Hoppa till innehållet

Aftonbön (Forsman)

Från Wikisource, det fria biblioteket.
←  God natt!
Aftonbön
av Karl Fredrik Forsman
Stjärnkärlek  →
Ur Forsmans diktsamling Spridda blad, 1893.


Natten nalkas; trött jag vill
sluta mina ögon till.
Gud, ditt fadersöga då
öfver slumrar'n vaka må!

Syndat har jag ock i dag,
dock din nåd ej från mig tag!
Två mig väl i Jesu blod,
själens helga reningsflod!

Hägna med din fadershand
kring mitt dyra fosterland!
Vän och ovän, rik och arm
slut intill din fadersbarm!

Sänd hvart såradt hjärta frid!
Byt i kärlek jordens strid!
Och låt stjärnan på dess färd
skåda blott en lycklig värld!
                Ombord å Galicia