Fredmans epistel n:o 11

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Fredmans epistel n:o 10
Fredmans epistel n:o 11
av Carl Michael Bellman
Fredmans epistel n:o 12  →[ 24 ]

N:o 11.
FREDMANS EPISTEL

Til Bröderne och Systrarna på Lokatten.
Klingar väl vid Valdthorn.
Hej! sade Fredman hvar gång han hörde Valdthorn börja skråla,
  –  –  –  Och spelmän såg:Corno.
Verlden är ej så ful, som vi hänne ängslig afmåla
  –  –  –  Med storm och våg;Corno.
            Alt leker för vår håg,
            Skönhet i hvar ögna stråla,
            Bränvin och dubbelt Öl ha vi nog,
                      Fioler på hvar krog.

* * *

Käraste Systrar uppå Lokatten, heder, tack och ära!
  –  –  –  Och full Musik;Corno.
Holländska pipor, Regarns-peruker, Ryssar som svära,
  –  –  –  Och Jungfru-skrik.Corno.
            Den Båtsman han är rik,
            Til Dublin ska han med Tjära;
            Han där med långa böxorna står,
                       Han fick bra stryk i går.

* * *
[ 25 ]

Edra Markattor stå intet där i fenstret, Hut! och kika,
  –  –  –  Bjud opp och nig.Corno.
Blås Edra Satar, nu blåser en, blås alla tillika,
  –  –  –  Blås som i krig.Corno.
            Hej lustigt! svinga dig
            Anna Stina och Fredrica.
            Kjolarna upp, Solfjädren i hand
                      Gutår, en Sup ibland.

* * *

Ge Fader Berg nu bränvin, han korsgeväret står och stöter.
  –  –  –  Du raska dräng!Corno.
Gräsgröna Böxor, blå Råck, grå Väst, kors hvad du är söter!
  –  –  –  Med gult gehäng.Corno.
            En Hyrvagn, vänster sväng!
            Ser du inte kusken höter?
            Glasögona på Näsan; Gevär!
                      Nu balen öpnad är.

* * *

Bröder och Systrar klappa med händren, Valdthornen de träta.
  –  –  –  Se Mamsell Spaas.Corno.
Rosende röda kjortlar, och blåa strumpor, och fläta,

[ 26 ]

  –  –  –  Och gul Carcas.Corno.
            Rödt Vin i gröna glas!
            Bröder lät oss alt förgäta;
            Sjungom om kärlek, ropa på vin.
                      Välkommen min Cousine!

* * *

Där kommer Ulla Winblad; ge rum, och korsgeväret unnan!
  –  –  –  Blås nu med force.Corno.
Ser du Cupidos Altar, släpp in den dägliga Nunnan,
  –  –  –  Stick om ni törs.Corno.
            Korsgevären nu i kors;
            Slå til porten, öpna tunnan.
            Käraste Bröder, Amen, gutår,
                      Det bästa återstår!
Fredmans epistlar av Carl Michael Bellman

Företal av J. H. Kellgren | Personerne som nämnas i Fredmans Epistlar | 1. Gutår båd' natt och dag | 2. Nå, skruva fiolen | 3. Fader Berg i hornet stöter | 4. Hej, musikanter, ge valthornet väder | 5. Käre bröder, så låtom oss supa i frid | 6. Käraste bröder, systrar och vänner | 7. Fram med basfiolen, knäpp och skruva | 8. Dörrarna öppna, fiolerna klara | 9. Käraste bröder, systrar och vänner, se fader Berg han skruvar och spänner | 10. Systrar, hören min musik | 11. Hej! sade Fredman var gång han hörde valthorn börja skråla | 12. Gråt fader Berg och spela | 13. Nå, är nu alla församlade här | 14. Hör, I Orphei drängar | 15. Käraste min Theophile | 16. Fader Bergström, fingra din oboe, blås | 17. Systrar och vänner och var en mig känner, god dag | 18. Gubbarna satt sig att dricka | 19. Trumslagarn kommer, flickor god dag! | 20. Står du och gråter? | 21. Skyarna tjockna | 22. Glasen darra mellan knogen | 23. Ack du min moder, säg mig vem dig sände | 24. Kära syster, mig nu lyster | 25. Blåsen nu alla | 26. Var står fiolen, säj min son? | 27. Gubben är gammal, urverket dras | 28. I går såg jag ditt barn, min Fröja | 29. Movitz, tag dina pinnar | 30. Drick ur ditt glas, se döden på dig väntar | 31. Se Movitz, vi står du och gråter | 32. Kors, utan glas, du ser ut, din kanalje | 33. Stolta stad! | 34. Ack vad för en usel koja! | 35. Bröderna fara väl vilse ibland | 36. Vår Ulla låg i sängen och sov | 37. Mollberg, stå stilla, stå stilla vid grind | 38. Undan ur vägen, se hur profossen med plymager | 39. Storm och böljor tystna ren | 40. Ge rum i bröllopsgåln, din hund! | 41. Mollberg satt i paulun | 42. Ren calad jag spår och tror | 43. Värm mer öl och bröd | 44. Movitz helt allena | 45. Tjänare, Mollberg, hur är det fatt? | 46. Undan ur vägen, ge rum för kurirn, gå ur vägen | 47. Kommer intet Mollberg? Jo, nyss på stund | 48. Solen glimmar blank och trind | 49. Mamsell Ulla, märk, mamsell | 50. Febus förnyar | 51. Movitz blåste en konsert | 52. Movitz, mitt hjärta blöder! | 53. Vid ett stop öl och några supar | 54. Aldrig en Iris på dessa bleka fält minsta blomma plockat | 55. Så ser han ut mitt bland de strålar | 56. Se Mollberg med svart rock och flor | 57. Allting är riktigt klarerat och gjort | 58. Hjärtat mig klämmer | 59. Båtsman, tag nu din luva | 60. Sitter du ännu och ljuger | 61. Kära mor, slå nu hand på kjolen | 62. Movitz valthornet proberar | 63. Fader Bergström, stäm upp och klinga | 64. Fäll dina ögon och skäms nu, din tossa | 65. Movitz med flor om armen, hålt! | 66. Se var Movitz sitter där | 67. Fader Movitz, bror | 68. Movitz, i afton står baln | 69. Se dansmästarn Mollberg, bröder | 70. Movitz, vik mössan högt över öra | 71. Ulla, min Ulla, säj får jag dig bjuda | 72. Glimmande nymf, blixtrande öga | 73. Fan i fåtöljerna! Stolarna kullra | 74. Min son, dina kärl, dina skålar | 75. Skratta, mina barn och vänner | 76. Se Hans Jergen hur han sig bockar | 77. Klang, mina flickor se skyarna glimma | 78. Knappt Jeppe hant ur gluggen gå in | 79. Charon i luren tutar | 80. Liksom en herdinna, högtidsklädd | 81. Märk hur vår skugga, märk Movitz mon frère | 82. Vila vid denna källa