Fredmans epistel n:o 42

Från Wikisource, det fria biblioteket.
←  Fredmans epistel n:o 41
Fredmans epistel n:o 42
av Carl Michael Bellman
Fredmans epistel n:o 43  →


[ 135 ]

N:o 42.
FREDMANS EPISTEL

Rörande Kortspelet på Klubben. Ren Calad jag spår och tror,
 Förhand har du, Mollberg Bror,
 Knäpp af ljusen, du skal fria,
 Ropa tria,
 Kära Bror.
 Klöfver Äss gutår, bekänn;
 Tuan, trian; skål min vän.
 Kungen högst, för högsta ordet;
 Trumf i bordet!
 Såg du den?
Sötaste Mor Wingmark, mor Wingmark stick öfver,
 Mera Klöfver, mera Klöfver,
 Mera Klöfver än!

* * *

 Ulla klädd i grått och grönt
 Med sin lifrock lyser skönt,
 Halsen med et pärlband randas,
 Bröstet andas
 Hvitt och skönt.
 Hur står spelet, spela du;
 Ruter Fyra, Klöfver Sju,

[ 136 ]

 Kungen, Damen, Femman, Sexan;
 Tvi den häxan
 Hjerter Fru!
Gråt intet Bror Mollberg, hvad hjelper du tjuter?
 Mera Ruter, mera Ruter!
 Hvem skal blanda nu?

* * *

 Spader Knekt, nå det var bra;
 Bums den ville Ulla ha;
 Ässet föll ej, det var felet;
 Lät si spelet,
 Hvad vi ha.
 Nej stor tack, förlåt jag ber;
 Skål! Lät Ässet falla ner;
 Mins i förgår hvad Calader;
 Mera Spader,
 Spader mer;
Ruter, mera Ruter, lät Hjerterna damma.
 Stramma! Stramma! Stramma! Stramma!
 Syster Ulla ger.

* * *

 Lilla Ullas vackra hand,
 När den skymtar fram ibland,
 Båda korten lust och löjen;
 Fröjas nöjen
 Käns ibland.

[ 137 ]

 Se hur småögd Ulla ler,
 Hur hon sitter och ser ner,
 Och på fingret se juvelen
 Mellan spelen
 Strålar ger.
Ropa! hvem skal ropa? Jo Movitz, släpp stopet;
 Gissa ropet, gissa ropet:
 Ruter Tre jag ber.

* * *

 Men mit Herrskap titta ut,
 Öpna fönstret en minut;
 Vintrens skärpa tycks bortrinna
 Och försvinna
 Hvar minut.
 Nå, Mor Wingmark, se hur täckt
 Stjernan tindrar i sin fläkt!
 Si hur Mån’ på himlen lyser,
 Vatnet fryser
 Vildt och fräckt.
Svep om dig saloppen; Ach! dog du min Ulla,
 Tårefulla, tårefulla
 Stod då all vår slägt.

* * *

 Si hvad slädar syns på sjön,
 Som vid bjällrors klang och dön

[ 138 ]

 Trotsa böljan tils hon bister
 Sönderbrister
 Med et dön.
 Si den Hästens varma länd
 För den gyldne Slädan spänd,
 Hur han mod i språnget hämtar,
 Hur han flämtar,
 Dyr och känd.
Hej! titta åt skogen, si bönderna åka,
 Le och språka, Le och språka,
 Hålla pipan tänd.

* * *

 Se den gula Kampen brydd,
 Med de ljusblå tofsar prydd;
 Minsta sats kan ögat gläda,
 Ingen släda
 Är så prydd.
 Wingmarks Fåle löper kapp,
 Som en Ren framför en Lapp;
 Klang, det klingar uti isen,
 Han surprisen
 Undanslapp.
Pojken där på skridskor han klingar i viken,
 Djärf, nyfiken, djärf, nyfiken
 Efter några rapp.

* * * [ 139 ]

 Än den Hingsten i fullt sträck,
 Hur han löper ung och käck,
 Brun och hvit med svarta fläckar,
 Ibland skäckar
 Rar och täck.
 Men den hvita Gångarn där,
 Som de gröna seldon bär,
 Märk hur snällt han går i dansen,
 Fläktar svansen,
 Stolt och tvär.
Hör långt ut på sjön Åkarn slåss och kör sönder,
 Full bland Bönder, full bland bönder,
 Åkarn fullast är.

* * *

 Vargar tjuta öfver alt,
 Ren det snögar och blir kallt;
 Stäng til fönstren, tänd på brasan,
 Som i Casan
 Är det kallt.
 Märk hur skogens toppar små
 Luta sig helt silfvergrå,
 Bygdens fält och blomster-sängar,
 Berg och ängar
 Gömmas må.
Mollberg ta fram flaskan, jag ryser, jag fryser!
 Ach jag ryser! ach jag ryser!
 Och kan intet gå.

