Fredmans epistel n:o 51

Från Wikisource, det fria biblioteket.
←  Fredmans epistel n:o 50
Fredmans epistel n:o 51
av Carl Michael Bellman
Fredmans epistel n:o 52  →


[ 171 ]

N:o 51.
FREDMANS EPISTEL

Angående Concerten på Tre Byttor. Movitz blåste en Concert
På Tre Byttor en afton sen balen var sluten;
 Hvarje ton liksom en ärt
Den föll så kullrig och rulla ur truten.
 Först höll Bergen en harang,
Sen söng Ulla et par utaf Filtzens Duetter
 Vid et accompagnement
Utaf två Flöjter och sex Clarinetter.

 Hör båd’ folk och fä - -  Clarin.
 Orphei Oboe. - -  Clarin.

 Lät oss vara glada, barn,
Och klappa systrarna hvar på sitt knä.

* * *

 Mollberg satt uppå sin stol,
Jämt med fingren han drilla och flög som hin håken;
 På sin stora basfiol
Han spelte solo och surra med stråken.
 Bravo! hör en Fantasi
Ur B moll, ur G dur, en Harpeggio, jag tackar.
 Hurra! hurra och slå i,
Vi skola dansa och slåss som Polackar.

[ 172 ]
 Blås nu Movitz gällt - - -  Clarin.
 Bravo, det var snällt! - - -  Clarin.

 Bravo bra bravissimo!
Hej lät oss lefva vällustigt och sällt!

* * *

 Röd om näbben som en tupp
Stod nu Movitz, slog takten, och stampa och ropa:
 Blås en air utaf Galupp,
Utaf Galuppi skrek strax allihopa.
 Hej, sad’ Bergen, ge oss vin,
Ge oss öl uti byttor; Hej lustigt courage!
 Systrar hör min violin,
Kom dansa polska och sjung ert bagage.

 Blås nu Movitz. — Jo. - -  Clarin.
 Bra bravissimo! - - -  Clarin.

 Hvem har nånsin kunnat tro
At du skull födas Olympen til ro?

* * *

 Ulla söng en liten air,
Hvita bröstet det svälde och lyfte halsduken;
 Wingmark med sin flöjtraver
Han stod och smålog och riste peruken.
 Bergström stod i vrån och drack,
Stämde qvinten, plang, plang, satt fioln under armen;
 Ulla söng, han ropa: ach!

[ 173 ]

Och flög så Nymphen burdus uti barmen

 Bullra intet där. - - -  Flauto.
 Håll din trut ma chere. - - -  Flauto.

 Lät oss höra ännu mer;
Åh kära Wingmark blås mer flöjtraver.

* * *

 Wingmark såg ut accurat
Som på solfjädrar där man en herde ser lipa,
 Som i lunden står så flat
Och har i truten sin ljusgula pipa;
 Hatten satt upp en sned,
Bruna västen var upknäpt, updragen på magen;
 Stundom när han flöjten vred,
Så nicka hufvud och fläkta upslagen.

 Hör nu på en chor. - - -  Flauto.
 Hej, Da Capo, Bror! - - -  Flauto.

 Sjungom alla nu i chor,
Och lät oss sluta en högtid så stor.

* * *

 Eol stormar uti skyn,
Nattens facklor de släckas; det regnar och sqvalar,
 Neptun utur vattubryn
Han kastar up sina Gastar och Hvalar.
 Ach hur ljuflig då den ton
När Apollo med mildhet förlustar vårt öra!
 Sjung Bror Wingmark, min Patron!
Ach sjung en skål som är lustig at höra.

[ 174 ]
 Blås bassonen stark. - - -  Fagotto.
 Vivat vår monark! - - -  Clarin.

 Skråla Clarinetters klang
Vi dricka skålen med högmod och rang.


