Index:Åström Svensk vattenrätt.djvu

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Åström Svensk vattenrätt.djvu
Upphovsman Adolf Åström
Titel Om svensk vattenrätt
Utgivningsår 1899
Utgivare P. A. Norstedt & söner
Källa Djvu
Sidor

_ _ _ titel _  I  II  III  IV 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 innehåll förkortningar _ _ _

INNEHÅLL.

Sid.
Inledning   I—IV.
Kap. I: Den ursprungliga vattenrättsordningen 1—11.
  I Västergötland (1—5); I Skåne (5—7).  
Kap. II: Den senare medeltidens vattenrätt 12—39.
  Gränsen mellan publik och privat vattenrätt (12—14); Fördelningen af det privata vattenområdet (14—18); Frivatten och farled (18—21); Vattenrättens innehåll (21—30); Huru privat vattenrätt uppkommit (30—33); Förbundsstatens inflytande på landskapens vattenrätt och om Helgeandsholmsbeslutet (33—39).  
Kap. III: Om helstatens vattenrätt 40—86.
  Allmänna anmärkningar om kvarnkommissionerna (40—42); Instruktionen (42—44); Helgeandsholmsbeslutet (44—45); Begreppet allmänningså (45—47); Kommissionen i: Skaraborgs län (47—51), Älfsborgs län (51—56), Vadstena län (56—61), Lifgedinget (61—65); Jönköpings län (65—67), Skåne och Kalmar län (67), Gotland (68), Örebro län 68—69) samt Värmland (69); Sammanfattning af kommissionernas arbete (70—73); Jämförelse mellan allmänna lagens vattenrätt och den af kommissionerna tillämpade vattenrätten (73—80); Om kungsådra (80—84).  
Kap. IV: Om nutidens vattenrätt 86—151.
  1. Den enskilda vattenrättens omfång: Omfånget af publik och privat vattenrätt (86—96) — kronans äganderätt till Vänern och Vättern (88—96); Vattenrätt för: byar (96—98, hemman i skiftad by (98—110), hemmansdelar, som uppkommit genom hemmansklyfning och ägostyckning (110—111) samt afsöndrade lägenheter (111—114).  
  2. Den enskilda vattenrättens innehåll:
  1. Om enskild rätt öfver det privata vattenområdet: Byggnadsrätt (115—119); Fiskerätt (119—422); Afledningsrätt (122—123); Rätt till vattendrags återställande (123—124); Rätt till torrläggning af grunden (124—126);
  2. Om allmänningsrätt öfver det privata vattenområdet: Kungsådra och fiskeled (126—141); Farled och flottled (141—146); Rätt till hushållsvatten m. m. (146—150); Rätt till vattenområdets orubbade bestånd (150—151).
Slutord   152—154.