Fredmans epistel n:o 62

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till: navigering, sök
←  Fredmans epistel n:o 61 Fredmans epistel n:o 62
av Carl Michael Bellman
Fredmans epistel n:o 63  →
Angående sista balen på Gröna Lund


Corno.] — — — Movitz Valdthornet proberar,
Och sin Tuggbuss valkar i mund,
Springer kring golfvet, funderar,
Pålskan i fyrkant formerar, — — — [Corno.]
Städar ock slåss och befaller,
Eldgafflar, Skärmar ock Galler,
Allting ramlar nu i denna stund;
Stolarna skjutas åt väggen,
Hirschfängarn brynes på eggen.
Friskt courage på Gröna Lund !

 * * *

[Corno.] — — — Hvad står du där och bekikar
Tak och väggar dum som en so?
Ramar och Taflor och Spikar,
Kyrktorn och Sjöar och Vikar? — — — [Corno.]
Jo det är vackert för öga.
Nymfren på klackarna höga,
Höja sig och titta och glo.
Runka på hufvud så sakta,
Fälla Solfjädren, betrakta
Gamla verldens lustar och ro.

 * * *

[Corno.] — — — Titta i taket; jag låfvar;
Kors, hvad Helgon, Solar och sken;
Hoffbro vårt öga begåfvar
Både med Änglar och Påfvar. — — — [Corno.]
Goliath sielf, vill jag svärja,
Med röda strumpor och värja
Mot Kung David slungar en sten.
Absalon tumlar af öket,
Kung Ahasverus i köket
Ligger emellan Esters två ben.

 * * *

[Corno] — — — Movitz! på Taflan se marken,
Där sju nöten betade gräs.
Där ser du Noach i Arken.
Kors hur' det rägnar på parken! — — — [Corno.]
Där rider Drottningen Disa;
Där kör Propheten Elisa
Up til himla uti en chaise.
Glas-ögon opp på din näsa,
Där står historien at läsa
Om Susanna; Movitz nu läs.

 * * *

[Corno.] — — — Gapa nu Movitz ej länger,
Ljusen spraka, Flöjterna hörs!
Marskalken syns med ducriner,
Handsken i handen han slänger. — — — [Corno.]
Strufvorna glänsa af socker,
Nymphren med ur och berloquer,
Putsa sig och kjortlarna rörs.
Alla på Pålskan nu vänta,
Folket i dörrarna glänta,
Balen öpnas; — Snart han förstörs.

 * * *

[Corno.] — — — Movitz Valdthornet nu lutar,
Och med Pålska öpnar han Baln.
Rätt som han börjar han slutar,
Hör hur han drillar och tutar. — — — [Corno.]
Ögonen spända på noten;
Hvar gång han pruttar rörs foten;
Hur han stampar! — kors han är gal'n.
Se hvar han står i surtouten;
Munstycket blänker i truten,
Och Ljus-kronan glimmar i saln.

 * * *

[Corno.] — — — Echo mot pelarna svarar;
Salen hvälfd, hvitlimmad och ljus.
Gubbarna skumpa som harar;
Hvar med sin maka sig parar. — — — [Corno.]
Somliga Systrar galanta,
Somliga stå så moquanta',
Ropa Hyrkusk, — fara burdus;
Somliga stå på en sida,
Handskarna vända och vrida;
Gubben Movitz bjuder dem snus.

 * * *

[Corno.] — — — Prosit Mamsell Wilhelmina!
Håll ut i ringen - Hurra! var snäll.
Du där på Laxen Regina!
Båtsmännen skratta och grina. — — — [Corno.]
Toffeln på häln på dig kippar;
Flunsig och tungrodd du trippar,
Altinunder svart som et spjäll.
Muschen på tinningen borta,
Armarna intet så korta.
Håll ut ringen — Hurra Mamsell!