Fredmans epistlar av Carl Michael Bellman

Företal av J. H. Kellgren | Personerne som nämnas i Fredmans Epistlar | 1. Gutår båd' natt och dag | 2. Nå, skruva fiolen | 3. Fader Berg i hornet stöter | 4. Hej, musikanter, ge valthornet väder | 5. Käre bröder, så låtom oss supa i frid | 6. Käraste bröder, systrar och vänner | 7. Fram med basfiolen, knäpp och skruva | 8. Dörrarna öppna, fiolerna klara | 9. Käraste bröder, systrar och vänner, se fader Berg han skruvar och spänner | 10. Systrar, hören min musik | 11. Hej! sade Fredman var gång han hörde valthorn börja skråla | 12. Gråt fader Berg och spela | 13. Nå, är nu alla församlade här | 14. Hör, I Orphei drängar | 15. Käraste min Theophile | 16. Fader Bergström, fingra din oboe, blås | 17. Systrar och vänner och var en mig känner, god dag | 18. Gubbarna satt sig att dricka | 19. Trumslagarn kommer, flickor god dag! | 20. Står du och gråter? | 21. Skyarna tjockna | 22. Glasen darra mellan knogen | 23. Ack du min moder, säg mig vem dig sände | 24. Kära syster, mig nu lyster | 25. Blåsen nu alla | 26. Var står fiolen, säj min son? | 27. Gubben är gammal, urverket dras | 28. I går såg jag ditt barn, min Fröja | 29. Movitz, tag dina pinnar | 30. Drick ur ditt glas, se döden på dig väntar | 31. Se Movitz, vi står du och gråter | 32. Kors, utan glas, du ser ut, din kanalje | 33. Stolta stad! | 34. Ack vad för en usel koja! | 35. Bröderna fara väl vilse ibland | 36. Vår Ulla låg i sängen och sov | 37. Mollberg, stå stilla, stå stilla vid grind | 38. Undan ur vägen, se hur profossen med plymager | 39. Storm och böljor tystna ren | 40. Ge rum i bröllopsgåln, din hund! | 41. Mollberg satt i paulun | 42. Ren calad jag spår och tror | 43. Värm mer öl och bröd | 44. Movitz helt allena | 45. Tjänare, Mollberg, hur är det fatt? | 46. Undan ur vägen, ge rum för kurirn, gå ur vägen | 47. Kommer intet Mollberg? Jo, nyss på stund | 48. Solen glimmar blank och trind | 49. Mamsell Ulla, märk, mamsell | 50. Febus förnyar | 51. Movitz blåste en konsert | 52. Movitz, mitt hjärta blöder! | 53. Vid ett stop öl och några supar | 54. Aldrig en Iris på dessa bleka fält minsta blomma plockat | 55. Så ser han ut mitt bland de strålar | 56. Se Mollberg med svart rock och flor | 57. Allting är riktigt klarerat och gjort | 58. Hjärtat mig klämmer | 59. Båtsman, tag nu din luva | 60. Sitter du ännu och ljuger | 61. Kära mor, slå nu hand på kjolen | 62. Movitz valthornet proberar | 63. Fader Bergström, stäm upp och klinga | 64. Fäll dina ögon och skäms nu, din tossa | 65. Movitz med flor om armen, hålt! | 66. Se var Movitz sitter där | 67. Fader Movitz, bror | 68. Movitz, i afton står baln | 69. Se dansmästarn Mollberg, bröder | 70. Movitz, vik mössan högt över öra | 71. Ulla, min Ulla, säj får jag dig bjuda | 72. Glimmande nymf, blixtrande öga | 73. Fan i fåtöljerna! Stolarna kullra | 74. Min son, dina kärl, dina skålar | 75. Skratta, mina barn och vänner | 76. Se Hans Jergen hur han sig bockar | 77. Klang, mina flickor se skyarna glimma | 78. Knappt Jeppe hant ur gluggen gå in | 79. Charon i luren tutar | 80. Liksom en herdinna, högtidsklädd | 81. Märk hur vår skugga, märk Movitz mon frère | 82. Vila vid denna källa