* * * [ 140 ]

 Lyss åt luckan hur det yr,
 Hur det smattrar, sprids och flyr.
 Eol stormar, luften tjocknar,
 Stjernan slocknar,
 Månen flyr.
 Därför i så lustigt lag,
 Och på en så kulen dag,
 Lät oss Bacchi safter prisa
 Med en visa;
 Glasen tag.
Kling klang för min flicka, så trogen i nöden,
 In i döden, in i döden!
 Hvem skal blanda? Jag.

Fredmans epistlar av Carl Michael Bellman

Företal av J. H. Kellgren | Personerne som nämnas i Fredmans Epistlar | 1. Gutår båd' natt och dag | 2. Nå, skruva fiolen | 3. Fader Berg i hornet stöter | 4. Hej, musikanter, ge valthornet väder | 5. Käre bröder, så låtom oss supa i frid | 6. Käraste bröder, systrar och vänner | 7. Fram med basfiolen, knäpp och skruva | 8. Dörrarna öppna, fiolerna klara | 9. Käraste bröder, systrar och vänner, se fader Berg han skruvar och spänner | 10. Systrar, hören min musik | 11. Hej! sade Fredman var gång han hörde valthorn börja skråla | 12. Gråt fader Berg och spela | 13. Nå, är nu alla församlade här | 14. Hör, I Orphei drängar | 15. Käraste min Theophile | 16. Fader Bergström, fingra din oboe, blås | 17. Systrar och vänner och var en mig känner, god dag | 18. Gubbarna satt sig att dricka | 19. Trumslagarn kommer, flickor god dag! | 20. Står du och gråter? | 21. Skyarna tjockna | 22. Glasen darra mellan knogen | 23. Ack du min moder, säg mig vem dig sände | 24. Kära syster, mig nu lyster | 25. Blåsen nu alla | 26. Var står fiolen, säj min son? | 27. Gubben är gammal, urverket dras | 28. I går såg jag ditt barn, min Fröja | 29. Movitz, tag dina pinnar | 30. Drick ur ditt glas, se döden på dig väntar | 31. Se Movitz, vi står du och gråter | 32. Kors, utan glas, du ser ut, din kanalje | 33. Stolta stad! | 34. Ack vad för en usel koja! | 35. Bröderna fara väl vilse ibland | 36. Vår Ulla låg i sängen och sov | 37. Mollberg, stå stilla, stå stilla vid grind | 38. Undan ur vägen, se hur profossen med plymager | 39. Storm och böljor tystna ren | 40. Ge rum i bröllopsgåln, din hund! | 41. Mollberg satt i paulun | 42. Ren calad jag spår och tror | 43. Värm mer öl och bröd | 44. Movitz helt allena | 45. Tjänare, Mollberg, hur är det fatt? | 46. Undan ur vägen, ge rum för kurirn, gå ur vägen | 47. Kommer intet Mollberg? Jo, nyss på stund | 48. Solen glimmar blank och trind | 49. Mamsell Ulla, märk, mamsell | 50. Febus förnyar | 51. Movitz blåste en konsert | 52. Movitz, mitt hjärta blöder! | 53. Vid ett stop öl och några supar | 54. Aldrig en Iris på dessa bleka fält minsta blomma plockat | 55. Så ser han ut mitt bland de strålar | 56. Se Mollberg med svart rock och flor | 57. Allting är riktigt klarerat och gjort | 58. Hjärtat mig klämmer | 59. Båtsman, tag nu din luva | 60. Sitter du ännu och ljuger | 61. Kära mor, slå nu hand på kjolen | 62. Movitz valthornet proberar | 63. Fader Bergström, stäm upp och klinga | 64. Fäll dina ögon och skäms nu, din tossa | 65. Movitz med flor om armen, hålt! | 66. Se var Movitz sitter där | 67. Fader Movitz, bror | 68. Movitz, i afton står baln | 69. Se dansmästarn Mollberg, bröder | 70. Movitz, vik mössan högt över öra | 71. Ulla, min Ulla, säj får jag dig bjuda | 72. Glimmande nymf, blixtrande öga | 73. Fan i fåtöljerna! Stolarna kullra | 74. Min son, dina kärl, dina skålar | 75. Skratta, mina barn och vänner | 76. Se Hans Jergen hur han sig bockar | 77. Klang, mina flickor se skyarna glimma | 78. Knappt Jeppe hant ur gluggen gå in | 79. Charon i luren tutar | 80. Liksom en herdinna, högtidsklädd | 81. Märk hur vår skugga, märk Movitz mon frère | 82. Vila vid denna källa