 * * *

[Corno.] — — — Snyt dig din Lymmel! — probera,
Profva Hornet, snyt dig och blås!
Nympherna qvickt sig rangera,
Prusta och nysa, spassera, — — — [Corno.]
Wingmarkens Kärsta åt höger,
Skuttar med Svarfvaren så tröger,
In med föttren liksom en gås,
Rödbrun i barmen som koppar.
Tvi dig din Skurk så du hoppar,
Med din tumstock, kappa och Krås!

 * * *

[Corno.] — — — Stampa med föttren tillika,
Klappa med händren, klapp klapp klapp!
Hand öfver hufvud Ulrika,
Stå intet där och predika; — — — [Corno.]
Armarna ut, kryp inunder,
Hvad är för konster och funder?
Jungfru Ulla! - Hut trafvarlapp!
Sök dina Jungfrur på gatan.
Stöt i valdthornet din satan.
Smäll Canaljen — ge'n några rapp.

 * * *

[Corno.] — — — Wingmark med stora Peruken
Går och stånkar, friar och ber;
Nattkappan stärkter och struken,
Fläktar och slinker på buken: — — — [Corno.]
Se hur han dansar så krumpen,
Byxorna långt ner på gumpen.
Hand i sidan — futtigt maner!
Hatten på hufvud med glitter,
Bakfram på Wingmark den sitter,
Gubben hostar, hvisslar och ler.

 * * *

[Corno.] — — — Stampa canaljer — nå stampa!
Håll ut ringen — håll bara i!
Trampa och stampa och trampa,
Stöt intet krona och lampa, — — — [Corno.]
Släpp Svarfvarn in, vrid i kring'en,
Mästare kom in i ringen.
Stöt i hornet, blås symphoni.
Armarna kasta på ryggen.
Tvi den där Svarfvarn den styggen!
Stöt i hornet — Bergström slå i.

 * * *

[Corno.] — — — Folket nu farstun inspärrar,
Släpp in Krögarn, - Krögarn vår vän.
Sig detta öl ej förvärrar;
Skål mina gunstiga Herrar! — — — [Corno.]
Hurra, stå hjelte mot skotten!
Kärlekens skål! - drick i botten.
Svarfvarns skål! — kom dansa — ja men!
Ut genom Saln i Förmaket!
Dammet det står opp i taket.
Håll ut ringen, vänd om igen.

 * * *

[Corno.] — — — Hand öfver hufvud — nu börja,
Alla börja friskt på en gång,
Movitz skall all ting besörja
Valdthornet fick litet smörja. — — — [Corno.]
Knacka med klackarna Flickor.
Tvi Edra dumma Borrickor!
Sicken Åsna med Roberonde;
Si hur hon tiljorna mäter,
Sminkad i flor och corneter,
Med mustascher, hjulbent och lång.

 * * *

[Corno.] — — — Hon är min Fästmö, Canalje;
Är hon? - Åsna! - Ja är hon så!
Rundstycke, Slant och Medalje!
Klang! Jag nu vågar batalje. — — — [Corno.]
Alting för hänne jag vågar;
Dej din Canalje jag sågar,
Midt i tu. — Låt Flöjterna gå!
Här är du Damjan i huken.
Släng utom fenstret Peruken.
Christjan Wingmark, Dej ska vi slå.

 * * *

[Corno.] — — — Hör, hur på tröskeln han stiger
Och parlerar om sin peruk.
Svarfvarens Kärsta hon tiger,
Jolrar och hickar och niger. — — — [Corno.]
Krögarn tar Svarfvarn i lufven;
Flintskallig, blodig och klufven,
Blir han höflig, tålig och mjuk.
Facklorna släckas i glansen,
Gumman får misfall i dansen,
Klämd och kramad, skuffad och sjuk.

 * * *

[Corno.] — — — Håll uti ringen Malena.
Hurra lustigt håll nu god min!
Bergströmskan hoppar allena.
Skena til helfveti skena. — — — [Corno.]
Kors tocke Flängmål din Satan!
Nattyget blåste åt gatan.
Aj en Palt står där vid Gardin.
Sluta med Pålskan, var tyster,
Paltarna! — Aj Kära Syster!
Tåckna Baler gör vår Ruin.


