Fredmans epistel n:o 14

Från Wikisource, det fria biblioteket.
←  Fredmans epistel n:o 13
Fredmans epistel n:o 14
av Carl Michael Bellman
Fredmans epistel n:o 15  →


[ 34 ]

N:o 14.
FREDMANS EPISTEL

Til Poeten Wetz. (Klingar väl på alla Instrumenter, men i synnerhet vid knäppning på Bas-fiol.)

 Hör J Orphei Drängar,
 Stämmen edra strängar;

 Knäppen alla - - -  V:cllo.

 Til Apollos pris.
 J som til exempel
 Uti Fröjas Tempel

 Nederfalla, - - -  V:cllo.

 Följen er caprice.
J som pröfven gammalt Öl, gutår!

Eder önskas fuktigt silfverhår - - -  V:cllo.

 Och en strupa som förmår.

* * *

 Basfioler klinga.
 Tag hit Bägarn, svinga;

 Svinga Broder, - - -  V:cllo.

 Svinga med din hatt.
 Visa dina dater,
 Du har bra kamrater.

 Bacchi floder - - -  V:cllo.

 Rinna dag och natt.

[ 35 ]

Glas i hand och ljufligt stränga spel,

Huile de Venus, Kummil och Kanel - - -  V:cllo.

 Blifve, Broder Wetz, din del.

* * *

 Du på Pinden stretar,
 Och din blod arbetar,

 Hjernan värker - - -  V:cllo.

 I din hufvudskål.
 Vid en Brudsäng, Broder,
 Strödde du klenoder;

 Ingen märker - - -  V:cllo.

 Dina tankeprål.
Sätt din hatt på hufvud, kära Bror;

Bacchi Vingård står nu i sitt flor; - - -  V:cllo.

 Se Cupido med sin mor.

* * *

 I de helga lunder,
 Mellan blixt och dunder,

 Venus räcker - - -  V:cllo.

 Bägarn utur skyn.
 Hon på molnet hvilar,
 Han med vin och pilar

 Sig utsträcker - - -  V:cllo.

 Kring vår vattubryn.
Ej i vatten, nej i Cyper-Vin

[ 36 ]
Paradiset blommar, min Cousin. - - -  V:cllo.

 Sätt dig neder, håll god min.

* * *

 Frukta intet dunder,
 Under öfver under;

 Bägarn blänker - - -  V:cllo.

 Klar som en Juvel.
 Spegla dig; ditt hjerta
 Skall bli qvitt all smärta,

 När du tänker - - -  V:cllo.

 Blott på sång och spel;
Du skal bli uti din målning kär:

Magnifikt din koppar-näsa bär - - -  V:cllo.

 Bacchi Thron och Fröjas här.

* * *

 Vinet gör dig fager,
 Vacker som en dager;

 Tag den lotten, - - -  V:cllo.

 Knäpp vår Bas-fiol.
 I hvart stop du tömmer
 Nytt besvär du gömmer,

 Och på botten - - -  V:cllo.

 Ser din lyckas Sol.
Lycka til Cupidos härlighet

At i Bacchi Vingård blifva fet! - - -  V:cllo.

 Drick, Bror Wetz, du är Poet.
Fredmans epistlar av Carl Michael Bellman

Företal av J. H. Kellgren | Personerne som nämnas i Fredmans Epistlar | 1. Gutår båd' natt och dag | 2. Nå, skruva fiolen | 3. Fader Berg i hornet stöter | 4. Hej, musikanter, ge valthornet väder | 5. Käre bröder, så låtom oss supa i frid | 6. Käraste bröder, systrar och vänner | 7. Fram med basfiolen, knäpp och skruva | 8. Dörrarna öppna, fiolerna klara | 9. Käraste bröder, systrar och vänner, se fader Berg han skruvar och spänner | 10. Systrar, hören min musik | 11. Hej! sade Fredman var gång han hörde valthorn börja skråla | 12. Gråt fader Berg och spela | 13. Nå, är nu alla församlade här | 14. Hör, I Orphei drängar | 15. Käraste min Theophile | 16. Fader Bergström, fingra din oboe, blås | 17. Systrar och vänner och var en mig känner, god dag | 18. Gubbarna satt sig att dricka | 19. Trumslagarn kommer, flickor god dag! | 20. Står du och gråter? | 21. Skyarna tjockna | 22. Glasen darra mellan knogen | 23. Ack du min moder, säg mig vem dig sände | 24. Kära syster, mig nu lyster | 25. Blåsen nu alla | 26. Var står fiolen, säj min son? | 27. Gubben är gammal, urverket dras | 28. I går såg jag ditt barn, min Fröja | 29. Movitz, tag dina pinnar | 30. Drick ur ditt glas, se döden på dig väntar | 31. Se Movitz, vi står du och gråter | 32. Kors, utan glas, du ser ut, din kanalje | 33. Stolta stad! | 34. Ack vad för en usel koja! | 35. Bröderna fara väl vilse ibland | 36. Vår Ulla låg i sängen och sov | 37. Mollberg, stå stilla, stå stilla vid grind | 38. Undan ur vägen, se hur profossen med plymager | 39. Storm och böljor tystna ren | 40. Ge rum i bröllopsgåln, din hund! | 41. Mollberg satt i paulun | 42. Ren calad jag spår och tror | 43. Värm mer öl och bröd | 44. Movitz helt allena | 45. Tjänare, Mollberg, hur är det fatt? | 46. Undan ur vägen, ge rum för kurirn, gå ur vägen | 47. Kommer intet Mollberg? Jo, nyss på stund | 48. Solen glimmar blank och trind | 49. Mamsell Ulla, märk, mamsell | 50. Febus förnyar | 51. Movitz blåste en konsert | 52. Movitz, mitt hjärta blöder! | 53. Vid ett stop öl och några supar | 54. Aldrig en Iris på dessa bleka fält minsta blomma plockat | 55. Så ser han ut mitt bland de strålar | 56. Se Mollberg med svart rock och flor | 57. Allting är riktigt klarerat och gjort | 58. Hjärtat mig klämmer | 59. Båtsman, tag nu din luva | 60. Sitter du ännu och ljuger | 61. Kära mor, slå nu hand på kjolen | 62. Movitz valthornet proberar | 63. Fader Bergström, stäm upp och klinga | 64. Fäll dina ögon och skäms nu, din tossa | 65. Movitz med flor om armen, hålt! | 66. Se var Movitz sitter där | 67. Fader Movitz, bror | 68. Movitz, i afton står baln | 69. Se dansmästarn Mollberg, bröder | 70. Movitz, vik mössan högt över öra | 71. Ulla, min Ulla, säj får jag dig bjuda | 72. Glimmande nymf, blixtrande öga | 73. Fan i fåtöljerna! Stolarna kullra | 74. Min son, dina kärl, dina skålar | 75. Skratta, mina barn och vänner | 76. Se Hans Jergen hur han sig bockar | 77. Klang, mina flickor se skyarna glimma | 78. Knappt Jeppe hant ur gluggen gå in | 79. Charon i luren tutar | 80. Liksom en herdinna, högtidsklädd | 81. Märk hur vår skugga, märk Movitz mon frère | 82. Vila vid denna källa