Index:Åström Svensk vattenrätt.djvu

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Upphovsman Adolf Åström
Titel Om svensk vattenrätt
Utgivningsår 1899
Utgivare P. A. Norstedt & söner
Källa Djvu
Sidor

INNEHÅLL.

Sid.
Inledning   I—IV.
Kap. I: Den ursprungliga vattenrättsordningen 1—11.
  I Västergötland (1—5); I Skåne (5—7).  
Kap. II: Den senare medeltidens vattenrätt 12—39.
  Gränsen mellan publik och privat vattenrätt (12—14); Fördelningen af det privata vattenområdet (14—18); Frivatten och farled (18—21); Vattenrättens innehåll (21—30); Huru privat vattenrätt uppkommit (30—33); Förbundsstatens inflytande på landskapens vattenrätt och om Helgeandsholmsbeslutet (33—39).  
Kap. III: Om helstatens vattenrätt 40—86.
  Allmänna anmärkningar om kvarnkommissionerna (40—42); Instruktionen (42—44); Helgeandsholmsbeslutet (44—45); Begreppet allmänningså (45—47); Kommissionen i: Skaraborgs län (47—51), Älfsborgs län (51—56), Vadstena län (56—61), Lifgedinget (61—65); Jönköpings län (65—67), Skåne och Kalmar län (67), Gotland (68), Örebro län 68—69) samt Värmland (69); Sammanfattning af kommissionernas arbete (70—73); Jämförelse mellan allmänna lagens vattenrätt och den af kommissionerna tillämpade vattenrätten (73—80); Om kungsådra (80—84).  
Kap. IV: Om nutidens vattenrätt 86—151.
  1. Den enskilda vattenrättens omfång: Omfånget af publik och privat vattenrätt (86—96) — kronans äganderätt till Vänern och Vättern (88—96); Vattenrätt för: byar (96—98, hemman i skiftad by (98—110), hemmansdelar, som uppkommit genom hemmansklyfning och ägostyckning (110—111) samt afsöndrade lägenheter (111—114).  
  2. Den enskilda vattenrättens innehåll:
  1. Om enskild rätt öfver det privata vattenområdet: Byggnadsrätt (115—119); Fiskerätt (119—422); Afledningsrätt (122—123); Rätt till vattendrags återställande (123—124); Rätt till torrläggning af grunden (124—126);
  2. Om allmänningsrätt öfver det privata vattenområdet: Kungsådra och fiskeled (126—141); Farled och flottled (141—146); Rätt till hushållsvatten m. m. (146—150); Rätt till vattenområdets orubbade bestånd (150—151).
Slutord   152—154.