
 Vältra fram Kloten,
Sedan maka Käglorna tätt.
 Klotet gick rätt;
 Skål hela Roten
Som nu svärmar på vår slätt.

* * *

Vädret är lugnt, skyarna simma,
Blixt och Norrsken lysa vattnets plan;
 Slott och altan
 Börja at glimma,
Mån försilfrar kägelban.
 Stäm Dulcian,
 Gyckla en timma
För Diana, Mars och Pan.

* * *

Kring dessa plank, grindar och murar
Echo suckar vid din sång och tal;
 Hvar Näktergal
 Tystnar och lurar

[ 188 ]

På din Flöjt med ömma qval;
 Vid din Cymbal
 Qvigor och Tjurar
Para sig i äng och dal.

* * *

Mollberg gutår! hör Näktergalen
Långt kring Nacka, lyss åt Hammarby;
 Än högt i sky,
 Än ner i dalen
Trotsar han dit qval och gny;
 Sången är ny,
 Sjung vid Pocalen
Floras lof med brusig hy.

* * *

Under vår Ek tänd nu din Pipa;
Gräla fritt i spelet kring en hvar.
 Röken så klar
 Ur din munngipa
Bort i ljusa hvirflar far.
 Men bäst min kar
 Flaskan vil gripa,
Sig ett Slagregn sammandrar.

* * *

Under et skjul Bröderna krypa
Mellan flaskor och utbrända ljus;
 Hatt och Karpus
 Glänsa och drypa,

[ 189 ]

Klotet göms i slask och grus;
 Ur en Kardus
 Somliga nypa,
Andra slås om toma Krus.

* * *

Men bäst et moln sprider sin väta,
Syns Regnbågen med et gyldne prål;
 Strax nya mål
 Brödren utmäta
Under blixt af blanka stål;
 Tolf kring en Bål
 Skratta och träta,
Och två kyssas vid en Skål.

* * *

Skål! det var bom, Mollberg slog åtta;
Bom för Wingmark, ta mig den och den!
 Två föll igen;
 Kom ska vi måtta;
Udda om två halfstop än.
 Bom kära vän,
 När vil du måtta,
Ögat blott på Hörnan spänn.

* * *

Hur sa? hva ba? föll inte båda?
Hörnan föll, fem supar håller jag;
 Bom i hvart slag,
 Bom utaf våda;

[ 190 ]

Ölet gör hvar sena svag.
 Klang i vårt lag!
 Bacchus skal råda.
Mollberg sjung til ljusan dag.

* * *

Flickornas skål, milda och tvära!
Skål för den som ingen maka fått!
 Om de förmått
 Oss at besvära,
Skål för dem det gjorde godt!
 Slutom vår pott.
 Bacchus til ära,
Vi ha krans kring hjessan fått.Fredmans epistlar av Carl Michael Bellman

Företal av J. H. Kellgren | Personerne som nämnas i Fredmans Epistlar | 1. Gutår båd' natt och dag | 2. Nå, skruva fiolen | 3. Fader Berg i hornet stöter | 4. Hej, musikanter, ge valthornet väder | 5. Käre bröder, så låtom oss supa i frid | 6. Käraste bröder, systrar och vänner | 7. Fram med basfiolen, knäpp och skruva | 8. Dörrarna öppna, fiolerna klara | 9. Käraste bröder, systrar och vänner, se fader Berg han skruvar och spänner | 10. Systrar, hören min musik | 11. Hej! sade Fredman var gång han hörde valthorn börja skråla | 12. Gråt fader Berg och spela | 13. Nå, är nu alla församlade här | 14. Hör, I Orphei drängar | 15. Käraste min Theophile | 16. Fader Bergström, fingra din oboe, blås | 17. Systrar och vänner och var en mig känner, god dag | 18. Gubbarna satt sig att dricka | 19. Trumslagarn kommer, flickor god dag! | 20. Står du och gråter? | 21. Skyarna tjockna | 22. Glasen darra mellan knogen | 23. Ack du min moder, säg mig vem dig sände | 24. Kära syster, mig nu lyster | 25. Blåsen nu alla | 26. Var står fiolen, säj min son? | 27. Gubben är gammal, urverket dras | 28. I går såg jag ditt barn, min Fröja | 29. Movitz, tag dina pinnar | 30. Drick ur ditt glas, se döden på dig väntar | 31. Se Movitz, vi står du och gråter | 32. Kors, utan glas, du ser ut, din kanalje | 33. Stolta stad! | 34. Ack vad för en usel koja! | 35. Bröderna fara väl vilse ibland | 36. Vår Ulla låg i sängen och sov | 37. Mollberg, stå stilla, stå stilla vid grind | 38. Undan ur vägen, se hur profossen med plymager | 39. Storm och böljor tystna ren | 40. Ge rum i bröllopsgåln, din hund! | 41. Mollberg satt i paulun | 42. Ren calad jag spår och tror | 43. Värm mer öl och bröd | 44. Movitz helt allena | 45. Tjänare, Mollberg, hur är det fatt? | 46. Undan ur vägen, ge rum för kurirn, gå ur vägen | 47. Kommer intet Mollberg? Jo, nyss på stund | 48. Solen glimmar blank och trind | 49. Mamsell Ulla, märk, mamsell | 50. Febus förnyar | 51. Movitz blåste en konsert | 52. Movitz, mitt hjärta blöder! | 53. Vid ett stop öl och några supar | 54. Aldrig en Iris på dessa bleka fält minsta blomma plockat | 55. Så ser han ut mitt bland de strålar | 56. Se Mollberg med svart rock och flor | 57. Allting är riktigt klarerat och gjort | 58. Hjärtat mig klämmer | 59. Båtsman, tag nu din luva | 60. Sitter du ännu och ljuger | 61. Kära mor, slå nu hand på kjolen | 62. Movitz valthornet proberar | 63. Fader Bergström, stäm upp och klinga | 64. Fäll dina ögon och skäms nu, din tossa | 65. Movitz med flor om armen, hålt! | 66. Se var Movitz sitter där | 67. Fader Movitz, bror | 68. Movitz, i afton står baln | 69. Se dansmästarn Mollberg, bröder | 70. Movitz, vik mössan högt över öra | 71. Ulla, min Ulla, säj får jag dig bjuda | 72. Glimmande nymf, blixtrande öga | 73. Fan i fåtöljerna! Stolarna kullra | 74. Min son, dina kärl, dina skålar | 75. Skratta, mina barn och vänner | 76. Se Hans Jergen hur han sig bockar | 77. Klang, mina flickor se skyarna glimma | 78. Knappt Jeppe hant ur gluggen gå in | 79. Charon i luren tutar | 80. Liksom en herdinna, högtidsklädd | 81. Märk hur vår skugga, märk Movitz mon frère | 82. Vila vid denna källa