Fredmans epistlar av Carl Michael Bellman

Företal av J. H. Kellgren | Personerne som nämnas i Fredmans Epistlar | 1. Gutår båd' natt och dag | 2. Nå, skruva fiolen | 3. Fader Berg i hornet stöter | 4. Hej, musikanter, ge valthornet väder | 5. Käre bröder, så låtom oss supa i frid | 6. Käraste bröder, systrar och vänner | 7. Fram med basfiolen, knäpp och skruva | 8. Dörrarna öppna, fiolerna klara | 9. Käraste bröder, systrar och vänner, se fader Berg han skruvar och spänner | 10. Systrar, hören min musik | 11. Hej! sade Fredman var gång han hörde valthorn börja skråla | 12. Gråt fader Berg och spela | 13. Nå, är nu alla församlade här | 14. Hör, I Orphei drängar | 15. Käraste min Theophile | 16. Fader Bergström, fingra din oboe, blås | 17. Systrar och vänner och var en mig känner, god dag | 18. Gubbarna satt sig att dricka | 19. Trumslagarn kommer, flickor god dag! | 20. Står du och gråter? | 21. Skyarna tjockna | 22. Glasen darra mellan knogen | 23. Ack du min moder, säg mig vem dig sände | 24. Kära syster, mig nu lyster | 25. Blåsen nu alla | 26. Var står fiolen, säj min son? | 27. Gubben är gammal, urverket dras | 28. I går såg jag ditt barn, min Fröja | 29. Movitz, tag dina pinnar | 30. Drick ur ditt glas, se döden på dig väntar | 31. Se Movitz, vi står du och gråter | 32. Kors, utan glas, du ser ut, din kanalje | 33. Stolta stad! | 34. Ack vad för en usel koja! | 35. Bröderna fara väl vilse ibland | 36. Vår Ulla låg i sängen och sov | 37. Mollberg, stå stilla, stå stilla vid grind | 38. Undan ur vägen, se hur profossen med plymager | 39. Storm och böljor tystna ren | 40. Ge rum i bröllopsgåln, din hund! | 41. Mollberg satt i paulun | 42. Ren calad jag spår och tror | 43. Värm mer öl och bröd | 44. Movitz helt allena | 45. Tjänare, Mollberg, hur är det fatt? | 46. Undan ur vägen, ge rum för kurirn, gå ur vägen | 47. Kommer intet Mollberg? Jo, nyss på stund | 48. Solen glimmar blank och trind | 49. Mamsell Ulla, märk, mamsell | 50. Febus förnyar | 51. Movitz blåste en konsert | 52. Movitz, mitt hjärta blöder! | 53. Vid ett stop öl och några supar | 54. Aldrig en Iris på dessa bleka fält minsta blomma plockat | 55. Så ser han ut mitt bland de strålar | 56. Se Mollberg med svart rock och flor | 57. Allting är riktigt klarerat och gjort | 58. Hjärtat mig klämmer | 59. Båtsman, tag nu din luva | 60. Sitter du ännu och ljuger | 61. Kära mor, slå nu hand på kjolen | 62. Movitz valthornet proberar | 63. Fader Bergström, stäm upp och klinga | 64. Fäll dina ögon och skäms nu, din tossa | 65. Movitz med flor om armen, hålt! | 66. Se var Movitz sitter där | 67. Fader Movitz, bror | 68. Movitz, i afton står baln | 69. Se dansmästarn Mollberg, bröder | 70. Movitz, vik mössan högt över öra | 71. Ulla, min Ulla, säj får jag dig bjuda | 72. Glimmande nymf, blixtrande öga | 73. Fan i fåtöljerna! Stolarna kullra | 74. Min son, dina kärl, dina skålar | 75. Skratta, mina barn och vänner | 76. Se Hans Jergen hur han sig bockar | 77. Klang, mina flickor se skyarna glimma | 78. Knappt Jeppe hant ur gluggen gå in | 79. Charon i luren tutar | 80. Liksom en herdinna, högtidsklädd | 81. Märk hur vår skugga, märk Movitz mon frère | 82. Vila vid denna källa