Den Nya och Fullständiga Kok-Boken

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Kommentarer[redigera]

Den här transkriptionen bygger på den andra upplagan som publicerades 1801. Den är skriven av Anna Maria Rückerschöld (1725–1805). Den första upplagan publicerades 1796 (länk till post i KB:s katalog).

Boken har indelats efter ens sorts kapitelindelning enligt det "Innehåll" som följer direkt efter titelsidan. Namnet på varje kapitel utgår från rubrikerna i innehållsförteckningen. Rubrikerna i själva boken skiljer sig dock ibland från det som angetts i innehållsförteckningen.

Kapitlen "Sockersylt" och "At preparera Socker til sylt och allahanda mos" är omkastade i innehållsförteckningen. I själva boken kommer "Sockersylt" (ett kapitel om olika former av geléer, marmelader, fruktmos och liknande) efter "At preparera..." och börjar från sida 245. Felen har inte rättats i innehållsförteckningen men ordningen för kapitlen är som de förekommer i boken.

Boken är tryckt i frakturstil med vissa stycken och ord tryckta med schwabacher (en variant på frakturstil) och antikva. Dubbel-s (ß) återges som "ss". Stort begynnelse-"J" har tolkats som "I" eller "J" beroende på sammanhang. Schwabacher är återgiven med kursiv stil. Antikva är återgiven med "skrivmaskinsstil".

Titel och innehåll[redigera]

←  Försök Til en liten Hushålls-Cateches
Den Nya och Fullständiga Kok-Boken
av Anna Maria Rückerschöld

Titel och innehåll
Företal  →


[ titel ]

Den Nya och Fullständiga
Kok-Boken,
innehållande
Beskrifning,
at
med mindre kostnad tilreda hwarjehanda
Smakliga Rätter
äfwen af
Potates,
samt
Wälmenta Råd och Påminnelser,
som jämwäl för bättre Hushåll kunna wara tjenande,
jemte
Bihang
Af et Litet Hushålls-Allahanda,
Författad af
Anna Maria Rückerschöld.

Andra Uplagan.


STOCKHOLM,
Tryckt hos Anders J. Nordström, 1801.
På eget Förlag.


[ innehåll ]

Innehåll.

Wälment Råd til en Hushållerska i et rikt och förnämt Kök pag. 8
Copior af några utländska Matmödrars Portrait 17
Rätter af Nötkött 29
Tilredningar af Kalf 48
Tilredningar af Får- och Lamkött 75
Påminnelser wid insaltning af Fårkött 91
Något om Swinkött 94
Rätter af Fjäderfä 101
 af Hare och Renkött 116—118
Fiskrätter 119
Några Rätter af ägg 134
Beskrifning på Saucer 139
Några sorter Deg til bakelser och pastejer 146
Huru Smör skal klaras som skal bli tjenligt til bakelse 151
Beskrifning på Pastejer 152
Några alfwarsamma Soppor 165
Tilredningar af Kål 178
Några slags Kakor 182
 Pudingar 203
Cremer 209
Tilredningar af Grönsaker 230
At torka dito 237
Sockersylt 244
At preparera Socker til sylt och allahanda mos 244
Safter til winterförråd 257
At sylta Kirsbär med besparing af socker 262
At göra Sockerspegel 269
Uplupet Socker-bakwerk 281
Något om Potates 281
Bihang af et litet Hushålls-Allehanda 294